Dosje javnega naročila 003005/2019
Naročnik: OBČINA ILIRSKA BISTRICA, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica
Storitve: Izvajanje vzdrževalnih del na gozdnih cestah na območju občine Ilirska Bistrica v obdobju 2019 - 2022
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 495.303,06 EUR

JN003005/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 13.05.2019
JN003005/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.07.2019
JN003005/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 22.08.2019
JN003005/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 28.08.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003005/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 092-222691
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA ILIRSKA BISTRICA
Bazoviška cesta 14
6250
SI
Ilirska Bistrica
Slovenija
Stanislav Škrab
stanko.skrab@ilirska-bistrica.si
+386 57112323
+386 57141284

Internetni naslovi
http://www.ilirska-bistrica.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/308564/Dokumentacija_Obcina_Il_Bistrica_JN_gozdne_ceste.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9314
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvajanje vzdrževalnih del na gozdnih cestah na območju občine Ilirska Bistrica v obdobju 2019 - 2022
Referenčna številka dokumenta: 430-43/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233141
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izvajanje vzdrževalnih del na gozdnih cestah na območju občine Ilirska Bistrica v obdobju 2019 - 2022.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233141
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Območje občine Ilirska Bistrica.
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izvajanje vzdrževalnih del na gozdnih cestah na območju občine Ilirska Bistrica v obdobju 2019 - 2022.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.07.2019
Konec: 30.11.2022
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Izvedba javnega naročila se lahko podaljša samo v primeru, da tako odloči naročnik in ne iz razlogov na strani izvajalca.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
11.06.2019   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 11.06.2019   12:15
Kraj: Javno odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 03.06.2019   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA ILIRSKA BISTRICA
Bazoviška cesta 14
6250
Ilirska Bistrica
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
10.05.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 15.05.2019   16:31
Odgovor na vprašanje št. 1

Vprašanje ponudnika:

Ali je mogoče sodelovati z dvema referencama iz vzdrževanja gozdnih cest?
V primeru, da je odgovor NE, nas zanima zakaj se pri letošnjem razpisu referenca razdeli na vzdrževanje cest in vzdrževanje gozdnih cest?
Kaj se je v dveh letih spremenilo, da ste pogoj št. 15 spremenili in s čim ga opravičujete oz. kakšen smisel ima sprememba?

Navajamo pogoj št. 15 iz leta 2017!
Pogoj 15:
Za priznanje sposobnosti mora ponudnik imeti reference, ki se nanašajo na nizke gradnje primerljive razpisani iz zadnjih petih (5) let, šteto od roka za oddajo ponudb.
Ponudnik je moral v zadnjih petih (5) letih, šteto od roka za oddajo ponudb, izvesti vsaj dve (2) referenčni deli, ki se morata nanašati na:
- vzdrževanje gozdnih cest ali vzdrževanje občinskih oziroma državnih cest ali gradnje občinskih oziroma državnih cest in kjer je vrednost vsakega od referenčnih del (gradnje) znašala vsaj 110.000,00 EUR z DDV, ponudnik pa je imel za vsako od referenčnih del sklenjeno pogodbo z investitorjem referenčnega dela.
Naročnik bo upošteval samo pozitivna referenčna dela, ki bodo v celoti ustrezala Pogoju 15.
Pojasnilo:
Za naročnika referenčnega dela pri gradnjah se šteje naročnik investitor referenčnega dela s katerim je imel ponudnik sklenjeno gradbeno pogodbo za referenčno delo.
Naročnik ne bo upošteval referenc, ki bi se nanašale na gradnjo za lastne potrebe ponudnika, kar pomeni, da ponudnik ne more sam sebi dati reference.
Opomba:
Referenco partnerja v skupni ponudbi bo naročnik upošteval izključno in samo pod pogojem, da bo referenca v celoti ustrezala pogoju v zvezi z referencami, ki ga je naročnik določil pri Pogoju 15.

Odgovor naročnika:

Ponudnik lahko dokazuje zahtevana referenčna dela, namesto z eno referenco, ki se nanaša na redno vzdrževanje gozdnih cest in eno referenco, ki se nanaša na redno vzdrževanje cest, tudi z dvema referencama, ki se nanašata na redno vzdrževanje gozdnih cest.

Odgovor je postal sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

naročnik
Občina Ilirska Bistrica