Dosje javnega naročila 002919/2019
Naročnik: ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA, Metelkova ulica 9, 1000 Ljubljana
Blago: Nakup medicinskih miz
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN002919/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 09.05.2019
JN002919/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 17.05.2019
JN002919/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.07.2019
JN002919/2019-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.09.2019
JN002919/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 10.09.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002919/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA
Metelkova ulica 9
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Magda Šteblaj
magda.steblaj@zd-lj.si
+386 13003966
+386 13003912

Internetni naslovi
http://www.zd-lj.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.zd-lj.si/zdlj/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=143&Itemid=1097
ESPD: https://www.zd-lj.si/zdlj/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=143&Itemid=1097
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9124
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup medicinskih miz
Referenčna številka dokumenta: NMV-11/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33192200
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nakup medicinskih miz
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33192200
33192210
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup medicinskih miz
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.08.2019
Konec: 31.12.2020
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Razvidno iz razpisne dokumentacije.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu:
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
24.05.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 24.05.2019   14:00
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 24. 5. 2019 in se bo začelo ob 14:00 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 17.05.2019   09:00

Dodatne informacije:
Naročnik bo ponudnikom odgovore posredoval v najkrajšem možnem času, vendar najkasneje 17. 5. 2019 do 14:00 ure. Odgovori bodo objavljeni na Portalu javnih naročil.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
09.05.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 14.05.2019   08:20
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Na prijavnem obrazcu priloga 3 želite »Št. vpisa v sodni register« in »Št. vložka«. Vljudno prosim za pojasnilo kaj naj tu navedemo? Št. vpisa v sodni register se menda na novo dodeli z vsako spremembo podjetja, Št. vložka pa mlajša podjetja menda sploh nimajo.
Hvala za pojasnilo in lep pozdrav.


ODGOVOR
Naročnik črta obe zgoraj navedeni zahtevi »Št. vpisa v sodni register« in »Št. vložka« iz obrazca priloga 3 »Izjava za pridobitev osebnih podatkov s pooblastilom«.Datum objave: 17.05.2019   08:59
VPRAŠANJE

Imamo vprašanje vezano na postavko 1.

Pod opisom navajate nastavitev višine pregledne mize minimalno od 46 cm do 90 cm, širino ležišča 75 cm, brezšivno oblazinjenje debeline 4 cm ali več, dolžino ležišča do 205 cm, nosilnost ležišča min. 240 kg in 75 mm antistatična kolesa, ki se ob neuporabi lahko dvignejo. Ponudili bi vam pregledno mizo s 5 cm brezšivnim oblazinjenjem, z nastavljivo višino od 48 cm do 91 cm, s širino ležišča 70 cm, s 75 mm kolesi, ki se ob neuporabi lahko dvignejo, nosilnostjo ležišča največ 220 kg in dolžino ležišča 200 cm, kar minimalno odstopa od zahtev in je redno v uporabi v zdravstvenih ustanovah. Ali lahko ponudimo pregledno mizo s takšnimi lastnostmi, ki minimalno odstopa od zahtevanega?

V kolikor katera od navedenih lastnosti ponujene pregledne mize ne ustreza razpisanim zahtevam, vas prosimo za pojasnilo - navedbo minimalnih zahtevanih lastnosti.

Zahvaljujemo se za informacije in vas lepo pozdravljamo.


ODGOVOR
Postavka 1:
- zahteva pod zap. št. 2: lahko ponudite mizo dolžine 200 cm,
- zahteva pod zap. št. 4: naročnik glede širine ležišča vztraja pri zahtevi kot izhaja iz razpisne dokumentacije,
- zahteva pod zap. št. 5: lahko ponudite oblazinjenje debeline 5 cm,
- zahteva pod zap. št. 7: lahko ponudite mizo z nastavljivo najnižjo višino 48 cm in najvišjo 91 cm,
- zahteva pod zap. št. 11: naročnik vztraja pri zahtevi, da morajo biti kolesa antistatična,
- zahteva pod zap. št. 12: lahko ponudite mizo z nosilnostjo ležišča min. 220 kg.
Naročnik še pojasnjuje, da mora ponujena oprema izpolnjevati vse zahteve iz tehnične karakteristike navedene v prilogi 6. Naročnik je z navedbo tehnične specifikacije že navedel minimalne zahtevane lastnosti opreme. Naročnik še opozarja, da mora ponudnik skladno z razpisno dokumentacijo ponuditi opremo pod vsemi tremi postavkami, torej vso razpisano opremo (100 % ponudba) , saj naročnik oddaja naročilo v celoti.
Datum objave: 17.05.2019   11:54
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE
Imamo vprašanje vezano na postavko 2 - Pregledna miza - hidravlična s podaljšanim vzglavjem, širina ležišča 65 cm:

Pod opisom navajate nastavitev višine pregledne mize minimalno od 46 cm do 90 cm, širino
ležišča 65 cm, brezšivno oblazinjenje debeline 4 cm ali več, dolžino ležišča do 205 cm,
nosilnost ležišča min. 240 kg in 75 mm antistatična kolesa, ki se ob neuporabi lahko
dvignejo. Ponudili bi vam pregledno mizo s 5 cm brezšivnim oblazinjenjem, z nastavljivo
višino od 48 cm do 91 cm, s širino ležišča 70 cm, s 75 mm kolesi, ki se ob neuporabi lahko
dvignejo, nosilnostjo ležišča največ 220 kg in dolžino ležišča 200 cm, kar minimalno odstopa
od zahtev in je redno v uporabi v zdravstvenih ustanovah. Ali lahko ponudimo pregledno
mizo s takšnimi lastnostmi, ki minimalno odstopa od zahtevanega?

V kolikor katera od navedenih lastnosti ponujene pregledne mize ne ustreza razpisanim
zahtevam, vas prosimo za pojasnilo - navedbo minimalnih zahtevanih lastnosti.

Zahvaljujemo se za informacije in vas lepo pozdravljamo.

ODGOVOR
Postavka 2:
- zahteva pod zap. št. 2: lahko ponudite mizo dolžine 200 cm,
- zahteva pod zap. št. 4: naročnik glede širine ležišča vztraja pri zahtevi kot izhaja iz razpisne dokumentacije,
- zahteva pod zap. št. 5: lahko ponudite oblazinjenje debeline 5 cm,
- zahteva pod zap. št. 7: lahko ponudite mizo z nastavljivo najnižjo višino 48 cm in najvišjo 91 cm,
- zahteva pod zap. št. 11: naročnik vztraja pri zahtevi, da morajo biti kolesa antistatična,
- zahteva pod zap. št. 12: lahko ponudite mizo z nosilnostjo ležišča min. 220 kg.
Naročnik še pojasnjuje, da mora ponujena oprema izpolnjevati vse zahteve iz tehnične specifikacije navedene v prilogi 6. Naročnik je z navedbo tehnične specifikacije že navedel minimalne zahtevane lastnosti opreme.
Datum objave: 17.05.2019   12:05
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE

Imamo vprašanje vezano na postavko 3 - Terapevtska miza - električna.

Pod opisom navajate nastavitev višine pregledne mize minimalno od 48 cm do 98 cm in vsaj dve kolesi za enostavno premikanje ležišča po prostoru. Ponudili bi vam pregledno mizo z nastavljivo
višino od 52 cm do 93 cm in s štirimi kolesi, ki se ob neuporabi lahko dvignejo, kar minimalno odstopa od zahtev in je redno v uporabi v zdravstvenih ustanovah. Ali lahko ponudimo pregledno mizo s takšnimi lastnostmi, ki minimalno odstopa od zahtevanega?

V kolikor katera od navedenih lastnosti ponujene pregledne mize ne ustreza razpisanim
zahtevam, vas prosimo za pojasnilo - navedbo minimalnih zahtevanih lastnosti.

Zahvaljujemo se za informacije in vas lepo pozdravljamo.

ODGOVOR
Postavka 3: Terapevtska miza - električna
- zahteva pod zap. št. 10 se pravilno glasi: »nastavitev višine: najnižja do vključno 48 cm ali manj, najvišja pa od vključno 90 cm ali več«. Naročnik bo objavil popravek razpisne dokumentacije.
- zahteva pod zap. št. 12: lahko ponudite mizo s štirimi kolesi.
Naročnik še pojasnjuje, da mora ponujena oprema izpolnjevati vse zahteve iz tehnične specifikacije navedene v prilogi 6. Naročnik je z navedbo tehnične specifikacije že navedel minimalne zahtevane lastnosti opreme.
Datum objave: 17.05.2019   12:11
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE

Imamo vprašanje vezano na postavko 3 - Terapevtska miza - električna.

Pod opisom navajate nastavitev višine pregledne mize minimalno od 48 cm do 98 cm. Ponudili bi vam pregledno mizo z nastavljivo višino od 53 cm do 100 cm in s štirimi kolesi, ki se ob neuporabi lahko dvignejo, kar minimalno odstopa od zahtev in je redno v uporabi v zdravstvenih ustanovah. Ali lahko ponudimo pregledno mizo s takšnimi lastnostmi, ki minimalno odstopa od zahtevanega?

V kolikor katera od navedenih lastnosti ponujene pregledne mize ne ustreza razpisanim
zahtevam, vas prosimo za pojasnilo - navedbo minimalnih zahtevanih lastnosti.

Zahvaljujemo se za informacije in vas lepo pozdravljamo.

ODGOVOR
Postavka 3: Terapevtska miza - električna
- zahteva pod zap. št. 10 se pravilno glasi: »nastavitev višine: najnižja do vključno 48 cm ali manj, najvišja pa od vključno 90 cm ali več«. Naročnik bo objavil popravek razpisne dokumentacije.
- zahteva pod zap. št. 12: lahko ponudite mizo s štirimi kolesi.
Naročnik še pojasnjuje, da mora ponujena oprema izpolnjevati vse zahteve iz tehnične specifikacije navedene v prilogi 6. Naročnik je z navedbo tehnične specifikacije že navedel minimalne zahtevane lastnosti opreme.
Datum objave: 17.05.2019   12:17
VPRAŠANJE
PRAŠANJE

Imamo vprašanje vezano na postavko 3 - Terapevtska miza - električna.

Pod opisom navajate nastavitev višine pregledne mize minimalno od 48 cm do 98 cm. Ponudili bi vam pregledno mizo z zaprtim podnožjem, nastavljivo višino od 48 cm do 91 cm in s štirimi kolesi, ki se ob neuporabi lahko dvignejo, kar minimalno odstopa od zahtev in je redno v uporabi v zdravstvenih ustanovah. Ali lahko ponudimo pregledno mizo s takšnimi lastnostmi, ki minimalno odstopa od zahtevanega?

V kolikor katera od navedenih lastnosti ponujene pregledne mize ne ustreza razpisanim
zahtevam, vas prosimo za pojasnilo - navedbo minimalnih zahtevanih lastnosti.

Zahvaljujemo se za informacije in vas lepo pozdravljamo.

ODGOVOR
Postavka 3: Terapevtska miza - električna
- zahteva pod zap. št. 10 se pravilno glasi: »nastavitev višine: najnižja do vključno 48 cm ali manj, najvišja pa od vključno 90 cm ali več«. Naročnik bo objavil popravek razpisne dokumentacije.
- zahteva pod zap. št. 12: lahko ponudite mizo s štirimi kolesi.
Naročnik še pojasnjuje, da mora ponujena oprema izpolnjevati vse zahteve iz tehnične specifikacije navedene v prilogi 6. Naročnik je z navedbo tehnične specifikacije že navedel minimalne zahtevane lastnosti opreme.
Datum objave: 17.05.2019   12:38
POPRAVEK RAZPISNE DOKUMENTACIJE
Naročnik je na podlagi vseh prejetih vprašanj in danih odgovorov na svoji spletni strani objavil popravek razpisne dokumentacije. Popravki so obarvani z rdečo barvo.