Dosje javnega naročila 003082/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana
Blago: Dobava in montaža ognjevarne notranje opreme za Zavod RS za šolstvo v delu 7. in v delu 8. nadstropja stavbe Dunajska 104 v Ljubljani
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN003082/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 15.05.2019
JN003082/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.06.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003082/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT
Masarykova cesta 16
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
gp.mizs@gov.si
+386 14784743
+368 14005321

Internetni naslovi
http://www.mizs.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1678
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9275
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava in montaža ognjevarne notranje opreme za Zavod RS za šolstvo v delu 7. in v delu 8. nadstropja stavbe Dunajska 104 v Ljubljani
Referenčna številka dokumenta: 430-238/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39130000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročanja je dobava in montaža ognjevarne notranje opreme za potrebe Zavoda RS za šolstvo v delu 7. in v delu 8. nadstropja stavbe Dunajska 104 v Ljubljani, po načelu »fiksna cena, obračun po dejanskih izmerah«.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90910000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročanja je dobava in montaža ognjevarne notranje opreme za potrebe Zavoda RS za šolstvo v delu 7. in v delu 8. nadstropja stavbe Dunajska 104 v Ljubljani, po načelu »fiksna cena, obračun po dejanskih izmerah«.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 42
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Glejte navedbe v besedilu razpisne dokumentacije "Povabilo in navodila za oddajo ponudbe"


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
27.05.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 2 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 27.05.2019   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko naročanje.
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 20.05.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
15.05.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 16.05.2019   15:09
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Pri pregledu razpisnih obrazcev ugotavljamo, da manjka obrazec "Izjava za podizvajalca, v kolikor ponudnik v ponudbi prijavi sodelovanje podizvajalcev s soglasjem k neposrednim plačilom" (OBR 2a).

Prosimo za dopolnitev. Hvala

ODGOVOR
Naročnik je pomoto odpravil.
Na spletni strani je naložen dokument, ki vsebuje tudi navedeni razpisni obrazec.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav!

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
naročnik
Datum objave: 20.05.2019   12:21
VPRAŠANJE
Spoštovani!

glede na to, da gre za dokaj težke izdelke, ki jih je potrebno dobaviti v 7. in 8. nadstropje, prosimo za podatek o možni transportni poti. Torej:
- ali je dvigalo?
- če je, kakšne so dimenzije dvigala (v, š, g) in kakšne so dimenzije vhodne odprtine dvigala (v, š)?
- če dvigala ni, kakšna je širina stopnišča?

Lep pozdrav

ODGOVOR
TRANSPORT Z OSEBNIM DVIGALOM: Dunajska cesta 104, Ljubljana
Dovoljen je transport z osebnim dvigalom KONE z dinamičnimi učinki udarcev ob nakladanju predmetov težkih do max 320 kg t.j. do največ 40% maximalne deklarirane nosilnosti osebnega dvigala s svetlimi dimenzijami:
- vhodnih vrat v kabino širine 90 cm višine 200 cm,
- notranjosti kabine: širina: 130 cm, globina 135 cm, višina 220 cm.

Po tehničnih podatkih proizvajalca osebnega dvigala je maximalna deklarirana nosilnost (mirna obtežba brez dinamičnih učinkov) osebnega dvigala sicer 800 kg oz. ekvivalent 10 oseb, vendar pri tem niso upoštevani dinamični učinki morebitnih udarcev takšne obtežbe.

Ponudnik ne more in ne sme uporabljati za transport osebnega dvigala, v kolikor bo teža posamezne ognjevarne omare/predalnika presegla težo 320 kg.

Na vsakem ognjevarnem predalniku oz. ognjevarni omari mora biti nalepljena oznaka z napisom lastne teže artikla, ki jo bo mogoče preveriti na licu mesta.

Izvajalec mora pred pričetkom transporta z uporabo osebnega dvigala ustrezno zaščititi notranjost kabine tega osebnega dvigala pred vsemi možnimi poškodbami, ki bi sicer lahko nastale ob takšnem transportu. V kolikor bo izvajalec za zaščito notranjosti kabine uporabil npr. les oz. kakšen drug material, skupna teža ognjevarne omare/predalnika in zaščitnega materiala ne sme preseči 320 kg.

Med transportom s tem osebnim dvigalom se ognjevarne omare/predalniki znotraj kabine ne smejo premikati (morajo biti fiksirane) ali odpirati, preprečena pa mora biti tudi njihova prevrnitev.

Vse poškodbe elementov notranjosti kabine (tla, strop, stranice kabine, ogledalo, luči, oprijemalo) ali preobremenitev (transport predmetov težjih od 320 kg) celega osebnega dvigala, bo moral izvajalec tega javnega naročila brezpogojno odpraviti na lastne stroške z popolno zamenjavo poškodovanih elementov z ustreznimi originalnimi elementi iz asortimenta dobavitelja teh dvigal KONE.


OPCIJSKI TRANSPORTI:
- PRENOS PO STOPNIŠČU objekta Dunajska cesta 104.
Najmanjša svetla širina stopnišča je med ograjo in vretenom stopnišča 130 cm.
- Z AVTODVIGALOM skozi odprto okno 7. oz. 8. nadstropja iz parkirišča ob ulici Kardeljeva ploščad.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav!

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
naročnik

Datum objave: 21.05.2019   08:04
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Vezano na opis izdelka v 1.točki ugotavljamo, da:
- ognjevarna omara z globino 41 cm na trgu ne obstaja, saj so certificirane ognjevarne omare dvoplaščne izvedbe, kar pomeni, da imajo debelejše stene od navadnih kovinskih omar. Zato v primeru zunanje globine 41 cm ni možno v omari shranjevati registratorjev in /ali visečih map, saj bi bila notranja globina neustrezna (premajhna)
- v kolikor potrebujete certificirano ognjevarno omaro, potem so takšne omare širše in sicer 1100-1200 mm in globje 450-550 mm


Vezano na opis izdelka v 2.točki ugotavljamo, da:
- ognjevarni predalnik z navedenimi dimanzijami na trgu ne obstaja, saj so certificirani ognjevarni predalniki dvoplaščne izvedbe, kar pomeni, da imajo debelejše stene od navadnih kovinskih predalnikov, katerih dimenzije ste navedli.
- v kolikor potrebujete certificiran ognjevarni predalnik, potem so takšne omare približnih dim. 1500-1600 mm višine, 500-600 mm širine in 650-750 mm globine


Ali boste ustrezno spremenili dimenzije zahtevanih izdelkov?

S spoštovanjem,

ODGOVOR
Omare in predalniki so lahko večje globine širine in višine, vendar ne večje od +60 mm od določenih v popisu del zaradi omejenosti s prostorom.
Nikjer ne navajamo, da bo omara služila registratorjem ali večjim mapam.
Vsa ognjevarna oprema mora imeti najmanj 30 min požarno odpornost in certifikat.
K ponudbi je predložiti tudi certifikat, iz katerega bo razvidno, da ognjevarna oprema izpolnjuje zahtevano lastnost iz dokumentacije javnega razpisa.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav!

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
naročnik


Datum objave: 21.05.2019   08:08
VPRAŠANJE
Pri skrbniku pogodbe je navedeno, da mora imeti VI stopnjo lesarske, strojne ali gradbene smeri. Ali lahko ima tudi ustrezno izobrazbo iz ekonomske smeri?

Vodje dostav so ponavadi monterji s srednjo tehnično izobrazbo. Je tako tudi v redu?ODGOVOR
Naročnik zahtev glede skrbnika pogodbe, kjer je zahtevana izobrazba tehnične smeri ne bo spreminjal.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav!

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
naročnik

Datum objave: 21.05.2019   08:11
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Opis ognjevarnega predalnika je tako natančen, kot da je namenjen točno določenemu proizvajalcu. Med drugim je opisano tudi, citiramo: "Na ličnici predala mora biti vgreznjen ročaj. Zaklepanje s centralno potisna cilindrično ključavnico."

Način izdelave ročaja in cilindrične ključavnice nista pomembni in ne vplivata niti na ognjevarnost niti na shranjevanje dokumentacije.

V izogib omejevanja konkurence predlagamo, da se navede, da mora imeti predal ročaj, predalnik pa cilindrično ključavnico.

lep pozdrav

ODGOVOR
V razpisni dokumentaciji so navedene tehnične zahteve za ognjevarni predalnik, ki jih mora ponujeni predalnik izpolnjevati na zahtevo uporabnika.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav!

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
naročnik