Dosje javnega naročila 001891/2019
Naročnik: OBČINA LENART, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slov. goricah
Storitve: IZVAJANJE PREVOZOV OSNOVNOŠOLSKIH OTROK V OBČINI LENART ZA ŠOLSKA LETA 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 IN 2023/2024.
ZJN-3:

JN001891/2019-A01 - Predhodno informativno obvestilo (EU 1 - SL), objavljeno dne 29.03.2019
JN001891/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 04.04.2019
JN001891/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 14.05.2019
JN001891/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 23.05.2019
JN001891/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.06.2019
JN001891/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 06.09.2019
Zahtevek za revizijo

    JN001891/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 093-225003
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA LENART
Trg osvoboditve 7
2230
SI
Lenart v Slov. goricah
Slovenija
Občina Lenart
obcina@lenart.si
+386 27291348
+386 27207352

Internetni naslovi
http://www.lenart.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/308720/Razpisna_dokumentacija.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9216
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: IZVAJANJE PREVOZOV OSNOVNOŠOLSKIH OTROK V OBČINI LENART ZA ŠOLSKA LETA 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 IN 2023/2024.
Referenčna številka dokumenta: 430-2/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60130000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
IZVAJANJE PREVOZOV OSNOVNOŠOLSKIH OTROK V OBČINI LENART ZA ŠOLSKA LETA 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 IN 2023/2024
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 711.186,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za največje število sklopov: 3
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP I: OSNOVNA ŠOLA LENART
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60100000
60130000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OBMOČJE ŠOLSKEGA OKOLIŠA OŠ LENART
II.2.4 Opis javnega naročila
IZVAJANJE PREVOZOV OSNOVNOŠOLSKIH OTROK V OBČINI LENART ZA ŠOLSKA LETA 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 IN 2023/2024 ZA OBMOČJE ŠOLSKEGA OKOLIŠA OŠ LENART
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 309.133,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.09.2019
Konec: 26.06.2024
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP II: OSNOVNA ŠOLA VOLIČINA
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60100000
60130000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OBMOČJE ŠOLSKEGA OKOLIŠA OŠ VOLIČINA
II.2.4 Opis javnega naročila
IZVAJANJE PREVOZOV OSNOVNOŠOLSKIH OTROK V OBČINI LENART ZA ŠOLSKA LETA 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 IN 2023/2024 ZA OBMOČJE ŠOLSKEGA OKOLIŠA OŠ VOLIČINA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 310.600,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.09.2019
Konec: 26.06.2024
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP III: PREVOZ OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60100000
60130000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OBMOČJE OBČINE LENART V SMERI MARIBOR,...
II.2.4 Opis javnega naročila
IZVAJANJE PREVOZOV OSNOVNOŠOLSKIH OTROK V OBČINI LENART ZA ŠOLSKA LETA 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 IN 2023/2024 / PREVOZ OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 91.453,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.09.2019
Konec: 26.06.2024
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
Udeležba je omejena na določeno stroko:
Sklic na ustrezen zakon ali druge predpise:
1. Zakon o prevozih v cestnem prometu
2. Zakon o varnostni cestnega prometa
3. Pravilnik o posebnih pogojih za vozila, s katerimi se prevažajo skupine otrok

III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN001891/2019-A01
Številka obvestila v UL: 2019/S 064-149097
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 27.03.2019
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
03.06.2019   10:59
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.09.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 03.06.2019   11:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko naročanje.
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 28.05.2019   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA LENART
Trg osvoboditve 7
2230
Lenart v Slov. goricah
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
14.05.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 15.05.2019   10:50
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Prosimo vas, da ponudbene obrazce, ki jih mora izponiti ponudnik objavite v takšni obliki, da jih bomo lahko izpolnili elektronsko (npr. doc.)

Prav tako vas prosimo, da objavite ESPD obrazec.

Prosimo vas, da to storite v najkrajšem možnem času.


ODGOVOR


Ponudbene dokumentacija v .doc in ESPD sta objavljena na občinski spletni strani: https://www.lenart.si/index.php/sl/za-obcane/razpisi

Datum objave: 27.05.2019   10:11
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Prosim vas za odgovor na naslednje vprašanje: ali za sklop 1 in 3 zadostujeta 2 voznika?

ODGOVOR


V primeru, da bo ponudnik izbran za opravljanje storitev po sklopu 1 in sklopu 3 bo moral, kot izhaja iz razpisne dokumentacije, zagotoviti za sklop 1 voznika avtobusa in kombiniranega vozila in za sklop 3 voznika kombiniranega vozila.

Datum objave: 27.05.2019   10:15
VPRAŠANJE
Ali mora imeti ponudnik za vsak sklop dva voznika s potrdilom o opravlenem tečaju varne vožnje, da bo po tem merilu prejel 10 točk?

ODGOVOR

Vprašanje: Ali mora imeti ponudnik za vsak sklop dva voznika s potrdilom o opravlenem tečaju varne vožnje, da bo po tem merilu prejel 10 točk.


Odgovor:
V razpisni dokumentaciji je navedeno, da ponudnik prejme za vsako predloženo potrdilo voznika o opravljenem tečaju varne vožnje po 5 točk vendar največ 10 točk, kar pomeni da točke prejme torej ponudnik ki pri posameznem sklopu ponudi izvajanje prevozov z vozniki, ki takšno potrdilo imajo. V tem delu razpisna dokumentacija daje prednost ponudniku z zagotovljenimi vozniki s posebno kvalifikacijo potrdilo varne vožnje. Sled navedenega in določil razpisne dokumentacije pojasnjujemo da lahko ponudnik z dvema voznikoma, ki izkazujeta pridobljeno potrdilo o opravljeni varni vožnji, kandidira na vseh treh sklopih in za vse tri sklope v takem primeru prejme tudi 10 točk. Popolnoma jasno pa je, da v primeru da je ponudnik izbran na dveh ali tudi vseh sklopih, mora zagotoviti ustrezne kvalificirane voznike za posamezno razpisano vrsto vozil (kombinirano vozilo ali avtobus). Ponudnik lahko tudi kandidira z vozniki brez navedenega potrdila, vendar v takem primeru ne more prejeti točk po tem merilu. Za sklop 3 lahko ponudnik kandidira tudi z dvema voznikoma B kategorije in če razpolagata s potrdilom o opravljenem tečaju varne vožnje, prejme 10 točk.