Dosje javnega naročila 002931/2019
Naročnik: OBČINA ŠOŠTANJ, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj
Gradnje: Kanalizacija Topolšica, območje Menih - cerkev
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN002931/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 10.05.2019
JN002931/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.06.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002931/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA ŠOŠTANJ
Trg svobode 12
3325
SI034
Šoštanj
Slovenija
Marija Anžej
marija.anzej@sostanj.si
+386 38984398
+386 38984333

Internetni naslovi
http://www.sostanj.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.sostanj.si
ESPD: http://www.sostanj.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9269
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Kanalizacija Topolšica, območje Menih - cerkev
Referenčna številka dokumenta: 430-10/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45231000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Dela obsegajo izgradnjo kanalizacije v naselju Topolšica, območje Menih - cerkev v Občini Šoštanj v dolžini 1041 metrov.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45231000
45231300
II.2.3 Kraj izvedbe
SI034 - Savinjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: V občini Šoštanj, krajevni skupnosti Topolšica, območje kmetija Menih - cerkev.
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet je izgradnja (novogradnja) kanalizacijskega omrežja za odvajanje komunalne odpadne vode.
Predvidena je izgradnja:
 Kanal 1 iz PVC cevi DN 200 v dolžini 366 m;
 Kanal 2 iz PVC cevi DN 200 v dolžini 320,5 m;
 Izgradnja 5 kanalizacijskih priključkov (Škrobar, Tajnšek, Menih, Hriberšek A. in Hriberšek P.) v skupni dolžini 354,6 m iz PVC cevi DN 160.

II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
kot je navedeno v Dokumentaciji v zvezi z oddajo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
23.05.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 23.05.2019   09:30
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN, na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 17.05.2019   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
10.05.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 15.05.2019   15:50
Vprašanje št. 1 z dne 15. 5. 2019
Spoštovani,
vprašanje zadeva odgovornega vodjo del. Glede na to, da smo v prehodnem obdobju (v skladu z ZGO), nas zanima ali zadostimo razpisnim pogojem, če imamo z OVD sklenjeno pogodbo za opravljanje teh del ali je dejansko zahteva, da imamo zaposlenega?
Odgovor:
Naročnik ne postavlja strožjih zahtev, kot so zakonsko določeni. To pomeni, da za odgovornega vodjo del še velja, da ponudniku ni potrebno, da je OVD pri njem zaposlen, pač pa lahko ima z njim sklenjeno podjemno pogodbo.
Lep pozdrav.