Dosje javnega naročila 002974/2019
Naročnik: OBČINA POSTOJNA, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna
Gradnje: Kolesarska pot Zalog - Grobišče
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN002974/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 13.05.2019
JN002974/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 22.05.2019
JN002974/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.06.2019
JN002974/2019-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.07.2019
JN002974/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 16.08.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002974/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA POSTOJNA
Ljubljanska cesta 4
6230
SI038
Postojna
Slovenija
Martina Magajna Gerželj
martina.magajna@postojna.si
+386 57280700
+386 57280780

Internetni naslovi
http://www.postojna.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.postojna.si/objave/58
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9322
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Kolesarska pot Zalog - Grobišče
Referenčna številka dokumenta: 430-28/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Ureditev kolesarske poti Zalog - Grobišče dolžine 1526 metrov na trasi obstoječe makadamske poljske poti v asfaltni izvedbi, ki zajema izvedbo gradbenih del izvedbe zgornjega ustroja tamponskih slojev, nosilne in zaporne asfaltne plasti z izvedbo odvajanja padavinskih voda v obstoječe propuste pod obstoječo potjo s talno in vertikalno prometno signalizacijo.
Dela se izvajajo na širšem območju naselja Zalog pri Postojni.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI038 - Primorsko-notranjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Dela se izvajajo na širšem območju naselja Zalog pri Postojni
II.2.4 Opis javnega naročila
Ureditev kolesarske poti Zalog - Grobišče dolžine 1526 metrov na trasi obstoječe makadamske poljske poti v asfaltni izvedbi, ki zajema izvedbo gradbenih del izvedbe zgornjega ustroja tamponskih slojev, nosilne in zaporne asfaltne plasti z izvedbo odvajanja padavinskih voda v obstoječe propuste pod obstoječo potjo s talno in vertikalno prometno signalizacijo.
Dela se izvajajo na širšem območju naselja Zalog pri Postojni.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 10.06.2019
Konec: 15.10.2019
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno s pogodbenimi določili.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
27.05.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 25.08.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 27.05.2019   10:15
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 22.05.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
13.05.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 14.05.2019   11:06
VPRAŠANJE
Ni razpisne dokumentacije.

VPRAŠANJE
Spoštovani,

Naročnika pozivamo, da objavi razpisno dokumentacijo

VPRAŠANJE
Prosimo za objavo razpisne dokumentacije.
Na strani Občine Postojna dne 14.05. ob 8:30 ni ničesar povezano z tem razpisom.

hvala

VPRAŠANJE
Na vaši spletni stzrani razpisna dokumentacija ni na voljo. Prosimo da sporočite, kje lahko pridemo do razpisne dokumentacije, daj rok za oddajo že teče.

ODGOVOR
Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila je objavljena na spletni strani https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=308590 (podstran https://www.postojna.si/objava/191285).
_______________Datum objave: 15.05.2019   13:38
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

zanima nas ali ima Naročnik zagotovljena vsa potrebna finančna sredstva za izvedbo celotnih razpisanih del?

Lep pozdrav!

ODGOVOR
Da.
__________Datum objave: 16.05.2019   14:22
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
pri meteorni odvodnji, drenažne cevi - ali upoštevamo togost SN 4 ali SN 8?
Hvala.

LP

ODGOVOR
Pri drenažnih ceveh upoštevajte togost SN 8.
____________Datum objave: 22.05.2019   11:57
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Ali lahko objavite projektno dokumentacijo PZI?

Hvala in lep pozdrav,

ODGOVOR
Projektna dokumentacija PZI je objavljena na spletni strani https://www.postojna.si/objava/191285.
________________Datum objave: 22.05.2019   11:58
VPRAŠANJE
Prosimo za objavo karakterističnega prečnega prereza kolesarske ceste in tehnično poročilo.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Projektna dokumentacija PZI, ki vključuje tudi karakteristični prečni prerez kolesarske ceste in tehnično poročilo, je objavljena na spletni strani https://www.postojna.si/objava/191285.
________________Datum objave: 22.05.2019   12:02
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo za nekaj spodnjih obrazložitev:

1. Kolikšna je širina in dolžina kolesarske steze?
2. Ali je odbojna ograja H1 W1 prava?

LP
ODGOVOR
1. Širina=3,5 m, v širino vključena tudi mulda š=0,5 m. dolžina =ca 1528 m
2. Naročnik popravlja oznako odbojne ograje. Pravilno je N2 W5 brez distančnika in pridržno ograjo.
______________