Dosje javnega naročila 003105/2019
Naročnik: RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, Ljubljana, Kolodvorska ulica 2, 1000 Ljubljana
Blago: Električni agregat za OC Plešivec
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 32.943,66 EUR

JN003105/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 16.05.2019
JN003105/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.07.2019
JN003105/2019-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.09.2019
JN003105/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 23.10.2019
JN003105/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 23.10.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003105/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, Ljubljana
Kolodvorska ulica 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Komercialna služba, Tilen Harc
tilen.harc@rtvslo.si
+386 14752194

Internetni naslovi
http://www.rtvslo.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.rtvslo.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9350
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javni zavod


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Električni agregat za OC Plešivec
Referenčna številka dokumenta: JN-B0868
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31121000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je nakup električnega agregata za OC Plešivec. Tehnične specifikacije predmeta javnega naročila in naročnikove zahteve so razvidne iz Tehničnih specifikacij, ki so del te Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31121000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je nakup električnega agregata za OC Plešivec. Tehnične specifikacije predmeta javnega naročila in naročnikove zahteve so razvidne iz Tehničnih specifikacij, ki so del te Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
18.06.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 10.10.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 18.06.2019   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 11.06.2019   12:00

Dodatne informacije:
Podrobnosti predmeta javnega naročila so razvidne iz tehničnih specifikacij, ki predstavljajo del Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila in EXCEL priloga (OBR-16) v kateri se nahaja Specifikacija zahtevane opreme, se nahaja na naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi v mapi z oznako Javno naročilo JN-B0868. Morebitne spremembe ali popravke Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega bo naročnik objavil na enakem spletnem naslovu.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.05.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 27.05.2019   11:09
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V razpisu je ena izmed tehničnih zahtev, da mora DEA zagotavljati / izpolnjevati zahteve razreda G3 po standardu ISO 8528-5.

Za garantiranje delovanja DEA znotraj te zahteve bi potrebovali seznam vseh porabnikov in njihove sekvence vklopov, s pomočjo katerih bomo preko tovarniškega programa za simulacijo odziva DEA prikazali dejansko skladnost z razredom G3.

Kako boste zagotovili preverjanje skladnosti DEA z razredom G3 po standardu ISO 8528-5 ?

Že vnaprej se vam zahvaljujemo za odgovor,

Lep pozdrav,

ODGOVOR

Spoštovani,

zahvaljujemo se vam za vaše vprašanje. Naročnik odgovarja, kot sledi iz spodnjega zapisa:

Ponudnik mora naročniku dobaviti tovarniško dokumentacijo, iz katere je nedvoumno razvidno, da sklop motor-generator dosega tolerance razreda G3 po omenjenem standardu. Skladnost z razredom G3 bomo po potrebi preverjali z merjenjem karakteristik odziva DEA na spremembe bremena.

Lep pozdravDatum objave: 27.05.2019   13:14
Spoštovani,

naročnik je ugotovil, da se je v Dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila pojavila manjša tiskarska napaka. Datumi, ki so pomembni za pravočasno prijavo na ogled lokacije in pravočasno sporočilo o terminu ogleda s strani naročnika imajo napako, natančneje: datumi so pravilni, zapisani dnevi pred datumom pa so napačni.

Napačen zapis:
- četrtek, 3.6.2019
- petek, 4.6.2019

Pravilen zapis:
- ponedeljek, 3.6.2019
- torek, 4.6.2019.

Za napako in morebitne nevšečnosti se opravičujemo.
Hvala za razumevanje in lep pozdrav!

Datum objave: 31.05.2019   09:06
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

1. pri točki v excelovem dokumentu 1.3 prilagojen na nadmorski višini 1700 m in 1.10. navidezna električna moč generatorja v mejah 200kVA +10%
Katera je torej točna vaša maksimalna zahteva moč 220 kVA ali 275 kVA?

2. dokumentacija točka 4.2.4. specifikacija.
Kakšna mora biti ponudba po katerih sklopih?Namreč v excelu ni polj v katere bi vpisovali ločene cene.

3. točka 4.2.7. izjava o garancijski dobi,... . zraven moramo predložiti certifikat /potrdilo.
Kakšno mora biti to potrdilo in kaj naj vsebuje?

Hvala,
lp A

ODGOVOR

Spoštovani,

zahvaljujemo se vam za vaše vprašanje. Podajamo naslednje odgovore:

Odgovor na vprašanje št. 1:
Agregat mora zagotavljati trajno moč 200 kVA (največ 220 kVA) pri nadmorski višini 1700 m, v temperaturnem območju od +30° C do -30° C zunanje temperature. Ponudnik mora predložiti dokumentacijo iz katere je razvidno zmanjšanje moči agregata glede na nadmorsko višino in temperaturo zraka. Torej, če se po proizvajalčevi specifikaciji moč generatorja zaradi delovanja na nadmorski višini 1700 m zmanjša za npr. 6%, mora biti nazivna moč generatorja največ 233,2 kVA (220 + 13,2 zaradi nadmorske višine).

Odgovor na vprašanje št. 2:
Ponudnik mora k svoji ponudbi predložiti poleg naprej pripravljenega obrazca Povzetek predračuna / Rekapitulacija (OBR-3) še lasten predračun ali drug dokument, iz katerega je razvidna ponudbena cena. Ponudnik se samostojno odloči, kako bo specificiral svojo ceno. Ključno je, da iz lastnega predračuna ali drugega dokumenta izhaja, kateri proizvajalec, model in/ali tip DEA ponudnik ponuja. Dodatno lahko ponudnik specificira kako je ponujena cena sestavljena (na primer: transportni stroški, stroški DEA, stroški usposabljanja uporabnikov). Skupna cena z lastnega predračuna ali drugega dokumenta mora biti seveda enaka kot cena, ki jo ponudnik vpiše v OBR-3.

Odgovor na vprašanje št. 3:
Ponudnik mora predložiti dokazilo (certifikat, potrdilo,) iz katerega izhaja, da je zapisan servis na OBR-5 pooblaščen s strani proizvajalca DEA. Kot veljavno potrdilo se šteje tudi podpisana in žigosana izjava proizvajalca opreme.

Hvala in lep pozdrav


Datum objave: 03.06.2019   12:45
VPRAŠANJE
Spoštovani,

1.) V dokumentacii je razvidno da je montaža DEA na nadmorski višini 1700m, nikjer pa nismo zasledili da bi se morala upoštevati deracija (izguba moči motorja glede na višino), ali je to upošteval že projektant?

2.)V dokumentaciji ni razviden okoljski standard agregata zaradi emisij izpošnih plinov.

Lep pozdrav,

ODGOVOR

Spoštovani,

naročnik je 1. vprašanje že odgovoril, in sicer:
Agregat mora zagotavljati trajno moč 200 kVA (največ 220 kVA) pri nadmorski višini 1700 m, v temperaturnem območju od +30° C do -30° C zunanje temperature. Ponudnik mora predložiti dokumentacijo iz katere je razvidno zmanjšanje moči agregata glede na nadmorsko višino in temperaturo zraka. Torej, če se po proizvajalčevi specifikaciji moč generatorja zaradi delovanja na nadmorski višini 1700 m zmanjša za npr. 6%, mora biti nazivna moč generatorja največ 233,2 kVA (220 + 13,2 zaradi nadmorske višine).

Odgovor na 2. vprašanje:
Agregat mora biti skladen z Uredbo o emisiji plinastih onesnaževal in delcev v zrak iz nepremičnih motorjev z notranjem izgorevanjem (Ur. List RS št.: 73/94, 51/98, 46/02, 85/03, 92/03). Upoštevati je treba najnovejše dovoljene vrednosti emisij. Pri vrednotenju je potrebno upoštevati, da agregat obratuje do 300 ur letno.

Lep pozdravDatum objave: 05.06.2019   08:41
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

nikjer v dokumentaciji ni razvidno kateri motor naj ponudimo, ali je to evropski, itd.?
Torej je tukaj važna samo cena?

lp A

ODGOVOR

Spoštovani,

naročnik podaja naslednji odgovor:

Motor : stabilni dizel motor, 4-taktni, 6-valjni s turbo polnilnikom, vodno hlajen, gorivo D2
Proizvajalec motorja mora biti nosilec certifikatov ISO 9001 in ISO 14001, kar mora ponudnik dokazati z ustreznim dokumentom.
Motor mora biti skladen z Uredbo o emisiji plinastih onesnaževal in delcev v zrak iz nepremičnih motorjev z notranjem izgorevanjem (Ur. List RS št.: 73/94, 51/98, 46/02, 85/03, 92/03)
Ponudnik mora zagotavljati servis in dobavo rezervnih delov motorja v skladu z zahtevami v razpisni dokumentaciji.

Lep pozdrav