Dosje javnega naročila 002966/2019
Naročnik: OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah
Gradnje: Obnova LC Mestinje Lemberg Nova vas Sladka Gora, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki.
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 422.206,93 EUR

JN002966/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 13.05.2019
JN002966/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.06.2019
JN002966/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 17.07.2019
JN002966/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 17.07.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002966/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH
Aškerčev trg 12
3240
SI
Šmarje pri Jelšah
Slovenija
Anita Reich
obcina@smarje.si
+386 38171600
+385 38171626

Internetni naslovi
http://smarje.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/308593/Razpisna_dokumentacija.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/308593/espd/ESPD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9326
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Obnova LC Mestinje Lemberg Nova vas Sladka Gora, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki.
Referenčna številka dokumenta: 430-0008/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233120
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
V okviru javnega naročila je predvidena izvedba obnove LC Mestinje Lemberg Nova vas Sladka Gora, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233120
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Šmarje pri Jelšah
II.2.4 Opis javnega naročila
V okviru javnega naročila je predvidena izvedba obnove LC Mestinje Lemberg Nova vas Sladka Gora, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z določili vzorca pogodbe.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Opredeljeni v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
28.05.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 28.05.2019   10:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 20.05.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
13.05.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 16.05.2019   05:31
VPRAŠANJE
Spoštovani,
ali lahko priložimo že potrjene reference?

ODGOVOR
Ponudniki lahko predložijo reference na starih, drugačnih obrazcih, v kolikor le-ti izkazujejo vse elemente referenčnega pogoja.Datum objave: 19.05.2019   11:26
VPRAŠANJE
Za vodjo del ni zahtevanih nobenih referenc?
Hvala, lp

ODGOVOR
Kadrovske reference v okviru predmetnega postopka niso zahtevane.Datum objave: 21.05.2019   10:02
VPRAŠANJE
Moramo imeti pri sebi zaposlenega vodjo del?

Lp

ODGOVOR
Ponudniki morajo izpolnjevati zakonske zahteve za izvajanje predmeta javnega naročila, kot so opredeljene v Gradbenem zakonu (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 popr.).