Dosje javnega naročila 002955/2019
Naročnik: Arriva Alpetour, družba za prevoz potnikov, d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 8, 4000 Kranj
Storitve: Okolju prijazne storitve čiščenja prostorov in avtobusov
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 726.928,70 EUR

JN002955/2019-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 10.05.2019
JN002955/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.06.2019
JN002955/2019-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 18.07.2019
JN002955/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 17.09.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002955/2019-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2019/S 091-220783
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
Arriva Alpetour, družba za prevoz potnikov, d.o.o.
Ulica Mirka Vadnova 8
4000
SI
Kranj
Slovenija
Meta Goričan
meta.gorican@arriva.si
+386 42013120
+386 42013101

Internetni naslovi
https://arriva.si/
https://arriva.si/skupina-arriva/predstavitev/
ARRIVA ŠTAJERSKA, družba za prevoz potnikov, d.d.
Meljska cesta 97
2000
SI
Maribor
Slovenija
Meta Goričan
meta.gorican@alpetour.si
+386 42013120
+386 42013101

Internetni naslovi
https://arriva.si/
https://arriva.si/skupina-arriva/predstavitev/
ARRIVA DOLENJSKA IN PRIMORSKA, družba za prevoz potnikov, d.o.o.
Kolodvorska cesta 11
6000
SI
Koper - Capodistria
Slovenija
Meta Goričan
meta.gorican@alpetour.si
+386 42013120
+386 42013101

Internetni naslovi
https://arriva.si/
https://arriva.si/skupina-arriva/predstavitev/
Arriva Kam-Bus, družba za prevoz potnikov, d.o.o.
Perovo 30
1241
SI
Kamnik
Slovenija
Meta Goričan
meta.gorican@alpetour.si
+386 42013120
+386 42013101

Internetni naslovi
https://arriva.si/
https://arriva.si/skupina-arriva/predstavitev/
I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://arriva.si/javna_narocila/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9270
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Mestni železniški, tramvajski, trolejbusni ali avtobusni promet


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Okolju prijazne storitve čiščenja prostorov in avtobusov
Referenčna številka dokumenta: JN2019/04
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90910000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Naročilo vsebuje storitve čiščenja v 2 sklopih, in sicer:
SKLOP 1 - čiščenje prostorov in avtobusov po Sloveniji
SKLOP 2 - čiščenje prostorov po Gorenjski
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 711.100,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Čiščenje prostorov in avtobusov po Sloveniji
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90910000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Slovenija
II.2.4 Opis javnega naročila
V skladu z razpisno dokumentacijo.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 690.700,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Čiščenje prostorov po Gorenjski
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90910000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
V skladu z razpisno dokumentacijo.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 20.400,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
V skladu z razpisno dokumentacijo.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje


III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja
Zavarovanje za resnost ponudbe v obliki bianco menice z menično izjavo.
Zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti v skladu z razpisno dokumentacijo.

III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo


III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
13.06.2019   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.09.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 13.06.2019   12:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko naročanje.
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 04.06.2019   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Arriva Alpetour, družba za prevoz potnikov, d.o.o.
Ulica Mirka Vadnova 8
4000
Kranj
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
09.05.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 30.05.2019   08:20
VPRAŠANJE
Spoštovani,

vljudno vas prosimo za dodatno pojasnilo v zvezi z referencami.
Koliko referenc natančno potrebujemo za posamezno vrsto storitve? Ali zadostuje po 1 referenca oziroma 3 reference za sklop 1 - prva alineja za dokazovanje merila?
SKLOP 1 - storitve čiščenja poslovnih prostorov z minimalno površino čiščenja vsaj 1000 m2 in
- storitve čiščenja notranjosti avtobusov za vsaj 50 avtobusov / mesec
SKLOP 2 - storitve čiščenja poslovnih prostorov z minimalno površino čiščenja vsaj 500 m2.

Če izpolnjujemo pogoj za reference za poslovne prostore za sklop 1 (vsaj 1000 m2), ali lahko te reference uporabimo tudi za sklop 2, ali moramo predložiti druge reference?

Hvala za vaš odgovor in lep pozdrav!


ODGOVOR
Kot je zapisano v točki 3.2.1. razpisne dokumentacije mora ponudnik imeti vsaj 2 strokovna priporočila za posamezni sklop. Pogoj za posamezno referenco v sklopu 1 je čiščenje poslovnih prostorov z minimalno površino vsaj 1000 m2 in čiščenje notranjosti avtobusov za vsaj 50 avtobusov v posameznem mesecu. V kolikor ponudnik razpolaga z referencami za večjo površino prostorov in/ali z referencami za čiščenje večjega obsega avtobusov, se to dodatno točkuje v skladu z merilom iz točke 3.3.

Za sklop 2 mora ponudnik prav tako razpolagati z vsaj 2 strokovnimi priporočili za čiščenje poslovnih prostorov površine vsaj 500m2. Ponudnik, ki predloži več kot 2 referenci bo dodatno točkovan v skladu z merilom iz točke 3.3. Ponudnik za sklop lahko 2 porabi tudi reference, predložene v sklopu 1. V ta namen in zaradi boljše preglednosti podatkov, naj ponudnik izpolni obrazec 4.5. Referenčna lista za vsak slop posebej, torej predloži obrazec 4.5. posebej za sklop 1 in posebej za sklop 2.
Datum objave: 04.06.2019   07:25
VPRAŠANJE
Spoštovani,
ali razumemo pravilno, da za sklop 1 potrebujemo po 2 referenci za poslovne prostore IN po 2 referenci za avtobuse?
Lep pozdrav!

ODGOVOR
DA.
Če en naročnik lahko izpolni oba referenčna pogoja (tako za čiščenje prostorov kot za čiščenje avtobusov), mora ponudnik priložiti najmanj 2 potrjena referenčna potrdila (torej od dveh različnih naročnikov).
V kolikor pa en naročnik lahko potrdi le referenco za čiščenje prostorov, mora ponudnik poiskati referenco za čiščenje avtobusov pri drugem naročniku v takem primeru pa morajo biti priložena referenčna potrdila najmanj štirih naročnikov.