Dosje javnega naročila 900049/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA OBRAMBO 
Blago: Orožje, strelivo in pripadajoči deli
ZJNPOV: Postopek s pogajanji
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 471.957,00 EUR

JN49/2019 - Obvestilo o naročilu na področju obrambe in varnosti (EU 17 - SL), objavljeno dne 10.05.2019
JN64/2019 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 04.06.2019
JN49/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.07.2019
JN104/2019 - Obvestilo o oddaji naročila na področju obrambe in varnosti (EU 18 - SL), objavljeno dne 28.08.2019
JN104/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 09.09.2019
JN104/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 09.09.2019
Zahtevek za revizijo
    JN49/2019 Obvestilo o naročilu na področju obrambe in varnosti (EU 17 - SL)
   Dodatna pojasnila
2019/S 093-225943
OBVESTILO O NAROČILU NA PODROČJU OBRAMBE IN VARNOSTI

Poslano tudi na TED

Blago

Orožje, strelivo in pripadajoči deli

Datum objave: 10. 5. 2019
Številka objave: JN49/2019


To obvestilo objavlja na podlagi ZJNPOV oziroma Direktive 2009/81/ESNaročnik po prvem odstavku 3. člena ZJN-2.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Vojkova cesta 55, Kontakt: Gordana Bratovž, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 14712424. Telefaks +386 14712762. E-pošta gordana.bratovz@mors.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.mors.si
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi oddelki.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIJavna uprava
Obramba
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: ROČNE BOMBE
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: TS DRULOVKA, BREG OB SAVI B.Š., 4000 KRANJ
Sifra NUTS: SI.
II.1.3)Informacije o okvirnem sporazumuII.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: SKLENITEV POGODBE ZA OBDOBJE DVEH LET ZA NAKUP ROČNIH BOMB GLEDE NA SKLOPE:
SKLOP 1: Bomba ročna, dimna
SKLOP 2: Bomba, ročna, specialna, 2 ali 3 pok/blisk
SKLOP 3: Bomba, ročna, specialna, 7 ali 8 ali 9 pok/blisk
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 35300000 (Orožje, strelivo in pripadajoči deli)
35330000 (Strelivo)
35331000 (Strelivo za ognjeno strelno orožje in bojevanje)
35331300 (Granate)
II.1.7)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcemII.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Da.
Ponudbe je treba predložiti za: en ali več sklopov.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obseg SKLOP 1:
2019: Bomba ročna, dimna: 2000 kos
2020: Bomba ročna, dimna: 4000 kos
SKLOP 2:
2019: Bomba, ročna, specialna, 2 ali 3 pok/blisk: 1000 kos
2020: Bomba, ročna, specialna, 2 ali 3 pok/blisk: 2000 kos
SKLOP 3:
2019: Bomba, ročna, specialna, 7 ali 8 ali 9 pok/blisk: 1000 kos
2020: Bomba, ročna, specialna, 7 ali 8 ali 9 pok/blisk: 2000 kos
II.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbeII.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročilaII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje naročila)
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA SKKLOP 1: Bomba ročna, dimna
1)KRATEK OPIS 2019: Bomba ročna, dimna: 2000 kos
2020: Bomba ročna, dimna: 4000 kos
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 35300000 (Orožje, strelivo in pripadajoči deli)
35330000 (Strelivo)
35331000 (Strelivo za ognjeno strelno orožje in bojevanje)
35331300 (Granate)
3)KOLIČINA ALI OBSEG 2019: Bomba ročna, dimna: 2000 kos
2020: Bomba ročna, dimna: 4000 kos
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA SKLOP 2: Bomba, ročna, specialna, 2 ali 3 pok/blisk
1)KRATEK OPIS 2019: Bomba, ročna, specialna, 2 ali 3 pok/blisk: 1000 kos
2020: Bomba, ročna, specialna, 2 ali 3 pok/blisk: 2000 kos
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 35300000 (Orožje, strelivo in pripadajoči deli)
35330000 (Strelivo)
35331000 (Strelivo za ognjeno strelno orožje in bojevanje)
35331300 (Granate)
3)KOLIČINA ALI OBSEG 2019: Bomba, ročna, specialna, 2 ali 3 pok/blisk: 1000 kos
2020: Bomba, ročna, specialna, 2 ali 3 pok/blisk: 2000 kos
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA SKLOP 3: , ročna, specialna, 7 ali 8 ali 9 pok/blisk
1)KRATEK OPIS 2019: Bomba, ročna, specialna, 7 ali 8 ali 9 pok/blisk: 1000 kos
2020: Bomba, ročna, specialna, 7 ali 8 ali 9 pok/blisk: 2000 kos
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 35300000 (Orožje, strelivo in pripadajoči deli)
35330000 (Strelivo)
35331000 (Strelivo za ognjeno strelno orožje in bojevanje)
35331300 (Granate)
3)KOLIČINA ALI OBSEG 2019: Bomba, ročna, specialna, 7 ali 8 ali 9 pok/blisk: 1000 kos
2020: Bomba, ročna, specialna, 7 ali 8 ali 9 pok/blisk: 2000 kos
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHIII.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja SKLADNO Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo SKLADNO Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano SKLADNO Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO
III.1.4)Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročila, zlasti v zvezi z varnostjo dobave in informacij SKLADNO Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO
III.1.5)Informacije o varnostnem preverjanjuIII.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni statusPogoji v zvezi z osebnim statusom gospodarskih subjektov (ki lahko privedejo do izključitve), vključno z zahtevami za vpis v poslovni ali trgovinski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: SKLADNO Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO
Pogoji v zvezi z osebnim statusom gospodarskih subjektov - podizvajalcev (ki lahko privedejo do izključitve), vključno z zahtevami za vpis v poslovni ali trgovinski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: SKLADNO Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO
III.2.2)Poslovno in finančno stanjePogoji v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem gospodarskih subjektov (ki lahko privedejo do izključitve) Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
SKLADNO Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO
Najnižje ravni morebitnih standardov:
SKLADNO Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO
Pogoji v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem gospodarskih subjektov - podizvajalcev (ki lahko privedejo do izključitve) Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
SKLADNO Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO
Najnižje ravni morebitnih standardov:
SKLADNO Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO
III.2.3)Tehnična sposobnostPogoji v zvezi s tehnično in/ali poklicno sposobnostjo gospodarskih subjektov (ki lahko privedejo do izključitve) Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
SKLADNO Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO
Najnižje ravni morebitnih standardov:
SKLADNO Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO
Pogoji v zvezi s tehnično in/ali poklicno sposobnostjo gospodarskih subjektov - podizvajalcev (ki lahko privedejo do izključitve) Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
SKLADNO Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO
Najnižje ravni morebitnih standardov:
SKLADNO Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Postopek s pogajanji.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik MORS 156/2019-ON-PSPS; 430-176/2019
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentovIV.3.4)Rok za prejem prijav za sodelovanje Datum: 10. 6. 2019
Čas: 12:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILAVI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EUVI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2019/5/12545-59780092694636395950/
JN_VAB_156_ON-PSPS_2019.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 31. 5. 2019
Čas: 8:00
Pogoji odpiranja ponudb: Datum: 11. 6. 2019
Čas: 10:00
Kraj: MORS, VOJKOVA CESTA 59, 1000 LJUBLJANA
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Vojkova cesta 55, SI-1000 Ljubljana.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Vojkova cesta 55, SI-1000 Ljubljana.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 10. 5. 2019
 

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN64/2019, Blago: Orožje, strelivo in pripadajoči deli; datum objave: 4. 6. 2019

.


O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 31.05.2019   10:15
VPRAŠANJE
Why is a secondary packaging requested as per compliance the safety of the grenade is given with points 2.9 and 2.10 ? Is it for storing 1 grenade on its own or for safe storing of a grenade in an M2A1 box without tumbling ? In this case, is an insert holding the grenade tight as part of the transport hazard classification seen as secondary packaging?

So could you please confirm that we can offer products which would be packed in standard M2A1 box without secondary packing?

ODGOVOR
Naročnik zahteva, da sekundarna embalaža zagotavlja varno manipulacijo in transport na način da, tudi če v zaboju M2A1 manjka posamezni kos ne prihaja do premikanja in posledično poškodb bomb v osnovni embalaži. Naročnik zahteva, da je v osnovni embalaži tudi sekundarna embalaža, ki je lahko različna glede izvedene rešitve posameznih proizvajalcev.
(The Contracting Authority requests that secondary packaging be included as it ensures safe manipulation and transportation. Secondary packaging ensures that even if the box M2A1 is one item short, there is no movement and consequently no damage of the grenade in primary packaging. The Contracting Authority requests that primary packaging include secondary packaging as well, however, the latter may differ from one manufacturer to the other in terms of ensuring the above-stated precautions.)
Datum objave: 31.05.2019   10:16
VPRAŠANJE
Lot 1, 2.8
Lot 2/3, 2.11

A Grenade is never catagorized in an hazard group, it is always the mix of article plus packaging which gives a hazard group classification. As you request secondary packaging for storing one hand grenade in point 3.7 does this packaging also need a classification into 1.4G ? Otherwise it will not be released for single storing.


ODGOVOR
Naročnik ne zahteva, da je sekundarna embalaža klasificirana v skupino 1.4G.
(The Contracting Authority does not require that secondary packaging is classified according to 1.4G.)
Datum objave: 31.05.2019   10:17
VPRAŠANJE
Pri sklopu 2 in 3 je efektivna intenziteta poka najman 120 dB.

Po zagotovitvah proizvajlca je po njihovih izkušnjah sodeč ta zahteva prenizka za učinkovito rabo takih sredstev in bi ta morala biti min 150 dB. Ima uporabnik poseben razloga za tkao zahtevo? V kolikor je namen dezorientacija oz. unesposabljanje ''nasprotnika'' predlagamo dvig zahteve na min 150 dB, da bi bilo sredstvo lahko učinkovito.

ODGOVOR
Naročnik ne spreminja svoje zahteve.Datum objave: 31.05.2019   10:18
VPRAŠANJE
V točkah 5.5 vseh sklopov je naslednja zahteva:

Poročilo pooblaščenega laboratorija o kakovosti vgrajene pirotehnične polnitve (Acceptance Sheet report) - s katere strani mora biti laboratorij pooblaščen? Je dovolj - poročilo proizvajalca in njihovega internega laboratorija?

ODGOVOR
Naročnik zahteva poročilo ustreznega laboratorija o izvedeni kontroli kakovosti vhodnih energetskih materialov in je poročilo proizvajalca in njihovega internega laboratorija zadostno.Datum objave: 31.05.2019   10:18
VPRAŠANJE
Ali morata slušilno/glušilni granati iz sklopa 2 in 3 biti rentgensko pregledani pred samo dobavo?

Na ta način lahko naročnik in proizvajalec preverita, da so vse komponente na točnem mestu in da bo granata delovala pravilno oz. bo za uporabo varna.

ODGOVOR
Naročnik je zelo zainteresiran, da ponudnik izvaja tudi to vrsto kontrole kot garancijo višje kakovosti. Naročnik ne zahteva, da so vse bombe rentgensko pregledane.Datum objave: 31.05.2019   10:20
VPRAŠANJE
Proizvajalec nas je opozoril na morebitne težave glede naročnikove zahteve po NSN ali po številki artikla in sicer iz naslednjega razloga:

Proizvajalec je primoran zaradi standardov spremeniti številko artikla v kolikor se spremeni tudi najmanjši sestavni del oz. njegov dobavitelj, barva in podobno. Številka artikla se spremeni, četudi sam produkt ostane po uporabi in dimenzijah povsem enak in za uporabnika ni vidna nobena sprememba (niti v dimenzijah, efektu itd). Posledično artikel izgubi tudi NSN številko.

Glede na to, da se različni podobavitelji in pa tudi različne uredbe (kot npr. REACH) menjajo, se posledično menjajo tudi številka artikla.

Ali lahko ponudimo produkt, ki je v preteklosti imel NSN številko , ki pa jo je npr. zaradi zamenjave barve izgubil in je v pridobivanju nove NSN številke ima pa ta rtikel povsem iste lastnosti kot stari z NSN številko?


ODGOVOR
Naročnik ne spreminja svoje zahteve, torej velja, da mora imeti ponujeno blago s strani proizvajalca skladno s Stanagom 3150 in 3151 določeno kataloško številko (Part Number) IN/ALI standardizirano Nato Stock Number (NSN).Datum objave: 04.06.2019   11:35
VPRAŠANJE
Vezano na sklop 2, točka 2.11 in sklop 3 točka 2.11 naročnika prosimo, da kot sprejemljivo klasifikacijo nevarnosti sprejme tudi razred 1.4S - kar je oznaka za "manj nevarno blago" v primerjavi s klasifikacijo 1.4G. Ročne bombe priznanega EU proizvajalca poleg te zahteve izpolnjujejo vse ostale zahteve iz razpisne dokumentacije. - "Our grenades within M2A1 are classified 1.4S which is considered to be a less severe classification than 1.4G. Will this will be acceptable?"

Ob enem naročnika prosimo, da zaradi trenutne odsotnosti odgovornih s strani principala in z namenom priprave kompletne in konkurenčne ponudbe prestavi rok za oddajo ponudb za teden dni in sicer predlagamo 19.6.2019.

ODGOVOR
Za naročnika je sprejemljiva tudi klasifikacija nevarnosti 1.4S.

Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudbe za en teden, torej je rok za oddajo ponudb 17.6.2019 do 12.00 in rok za odpiranje ponudb 18.6.2019 ob 10.00.