Dosje javnega naročila 003057/2019
Naročnik: VALVASORJEVA KNJIŽNICA KRŠKO, Cesta krških žrtev 26, 8270 Krško
Blago: Nakup bibliobusa za potrebe Valvasorjeve knjižnice Krško
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 314.516,00 EUR

JN003057/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 14.05.2019
JN003057/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 06.06.2019
JN003057/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.07.2019
JN003057/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 13.08.2019
JN003057/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 14.08.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003057/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 093-224235
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
VALVASORJEVA KNJIŽNICA KRŠKO
Cesta krških žrtev 26
8270
SI
Krško
Slovenija
Urška Lobnikar Paunović
urska@knjiznica-krsko.si
+386 74904011
+386 74904020

Internetni naslovi
http://www.knjiznica-krsko.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/308601/Razpisna_dokumentacija_bibliobus_ValvasorjevaKnjižnicaKrško_final.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9325
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Rekreacija, kultura in vera


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup bibliobusa za potrebe Valvasorjeve knjižnice Krško
Referenčna številka dokumenta: 430-64/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34144760
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je » Nakup bibliobusa za potrebe Valvasorjeve knjižnice Krško«, in zajema izvedbo vseh potrebnih storitev in dobav, skladno z določili te dokumentacije v zvezi z javnim naročilom in prilogami k njej. Javno naročilo ni razdeljeno na sklope. Izbor najugodnejšega ponudnika bo izveden za celotno naročilo.Projekt je sofinanciran s strani Republike Slovenije, iz proračuna namenjenega za kulturo (NP-BUS-2019-2020) in bo sofinanciran tudi s strani Občine Krško, Občine Brežice, Občine Sevnica, Občine Radeče in Občine Kostanjevica na Krki, na podlagi pogodbe o financiranju in izvedbi projekta pri Valvasorjevi knjižnici Krško o financiranju in izvedbi projekta nakupa bibliobusa.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34144760
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup bibliobusa za potrebe Valvasorjeve knjižnice Krško
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.07.2019
Konec: 31.07.2020
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Višja sila, nepredvidljive okoliščine.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Kot je navedeno v dokumentaciji v zvezi z javnim naročilom.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Kot je navedeno v dokumentaciji v zvezi z javnim naročilom.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
18.06.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 18.09.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 18.06.2019   10:30
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 07.06.2019   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
V skladu z določili Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja.
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
VALVASORJEVA KNJIŽNICA KRŠKO
Cesta krških žrtev 26
8270
Krško
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
13.05.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 16.05.2019   08:08
Naročnik je objavil razpisno dokumentacijo, vključno z ESPD, tudi na spletni strani http://www.knjiznica-krsko.si/o-knjiznici/pomembni-dokumenti.html

Datum objave: 03.06.2019   09:08
VPRAŠANJE
Spoštovani!

V tehnični specifikaciji za vozilo zahtevate medosno razdaljo do največ 5,10 m. Ali lahko ponudimo vozilo z medosno razdaljo do največ 5,18 m? Ta medosna razdalja je optimalna za želeno dolžino bibliobusa in zagotavlja najboljšo okretnost vozila in stabilnost glede na težo in dolžino.

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR
Dopuščamo, vendar morajo ponudniki zagotavljati, da bo dosežena pravilna obremenitev osi v mejah največjih dovoljenih mas in bo zagotovljena ustrezna okretnost vozila in stabilnost glede na težo in dolžino.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

-vprašanje glede MEDOSJA 5,1 m
za doseganje želene dolžine potujoče knjižnice 9,5-10 m in s tem pravilno razporeditev osi za doseganje pravilne obremenitve osi v mejah največjih dovoljenih mas je potrebna medosna razdalja najmanj 5300 mm. Ali dopuščate takšno razdaljo?

ODGOVOR
Dopuščamo, vendar morajo ponudniki zagotavljati, da bo dosežena pravilna obremenitev osi v mejah največjih dovoljenih mas in bo zagotovljena ustrezna okretnost vozila in stabilnost glede na težo in dolžino.Datum objave: 03.06.2019   09:08
VPRAŠANJE
Spoštovani.
V Poglavju 5.MERILA zahtevate tudi parametre za izračun ocene stroškov v življenjski dobi vozila. Proizvajalci težkih tovornih vozil deklarirajo emisije v g/kWh, zato so vsi homologacijski podatki o emisijah motorja navedeni v teh enotah. Tudi evropska uredba (EU) 2017/2400 zahteva za parametra (A) navedbo porabe goriva v l/km in (B) izpust CO2 v kg/km šele s 1.1.2020. Za parametra (A) in (B) so prelimirani izračuni že mogoče, vendar za ostale tri parametre (C), (D) ter (E) zagotovo noben proizvajalec ne bo mogel ponuditi uradnih podatkov v g/km temveč v g /kWh. Boste upoštevali podatke tudi v g/kWh ter ustrezno točkovali ponudbo ? Vse ostalo bi bilo namreč manipuliranje s podatki, saj so tovarniški certifikati z vrednostmi g/kWh.
Najlepša hvala.

ODGOVOR
Naročnik se je odločil, da bo spremenil merila, in sicer tako, da bo edino merilo ponujena cena. Naročnik je v objavo poslal popravek razpisne dokumentacije.