Dosje javnega naročila 003002/2019
Naročnik: LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba, Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper - Capodistria
Gradnje: SKLADIŠČNI OBJEKT ZA AVTOMOBILE FAZA 2A
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 21.825.714,04 EUR

JN003002/2019-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 13.05.2019
JN003002/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 04.06.2019
JN003002/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.07.2019
JN003002/2019-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 30.08.2019
JN003002/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 02.09.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003002/2019-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2019/S 092-223463
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba
Vojkovo nabrežje 38
6000
SI
Koper - Capodistria
Slovenija
Mara Žerjal
mara.zerjal@luka-kp.si
+386 31772876

Internetni naslovi
http://www.luka-kp.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.luka-kp.si/slo/javna-narocila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9284
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Pristaniške dejavnosti


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: SKLADIŠČNI OBJEKT ZA AVTOMOBILE FAZA 2A
Referenčna številka dokumenta: JN 150/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila je izgradnja objekta »Skladiščni objekt za avtomobile FAZA 2A«.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Luka Koper d.d., Vojkovo nabrežje 38, Koper
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je izgradnja objekta »Skladiščni objekt za avtomobile FAZA 2A«.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 410
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Glej razpisno dokumentacijo
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Glej razpisno dokumentacijo
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Glej razpisno dokumentacijo

Najnižje ravni morebitnih standardov:
Glej razpisno dokumentacijo

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje
Glej razpisno dokumentacijo

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja
Glej razpisno dokumentacijo

III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo
Glej razpisno dokumentacijo

III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano
Glej razpisno dokumentacijo

III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Glej razpisno dokumentacijo

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
10.06.2019   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 10.06.2019   12:01
Kraj: Glej razpisno dokumentacijo

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Glej razpisno dokumentacijoOddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 30.05.2019   12:00

Dodatne informacije:
Glej razpisno dokumentacijo
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba
Vojkovo nabrežje 38
6000
Koper - Capodistria
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
10.05.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 14.05.2019   09:44
VPRAŠANJE
Spoštovani,

kje najdemo ESPD Obrazec?

Lep pozdrav!

ODGOVOR


Pozdravljeni.

ESPD obrazec bo naložen k ostali dokumentaciji. Čakali smo na številke objav.

Lep pozdrav

Datum objave: 16.05.2019   12:23
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosimo za pojasnilo ali so zagotovljena sredstva za izvedbo enaka kot na prejšnjih razpisih za ta objekt, t.j. 18.3 mio (brez DDV)? Hvala za odgovor.

ODGOVOR

Pozdravljeni.
Zagotovljena sredstva za to naročilo niso enaka kot na prejšnjih razpisih za ta objekt, t.j. 18.3 mio (brez DDV). Ocenjena vrednost naročila je 18.500.000 EUR brez DDV. Naročnik pričakuje, da bodo ponudbe nižje od vrednosti 18.500.000 EUR brez DDV.


Datum objave: 17.05.2019   15:56
VPRAŠANJE
Spoštovani,
povezava do projektne dokumentacije, navedena na spletni strani naročnika, ne deluje.
Prosimo, da vsem potencialnim ponudnikom zagotovite nemoten dostop do celotne dokumentacije predmetnega javnega naročila.
Hvala.

ODGOVOR

Pozdravljeni.

Hvala za opozorilo. Danes je prišlo do tehnične ovire, ki je še nismo odpravili. Kmalu bo povezava do dokumentacije ponovno vzpostavljena.

Lep pozdrav


Datum objave: 20.05.2019   08:59
Pozdravljeni.

Povezava do dokumentacije deluje.

Lep pozdrav

Datum objave: 20.05.2019   15:03
VPRAŠANJE
Naročnik pod odgovorom z dne 16. 5. 2019 ob 12.23 navaja, da pričakuje, da bodo ponudbe nižje od vrednosti 18.500.000 EUR brez DDV. Iz navedenega ne gre razbrati, ali bo ponudba, ki bo enaka ali višja od 18.500.000 EUR brez DDV, iz postopka javnega naročila izločena kot nedopustna.

Očiten namen naročnika je, da bo v primeru, da bo prejel vsaj eno ponudbo, ki je nižja od navedene vrednosti, dražje ponudbe zavrnil kot nedopustne. V primeru, da bodo vse ponudbe nad to vrednostjo, pa iz razloga nedopustnosti ne bo izločil nobene ponudbe. Menimo, da je tudi naročniku v interesu, da se do navedenega vprašanja nedvoumno opredeli, sicer bo to vprašanje spet predmet revizijskega postopka že v fazi pred oddajo ponudb, kot tudi v fazi presoje ponudb. Državna revizijska komisija je v številnih dosedanjih odločitvah navedla, da je naročnikova odgovornost pripraviti jasno in nedvoumno dokumentacijo, ki ne omogoča različnih interpretacij. Odgovor, da naročnik pričakuje, da bodo ponudbe nižje od vrednosti 18.500.000 EUR brez DDV, so najmanj nejasne in očitno podane z namenom, ker se želi naročnik šele v fazi presoje ponudb odločiti, ali bo dražjo ponudbo zavrnil ali ne.

Naročnika zato opozarjamo, da naj nedvoumno pojasni, ali bo ponudba, ki bo enaka ali višja od 18.500.000 EUR brez DDV iz postopka javnega naročila izločena kot nedopustna, sicer bomo zoper nejasnost dokumentacije vložili zahtevek za revizijo.


ODGOVOR

Pozdravljeni.

Prosimo, da ste pri podajanju vprašanj spoštljivi do naročnika.

Na vprašanje ali so zagotovljena sredstva za izvedbo enaka kot na prejšnjih razpisih je naročnik v odgovoru z datumom objave: 16.05.2019 12:23 jasno odgovoril, da niso enaka.

ZJN-3 nikjer ne določa, da mora naročnik bodisi v okviru obvestila o javnem naročilu bodisi v okviru dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila objaviti višino zagotovljenih sredstev oziroma da mora z višino teh sredstev seznaniti (potencialne) ponudnike. Naročnik pa vseeno dodaja, da bo iz postopka izločil vse ponudbe, katerih vrednost bo presegala višino zagotovljenih sredstev za to naročilo. Naročnik je višino zagotovljenih sredstev navedel v sklepu o začetku postopka, ki ga je naročnik sprejel pred objavo naročila na portalu javnih naročil. Naročnik višine zagotovljenih sredstev ne bo razkril. Naročnik kot nedopustne ne bo zavrnil ponudbe, ki bo enaka ali nižja od zneska 18.500.000,00 EUR brez DDV.Datum objave: 22.05.2019   15:10
VPRAŠANJE
Spoštovani, v popisu del za temeljenje je v postavki za izdelavo pilotov navedeno, da je potrebno pred betoniranjem vsakega pilota izvesti standardno dinamično penetracijo. Glede na izkušnje predlagamo, da se to izvede le na cca. 20% vseh pilotov, kar ob vizuelni spremljavi izkopanine na preostalih pilotih predstavlja zadostno sigurnost.

ODGOVOR

Objekt Faza 2A bo umeščen na območje kjer je sedaj odprta skladiščna površina za avtomobile. Zaradi pomanjkanja skladiščnih površin, izbranemu izvajalcu ob začetku del ne bo na voljo celotna tlorisna površina kot prikazano v razpisni dokumentaciji na sliki 3 v poglavju III. SPECIFIKACIJA NAROČILA, temveč se bodo površine »sproščale« v treh fazah glede na dinamiko napredovanja gradnje (zemeljska dela, temeljenje).
Izkopni material iz izvedbe pilotov bo deponiran na gradbišču in sicer na delu »sproščene« površine na katerem se piloti še ne izvajajo. Postopoma, z napredovanjem izvedbe pilotov se bo deponiran material, premešal s kamnitim drobljencem v nasip okrog izvedenih pilotov. Kota pritličja je namreč višja od kote obstoječega terena.Datum objave: 22.05.2019   15:13
Pozdravljeni.

Pri odgovoru na vprašanje Datum objave: 22.05.2019 15:10 je prišlo do napake. Odgovor se nanaša na drugo vprašanje. Odgovor na to vprašanje bo objavljen naknadno.

Datum objave: 22.05.2019   15:13
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, ali lahko naročnik zagotovi deponiranje materiala, ki bo izkopan pri izvedbi pilotov? Če je odgovor da, vas prosimo za navedbo lokacije. Hvala

ODGOVOR


Objekt Faza 2A bo umeščen na območje kjer je sedaj odprta skladiščna površina za avtomobile. Zaradi pomanjkanja skladiščnih površin, izbranemu izvajalcu ob začetku del ne bo na voljo celotna tlorisna površina kot prikazano v razpisni dokumentaciji na sliki 3 v poglavju III. SPECIFIKACIJA NAROČILA, temveč se bodo površine »sproščale« v treh fazah glede na dinamiko napredovanja gradnje (zemeljska dela, temeljenje).
Izkopni material iz izvedbe pilotov bo deponiran na gradbišču in sicer na delu »sproščene« površine na katerem se piloti še ne izvajajo. Postopoma, z napredovanjem izvedbe pilotov se bo deponiran material, premešal s kamnitim drobljencem v nasip okrog izvedenih pilotov. Kota pritličja je namreč višja od kote obstoječega terena.


Datum objave: 23.05.2019   13:35
VPRAŠANJE
Spoštovani, v popisu del za temeljenje je v postavki za izdelavo pilotov navedeno, da je potrebno pred betoniranjem vsakega pilota izvesti standardno dinamično penetracijo. Glede na izkušnje predlagamo, da se to izvede le na cca. 20% vseh pilotov, kar ob vizuelni spremljavi izkopanine na preostalih pilotih predstavlja zadostno sigurnost.

ODGOVOR

Projektant vztraja pri izvedbi standardne dinamične penetracije pred betoniranjem vsakega pilota.


Datum objave: 24.05.2019   10:48
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, prosimo za pojasnilo glede žaluzij. V načrtih arhitekture je narisano, da se žaluzij na JZ strani garaže (os X15) ne namesti. Iz količine v popisu del pa sklepam, da je žaluzije potrebno namestiti tudi na to stran. Prosimo za pojasnilo. Hvala.

ODGOVOR
V načrtih arhitekture na JZ delu objekta ni narisanih žaluzij, ker se s te strani objekt nadaljuje v FAZO 2b in je projektant pri fazni gradnji ni predvidel. Naročnik se je na podlagi dosedanjih izkušenj pri že zgrajenih fazah odločil, da zaradi zaščite pred močenjem voznih poti in skladiščenih avtomobilov, ob deževjih z jugozahodnikom postavi žaluzije tudi na to stran. Te se bodo ob morebitni kasnejši gradnji objekta Faza 2b prestavile.Datum objave: 24.05.2019   10:50
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
naročniku predlagamo, da spemeni oz. popravi razpisne pogoje saj smatramo, da bo tako lahko prejel bolj ugodne ponudbe.
1. Ker konstrukcijsko jeklo predstavlja cca. 25% ponudbene vrednosti, njegovo ceno pa moramo izvajalci fiksirati (npr.: dobavitelji je nam ne fiksirajo niti do roka za oddajo ponudbe) za eno leto vnaprej predlagamo, da vsaj za jeklo omogočite revalorizacijo cen.
2. Predlagamo, da skrajšate plačilni rok kot je to pri ostalih javnih naročilih ali pa vsaj normalizirate stopnjo za kasaskonte.
3. Predlagamo vam, da s pogodbo jasno opredlite situacije, ko se izvajalcu zavrne predlag spremenjenega PZI. Ugotavljamo, da navedeno ni v pogodbi nikjer opredeljeno, dopušča pa lahko zelo različne interpretacije.

ODGOVOR
Pozdravljeni.
Odgovor na vprašanje 1: Naročnik ne bo omogočil revalorizacijo cen za jeklo.
Odgovor na vprašanje 2: Naročnik ne bo skrajšal plačilni rok.
Odgovor na vprašanje 3: bo podan naknadnoDatum objave: 29.05.2019   12:01
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali v ponudbi lahko priložimo referenčna potrdila na obrazcih, ki so bila pridobljena v prejšnjih postopkih javnega naročila?

lep pozdrav!

ODGOVOR
Pozdravljeni.

Na obrazcu OBR-3a je navedeno: Opomba: Ponudnik lahko kot dokazilo po tem obrazcu priloži tudi druga ustrezna potrdila, ki jih je z namenom sodelovanja v postopkih javnega naročanja pridobil v drugih postopkih.

Odgovor na vaše vprašanje je da.Datum objave: 31.05.2019   10:30
Pozdravljeni.

Rok za oddajo ponudb bomo podaljšali na 12.06.2019 in rok za postavitev vprašanj do 05.06.2019 ob 12. uri. Obvestilo smo poslali v objavo na TED in čakamo objavo.

Lep pozdrav

Datum objave: 31.05.2019   15:11
VPRAŠANJE
Spoštovani,

glede na način obračuna izvedenih del, sprašujem, kje v popisih del je zajeta meteorna kanalizacija (strešni vtočniki, vertikalne odtočne cevi, jaški, horizontalne odvodnja iz objekta)?.


Lep pozdrav!

ODGOVOR

Strešni vtočniki in odtočne cevi so zajeti v postavki 13. in 14. v poglavju ZAKLJUČNA DELA, sklop OBRTNIŠKA DELA.
Jaški in horizontalna odvodnja pa v poglavju ODVODNJAVANJE VOZIŠČNA KONSTRUKCIJADatum objave: 31.05.2019   16:03
Tehnično poročilo iz načrta arhitekture ni usklajeno s popisom del v poglavju 2. GRADBENE KONSTRUKCIJE , v sklopih
HIDROIZOLACIJA NAD PLOŠČO 5.ETAŽE, ZAŠČITNI POVOZNI ESTRIH, OBDELAVA REG. Pri podajanju ponudbe in izvedbi je potrebno v tem delu upoštevati rešitev iz popisa del. V skladu s tem smo iz povezave do projektne dokumentacije umaknili datoteko DETAJL zaklj povoz strehe.
V tehničnem poročilu iz načrta arhitekture je naveden star načrt elektroinstalacij. ELEKTROINŠTALACIJE so obdelane v načrtu WINKY WIN-16-022-11 in ne v načrtu št. 72010 bp biro s.p., kar je potrebno upoštevati pri podajanju ponudb in izvedbi.


Datum objave: 31.05.2019   16:13
Naročnik je dopolnil popis del, glej prilogo popis del s predizmerami 310519.xls. Vsi popravki v popisu del so označeni z rumeno barvo. Večinoma gre za dopolnitve vezane na izpolnjevanje in preglednost popisa del, poleg tega je naročnik zamenjal vse postavke Poglavja 7. Elektroinstalacije / Signalnokomunikacijske instalacije.

V skladu s tem je naročnik v povezavi do projektne dokumentacije dodal v mapi elektroinstalacije Faza 2A pdf datoteko z risbami požarnega javljanja oz. signalnokomunikacijskih instalacij "Sprem POŽARNO JAVLJANJE..."

Datum objave: 31.05.2019   17:15
VPRAŠANJE
Spoštovani,
V točki 2.5.1. instrument zavarovanja za resnost ponudbe je navedeno:
"Instrument finančnega zavarovanja za resnost ponudbe naročnik lahko unovči, če ponudnik:
- po roku za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne,
- na poziv naročnika neutemeljeno ne predloži zahtevanih dokazil za navedbe v ponudbi,
- zavrne sklenitev pogodbe, ali pogodbe ne sklene v ponujenem roku,
- pravočasno ne predloži ali sploh ne predloži instrumenta zavarovanja za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti ali zavarovanja odgovornosti za škodo ali gradbenega zavarovanja.
- v ostalih primerih, določenih v vzorcu pogodbe."

Razlogi za unovčenje fiinančnega zavarovanja za resnost ponudbe odstopajo od običajnih zahtev naročnika.

Prosimo naročnika, da iz razlogov za unovčenje črta drugo in peto alinejo, saj ne predložitev zahtevanih dokazil ne more biti razlog za unovčenje finančnega zavarovanja za resnost ponudbe, je razlog za izključitev ponudbe.

Prosimo naročnika, da v zvezi z zapisanim "v ostalih primerih, določenih v vzorcu pogodbe" točno navede primere, ki so lahko razlog za unovčitev finančnega zavarovanja za resnost ponudbe.

Pričakujemo, da bo naročnik razpisno dokumentacijo v tem delu popravil.

Hvala.

ODGOVOR
Naročnik je v spremembi razpisne dokumentacije črtal alinejo "na poziv naročnika neutemeljeno ne predloži zahtevanih dokazil za navedbe v ponudbi," in dopolnil zadnjo alinejo kot sledi "v ostalih primerih, določenih v 47. členu vzorca pogodbe"Datum objave: 31.05.2019   17:31
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v skladu z zahtevo: "Naročnik si pridržuje pravico od posameznega ponudnika naknadno zahtevati kalkulativne osnove, normative in analizo cen postavk, ponudnik pa se obvezuje na zahtevo naročnika le-te predložiti." in glede na to, da je med razlogi za unovčitev instrumenta zavarovanja za resnost ponudbe navedeno tudi: "na poziv naročnika neutemeljeno ne predloži zahtevanih dokazil za navedbe v ponudbi" pozivamo naročnika, da navede vse postavke, na katere ja vezana morebitna zahteva po predložitvi analize cen.
Hvala.

ODGOVOR
Spoštovani.

Navedeni razlog za vnovčitev instrumenta zavarovanja za resnost ponudbe smo črtali iz razpisne dokumentacije.

Datum objave: 31.05.2019   17:32
VPRAŠANJE
V skladu z zahtevo: "Naročnik si pridržuje pravico od posameznega ponudnika naknadno zahtevati kalkulativne osnove, normative in analizo cen postavk, ponudnik pa se obvezuje na zahtevo naročnika le-te predložiti." in glede na to, da je med razlogi za unovčitev instrumenta zavarovanja za resnost ponudbe navedeno tudi: "na poziv naročnika neutemeljeno ne predloži zahtevanih dokazil za navedbe v ponudbi" pozivamo naročnika, da navede vse postavke, na katere ja vezana morebitna zahteva po predložitvi analize cen oziroma da umakne pravico po naknadni zahtevi za predložitev kalkulativnih osnov, normativov in analiz cen postavk ter umakne razlog za unovčitev instrumenta zavarovanja za resnost ponudbe.
Hvala.

ODGOVOR
Spoštovani.

Navedeni razlog za vnovčitev instrumenta zavarovanja za resnost ponudbe smo črtali iz razpisne dokumentacije.Datum objave: 31.05.2019   17:35
VPRAŠANJE
Ali reference pod točko 1a, 1b in 2 ponudnik, partner v skupnem nastopu ali podizvajalec izpolnijo kumulativno?

ODGOVOR
LahkoDatum objave: 31.05.2019   17:37
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali glede na to, da v razpisni dokumentaciji ni vzorca bančne garancije za resnost ponudbe, tekst bančne garancije pripravimo po standardnem vzorcu banke izdajateljice garancije za resnost ponudbe, ki bo upošteval navedbe v točki 2.5.1. navodil ponudnikom za pripravo ponudbe?

lep pozdrav!

ODGOVOR
DaDatum objave: 31.05.2019   17:38
VPRAŠANJE
Spoštovani,
vljudno prosimo, da podate odgovore na postavljena vprašanja in da zaradi nejasnosti, ki izhaja iz razpisne dokumentacije, podaljšate rok za postavljanje vprašanj za teden dni oz. vsaj do 03.06.2019 ter da podaljšate tudi rok za oddajo ponudb.
Hvala.

ODGOVOR
Pri določenih odgovorih potrebujemo las za razmislek. Rok za postavljanje vprašanj in oddaje ponudb smo podaljšali.Datum objave: 31.05.2019   17:49
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v zvezi z javnim naročilom vas prosimo za pojasnilo oz. obrazložitev, kako naj sledimo vaši zahtevi glede svetle višine, kot izhaja iz razpisne dokumentacije: »Svetla višina etaže je 2,52m v pritličju in cca. 2,22m v etažah« glede na to, da so v primeru montažne izvedbe potrebne dodatne povezovalne grede, ki znižajo svetlo višino v območju stebrov.

Prosimo, da potrdite, da bo rešitev, kot navedena zgoraj, popolnoma skladna z vašo zahtevo po svetli višini.

V pričakovanju vašega odgovora vas lepo pozdravljamo.


ODGOVOR
Spoštovani.

Rešitev z dodatnimi povezovalnimi gredami, ki znižajo svetlo višino v območju stebrov ni skladna z našo zahtevo po svetli višini.Datum objave: 31.05.2019   17:50
VPRAŠANJE
Spoštovani,
V razdelku 4.1. razpisne dokumentacije je navedeno, da: »Variantne ponudbe in opcije niso dovoljene«. Prosimo vas za potrditev, da je montažna izvedba konstrukcije, sprejemljiva in jo kot ponudnik lahko ponudimo.
Hvala in lep pozdrav!


ODGOVOR

Spoštovani.

Montažna izvedba konstrukcije je sprejemljiva pod pogoji navedenimi v razpisni dokumentaciji.


Datum objave: 31.05.2019   17:52
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Pri pregledovanju tehničnega poročila napisanega s strani odgovornega projektanta gradbenih konstrukcij, se nam poraja vprašanje, kako zagotoviti povezljivost oblike objekta 2A ter objektov 1B. Objekt 1B je projektiran na enak način kot je izdelana PZI dokumentacija za omenjeno fazo 2A, v predmetnem javnem naročilu.
Naročnika sprašujemo ali so lahko kakršnakoli odstopanja v svetli višini konstrukcije?
Lepo pozdravljeni


ODGOVOR
Pozdravljeni.

Na zgornji strani plošč mora biti površina tlaka ravna, ker gre za povozne površine, torej enaka višini na objektu 1B. Na spodnji strani plošč je lahko odstopanje samo v smeri, da se svetla višina poveča, torej da je plošča tanja.Datum objave: 31.05.2019   17:53
VPRAŠANJE
Spoštovani
Vezano na Vaš odgovor:

"Datum objave: 24.05.2019 10:50

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
naročniku predlagamo, da spemeni oz. popravi razpisne pogoje saj smatramo, da bo tako lahko prejel bolj ugodne ponudbe.
1. Ker konstrukcijsko jeklo predstavlja cca. 25% ponudbene vrednosti, njegovo ceno pa moramo izvajalci fiksirati (npr.: dobavitelji je nam ne fiksirajo niti do roka za oddajo ponudbe) za eno leto vnaprej predlagamo, da vsaj za jeklo omogočite revalorizacijo cen.
2. Predlagamo, da skrajšate plačilni rok kot je to pri ostalih javnih naročilih ali pa vsaj normalizirate stopnjo za kasaskonte.
3. Predlagamo vam, da s pogodbo jasno opredlite situacije, ko se izvajalcu zavrne predlag spremenjenega PZI. Ugotavljamo, da navedeno ni v pogodbi nikjer opredeljeno, dopušča pa lahko zelo različne interpretacije.

ODGOVOR
Pozdravljeni.
Odgovor na vprašanje 1: Naročnik ne bo omogočil revalorizacijo cen za jeklo.
Odgovor na vprašanje 2: Naročnik ne bo skrajšal plačilni rok.
Odgovor na vprašanje 3: bo podan naknadno"

nas zanima kdaj boste odgovorili na tretje vprašanje. Omenjeno vprašanje je vitalnega pomena pri definiranju naše ponudbe.

Vljudno vas prosimo, da odgovor podate pred 30.5.2019, pred potekom roka za postavljanje vprašanj preko portala oz. v nasprotnem primeru podaljšate rok za postavljanje vprašanj, da bomo v primeru morebitnih nejasnosti še lahko pridobili ustrezne odgovore.

Hvala.


ODGOVOR
Na vprašanje bomo podali odgovor, podaljšali smo rok za vprašanja in oddajo ponudbe.


Datum objave: 31.05.2019   17:59
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik

v razpisni dokumentaciji (v točki III. SPECIFIKACIJA NAROČILA) ste natančno predstavili potek PZI projektiranja nosilne konstrukcije:

»Naročnik je na podlagi predhodnih treh neuspelih razpisov za Fazo 2A ugotovil, da na podlagi obstoječe projektne dokumentacije PZI in popisa del, ki je bil del le-te, ne more pridobiti ponudbe v okviru zagotovljenih sredstev ter da je lahko objekt z drugačno zasnovo oz. izvedbo gradbene konstrukcije cenejši. V skladu s tem, se je naročnik odločil, da dopusti možnost, da se objekt zgradi po spremenjenemu PZI Načrtu gradbenih konstrukcij v okviru obstoječega gradbenega dovoljenja in robnih pogojev glede koristnih obtežb, nosilnosti in dimenzij objekta ter ob upoštevanju ostalih PZI načrtov, ki se ne spreminjajo.

Možen je drugačen način gradnje kot je predviden v obstoječem PZI Načrtu gradbenih konstrukcij in možne so racionalizacije obstoječe rešitve iz PZI Načrta gradbenih konstrukcij vezana na zasnovo ter izvedbo gradbenih del, ki bodo še vedno omogočale, da se objekt uporablja tako kot je bilo predvideno.

Po podpisu pogodbe bo izbrani ponudnik najprej izdelal spremembo PZI Načrta gradbenih konstrukcij, ki je pogoj za prijavo začetka gradnje v skladu z Gradbenim zakonom, in nato začel z gradnjo. Naročnik bo ustreznost spremembe PZI Načrta gradbenih konstrukcij preveril pri ustrezno usposobljenih pregledovalcih in ga v skladu s pridobljenimi mnenji potrdil ali zahteval potrebne popravke.«

Naročnika sprašujemo kako je z arhitekturno zasnovo objekta? Kot naročnik ste odkupili arhitekturni projekt od odgovornega vodje projekta, vendar so kljub vsemu avtorske pravice odgovornega vodje projekta avtorsko delo in je kot tako zaščiteno in ni spremenljivo.

Prosimo za nedvoumen odgovor in potrditev, da lahko na osnovi razpisne dokumentacije spreminjamo tudi arhitekturni projekt?

Za hiter odgovor se lepo zahvaljujemo.


ODGOVOR
Spoštovani.
Načrt arhitekture se ne sme spreminjati. Naročnik je opozoril na dele načrta arhitekture, kjerje potrebno glede rešitve upoštevati rešitev v popisih del.Datum objave: 03.06.2019   16:27
VPRAŠANJE
Prosimo naročnika da potrdi pravilno razumevanje razpisne dokumentacije v delu točke 3.1.2.2. Ekonomski in finančni položaj, da mora imeti gospodarski subjekt na dan izdaje bonitetnega obrazca zadnjo aktualno bonitetno oceno po pravilih Basel II vsaj SB7 - da mora biti bonitetna ocena vključevati podatke za leto 2018, da dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni od roka za oddajo ponudb ter mora biti izdelana pred potekom roka za oddajo ponudb. Glede na to, da je naročnik pri točki c) zapisal: gospodarski subjekt predloži bonitetno oceno institucije , primerljive AJPES-u ene od naslednjih bonitetnih hiš: Standard&Poor.s, Fitch Ratings ali Moody.ss prosimo da potrdite, da so navedene bonitetne hiše edine sprejemljive za naročnika. Bonitetne ocene instutucij, za katere ni bila sestavljena primerjalna lestvica NE morejo izkazovati zahtev naročnika po bonitetni oceni SB7 ter predložitev verodostojni dokazil, da bonitetna ocena ustreza zahtevani v tej točki NI možna.
Prosimo naročnika za nedvoumen zapis.
Hvala.


ODGOVOR
Vsebina naročnikove zahteve glede bonitetne ocene in predložitve dokazil izhaja iz razpisne dokumentacije, točka 3.1.2.2.c.Datum objave: 03.06.2019   16:29
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
v 44. členu pogodbe je navedeno:
"Če pride do delnega ali popolnega unovčenja posameznega instrumenta finančnega zavarovanja, je dolžan izvajalec naročniku v roku 8 (osem) dni instrument finančnega zavarovanja nadomestiti z novim enakovrednim. To je izvajalec dolžan storiti tudi v primeru, če je potrebno podaljšati rok veljavnosti instrumenta finančnega zavarovanja. Če tega ne stori, nastanejo enake posledice kot če instrumenta finančnega zavarovanja sploh ni zagotovil."

Skladno z Uredbo o finančnih instrumentih pri JN je višina finančnega zavarovanja za kvalitetno in pravočasno izvršitev del omejena na max 10 % in višina finančnega zavarovanja za odpravo napak v jamčevalnem in garancijskem roku omejena na max 5%.

Zahteva naročnika po predložitvi novim enakovrednim instrumentom, kot je predvideno v osnutku pogodbe ni skladna z veljavno zakonodajo v RS.

Pozivamo naročnika, da zahtevo umakne in da razpisno dokumentacijo ustrezno spremeni.

Hvala,

ODGOVOR
Po našem mnenju določba o obveznosti nadomestitve finančnega zavarovanja ni v nasprotju z Uredbo in tudi sicer ne z zakonodajo. Uredba namreč omejuje z najvišjo višino znesek posameznega instrumenta zavarovanja, ničesar pa ne določa o tem, kako pogodbeni stranki uredita sporna razmerja po tem, ko se pogodba izvaja oziroma, kakšne posledica določita, če ena od strank (v tem primeru izvajalec) pogodbo krši. Zahtevan instrument v tem primeru po višini ne presega omejitev iz Uredbe.

Ne sme se spregledati, da ta določba ureja kršitev pogodbe s strani izvajalca, saj v primeru izpolnitve dolžnosti iz naslova odgovornosti za napake do unovčenja finančnega zavarovanja (in posledično potrebe po nadomestitvi tega zavarovanja) ne pride. Bistvena je torej okoliščina, da se instrument nadomesti le v primeru, ko je unovčen oziroma je potrebno podaljšati njegov rok veljavnosti, kar pomeni, da v nobenem trenutku naročnik nima v posesti instrumenta v znesku, ki presega najvišji znesek po Uredbi. Izvajalec mora po tej določbi instrument nadomestiti, torej zagotoviti nadomesten instrument, če se unovči prvotna garancija. Gre za položaj, ko se ugotovi napaka in je izvajalec ne popravi ali sam ne povrne stroškov popravil, zato je naročnik prisiljen unovčiti dano garancijo. V takem primeru nastopi pogodbena obveznost nadomestiti prvotno dano garancijo, ki je tedaj že prenehala (zaradi unovčenja). Če tega izvajalec ne zagotovi, krši določila pogodbe. Če po drugi strani izvajalec ravna v skladu s pogodbo in napake odpravi oziroma zagotovi njihovo odpravo, potem se ta določba nikoli ne uporabi in ostane prvotna garancija celotno obdobje enaka.
Datum objave: 05.06.2019   09:01
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
naročniku predlagamo, da spemeni oz. popravi razpisne pogoje saj smatramo, da bo tako lahko prejel bolj ugodne ponudbe.
1. Ker konstrukcijsko jeklo predstavlja cca. 25% ponudbene vrednosti, njegovo ceno pa moramo izvajalci fiksirati (npr.: dobavitelji je nam ne fiksirajo niti do roka za oddajo ponudbe) za eno leto vnaprej predlagamo, da vsaj za jeklo omogočite revalorizacijo cen.
2. Predlagamo, da skrajšate plačilni rok kot je to pri ostalih javnih naročilih ali pa vsaj normalizirate stopnjo za kasaskonte.
3. Predlagamo vam, da s pogodbo jasno opredlite situacije, ko se izvajalcu zavrne predlag spremenjenega PZI. Ugotavljamo, da navedeno ni v pogodbi nikjer opredeljeno, dopušča pa lahko zelo različne interpretacije.

ODGOVOR

Naročnik bo potrdil spremenjeni PZI gradbenih konstrukcij, v kolikor bo izveden v skladu z določili razpisne dokumentacije in sprejete ponudbe izvajalca.

Izdelava spremembe PZI načrta gradbenih konstrukcij vključuje tudi pridobitev soglasja na novo rešitev od odgovornega vodje projekta in odgovornega projektanta. Soglasje mora biti pridobljeno v roku 45 koledarskih dni od uvedbe v delo kolikor je čas za izdelavospremembe PZI. V kolikor v roku 45 dni od uvedbe v delo naročnik ne bo prejel spremembe PZI s soglasjem, se bo štelo, da gre za neizpolnitev pogodbe (52. člen pogodbe), kar ima za posledico plačilo pogodbene kazni za neizpolnitev.Datum objave: 05.06.2019   09:28
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v točki 2.5.3. Instrument zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku je navedeno, da mora pokrivati primere, navedene v vzorcu pogodbe in a je rok veljavnosti 10 let in 30 dni.
Pozivamo naročnika, da veljavnost instrumenta za zavarovanje odprave napak v garancijskem roku skrajša na razumno dobo, največ na dobo 5 let in 30 dni, kot je to splošna praksa pri velikih javnih naročnikih tako za izvedbo objektov visoke gradnje kakor tudi za izvedbo infrastrukturnih objektov. Visoke zahteve naročnika so povezane tudi s stroški, ki jih ponudnik mora vkalkulirati v ponudbeno vrednost.

Hvala.

ODGOVOR
V razpisni dokumentaciji smo v vzorcu pogodbe popravili roke. Instrument finančnega zavarovanja, mora pokrivati dve obdobji. Zanesek instrumenta je omejen na 5% pogodbene vrednosti, vendar pa mora pokrivati dve obdobji, ker sta jamstvi različni. To je lahko en instrument ali sta dva. Če sta dva, ni mišljeno, da bi bila dva instrumenta za 5% za isto obdobje, temveč je prvi za prvih pet let, drugi za pa drugih pet let (od 6. do 10. leta za napake solidnosti gradbe ).Datum objave: 05.06.2019   09:31
Objavili smo popravek razpisne dokumentacije.

Datum objave: 05.06.2019   09:33
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo naročnika da nedvoumno potrdi, da je skupna višina finančnih instrumentov iz 50. člena osnutka pogodbe, 5 % vrednosti pogodbenih del povečano za DDV.
Zapisana zahteva: "Izvajalec lahko po lastni izbiri zagotovi dva instrumenta finančnega zavarovanja ali pa enega, ki pokriva oba obdobja iz prejšnjega odstavka." je nejasna oz. nerazumljiva v delu, veljavnosti 10 let in 30 dni, kjer je garancijsko obdobje enako zapisano pri splošnem jamčevalnem in garancijskem roku ter enako pri jamčevalnem roku za solidnost gradnje.
Zapisana zahteva je nedoločljiva v delu - izvajalec lahko po lastni izbiri zagotovi dva instrumenta finančnega zavarovanja, glede višine posameznega instrumenta finančnega zavarovanja.
Prosimo naročnika, da razpisno dokumentacijo v tem delu dopolni, popravi, spremeni in v vsakem primeru zapiše jasno in določno.

Lepo se zahvaljujemo.


ODGOVOR

Zanesek instrumenta je omejen na 5% pogodbene vrednosti, vendar pa mora pokrivati dve obdobji, ker sta jamstvi različni. To je lahko en instrument ali sta dva. Če sta dva, ni mišljeno, da bi bila dva instrumenta za 5% za isto obdobje (torej skupaj 10%), temveč je prvi za prvih pet let, drugi za pa drugih pet let (od 6. do 10. leta za napake solidnosti gradbe ).


Datum objave: 05.06.2019   09:33
VPRAŠANJE
Prosimo, da objavite novo razpisno dokumentacijo.

ODGOVOR
Nova razpisna dokumentacija je objavljena, popravki so označeni z rumeno barvo.Datum objave: 05.06.2019   09:34
VPRAŠANJE
V zvezi s spremembami glede instrumenta zavarovanja za resnost ponudbe zahtevamo od naročnika, da objavi čistopis točke 2.5.1 in čistopis pogodbe, z upoštevanimi odgovori na portalu JN. Le na tak način ne bo dvoma glede pravilnosti predloženih dokumentovter med naročnikom in morebitnimi ponudniki glede vsebine dokumentov ne bo spora.
Lepo se zahvaljujemo!


ODGOVOR
Pozdravljeni.

Objavili smo čistopis razpisne dokumentacije.

Lep pozdravDatum objave: 05.06.2019   09:35
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v zvezi z odgovorom z dne Datum objave: 03.06.2019 / 16:29 želi naročnik očitno z neustreznim tolmačenjem zaobiti določila Uredbe o finančnih instrumentih pri JN. Obrazložitev naročnika podana v odgovoru je za ponudnike nesprejemljiva. Pozivamo naročnika, da sporne določbe v 44. členu pogodbe spremeni in da objavi čistopis celotnih dokumentov, z upoštevanjem vseh sprememb, ki jih je podal v obliki odgovorov.
Hvala.ODGOVOR
Spoštovani.

Objavili smo čistopis razpisne dokumentacije in upoštevali pripombe.Datum objave: 05.06.2019   09:44
Ker je prišlo v čistopisu razpiosne dokumentacije do tipkarske napake objavljamo pojasnilo glede 2. odstavka v točki 2.5.2. Instrument zavarovanja za resnost ponudbe. Tekst odstavka se pravilno glasi:

Instrument finančnega zavarovanja za resnost ponudbe naročnik lahko unovči, če ponudnik:
- po roku za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne,
- zavrne sklenitev pogodbe, ali pogodbe ne sklene v ponujenem roku,
- pravočasno ne predloži ali sploh ne predloži instrumenta zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali zavarovanja odgovornosti za škodo ali gradbenega zavarovanja.
- v ostalih primerih, določenih v 47. členu vzorca pogodbe.


Dodali smo zadnjo alinejo (v ostalih primerih, določenih v 47. členu vzorca pogodbe.). Naročnik ne bo objavljal dodatnega čistopisa razpisne dokumentacije.

Datum objave: 06.06.2019   10:44
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Iz razpisne dokumentacije izhaja zahteva: »Ponudnik, partner v skupnem nastopu ali podizvajalec je v obdobju od 1.1.2008 dalje uspešno izvedel vsaj 2 posla, kot jih prevzema v ponudbi.«.
Ali si pravilno razlagamo zahtevo naročnika, da dela, za katera je zahtevana referenca, lahko prevzame le gospodarski subjekt, ki to referenco izkaže in ima ob oddaji ponudbe zagotovljene vse potrebne zmogljivosti za izvedbo del, ki jih prevzema v izvedbo v primeru pridobitve posla?
Lepo se zahvaljujemo.


ODGOVOR
Spoštovani.

Gospodarski subjekt oz. ponudnik izpolni referenčne zahteve in zahteve glede zmogljivosti tako kot je navedeno v razpisni dokumentaciji. In sicer mora me drugim izpolniti tako referenčne zahteve, navedene v razpisni dokumentaciji v točki 3.1.2.3., A) REFERENCE kot tudi zahteve glede zmogljivosti, navedene v razpisni dokumentaciji v točki 3.1.2.3., B) KADROVSKE ZMOGLJIVOSTI in v točki 3.1.2.3., C) TEHNIČNE ZMOGLJIVOSTI IN OPREMA, pri čemer morajo kadri v okviru KADROVSKE ZMOGLJIVOSTI izpolnjevati tudi določene referenčne zahteve glej razpisno dokumentacijo.