Dosje javnega naročila 002973/2019
Naročnik: NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško
Storitve: Izdelava, dobava in montaža pohištvene opreme za TPC in ECR
ZJN-3: Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom

JN002973/2019-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 13.05.2019
JN002973/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.07.2019
JN002973/2019-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 18.10.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002973/2019-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO d.o.o.
Vrbina 12
8270
SI
Krško
Slovenija
Mateja Burgar Makovec
mateja.burgar-makovec@nek.si
+386 74802464
+386 74802528

Internetni naslovi
https://www.nek.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/308639/Skl.49_19_RD_PJN_190513.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: http://tinyurl.com/y58av2nq
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izdelava, dobava in montaža pohištvene opreme za TPC in ECR
Referenčna številka dokumenta: Skl.49/19
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
51620000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izdelava, dobava in montaža pohištvene opreme za TPC in ECR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
51620000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izdelava, dobava in montaža pohištvene opreme za TPC in ECR
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 7
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu z določili iz pogodbe.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje


III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja


III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo


III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
30.05.2019   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL), Angleščina (EN), Hrvaščina (HR)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.12.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 22.05.2019   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO d.o.o.
Vrbina 12
8270
Krško
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
13.05.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 21.05.2019   08:10
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosim za dodatna pojasnila oziroma odgovore na sledeča vprašanja:

1. v točki 26.5 je navedeno, da se izvajalec zavezuje naročniku v roku 10 dni po podpisu pogodbe predložiti zavarovalno polico v vrednosti najmanj 50.000 EUR. Se tu pričakuje nova polica ali lahko izvajalec predloži obstoječo letno zavarovalno polico za zavarovanje splošne odgovornosti, ki jo že ima sklenjeno?

2. točka 45.1 navaja dokazila o izpolnjevanju ekonomsko-finančnih pogojev. Med veljavnimi dokazili je tudi obrazec BON-2. Lahko predložimo obrazec BON-2, ki je bil pridobljen 18.4.2019 za potrebe kasneje razveljavljenega razpisa, ali moramo naročiti novega?

3. Obrazca 12 in 13 (garancije) predvidevata žig in podpis garanta. Tu se verjetno pričakuje podpis in žig banke, ki bo v primeru podpisa pogodbe izdala garancijo?

ODGOVOR
1. Da, ponudnik/izvajalec lahko predloži obstoječo polico.
2. BON-2 mora izkazovati stanje zadnjih šestih mesecih pred objavo razpisa (od 1. 11. 2018 do 30. 4. 2019), kot je to navedeno v RD.
3. V fazi oddaje ponudbe je dovolj, da se ponudnik strinja z vsebino in obliko Obrazcev 12 in 13, zato oba obrazca izpolni in podpiše ponudnik oz. vodilni partner v primeru Joint Venture ponudbe. Podpis in žig banke v tej fazi javnega naročanja ni potreben.
Datum objave: 22.05.2019   08:20
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosim za dodatno obrazložitev glede reference.
Iz reference ne bo razvidno, ali je šlo za pripravo dokumentacije (risbe za pohištvo), izdelavo podkonstrukcije.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Ponudnik mora priložiti ustrezna dokazila, iz katerih bo razvidno, da je izvedel referenčna dela pod 1) v 45.2 »Reference ponudnika«, 1. Poglavja Navodil gospodarskim subjektom za izdelavo ponudbe« (npr. obračuni izvedenih del, popisi del, pogodbo med naročnikom oz. investitorjem in ponudnikom, iz katere je to razvidno predmet pogodbe, opis del). V kolikor bo naročnik potreboval dodatna pojasnila o referencah (izdelava risb, izdelava podkonstrukcije), bo ponudnika pozval k dopolnitvi ali pojasnilu referenc iz ponudbe.VPRAŠANJE
Spoštovani,

v popisu pohištvene opreme navajate tudi PZI - delavniško dokumentacijo.
Ali lahko preverite, če je tale postavka potrebna že v tej fazi razpisa.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Postavka je potrebna, ker se od izvajalca del pričakuje, da bo pred izvedbo del pripravil PZI-delavniško dokumentacijo izvedbe pritrjevanja pohištvene opreme. Stroške izdelave dokumentacije mora potencialni ponudnik vključiti v ponujeno ceno. PZI-delavniška dokumentacija pa mora biti po terminskem planu (skladno s TS SP-ES1321, točka 10) potrjena 10 tednov po podpisu pogodbe.VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v popisu pohištvene opreme ste navedli, da je potrebno pripraviti PZI - delavniške dokumentacije, projekta izvedbenih del, saj delavniške skice izdelujemo in prilagamo ob pridobitvi posla. Zanima nas ali lahko preverite, če je mogoče tak popis ostal od gradbinskih razpisov. Prosimo za obrazložitev.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Od izvajalca del se pričakuje, da pred izvedbo del pripravi PZI-delavniško dokumentacijo izvedbe pritrjevanja pohištvene opreme. Stroške izdelave dokumentacije mora potencialni ponudnik vključiti v ponujeno ceno. PZI-delavniška dokumentacija mora biti po terminskem planu (skladno s TS SP-ES1321, točka 10) potrjena 10 tednov po podpisu pogodbe.Datum objave: 22.05.2019   10:45
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo za dodatne informacije glede: Polikarbonatnih prosojnih plošč višine do stropa. Kakšna je višina stropa?
Kako naj bodo postavljeni prekati, po višini ali dolžini. Ali os potrebni tudi profili (U - profil, spojni element) čeprav jih ne navajate. Kakšen bo namen uporabe, notranja/zunanja?

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Višina stropa je 270 cm. Prekati naj bodo postavljeni po višini. U-profile je potrebno upoštevati. Gre za predelne stene notranjega prostora.