Dosje javnega naročila 002962/2019
Naročnik: SPLOŠNA BOLNIŠNICA MURSKA SOBOTA, Ulica dr. Vrbnjaka 6, 9000 Murska Sobota
Blago: Nabava endoskopske opreme
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 106.313,24 EUR

JN002962/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 13.05.2019
JN002962/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 13.05.2019
JN002962/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 24.05.2019
JN002962/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.06.2019
JN002962/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 08.07.2019
JN002962/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 07.01.2020
Zahtevek za revizijo

    JN002962/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
SPLOŠNA BOLNIŠNICA MURSKA SOBOTA
Ulica dr. Vrbnjaka 6
9000
SI
Murska Sobota
Slovenija
Nabavna služba, Staša Horvat
stasa.horvat@sb-ms.si
+386 25123895
+386 25123821

Internetni naslovi
http://www.sb-ms.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/308579/RD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9794
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nabava endoskopske opreme
Referenčna številka dokumenta: NMV016/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33168000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nabava endoskopske opreme
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za vse sklope
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Videokolonoskop
Številka sklopa: 1. sklop
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33168000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Murska Sobota
II.2.4 Opis javnega naročila
Videokolonoskop
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 120
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Videogastroskop
Številka sklopa: 2.sklop
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33168000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Murska Sobota
II.2.4 Opis javnega naročila
Videogastroskop
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 120
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Sistem za sterilizacijo fleksibilnih endoskopov
Številka sklopa: 3.sklop
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33168000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Murska Sobota
II.2.4 Opis javnega naročila
Sistem za sterilizacijo fleksibilnih endoskopov
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 120
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Omara za hranjenje in sušenje endoskopov
Številka sklopa: 4.sklop
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33168000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Murska Sobota
II.2.4 Opis javnega naročila
Omara za hranjenje in sušenje endoskopov
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 117
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Endoskopski voziček
Številka sklopa: 5.sklop
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33168000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Murska Sobota
II.2.4 Opis javnega naročila
Endoskopski voziček
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 120
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: Sistem za sledenje endoskopov
Številka sklopa: 6.sklop
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Murska Sobota
II.2.4 Opis javnega naročila
Sistem za sledenje endoskopov
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 120
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
V razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
27.05.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 27.05.2019   12:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 15.05.2019   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
10.05.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 17.05.2019   14:28
VPRAŠANJE
Vprašanje za sklop 6.
V tehničnih zahtevah, pod točko Sklop 6, Sistem za sledenje endoskopov.. zahtevate nadgradnjo obstojelega sistema. Naročnika prosimo, naj izključi omenjen sklop v lasten sklop, saj gre za nadgradnjo programske opreme neodvisnega proizvajalca. Nadgradnja dokumentacijskega sistema je popOlnoma lasten sklop, in ne sme biti vezana na ponudbo preostale endoskpse opreme, s tako vezavo le izključujete morebitne preostale ponudnike.

ODGOVOR: Naročnik tega javnega razpisa ne bo razdelil na sklope, ker je sledenje ključen del celotnega sistema in morajo biti ponujene naprave in sistem sledenja medsebojno povezane in kompatibilne.


VPRAŠANJE
VPRAŠANJE 10:

V tehničnih zahtevah, v sklopu 4., Omara za hranjenje in sušenje endoskopov v funkcionalnih zahtevah sicer dovoljujete možnost oddaje ponudbe tako ponudnikom omar z vertikalnim ali horizontalnim načinom shranjevanja, vendar pa zahtevate prehodni tip omare, kot je navajate v zahtevi pod točko 2; »omara mora imeti dvoje vrat, se pravi, mora zagotavljati sistem prehodnosti t.i. »Pass-thru« model, kar omogoča ločevanje nečistih ter čistih poti endoskopa .« Zahtevana lastnost, na način kot ga zahtevate je možna le pri enem modelu omare. Kasneje sledi popoln opis funkcij samo določenega proizvajalca oz ponudnika omare za shranjevanje z horizontalnim načinom shranjevanja. Naročnik je objavil prepis tehnične karakteristike proizvajalca opreme Soluscope, model omare DSC8000, ponudnika Medip d.o.o.. Tehnična zahteve za omaro so diskriminatorne. Saj lahko le en ponudnik zadosti tehničnim zahtevam. Glede na to, da lahko le en proizvajalec zadosti zahtevanim karakteristikam, popolnoma izključujete ostale zaintersirane ponudnike endoskopskih sušilnih omar v Sloveniji, ki ponujajo omare za shranjevanje s podobnimi karakteristikami, vendar ne popolnoma enakimi zahtevanim. S takim ravnanjem naročnik jasno krši temeljna načela javnega naročanja. Zahtevamo, da naročnik omogoči, da omaro za sušenje in shranjevanje endoskopov lahko ponudi več ponudnikov, ki niso hkrati tudi ponudniki endoskopske opreme (v sklopiuh 1,2,3, 5 in 6) ), ponudniki omar za shranjevanje in sušenje endoskopov (sklop 4) in ponudniki Opreme za dokumentiranje endoskopskih posegov in sledenje poti endoskopov (točka O). Torej ponovno pozivamo naročnika, da smiselno razdeli sklope in zadosti temeljnemu načelu javnega naročanja, to je načelu omogočanja konkurence. Dodatno ugotavljamo da naročnik ni sledil evropskim standardom in priporočilom ESGE/ESGENA: Evropskega združenja za gastroenetrologijo in endoskopskih sester. Smernice za čiščenje in razkuževanje v gastrointestinalni endoskopiji2008 ter tudi 2018: (http://www.esge.com/assets/downloads/pdfs/guidelines/2008_cleaning_and_disifnection.pdf), ki navajajo da je sušenje in shranjevanje shranjevanje endoskopov v omarah priporočljivo in zanesljivo le kadar so endoskopi v vertikalnem položaju.


ODGOVOR: Zaradi nove ureditve endoskopskih ambulant, naročnik želi uporabljati omare, katere omogočajo prehodnost, se pravi, da urejajo čiste ter nečiste poti endoskopa. S tem, ko naročnik zahteva tak tip omar, ni onemogočal konkurenčnosti, saj je na trgu več proizvajalcev omar, ki to zahtevano lastnost izpolnjujejo.
Naročnik v nobeni točki ne zahteva, oziroma prepoveduje sodelovanja na dotičnem javnem razpisu s podizvajalci. Želi pa imeti samo enega ponudnika za vse sklope, saj le tako ne bo prelaganja odgovornosti med različnimi ponudniki, če karkoli ne bi delovalo, saj zahtevana oprema mora delovati kot celota. Takšna je tudi praksa Ministrstva za zdravje pri JN007610/2018-B01 (DOBAVA PREMIČNE MEDICINSKE OPREME ZA POTREBE ODDELKA INTENZIVNE TERAPIJE IN ENDOSKOPSKEGA CENTRA V SB NOVO MESTO), kjer je bila v enem sklopu zahtevana dobava različne opreme.VPRAŠANJE
Spoštovani,

Zaradi zagotavljanja večje konkurenčnosti naročnika pozivamo, da razdeli sklope. ZJN-3 v 73. členu (razdelitev javnega naročila na sklope) predpisuje sledeče: (1) Če predmet javnega naročila dopušča in če to prispeva k večji gospodarnosti in učinkovitosti izvedbe javnega naročila, MORA NAROČNIK JAVNO NAROČILO ODDATI PO LOČENIH SKLOPIH ter določiti velikost in predmet takšnih sklopov. Pri tem mora zagotoviti nediskriminatorno obravnavo in s tem večjo dostopnost javnega naročila gospodarskim subjektom. 

Lep pozdrav.

ODGOVOR: Naročnik v nobeni točki ne zahteva, oziroma prepoveduje sodelovanja na dotičnem javnem razpisu s podizvajalci. Želi pa imeti samo enega ponudnika za vse sklope, saj le tako ne bo prelaganja odgovornosti med različnimi ponudniki, če karkoli ne bi delovalo, saj zahtevana oprema mora delovati kot celota. Takšna je tudi praksa Ministrstva za zdravje pri JN007610/2018-B01 (DOBAVA PREMIČNE MEDICINSKE OPREME ZA POTREBE ODDELKA INTENZIVNE TERAPIJE IN ENDOSKOPSKEGA CENTRA V SB NOVO MESTO), kjer je bila v enem sklopu zahtevana dobava različne opreme.


Spoštovani naročnik,

Vprašanje 1:
Posredujemo vam sklop vprašanj podprtih z argumentacijami. Zastopamo proizvajalca endoskopske opreme, ki ima večinski tržni delež prodaje endoskopske opreme, ki je predmet razpisa. Kot podjetje, ki je davkoplačevalec smo zgroženi nad obnašanjem naročnika, katerega delovanje plačujemo vsi davkoplačevalci. Objavljeni javni razpis je posmeh trudu vlade RS in Ministrstva za zdravje, da vsem ponudnikom omogoča sodelovanje na javnih naročilih. Hkrati je javno naročilo posmeh Zakona o javnem naročanju, saj kot naročnik kršite skoraj vsa načela javnega naročanja.
Naročnik je v javno naročilo združil šest sklopov medicinske in nemedicinske opreme in tako onemogočil ponudbo ponudnikov opreme, ki ponujajo le posamezen segment opreme. Zaradi spoštovanja načel javnega naročanja, večje konkurenčnosti ponudnikov in posledično smotrne porabe javnega denarja, ter v izogib revizijskemu postopku, naročnika pozivamo, da tehnične zahteve in posledično predmet javnega naročanja razdelijo na tri smiselne sklope, za katere zagotavljamo, da bodo večje število ponudb. Zahtevamo, da naročnik tehnične zahtev razdeli na naslednje sklope: 1.SKLOP: oprema iz dosedanjih sklopov 1, 2 in 5, 2.SKLOP: oprema iz dosedanjih sklopov 3 in 4 ter 3. SKLOP: oprema iz sklopa 6 . Vsak posamezen sklop je smiselna celota, ki je seveda kompatibilna z vsakim od sklopom. Za vsak sklop je kar nekaj ponudnikov v RS, ki lahko oddajo konkurenčno ponudbo.

ODGOVOR: Naročnik v nobeni točki ne zahteva, oziroma prepoveduje sodelovanja na dotičnem javnem razpisu s podizvajalci. Želi pa imeti samo enega ponudnika za vse sklope, saj le tako ne bo prelaganja odgovornosti med različnimi ponudniki, če karkoli ne bi delovalo, saj zahtevana oprema mora delovati kot celota. Takšna je tudi praksa Ministrstva za zdravje pri JN007610/2018-B01 (DOBAVA PREMIČNE MEDICINSKE OPREME ZA POTREBE ODDELKA INTENZIVNE TERAPIJE IN ENDOSKOPSKEGA CENTRA V SB NOVO MESTO), kjer je bila v enem sklopu zahtevana dobava različne opreme.


VPRAŠANJE 2

Glede na tehnične - specifikacija opreme, ki je predmet nakupa, je bil naročnik očitno zaveden, saj je kompletna dokumentacija z opisi opreme viz vseh sklopov popoln prepis opreme iz katalogov medicinkse opreme , katero lahko ponudi zgolj en ponudnik na slovenskem tržišču, ponudnik Medip. S tem postavljate ostale ponudnike v nenakovreden položaj, s čimer kršite načela javnega razpisa in je v nasprotju z zakonodajo ter osnovnim namenom javnega naročanja.
Naročnika sprašujemo v čem je smisel tega razpisa, saj zahtevam lahko zadosti le en ponudnik, podjetje Medip d.o.o., kateri trži različno medicinsko opremo med drugim tudi endoskopsko opremo proizvajalca Fujifilm-Fujinon serijo 7000, Mediwator-Cantel in Soluscope.
S popolnim onemogočanjem oddaje konkurenčnih ponudb se nadaljuje že prevečkrat videna zgodba naročanja javnih ustanov, kjer je preferirani ponudnik vnaprej izbran, omogočen mu je popoln nadzor nad cenami, vrednosti razpisov pa so nerazumno visoke in na škodo davkoplačevalcev.
Kot potencialni ponudnik apeliramo naročnika, da vnovič pretehta, dovoli minimalna odstopanja ter spremeni razpisno dokumentacijo na način, da bi lahko pridobil vsaj dve ponudbi in posledično izbere ekonomsko najugodnejšo ponudbo.
Kot potencialni ponudnik sprašujemo zakaj tako kratki roki za oddajo vprašanj in ponudb, razen če se je naročnik že vnaprej odločil katere proizvode želi uprabljati.
Glede na dejstvo, da je upravljanje bolnice in gospodarno ravnannje z davkoplačevalskim denarjem pod drobnogledom sanacijske uprave, zaradi nedavne vladne finančne pomoči, je to toliko bolj presenetljivo, da bolnica ne dovoljuje oddaje konkurenčnih ponudb.
Naročnika pozivamo naj podaljša rok za oddajo vprašanj na portalu in rok za oddajo ponudbe.
Naročnik uporablja na endoskopskem oddelku najsodobnejšo endoskopsko opremo proizvajalca Olympus ter najsodobnejšo endoskopsko opremo proizvajalca Fujinon, zato bi bilo smiselno podati minimalne tehnične lastnosti katerim lahko zadostita oba potencialna ponudnika. Le tako lahko naročnik pridobi in izbere cenovno najugodnejšo ponudbo


ODGOVOR: Naročnik v nobeni točki ne zahteva, oziroma prepoveduje sodelovanja na dotičnem javnem razpisu s podizvajalci. Želi pa imeti samo enega ponudnika za vse sklope, saj le tako ne bo prelaganja odgovornosti med različnimi ponudniki, če karkoli ne bi delovalo, saj zahtevana oprema mora delovati kot celota. Takšna je tudi praksa Ministrstva za zdravje pri JN007610/2018-B01 (DOBAVA PREMIČNE MEDICINSKE OPREME ZA POTREBE ODDELKA INTENZIVNE TERAPIJE IN ENDOSKOPSKEGA CENTRA V SB NOVO MESTO), kjer je bila v enem sklopu zahtevana dobava različne opreme.
Naročnik ne bo podaljšal roka za vprašanja ter prijavo na javni razpis.

VPRAŠANJE 3
Spoštovani,
Podrobnejši pregled tehničnih opisov prvem in drugem sklopu nakazuje, da je opis za 1.Sklop: Videokolonskop, rutinski (2 kompleta) ter v 2. Sklopu: Videogastroskop, terapevtski(1komplet) dobesedni prepis tehničnih specifikacij videokolonoskopa proizvajalca Fujifilm, model EC-760R-VM ter videogastroskopa, proizvajalca Fujifilm, natančneje model EG-760CT.
V funkcionalnih zahtevah v obeh sklopih naročnik zahteva kompatibilnost z obstoječim HDTV procesorjem proizvajalca FUJIFILM. Naročnik navaja, citiramo ¨da z namenom pridobitve ugodnejše ponudbe, naročnik dovoljuje potencialnim ponudnikom prevzem rabljenih endoskopov proizvajalca FUJIFILM, model EG-600WR (2 kos), EC-580RD/M (1 kos)¨.
Naročnika sprašujemo, zakaj želi zamenjati 3 obstoječe endoskope, saj so omenjeni bili predmet javega razpisa leta 2015, s številko objave: NMV7374/2015. Omenjei endoskopi so torej stari največ 4 leta. Amortizacijsko obdobje endoskopov je precej daljše tudi v praksi je življenska doba bistveno daljša, zato naročnika sprašujemo, čemu je potreba po menjavi niti ne tako starih endoskopov. Dodatno dejstvo je,da tudi ne morejo biti tehnološko zastareli, saj so bili na zadnjem JN spoznani kot primerni. Za primerjavo, endoskopi proizvajalca Olympus so iz razpisa iz leta 2012 ter starejši, kar pomeni, da imajo za sabo najmanj dvakrat več posegov narejenih z njimi, so normalno delujoči in očitno ne predmet zamenjave. Za naročnika so očitno tudi tehnološko sprejemljivi in uporabni.
Ne moremo mimo očitka, da gre za nesmotrno ravnanje z davkoplačevalskim denarjem, saj v tem JN ne gre za pomlajevanje oz zamenjavo najstarejših endoskopov temveč najmlajših endoskopov.


ODGOVOR: Res je, da uporabnik uporablja različne videolinije za izvajanje svojega dela. Naročnik želi uporabljati endoskope z najsodobnejšo tehnologijo, katera omogoča tako detekcijo, kot karakterizacijo sprememb v prebavnem traktu, saj želi svojim pacientom ponuditi največ, kar ponuja sodobna medicina. Endoskopi z zastarelo tehnologijo, tega ne omogočajo, zato naročnik vztraja pri svojih zahtevah.

VPRAŠANJE 4
Spoštovani,
Želeli bi ponuditi najnovejše endoskope, ki v marsičem prekašajo zahtevane endoskope proizvajalca Fujifilm
Zaradi predhodnih navedb naročniku svetujemo, da prekine ta JN, vzame čas za temeljit premislek in spremeni tehnične specifikacije ter tako dovoli oddajo večim ponudnikom v dobrobit ustanove.
Naročnika pozivamo k spremembi zahtev po kompatibilnosti le z obstoječim HDTV procesorjem ter MULTI LED izvorom svetlobe proizvajalca FUJIFILM, ter izključitvi diskriminatornih zahtev v podtočkama 2.1 ter 2.2.
Naročnikova zahteva po kompatibilnosti, ki je navedena med funkcionalnimi zahtevami naj se glasi: ¨ - Visokoresolucijski endoskop, kompatibilen z obstoječim HDTV procesorjem proizvajalca FUJIFILM ali proizvajalca OLYMPUS.
- V kombinaciji z naročnikovim obstoječim videoprocesorjem in MULTI LED ali KSENON izvorom svetlobe naj preko gumbov omogoča upravljanje svetlobnega spektra za lažje prepoznavanje patoloških sprememb na sluznici (detekcija in karakterizacija opazovanega tkiva)

ODGOVOR: Potencialni ponudnik v svojemu vprašanju ne ponuja nobene razlage, kaj omogočajo »njegovi« sodobnejši endoskopi.
Naročnik želi uporabljati endoskope z najsodobnejšo tehnologijo, katera je njemu poznana ter omogoča tako detekcijo, kot karakterizacijo sprememb v prebavnem traktu, saj želi svojim pacientom ponuditi največ, kar ponuja sodobna medicina. Endoskopi z zastarelo tehnologijo, tega ne omogočajo, zato naročnik vztraja pri svojih zahtevah.


VPRAŠANJE 5
Spoštovani,
Podrobnejši pregled tehničnih opisov nakazuje, da je opis za 1.SKLOP: Videokolonskop, rutinski (2 kompleta), dobesedni prepis tehničnih specifikacij videokolonoskopa proizvajalca Fujifilm, natančneje model EC-760R-VM. Zahtevate endoskop, katerga lahko ponudi le en dobavitelj v Sloveniji to je ponudnik MEDIP d.o.o., Ljubljana


Pri opisih tehničnih zahtev, natančneje pri dimenzijah ne navajate nobenih odstopanj, kot je to praksa transparentnih javnih naročil. Naročnika pozivamo k uvedbi tolerančnih vrednosti +/-10% V namen transparentnega ter odprtega javnega naročila, vas prosimo, da izločite vašo zahtevo ter pozitino odgovorite na naš predlog in s tem omogočite konkurenčnost ter znižanje vrednosti tega JN v dobrobit SB Murska Sobota.
Ali lahko ponudimo videokolonoskop z naslednjimi karakteristikami:

FUNKCIONALNE ZAHTEVE:

- Visokoresolucijski endoskop, kompatibilen z obstoječim HDTV procesorjem proizvajalca FUJIFILM ali proizvajalca OLYMPUS.
- - V kombinaciji z naročnikovim obstoječim videoprocesorjem in MULTI LED ali KSENON izvorom svetlobe naj preko gumbov omogoča upravljanje svetlobnega spektra za lažje prepoznavanje patoloških sprememb na sluznici (detekcija in karakterizacija opazovanega tkiva) s tehnologijami, kot so BLI ali NBI
- Reprocesiranje endoskopa brez zaščitne kape.
- Na ročaju mora imeti integrirane gumbe za upravljanje različnih funkcij videoprocesorja.
- Imeti mora vgrajen kanal za izpiranje med endoskopskim posegom, istočasno, ko je v delovnem kanalu endoterapevtski instrument »JET KANAL«.

TEHNIČNE ZAHTEVE:
a. kot vidnega polja: najmanj 170°,
b. globina vidnega polja: najmanj 2 do 100mm,
c. premer distalnega dela tubusa: največ 13.2mm,
d. premer uvajalnega dela tubusa: največ 12.8mm,
e. premer delovnega kanala: najmanj 3,7mm,
f. vgrajen dodatni kanal za izpiranje z vodno (irigacijsko) črpalko,
g. upogibanje naj bo najmanj :
- gor/dol: 180° navzgor in 180° navzdol
- desno/levo: 160° desno in 160° levo,
h. delovna dolžina endoskopa: najmanj 1300 mm.

Vsak komplet mora vsebovati:

i. videokolonoskop, 1 kos
j. začetni set za vzdrževanje endoskopa, 1kpl
k. poleg endoskopa mora biti v setu vključena še naslednja dodatna oprema:
l. biopsijski ventil; 10 kosov
m. ščetka za čiščenje kanala; 1kos
n. navodila za uporabo in čiščenje v slovenščini in angleščini (dobavi se ob primopredaji)
o. kovček iz obstojnega materiala (umetno usnje, plastika ali podobno) za transport endoskopa, z ročaji.
p. ustrezni priključki za dezinfekcijo ter shranjevanje endoskopa za zahtevni enoti iz točke III. ter IV. tega JN.


ODGOVOR: Naročnik dovoljuje +/- 10% odstopanje od tehničnih zahtev pri sklopu 1. Vztraja pa pri zahtevi, da ponujeni endoskop mora izpolnjevati naročnikovo funkcionalno zahtevo pod točko 1., ter obe pod-točki 1.1. ter 1.2., vezani na tehnologiji za detekcijo in karakterizacijo patoloških sprememb.


VPRAŠANJE 6
Spoštovani,
Podrobnejši pregled tehničnih opisov nakazuje, da je opis za 2.SKLOP: Videogastroskop, terapevtski(1komplet) kompleta), dobesedni prepis tehničnih specifikacij videogatrsoskopa proizvajalca Fujifilm, natančneje model EG-760CT. Zahtevate endoskop, katerga lahko ponudi le en dobavitelj v Sloveniji to je ponudnik MEDIP d.o.o., LjubljanaPri opisih tehničnih zahtev, natančneje pri dimenzijah ne navajate nobenih odstopanj, kot je to praksa transparentnih javnih naročil. Naročnika pozivamo k uvedbi tolerančnih vrednosti +/-10% V namen transparentnega ter odprtega javnega naročila, vas prosimo, da izločite vašo zahtevo ter pozitino odgovorite na naš predlog in s tem omogočite konkurenčnost ter znižanje vrednosti tega JN v dobrobit SB Murska Sobota.
Ali lahko ponudimo videogastroskop z naslednjimi karakteristikami:FUNKCIONALNE ZAHTEVE:

- Visokoresolucijski endoskop, kompatibilen z obstoječim HDTV procesorjem proizvajalca FUJIFILM ali proizvajalca OLYMPUS.
- - V kombinaciji z naročnikovim obstoječim videoprocesorjem in MULTI LED ali KSENON izvorom svetlobe naj preko gumbov omogoča upravljanje svetlobnega spektra za lažje prepoznavanje patoloških sprememb na sluznici (detekcija in karakterizacija opazovanega tkiva) s tehnologijami, kot so BLI ali NBI
- Reprocesiranje endoskopa brez zaščitne kape.
- Na ročaju mora imeti integrirane gumbe za upravljanje različnih funkcij videoprocesorja.
- Imeti mora vgrajen kanal za izpiranje med endoskopskim posegom, istočasno, ko je v delovnem kanalu endoterapevtski instrument »JET KANAL«.

TEHNIČNE ZAHTEVE:
a. kot vidnega polja: normalno opazovanje vsaj 140°
b. premer distalnega dela tubusa: največ 10,0mm,
c. premer uvajalnega dela tubusa: največ 10,9mm,
d. premer delovnega kanala: najmanj 3,7 mm,
e. vgrajen dodatni kanal za izpiranje z vodno (irigacijsko) črpalko,
f. upogibanje naj bo najmanj :
g. gor/dol: 210° navzgor in 90° navzdol
h. desno/levo: 100° desno in 100° levo

Komplet mora vsebovati:
i. videogastroskop, 1 kos
j. začetni set za vzdrževanje endoskopa, 1kpl
k. poleg endoskopa mora biti v setu vključena še naslednja dodatna oprema:
l. biopsijski ventil, 10 kosov
m. ščetka za čiščenje kanala, 1kos
n. navodila za uporabo in čiščenje v slovenščini ali angleščini (dobavi se ob primopredaji).
o. kovček iz obstojnega materiala (umetno usnje, plastika ali podobno) za transport endoskopa, z ročaji.
p. Ustrezni priključki za dezinfekcijo ter shranjevanje endoskopa za zahtevni enoti iz točke III. ter IV. tega JN.


ODGOVOR: Naročnik dovoljuje +/- 10% odstopanje od tehničnih zahtev pri sklopu 2. Vztraja pa pri zahtevi, da ponujeni endoskop mora izpolnjevati naročnikovo funkcionalno zahtevo pod točko 2., ter obe pod-točki 2.1. ter 2.2., vezani na tehnologiji za detekcijo in karakterizacijo patoloških sprememb.

VPRAŠANJE 7

Spoštovani naročnik, vprašanje se nanaša na sklop 3.Sklop: Sistem za sterilizacijo fleksibilnih endoskopov (1 komplet). Predmet tega sklopa je nakup termodezinfektorja. Iz nadaljnih opisov je razvidno da gre za termodezinfektor proizvaalca Mediwators, natančneje model ISA, katerega trži v Sloveniji podjetje MEDIP d.o.o., Ljubljana. Opisi so popoloma diskriminatorni do vseh preostalih ponudnikov primerljivih termodezinfektorjev in tako ustanovi onemogočajo pridobitve večih ponudb.
Smo zastopnik mednarodno uveljavljenega proizvajalca termodezinfektojev, kot zainteresirani ponudnik vas pozivamo k izločitvi omenjenega sklopa v lasten sklop, neodvisen od preostalih sklopov tega JN, s čimer bi omogočili oddajo ponudb tudi drugim ponudnikom termodezinfektorjev.

ODGOVOR: Naročnik v nobeni točki ne zahteva, oziroma prepoveduje sodelovanja na dotičnem javnem razpisu s podizvajalci. Želi pa imeti samo enega ponudnika za vse sklope, saj le tako ne bo prelaganja odgovornosti med različnimi ponudniki, če karkoli ne bi delovalo, saj zahtevana oprema mora delovati kot celota. Takšna je tudi praksa Ministrstva za zdravje pri JN007610/2018-B01 (DOBAVA PREMIČNE MEDICINSKE OPREME ZA POTREBE ODDELKA INTENZIVNE TERAPIJE IN ENDOSKOPSKEGA CENTRA V SB NOVO MESTO), kjer je bila v enem sklopu zahtevana dobava različne opreme.

VPRAŠANJE 8

Spoštovani naročnik, vprašanje se nanaša na sklop 3, Termodezinfektor za pranje fleksibilnih endoskopov. V alineji št.7. ste zapisali skladnost z EN ISO 14937. Navedeni je standard za sterilizacijo in ne dezinfekcijo endoskopov in ni nujen za termodezinfektorje, saj že stroji ki izpolnujejo kriterije po smernicah EN ISO 15883-1, -4, popolnoma ustrezajo oziroma dosežejo ustrezno mikrobiološko neoporečnost endoskopov. Povdariti je potrebno, da nobene evropske smernice ali standardi ne zahtevajo sterilzacije endoskopov. Izpolnjevanje standarda UNI EN ISO 14937 tudi ni praksa, ki bi veljala v Evropi, saj že izpolnjevanje standardov EN ISO 15883 -1, -4 zagotavlja ustrezno dezinfekcijo in čistost endoskopov. Kemična sredstva ter stroj z ustreznim programom, sta tista, ki ob vestnem in temeljitem predčiščenju zagotavljata mikrobiološko ustreznost. Endoskop po opravljenem ciklu ni sterilen, saj v trenutku ko se ga vzame ven, izgubi sterilnost in je njegova mikrobiološka ustreznost tudi nadalje pogojena z rokovanjem in shranjevanjem. Pri tovrstnih strojih je sterilizacijski postopek izveden z izredno visokimi koncentracijami razkužilnih sredstev (perocetne kisline), katere običajno lahko spremlja nizek pH in lahko tudi bistveno višja temperatura npr . Steelco z metodo z ADAMAVIR COMPLEX ali Medivators Cantel z metodo z ISAZONE . Tako agresivno okolje pa ima za posledico lahko tudi kvarni vpliv na material endoskopa, ki se lahko skozi čas vidi kot sprememba povrhnjice uvajalnega tubusa endoskopa (luščenje) in posledično tako predstavlja visoke dodatne stroške zaradi nujnega servisiranja endoskopov (menjava plašča)ter posledično višje stroške za naročnika.
Kot dodatno dejstvo navajamo, da je kot edina uveljavljena metoda mednarodno uveljavljena le sterilizacija Sterrad NX, s katero je možno sterilizirati fleksibilne endoscope, vendar je tudi ta sterilizacija izredno agresivna za endoskope in posledično bistveno skrajša življensko dobo le teh.
Navedeno lahko naročnik preveri v najnovejših smernicah ESGE-ESGENA (zadnja različica je iz decembra 2018) kjer tovrstna sterilizacija s PAA ni kakor koli omenjena ali priporočena. V zadnjih smernicah ESGENA, poglavje 6.10. lahko naročnik sam preveri, kje tiči nevarnost pri tovrstnih metodah sterilizacije. Smernice jasno izpostavljajo sledeče primere, kjer tovrstne metode lahko zavedejo uporabnika. Tovrstna sterilizacija ne omogoča uporabe vrečice v kateri bi endoskop ostal sterilen, torej lahko neustrezna kvaliteta vode za izpiranje izniči sterilizacijski učinek. Endoskop v trenutku, ko pride ven ni več sterilen, saj ni v vrečici, kot velja za sterilizacijo, torej se lahko kjer koli naprej na njegovi poti rokovanja ali shranjevanja ponovno okuži, torej lahko daje lažen obučetk sigurnosti in posledično manjšo pozornost pri rokovanju .V kolikor pa govorimo o biofilmu, znotraj delovnega kanala, pa tudi sterilizacija ne more pomagati.
Verjamemo, da naročnik želi slediti smernicam in trendom, ki jih zapoveduje najbolj strokovna organizacija, ki bdi nad okužbami oz preprečevanju le teh v endoskopiji, svetuje pravilno izbiro metod in uveljavlja najvišje standarde na področju endoskopij, to so za termodezinfektorje EN ISO 15883: 1, 4.
Spoštovanega naročnika pozivamo k umiku zahteve po izpolnjevanju sterilizacijskega standarda UNI EN ISO 14937, saj ji, ob celovitem izpolnjevanju ostalih zahtev, zadosti l en ponudnik.

ODGOVOR: Naročnik je ob raziskavi trga preveril ustreznost sterilizacijskega cikla oz. zahtevanega standarda UNI EN ISO 14937 ter izkušnje ustanov, ki uporabljajo ta način sterilizacije endoskopov. Naročnik ni prejel nobene informacije, da bi bil cikel škodljiv za endoskope. Vsekakor pa naročnik ne želi uporabljati stvari, ki so danes »praksa«, ampak si želi naprednejše opreme, zato vztraja pri svojih zahtevah.

VPRAŠANJE 9:
Predmet nakupa iz 3. Sklopa tega JN ja termodezinfektor za fleksibilne endoskope. Opisi so v večji meri pisani na produkt enega od ponudnikov v slovenskem prostoru to je podjetje Medip d.o.o. in posledično onemogočajo oddajo ponudb preostalim ponudnikom. Kot zainteresirani ponudnik vas naprošamo, da nam v namen transparentnega in odprtega javnega naročila omogočite oddajo konkurenčne ponudbe. Vljudno prosimo, da na vprašanja odgovorite pozitivno, ter s tem omogočite konkurenčnost in znižanje vrednosti tega JN v dobrobit vaše ustanove.

Kot strokovnjak za fleksibilno endoskopijo vam želimo ponuditi termodezinfektor , ki zadosti vsem zahtevam in zahtevanim standardom le UNI EN ISO 14937 ne zadosti . Za dezinfekcijo uporablja sredstva ki so blizu nevtralnega pH, kar ob nizki temepraturi gotovo zagotavlja najboljše okolje za endoskope in posledično daljšo življensko dobo.
Spoštovanega naročnika sprašujemo ali bo za pravilno ponudbo štel termodezinfektor, ki omogoča naslednje:
nadgradnjo z adapterji, ki omogočajo priklop priznanih proizvajalcev fleksibilnih endoskopov (Fujinon, Pentax). izpere in dezinficira vse kanale endoskopa (delovni kanal, sukcijski kanal, kanal za izpiranje)
priklop na toplo vode preko mešalne baterije (mešalno baterijo dobavi in opravi montažo naročnik)
uničenje bakterij v vhodni vodi z UV (ultravijolična) svetlobo.
stalna avtomatska kontrola vodotesnosti endoskopov. V začetku pranja na 300 mbar, (cca 1,5 min), v naslednjih fazah (čiščenje, dezinfekcija, izpiranje) pa mora obdržati pritisk med 125 in 150 mbar.
za dezinfekcijo se uporablja perocetna kislina (PAA)
kemična sredstva za dezinfekcijo endoskopov so pH nevtralna.
temperatura termodezinfekcije endoskopov ne presega 35° C, kar posledično zagotavlja daljšo življenjsko dobo endoskopov
stroj zagotavlja natančno količinsko doziranje detergentov in stalno kontrolo in obvesti uporabnika o majhni količine sredstev v posodah za detergente in posledično potrebne zamenjave posode z detergenti.
Zagotovlja mehanično kodiranje posod v katerih se dobavljajo detergenti. Tehnologija preprečuje zamenjavo priključkov in posod z detergenti.
stalen prikaz preostanka časa do konca pranja endoskopa
avtomatska stalna kontrola vodotesnosti endoskopov (morebitne perforacije delovnega kanala) in stalno prikazovanje tlaka.
V skladu z evropskimi standardi, brez vgrajenega mehčalca vhodne vode. Zunanji mehčalec vhodne vode je opcijski.
Zagotovljeno pranje pri naslednjih podatkih vhodne vode: tlak vode 100-1000kPa, trdota vode največ 4° dH, induktivnost vode >100S/cm, pH: 6,5-9,5
neodvisen nadzor temperature v pralni komori
varnostna prekinitev pranja pri kritičnih temperaturah vode ali zraka v pralni komori
elektronska varnostna zapora vrat stroja
Sledenje endoskopov: zagotovljena nadgradnja in posledično kompatibilnost z obstoječim dokumentacijskim sistemom.
Tehnologijo za sledenje: radiofrekvenčne tehnologija (RFID-radio-frequency identification)
zagotovljena možnost priklopa zunanje enote za potrebe validacije stoja.-vmesnika, ki stalno spremlja vse faze čiščenja z vsemi potrebnimi parametri: temperatura, tlak, in kontinuiran prikaz na osebnem računalniku in tiskanju potrdila.
po končanem pranju se lahko avtomatsko ali ročno aktivira samodezinfekcija komore stroja
stroj zagotavlja naslednje faze obravnave endoskopa:
1. testiranje tesnosti
2. predčiščenje
3. čiščenje
4. dezinfekcija
5. 1. izpiranje
6. 2. izpiranje
7. sušenje
izpolnjevanje evropskega standarda EN ISO15883-1 in standard EN ISO15883-4
vgradnja pod delovno površino (podpultna vgradnja)
izdelan iz nerjaveče pločevine


ODGOVOR: Naročnik lahko ponudi dezinfektor z omenjenimi karakteristikami, če izpolnjuje zahtevo po UNI EN ISO 14937 ter zahteve EN ISO15883-1, EN ISO15883-4 EN ISO15883-5.

VPRAŠANJE 10:
Vprašanje za sklop 3.
Spotovani naročnik, nikjer niste zahtevali zunanje aktivno sušenje plašča endoskopa v komori, ali navedli sušenja kanalov endoskopa, kar je bistveno. Na spletu na voljo vse več strokovnih študij, ki dokazujejo, da je statistično najmanj verjeten ponoven porast bakterij na zunanjosti ali notranjosti endoskopa v primerih, ko se endoskopi dezinficirajo v termodezinfektorjih, katerih programi vsebujejo dezinfekcijo in takojšnje sušenje.
Sprašujemo; Ali mora termodezinfektor zagotavljati sušenje zunanjega plašča in kanalov endoskopa?


ODGOVOR: Naročnik ni podal zahteve po sušenju endoskopa v stroju, saj se bo kompletno sušenje izvajalo v sušilnih omarah, ki so del zahtev tega javnega razpisa.