Dosje javnega naročila 003061/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana
Blago: Terenske postelje
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 435.834,00 EUR

JN003061/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 14.05.2019
JN003061/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.07.2019
JN003061/2019-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.07.2019
JN003061/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 05.09.2019
JN003061/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 06.09.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003061/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 093-224237
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE
Vojkova cesta 55
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Boštjan Purkat
bostjan.purkat@mors.si
+386 14712586
+386 14712978

Internetni naslovi
http://www.mo.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/308622/MORS_120_2019_ODP_POSTELJE_RD_ESPD.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://edrazbe.gov.si
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Obramba


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Terenske postelje
Referenčna številka dokumenta: MORS 120/2019-ODP; 430-144/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39522520
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Terenske postelje
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39522520
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Terenske postelje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 30
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
Uporabljena bo elektronska dražba.
Dodatne informacije o elektronski dražbi:

IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
13.06.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 13.06.2019   10:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Da


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 31.05.2019   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE
Vojkova cesta 55
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
13.05.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 20.05.2019   14:43
VPRAŠANJE:
Postelja naj bi se glede na razpis regulirala tudi po širini. Bo držalo?
 dimenzije raztegnjene postelje v cm (D, Š,V): 200 x 75 x 45, (+/- 5 cm),
 dimenzije raztegnjene postelje v cm (D, Š, V) : 200 x 80 x 45. (+/- 5 cm),
ODGOVOR:
Ne. Postelja se ne regulira po širini. Pojasnilo:
- dimenzija raztegnjene postelje v cm je (D, Š,V): 200 x 75 x 45, (+/- 5 cm) in pomeni dimenzije ležišča.
- dimenzija v cm (D, Š, V): 200 x 80 x 45. (+/- 5 cm) pa pomeni, skrajne dimenzije postelje. V praksi so običajno napenjalne letve širše od ležišča.
Z navedenimi merami se tako omejuje skrajne dimenzije postelje oziroma njene konstrukcije.

Datum objave: 22.05.2019   15:34
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Ali lahko namesto garancij predložimo menico? Ima enako funkcijo in je mnogo ceneje?
Hvala za odgovor in lep pozdrav!

ODGOVOR
Ne. Naročnik ne spreminja zahtev iz razpisne dokumentacije v tč. III./3. EKONOMSKA FINANČNA SPOSOBNOST.Datum objave: 22.05.2019   15:36
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
glede na zahtevane dimenzije, proizvajalec predlaga, da naj bo višina postelje cca 55 cm visoka, saj drugače glede na ostale mere, le to vpliva na stabilnost in robustnost same postelje.
Iz tega razloga vas prosimo za informacijo o tem, če lahko ponudimo posteljo z višino 55 cm?
Lep pozdrav, Ponudnik

ODGOVOR
Da, lahko ponudite posteljo z višino 55 cm.
Naročnik spreminja tehnično zahtevo iz razpisne dokumentacije v tč. V./ 2. /2.4. Ostale tehnične zahteve, ki se po novem glasi:
 - dimenzije raztegnjene postelje v cm (D, Š,V): 200 x 75 x 45, odstopanje D in Š (+/- 5 cm), odstopanje V (-5/+10 cm),
 - dimenzije raztegnjene postelje v cm (D, Š, V) : 200 x 80 x 45. (+/- 5 cm), odstopanje D in Š (+/- 5 cm), odstopanje V (-5/+10 cm).

Datum objave: 22.05.2019   15:38
VPRAŠANJE
dober dan
pri tehn.specifikacijah nam ni jasno, kakšen sistem zatičev se uporabi za "zaklepanje" oz.nameščanje prečne letve v utor z vrha navzdol.prosimo enostavno nedvoumno skico tega detajla v izogib različnim interpretacijam te zahteve.
hvala lepa za prompten odgovor ki ga potrebujemo zelo hitro za ustrezno pripravo orodja za izdelavo


ODGOVOR
Naročnik spreminja (dodaja del besedila) pri opisu tehnične zahteve v tč. V./2.3./ 6. Alineja v razpisni dokumentaciji, ki se po novem glasi:
 - prečni in končni letvi s katerimi se napenja ležišče (tkanina iz poliestra), mora imeti sistem zatičev za »zaklepanje«, oziroma nameščanje prečne letve v utor z vrha navzdol, opisani sistem je zaželen ni pa pogoj.

Ker na Portalu JN naročnik pod rubriko »objavljena obvestila« ne more objaviti slike, bo naročnik vsem zainteresiranim ponudnikom na podlagi zahteve, ki jo posredujete na elektronski naslov bostjan.purkat@mors.si posredoval sliko opisanega sistema za »zaklepanje«, oziroma nameščanje prečne letve v utor z vrha navzdol.
Datum objave: 27.05.2019   11:50
Pojasnilo oz. Informacija naročnika v zvezi z ogledom vzorca na naslovu naročnika:

Naročnik bo za vse zainteresirane ponudnike omogočil ogled vzorca, ki bo dne 29.5.2019 med 10. in 11.uro v prostorih URSZR, Vojkova c. 61, 1000 Ljubljana.

Najavo za ogled vzorca je potrebno sporočiti najkasneje do 28.5.2019 do 15:00 ure. Kontaktna oseba za najavo ogleda je g. Boštjan Purkat, tel. 01 471 2586; e-pošta: bostjan.purkat@mors.si


Datum objave: 27.05.2019   11:51
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

je možno pridobiti skico ali sliko za garderobna žepa žepa velikocti cca. 40 cm x 50 cm, ki ne smeta biti viseča in se zapirata z zadrgo, za shranjevanje posteljnine ali drugih predmetov?

Lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik s skico ne razpolaga. Naročnik bo organiziral informativni dan, kjer bo vsem zainteresiranim ponudnikom omogočil ogled vzorca terenske postelje. Potek izvedbe informativnega dneva ogled vzorca je objavljen pod rubriko POJASNILA NAROČNIKA.Datum objave: 27.05.2019   11:52
VPRAŠANJE
Vezano na razpisno dokumentacijo za oddajo javnega naročila po odprtem postopku DOBAVA TERENSKIH POSTELJ MORS 120/2019-ODP, nas s zanima sledeče:

Je možno v prostorih MORS videti in se najaviti za ogled vzorca postelje, kateri ustreza 100% specifikaciji razpisa?
Je možno pridobiti skice integriranega žepa in sistema za napenjanje platna?

Lep pozdrav


ODGOVOR
Naročnik s skico ne razpolaga. Naročnik bo organiziral informativni dan, kjer bo vsem zainteresiranim ponudnikom omogočil ogled vzorca terenske postelje. Potek izvedbe informativnega dneva ogled vzorca je objavljen pod rubriko POJASNILA NAROČNIKA.Datum objave: 27.05.2019   16:02
VPRAŠANJE
Bo možno na ogledu fotografirati vzorčni model?
ODGOVOR: Da.

Pojasnilo naročnika:
Na samem ogledu vzorca podane informacije ali odgovori na morebiti postavljena vprašanja za naročnika niso zavezujoči!


Datum objave: 28.05.2019   15:10
VPRAŠANJE
Spoštovani,
ali morajo imeti zatiči na postelji, ki držijo prečne letve zaradi boljše obstojnosti/robustnosti znotraj samega zatiča železen del, ki je oblit potem s plastiko?

ODGOVOR
Sistem z zatiči na postelji, ki držijo prečne letve zaradi boljše obstojnosti - robustnosti znotraj samega zatiča, ki imajo železen del in so obliti potem s plastiko, je zaželen ni pa pogoj.

Datum objave: 28.05.2019   15:11
VPRAŠANJE
spoštovani,

v tehničnih zahtevah za ogrodje navajate, da mora biti ogrodje iz visoko kvalitetnih aluminijastih cevi in da mora biti debelina sten cevi najmanj 1,9mm.
Proizvajalec nas je opozoril, da zahtevano nosilnost in trpežnost postelje doseže z kvalitetnimi aluminijastimi cevmi z debelino stene profila 1,2mm, zato menijo da je večja debelina sten profila nepotrebna.
Na osnovi omenjenega predlagamo, da se zahteva po debelini stene profila spremeni na 1.2mm

LP

ODGOVOR
Naročnik ne spreminja tehničnih zahtev iz razpisne dokumentacije. Ponudnik mora ponuditi blago v skladu s tehničnimi opisi iz razpisne dokumentacije.
Datum objave: 28.05.2019   15:12
VPRAŠANJE
pozdravljeni,

imamo vprašanje vezano na nastavitve napetosti ležišča s trakovi in z zaponko. Proizvajalec z nekaj desetletji izkušenj in mnogimi referencami nam svetuje, da se takim rešitvam izogibamo, ker je tehnična rešitev z končnimi letvami zadosti dobra za optimalno napetost ležišča. Z jermeni in zaponkami za nastavitev napetosti, minimalno vplivamo na spremembo napetosti ležišča. Zahteva pa znatno vpliva na povišanje cene in povečuje možnost okvar.
Predlagamo, da se ta tehnična zahteva črta iz zahtev.

Hvala in LP

ODGOVOR
Naročnik ne spreminja tehničnih zahtev iz razpisne dokumentacije. Ponudnik mora ponuditi blago v skladu s tehničnimi opisi iz razpisne dokumentacije.


Datum objave: 05.06.2019   13:17
VPRAŠANJE
Spoštovani,
ali mora imeti zatič na katerega se pritrjujejo prečne palice zaradi boljše odpornosti/robustnosti tudi kovinski del znotraj samega zatiča?
Lep pozdrav!

ODGOVOR
Sistem s kovinskim delom znotraj plastičnega elementa je vsekakor zaželen v primeru zatiča iz kvalitetne in robustne plastike, ni pa pogoj.
Datum objave: 05.06.2019   13:18
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
vezano na stavek iz točke 2.2.
ogrodje izdelano iz visokokvalitetnih aluminijastih štirioglatih cevi (bočni cevi sta na eni stranici polkrožni).
Vprašanje: se izraz na eni stranici nanaša na stranico cevi in je zgornja ploskev cevi polkrožna ter so vse cevi enake oblike, ali je mišljeno drugače in se izraz nanaša na stranico postelje in je le ena stran polkrožna torej da stranici postelje nista enake oblike?
Lep pozdrav

ODGOVOR
Robovi cevi morajo biti vsaj brušeno pobrani, oziroma obdelani na način, da omogočajo varno rokovanje brez možnosti ureza ter hkrati zagotavljajo dolgotrajno življenjsko dobo za ležiščno tkanino, ki bi se sicer na ostrih robovih poškodovala.

Datum objave: 05.06.2019   13:22
VPRAŠANJE
Spoštovani,
pod točko 2.2 Teh. zahteve - Ogrodje, v razpisni dokumentaciji nas zanima sledeče:
1. ali je dopustno, da so bočne cevi štirioglate?
2. ali je dopustna debelina sten manjša od 1,9 mm?
3. ali je teža postelje lahko več kot 8 kg +/-5%, saj je predlagana Ferrino postelja teže 8,6 kg?


ODGOVOR
1. Da. Robovi cevi morajo biti vsaj brušeno pobrani, oziroma obdelani na način, da omogočajo varno rokovanje brez možnosti ureza ter hkrati zagotavljajo dolgotrajno življenjsko dobo za ležiščno tkanino, ki bi se sicer na ostrih robovih poškodovala.

2. Ne. Naročnik ne spreminja tehničnih zahtev iz razpisne dokumentacije. Ponudnik mora ponuditi blago v skladu s tehničnimi opisi iz razpisne dokumentacije.

3. Ne. Naročnik ne spreminja tehničnih zahtev iz razpisne dokumentacije. Ponudnik mora ponuditi blago v skladu s tehničnimi opisi iz razpisne dokumentacije. Postelja, ki jo navajate, ki si jo je bilo v kontekstu ogleda vzorca dne 29.5.2019 mogoče ogledati v prostorih URSZR, ne presega 8 kg.


Datum objave: 05.06.2019   13:23
VPRAŠANJE
Pozdrav,

Vprašanje vezano na obliko aluminijastega ogrodja. Razstavljeni vzorec ima ogrodje za vse štiri cevi na eni stranici polkrožne oblike. Iz razpisne dokumentacije pa je specifikacija, da sta polkrožni le bočni cevi.

 ogrodje izdelano iz visoko kvalitetnih aluminijastih štirioglatih cevi (bočni cevi sta na eni stranici polkrožni)

Vprašanje: Vam lahko daljši stranici ponudimo v štirioglati obliki z zaobljenimi vogali, krajši bočni (spodnja in zgornja) pa z zgornjo polkrožno stranico?

Hvala in LP

ODGOVOR
Da. Lahko ponudite daljši stranici v štirioglati obliki z zaobljenimi vogali, krajši bočni (spodnja in zgornja) pa z zgornjo polkrožno stranico.
Datum objave: 05.06.2019   13:25
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Vezano na žep za shranjevanje posteljnine in osebnih predmetov ima razstavljeni vzorec dvodimenzionalni (širina x dolžina) žep iz mrežice.

Vprašanje 1: Vam lahko ponudimo rešitev kjer je žep iz enakega materiala, kot ležalno platno?

Vprašanje 2: Vam lahko ponudimo rešitev z integriranim tridimenzionalni žep (kateri ima tudi višino), da lahko vanj pospravite tudi deko, glede na to da je zahteva iz specifikacije po shranjevanju posteljnine?

Hvala in LP

ODGOVOR

Odgovor 1: Da. Lahko ponudite žep, ki je iz enakega materiala kot ležalno platno.
Odgovor 2: Ne. Naročnik ne spreminja tehničnih zahtev iz razpisne dokumentacije. Ponudnik mora ponuditi blago v skladu s tehničnimi opisi iz razpisne dokumentacije.