Dosje javnega naročila 003062/2019
Naročnik: SPLOŠNA BOLNIŠNICA BREŽICE, Černelčeva cesta 15, 8250 Brežice
Storitve: Okolju prijazno pranje bolnišničnega perila
ZJN-3: Odprti postopek

JN003062/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 14.05.2019
JN003062/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.07.2019
JN003062/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 01.10.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003062/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 093-224952
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
SPLOŠNA BOLNIŠNICA BREŽICE
Černelčeva cesta 15
8250
SI
Brežice
Slovenija
Anica Hribar
info@sb-brezice.si
+386 74668106

Internetni naslovi
https://www.sb-brezice.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/308578/Objava.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9320
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Okolju prijazno pranje bolnišničnega perila
Referenčna številka dokumenta: 410-3/19
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90900000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
odvoz umazanega perila, dostava čistega perila, pranje, likanje in zlaganje perila
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 290.000,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90900000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: SPLOŠNA BOLNIŠNICA BREŽICE
II.2.4 Opis javnega naročila
odvoz umazanega perila, dostava čistega perila, pranje, likanje in zlaganje perila
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 290.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
10.06.2019   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 08.10.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 10.06.2019   09:30


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 03.06.2019   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
SPLOŠNA BOLNIŠNICA BREŽICE
Černelčeva cesta 15
8250
Brežice
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
13.05.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 28.05.2019   10:43
VPRAŠANJE
Prosimo za pojasnilo glede količine perila, količine, ki so napisane, bi zadoščale za 2 leti, v navodilih 6.točka Roki izvedbe JN pa je napisano: Sukcesivno izvajanje storitev v obdobju 4 (štirih) let od podpisa pogodbe.
Predračun 400.000 tisoč,
zahteve naročnika dnevno 500 do 750 kg,
pogodba 3.člen- količine so okvirne dvoletne


ODGOVOR
Spoštovani,
Ponudnik bo svojo ponudbo oddal na podlagi količin, ki so zahtevane v razpisni dokumentaciji in dejansko pomeni količine 2 letnega opravljanja storitev (400.000 kg).
Okvirno skupno vrednost pogodbe bomo glede na vašo ponudbo perila določili za 4. letno obdobje oz. 800.000 kg perila. Cena za kg, ki jo boste ponudili, ostaja v vsakem enaka.