Dosje javnega naročila 003015/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Blago: Dobava stebrov in sidrnih vijakov ter montaža panelne ograje
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 272.687,08 EUR

JN003015/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 13.05.2019
JN003015/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.07.2019
JN003015/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 16.08.2019
JN003015/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 22.08.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003015/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 092-221785
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880
+386 14788331

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9309
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava stebrov in sidrnih vijakov ter montaža panelne ograje
Referenčna številka dokumenta: 4300-52/2019, ODSTEM-12/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44300000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava stebrov in sidrnih vijakov ter montaža panelne ograje
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45342000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Meja z RH.
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava stebrov in sidrnih vijakov ter montaža panelne ograje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Kot je opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
10.06.2019   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 01.11.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 10.06.2019   13:00
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 30.05.2019   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
10.05.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 28.05.2019   14:52
1. VPRAŠANJE
V razpisni dokuntaciji je naveden steber višine 3000 mm (višina po skici do nosilca) + nosilec bodeče žice. Paneli so višine 2430 mm. Ograja se privijači na zemeljski sveder. Za kaj je mišljenih teh 570 mm stebra? To bi bilo edino smiselno v primeru montaže na betonski temelj.

ODGOVOR
Naročnik pojasnjuje, da je pri pritrditvi panela na steber potrebno upoštevati, da je vrh panela nekaj centimetrov nižji kot »V« nadgradnja stebra, da ne ovira montaže rezilne žice. Preostala razlika pa se uporabi za pritrditev stebra (vstavitev) v zemeljski sidrni vijak. Pri tem je potrebno upoštevati tudi razgibanost terena, zaradi katerega se globina vpetja lahko rahlo spreminja. Globina pritrditve stebrov ograje mora biti dovolj velika, da ni ogrožena statika postavitve. Steber mora tako biti izdelan v skladu z dokumentom »Skica stebra z merami«, ki je del dokumentacije javnega naročila.Datum objave: 28.05.2019   14:54
2. VPRAŠANJE
Pri pregledu razpisa ni razvidna trasa terena. Ali je možno vedeti kje se bo postavljala?
Kakšen teren, kategorija zemlje?
Koliko na široko je potrebno očistiti teren?

ODGOVOR
Naročnik pojasnjuje, da je lokacija dobave stebrov in sidrnih vijakov ter montaža panelne ograje na območju PU Novo mesto. Točna lokacija bo izvajalcu podana pred pričetkom del.

Traso postavitve se čisti v širini, ki omogoča normalno delo izvajalca (predvidoma približno 2 m). Ob tem je na področju gozda potrebno odstraniti drevje oz. veje, ki bi omogočale morebitno prečkanje ograje.
Datum objave: 29.05.2019   13:13
3. VPRAŠANJE
Kaj "V" nosilec bodeče žice mora nujno biti privarjen na steber ali je lahko privijačen na samem mestu postavitve?

ODGOVOR
Naročnik pojasnjuje, da mora biti steber izdelan v skladu z dokumentom »Skica stebra z merami«, ki je del dokumentacije javnega naročila. Na steber mora biti privarjen nosilec rezilne žice in nato obdelan v skladu z navodili iz dokumenta »Predračun popis del in materiala«.Datum objave: 29.05.2019   16:42
VPRAŠANJE
Pozdravljebni,

Ali se komplet material dobavi k naročniku in na osnovi dobave izda račun in se potem posebej obračunava postavitev glede na izvedeno situacijo?
Hvala

ODGOVOR
Artikli se dobavljajo sukcesivno na mesto vgradnje, glede na potrebe izvajalca pri montaži. Izvajalec pogodbene obveznosti ne obračunava po situacijah, temveč z računom, ki bo potrjen s strani naročnika, in sicer v 100% (stoodstotnem deležu) za vsa dejansko izvedena dela in dobavljene artikle po primopredaji in končnem obračunu, v skladu s 6. členom vzorca pogodbe, ki je del dokumentacije naročila.