Dosje javnega naročila 003131/2019
Naročnik: NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE, Trubarjeva cesta 2, 1000 Ljubljana
Storitve: Storitve tiskanja
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 2.579.813,22 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN003131/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 16.05.2019
JN003131/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.07.2019
JN003131/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 22.08.2019
JN003131/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 23.08.2019
JN003131/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 23.08.2019
JN003131/2019-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 23.08.2019
JN003131/2019-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 23.08.2019
JN003131/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.08.2019
JN003131/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.08.2019
JN003131/2019-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.08.2019
JN003131/2019-ODL04 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.08.2019
JN003131/2019-ODL05 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.09.2019
JN003131/2019-ODL06 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.09.2019
JN003131/2019-ODL07 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.09.2019
JN003131/2019-ODL08 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.09.2019
JN003131/2019-ODL09 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.10.2019
JN003131/2019-ODL10 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.10.2019
JN003131/2019-ODL11 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.10.2019
JN003131/2019-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 18.10.2019
JN003131/2019-ODL12 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.10.2019
JN003131/2019-ODL13 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.10.2019
JN003131/2019-ODL14 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.10.2019
JN003131/2019-ODL15 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.11.2019
JN003131/2019-ODL16 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.11.2019
JN003131/2019-ODL17 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.11.2019
JN003131/2019-ODL18 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.11.2019
JN003131/2019-ODL19 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.12.2019
JN003131/2019-ODL20 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.12.2019
JN003131/2019-ODL21 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.12.2019
JN003131/2019-ODL22 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.12.2019
JN003131/2019-ODL23 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.12.2019
JN003131/2019-ODL24 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.12.2019
JN003131/2019-ODL25 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.12.2019
JN003131/2019-ODL26 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.01.2020
JN003131/2019-C03 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 23.01.2020
JN003131/2019-ODL27 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.01.2020
JN003131/2019-ODL28 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.01.2020
JN003131/2019-ODL29 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.02.2020
JN003131/2019-ODL30 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.02.2020
JN003131/2019-ODL31 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.02.2020
JN003131/2019-ODL32 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.02.2020
JN003131/2019-ODL33 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.03.2020
JN003131/2019-ODL34 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.03.2020
JN003131/2019-ODL35 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.03.2020
JN003131/2019-C04 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 21.04.2020
JN003131/2019-ODL36 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.06.2020
JN003131/2019-ODL37 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.07.2020
JN003131/2019-C05 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 16.07.2020
JN003131/2019-ODL38 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.07.2020
JN003131/2019-ODL39 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.08.2020
JN003131/2019-ODL40 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.08.2020
JN003131/2019-ODL41 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.09.2020
JN003131/2019-ODL42 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.10.2020
JN003131/2019-ODL43 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.10.2020
JN003131/2019-ODL44 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.10.2020
JN003131/2019-ODL45 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.10.2020
JN003131/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.10.2020
JN003131/2019-C06 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 23.10.2020
JN003131/2019-ODL46 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.10.2020
JN003131/2019-ODL47 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.10.2020
JN003131/2019-ODL48 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.11.2020
Zahtevek za revizijo

    JN003131/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 095-229941
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE
Trubarjeva cesta 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Nacionalni inštitut za javno zdravje, ga. Liljana Petruša
javna.narocila@nijz.si
+386 56630800
+386 56630808

Internetni naslovi
http://www.nijz.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.nijz.si/sl/nijz/javna-narocila/tiskarske-storitve

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9447
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Storitve tiskanja
Referenčna številka dokumenta: 43K090519
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79810000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila so tiskarske storitve za obdobje štirih let.
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 1.900.000,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za največje število sklopov: 3
Največje število sklopov, ki so lahko oddani enemu ponudniku: 3
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Storitve tiskanja SVIT
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79820000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: V razpisni dokumentaciji.
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila so tiskarske storitve za obdobje štirih let.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 800.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Storitve tiskanja kuvert SVIT
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79810000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: V razpisni dokumentaciji.
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila so tiskarske storitve za obdobje štirih let.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 100.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Storitve tiskanja NIJZ
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79820000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: V razpisni dokumentaciji.
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila so tiskarske storitve za obdobje štirih let.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 1.000.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
V razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Najnižje ravni morebitnih standardov:
V razpisni dokumentaciji.

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
V razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu: 6
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
21.06.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 21.06.2019   12:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 07.06.2019   10:00

Dodatne informacije:
Za Sklop 1 in Sklop 2 se bo glede na merilo z najugodnejšim ponudnikom sklenila pogodba za obdobje štirih let, ki bo imela naravo okvirnega sporazuma.
Za Sklop 3 se bo glede na merilo sklenila pogodba s šestimi najugodnejšimi ponudniki za obdobje štirih let, ki bo imela naravo okvirnega sporazuma.

VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE
Trubarjeva cesta 2
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
15.05.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 21.05.2019   10:07
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Reference sklop št. 2 so v zelo visoki vrednosti, glede na oceno vrednosti posla. Zelo malo je naročnikov kuvert, ki kuverte naročijo v takšnih količinah, saj je rok trajanja lepila kuverte omejen. Ali lahko priložimo več referenc v skupni vrednosti več kot 30.000 + DDV?
Hvala za odgovor in lep pozdrav.

ODGOVOR

Spoštovani,
naročnik se strinja, lahko.Datum objave: 22.05.2019   11:51
VPRAŠANJE
Spoštovani

kje pa je specifikacije in predračun za sklop 3 ?

ODGOVOR

Spoštovani,
za Sklop 3 se bo glede na merilo (naročnik bo okvirne sporazume sklenil s ponudniki, katerih seštevek treh najvišjih referenc bo najvišji) sklenila pogodba s šestimi najugodnejšimi ponudniki za obdobje štirih let, ki bo imela naravo okvirnega sporazuma. Kar pomeni, da se bo za posamezna naročila tiskanja vsakokrat znova odpirala konkurenca med temi šestimi najugodnejšimi ponudniki.


Datum objave: 22.05.2019   11:58
Pojasnilo:
V točki 8. OCENJEVANJE PONUDB Navodil ponudnikom, je naročnik pri merilu za izbiro za Sklop 1 in Sklop 2 napačno navedel ime obrazca predračuna. Pravilno ime obrazca je: obrazec P-4 "Predračun".

Datum objave: 23.05.2019   13:23
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Ali lahko namesto obrazca P-10 - Zahtevek za podatke iz kazenske evidence fizičnih in pravnih oseb priložimo že pridobljena potrdila iz kazenske evidence Minisrstva za pravosodje?

Ali nam kot naročnik lahko potrdite referenco?

Hvala.

ODGOVOR

Spoštovani,
lahko - za oboje. Potrdila iz KE ne smejo biti starejša od treh mesecev.Datum objave: 23.05.2019   13:39
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Sklop 1: Storitve tiskanja SVIT: Primer prva postavka v prvem sklopu: Ali se količina 281.000 kom natisne enkrat, ali je ta količina seštevek večkratnih naročil/projektov v enem letu?
V primeru da se tiska večkrat, kolikokrat na leto je to?
Ali je vsebina posamezne tiskovine enaka čez celo leto in so le naslovniki različni, oziroma ali se spremeni tudi sama vsebina tiskovine?

Hvala za hitra pojasnila.


ODGOVOR

Spoštovani,
to je letna količina in je seštevek večkratnih naročil. Mesečno se naroči cca. 23.500 kos vabil. Naslovniki so različni (baza podatkov iz CRP), lahko pa se vsebina tudi spremeni.

Datum objave: 28.05.2019   12:55
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Predračun obrazec P-4:
zaporedna št. 34: specifikacija ni znana?
zaporedna št. 38: naklada 0?
zaporedna št. 45: ali gre za 35.000 kompletov kartic ali za 5000 kompletov x 7 kartic.

Za odgovor se vam zahvaljujem.


ODGOVOR
Spoštovani,
posredujemo odgovore na vprašanja:

-zaporedna št: 34 : A4, 150 STRANI + 4 STRANI OVITKA, SREDINA 110 G BIOMATMAT, OVITEK 200-250 G BIOMAT, BROŠIRANO.
-zaporedna št. 38 : naklada 2.000 kos
-zaporedna št. 45: 5.000 kompletov po 7 kartic

Datum objave: 30.05.2019   11:59

Spoštovani,
naročnik je na svoji spletni strani pod zadevnim javnim naročilom objavil popravek obrazca Predračun in popravek obrazca Specifikacije javnega naročila.

Datum objave: 31.05.2019   13:34
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, obrazec predračun, sklop1, zaporedna številka 27, kartonsko stojalo za zloženke; ali gre za večprekatno stojalo, vrstno stojalo, stensko ali namizno. Hvala za odgovor. S prijaznimi pozdravi.

ODGOVOR

Spoštovani,
gre za kartonsko, namizno stojalo za zloženke.
Izgled zloženke smo dodali na našo spletno stran, pod zadevno javno naročilo.
Povezava: https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/stojalo_svit_spl_zgib_april_print.pdf

Datum objave: 04.06.2019   10:51
VPRAŠANJE
Spoštovani,

na spodnjem linku EJN sporoča, da naročilo še ni bilo objavljeno v EJN?

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualna_javna_narocila.xhtml?q=1

Lahko prosim preverite,

Lp,ODGOVOR

Spoštovani,
hvala, povezava sedaj deluje.Datum objave: 07.06.2019   14:24

Spoštovani,
naročnik je na svoji speltni strani v predmetnem javnem naročilu objavil popravek obrazca Preračun.
Popravljene so formule, ki omogočajo vpis cene na štiri decimalna mesta.

Datum objave: 07.06.2019   14:27
Spoštovani,
naročnik je na svoji spletni strani v predmetnem javnem naročilu objavil popravek obrazca Predračun.
Popravljene so formule, ki omogočajo vpis cene na štiri decimalna mesta.