Dosje javnega naročila 003350/2019
Naročnik: UNIVERZA V NOVI GORICI Mednarodno ime: University of Nova Gorica, Vipavska cesta 13, 5000 Nova Gorica
Blago: Oprema za elektroencefalografijo in analizo od dogodka odvisnih potencialov ('ERPs')
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 40.748,00 EUR

JN003350/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 23.05.2019
JN003350/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.06.2019
JN003350/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 02.07.2019
JN003350/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 03.07.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003350/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZA V NOVI GORICI Mednarodno ime: University of Nova Gorica
Vipavska cesta 13
5000
SI
Nova Gorica
Slovenija
Tina Krusec
erika.gojkovic@ung.si
+386 556205820/26

Internetni naslovi
http://www.ung.si/si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/308673/cistopis_2RD_oprema_za_elektro_in_erp_analizo__2019.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9755
I.4 Vrsta javnega naročnika
univerza
I.5 Glavna področja dejavnosti
raziskovanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Oprema za elektroencefalografijo in analizo od dogodka odvisnih potencialov ('ERPs')
Referenčna številka dokumenta: 63/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Oprema je namenjena zbiranju elektroencefalografskih podatkov in analizo od dogodka odvisnih potencialov ('ERPs) na podlagi merjenja električne aktivnosti možganov z uporabo elektrod, nameščenih na lasišču. Oprema se uporablja v okviru nevrolingvističnih raziskav.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Univerza Nova Gorica, Vipavska cesta 13, 5000 Nova Gorica, Slovenija
II.2.4 Opis javnega naročila
Oprema je namenjena zbiranju elektroencefalografskih podatkov in analizo od dogodka odvisnih potencialov ('ERPs) na podlagi merjenja električne aktivnosti možganov z uporabo elektrod, nameščenih na lasišču. Oprema se uporablja v okviru nevrolingvističnih raziskav.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 7
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
kot je navedeno v razpisni dokumentaciji


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
07.06.2019   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.07.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 07.06.2019   13:30
Kraj: https://ejn.gov.si/

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
kot je navedeno v razpisni dokumentacijiOddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 30.05.2019   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.05.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 29.05.2019   13:59
VPRAŠANJE
Dear sir,
We are a company located in The Netherlands and we want to participate to this tender. We have a few questions:
-1) Do we need a representative in Slovenia, or can we participate directly to this tender?
2) Can we send all requested documents in English?
Thank you in advance,
Mounia

ODGOVOR

ad1)
Ponudbo lahko pošljete sami


ad2)

14.3.4 Jezik ponudbe
Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku. Vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti v slovenskem jeziku.

Lahko so tudi v v angleškem jeziku, vendar morajo biti skladni z navodili in obrazci iz razpisne dokumentacije. Listine v tujem jeziku morajo biti prevedene v slovenski jezik ali angleški jezik. Če naročnik ob pregledu in ocenjevanju ponudb meni, da je treba del ponudbe, ki ni predložen v angleškem jeziku, uradno prevesti v slovenski jezik, lahko to zahteva in ponudniku določi ustrezni rok. Stroške prevoda nosi ponudnik.

Unofficial translation:

ad1)
You can participate directly

ad2)
14.3.4 Language
The public procurement procedure is conducted in the Slovene language. All documents related to the offer must be in Slovene.

They may also be in English, but they must comply with the instructions and forms in the tender documentation - you must use the forms from tender. Documents in a foreign language must be translated into Slovene or English.
The contracting authority may require that the part of the tender, which is not submitted in Slovene/English, is officially translated into Slovene. The costs of translation are borne by the provider.
Datum objave: 29.05.2019   15:45
VPRAŠANJE
Dear sir,
We are a company located in The Netherlands and we want to participate to this tender. We have a few questions:
-1) Do we need a representative in Slovenia, or can we participate directly to this tender?
2) Can we send all requested documents in English?
Thank you in advance,
Mounia

ODGOVOR

ODGOVOR

ad1)
Ponudbo lahko pošljete sami v skladu s točko 4. razpisne dokumentacije (4. ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE)


ad2)

14.3.4 Jezik ponudbe
Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku. Vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti v slovenskem jeziku.

Lahko so tudi v v angleškem jeziku, vendar morajo biti skladni z navodili in obrazci iz razpisne dokumentacije. Listine v tujem jeziku morajo biti prevedene v slovenski jezik ali angleški jezik. Če naročnik ob pregledu in ocenjevanju ponudb meni, da je treba del ponudbe, ki ni predložen v angleškem jeziku, uradno prevesti v slovenski jezik, lahko to zahteva in ponudniku določi ustrezni rok. Stroške prevoda nosi ponudnik.

Unofficial translation:

ad1)
You can participate directly as stated in point 4 of public tender (4. ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE)

ad2)
14.3.4 Language
The public procurement procedure is conducted in the Slovene language. All documents related to the offer must be in Slovene.

They may also be in English, but they must comply with the instructions and forms in the tender documentation - you must use the forms from tender. Documents in a foreign language must be translated into Slovene or English.
The contracting authority may require that the part of the tender, which is not submitted in Slovene/English, is officially translated into Slovene. The costs of translation are borne by the provider