Dosje javnega naročila 002991/2019
Naročnik: OBČINA PREDDVOR, Dvorski trg 10, 4205 Preddvor
Gradnje: Izvajanje gradbenih in vzdrževalnih del Občini Preddvor s sklenitvijo okvirnega sporazuma
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 4.322.897,66 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN002991/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 13.05.2019
JN002991/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.06.2019
JN002991/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 18.09.2019
JN002991/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 18.09.2019
JN002991/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 18.09.2019
JN002991/2019-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 18.09.2019
JN002991/2019-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 18.09.2019
JN002991/2019-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 18.09.2019
JN002991/2019-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 18.09.2019
JN002991/2019-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 18.09.2019
JN002991/2019-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 18.09.2019
JN002991/2019-Pog09 - Pogodba, objavljeno dne 18.09.2019
JN002991/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.09.2019
JN002991/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.09.2019
JN002991/2019-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.09.2019
JN002991/2019-ODL04 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.10.2019
JN002991/2019-ODL05 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.10.2019
JN002991/2019-X02 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 18.10.2019
JN002991/2019-X03 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 18.10.2019
JN002991/2019-X04 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 21.10.2019
JN002991/2019-X05 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 21.10.2019
JN002991/2019-X06 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 14.11.2019
JN002991/2019-ODL06 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.11.2019
JN002991/2019-X07 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 10.12.2019
JN002991/2019-Pog10 - Pogodba, objavljeno dne 01.02.2020
JN002991/2019-Pog11 - Pogodba, objavljeno dne 01.02.2020
JN002991/2019-Pog12 - Pogodba, objavljeno dne 01.02.2020
JN002991/2019-Pog13 - Pogodba, objavljeno dne 01.02.2020
JN002991/2019-Pog14 - Pogodba, objavljeno dne 01.02.2020
Zahtevek za revizijo

    JN002991/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA PREDDVOR
Dvorski trg 10
4205
SI042
Preddvor
Slovenija
Klavdija Zima
klavdija.zima@preddvor.si
+386 42751019
+386 42751020

Internetni naslovi
http://www.preddvor.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/308722/02_RD-gradbena_dela_OS_20190513.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9355
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvajanje gradbenih in vzdrževalnih del Občini Preddvor s sklenitvijo okvirnega sporazuma
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila so gradbena in vzdrževalna dela na nizkih gradnjah na območju Občine Preddvor v obdobju 2 let od sklenitve okvirnega sporazuma. V okvir predmeta javnega naročila sodijo zlasti gradnja meteorne in fekalne kanalizacije, obnova vodovoda, gradnja pločnika, rekonstrukcija ceste, obnova ceste, asfaltiranje cest, dobava in postavitev obcestnih varovalnih ograj, zavarovanje brežin ipd.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45100000
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila so gradbena in vzdrževalna dela na nizkih gradnjah na območju Občine Preddvor v obdobju 2 let od sklenitve okvirnega sporazuma. V okvir predmeta javnega naročila sodijo zlasti gradnja meteorne in fekalne kanalizacije, obnova vodovoda, gradnja pločnika, rekonstrukcija ceste, obnova ceste, asfaltiranje cest, dobava in postavitev obcestnih varovalnih ograj, zavarovanje brežin ipd.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
V skladu z razpisno dokumentacijo.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu:
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
27.05.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 24.09.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 27.05.2019   10:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 20.05.2019   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
13.05.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 13.05.2019   16:48
VPRAŠANJE
Spoštovani,

kje naj dobimo popise del za pripravo predračuna?

Hvala

ODGOVOR
Predračuni bodo ponudnikom, s katerimi bo sklenjen okvirni sporazum, posredovani ob vsakokratnem odpiranju konkurence, ko bodo povabljeni k oddaji ponudbe za posamezno naročilo na podlagi okvirnega sporazuma.Datum objave: 20.05.2019   09:40
VPRAŠANJE
V Razpisni dokumentaciji, tč. A.06 PRIDOBITEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE, navajate, da je ponudnikom na Portalu javnih naročil na voljo Razpisna dokumentacija s popisi del. Prosimo za potrditev, da popisi del v tej fazi niso predmet ponudbe.

ODGOVOR
Popisi del v tej fazi niso predmet ponudbe.

VPRAŠANJE
V Razpisni dokumentaciji, tč. B.03 DOPUSTNOST PONUDBE, navajate, citiramo: "Dopustna bo tista ponudba, ki jo bo predložil ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, ki je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, NAROČNIK JE NI OCENIL ZA NEOBIČAJNO NIZKO IN CENA NE PRESEGA ZAGOTOVLJENIH SREDSTEV NAROČNIKA." Prosimo naročnika za pojasnilo, kako naj izpolnimo pogoj z velikimi tiskanimi črkami, če popis del ni del razpisne dokumentacije?

ODGOVOR
Gre za splošno določbo, ki velja v času izvajanja okvirnega sporazuma. V tej fazi ponudbe niso predmet preverjanja v izpostavljenem delu.

VPRAŠANJE
V Razpisni dokumentaciji, tč. B.01.6. DOPUSTNE DOPOLNITVE PONUDBE, navajate, da ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV ... - če prav razumemo, je to razpis za priznanje usposobljenosti, ki ne vsebuje popisa del, zato lepo prosimo za pojasnilo

ODGOVOR
Gre za splošno določbo, ki velja v času izvajanja okvirnega sporazuma.

VPRAŠANJE
V Razpisni dokumentaciji, tč. A.06 PRIDOBITEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE, navajate, citiramo: "Razpisna dokumentacija S POPISI DEL je ponudnikom na voljo na portalu javnih naročil (www.enarocanje.si)." Prosimo za potrditev, da se črta navedba z velikimi tiskanimi črkami.

ODGOVOR
Popisi del v tej fazi niso predmet ponudbe.

VPRAŠANJE
V Razpisni dokumentaciji, tč. A.08 ODPIRANJE PONUDB, v 2. odstavku navajate, citiramo: "Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Lepo prosimo za pojasnilo, KATERI DOKUMENT SE NALOŽI v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«?

ODGOVOR
Naloži se obrazec C.01 Ponudba.

VPRAŠANJE
V Razpisni dokumentaciji, tč. A.04 ZAČETEK IN TRAJANJE NAROČILA, navajate, citiramo: "Naročnik bo sklenil OKVIRNI SPORAZUM Z VSEMI PONUDNIKI, ki bodo izpolnjevali pogoje in pri katerih ne bo obstajal razlog za izključitev, za obdobje 2 let.", v tč. B.01.8. SKLENITEV POGODBE pa: "Naročnik bo Z NAJUGODNEJŠIM PONUDNIKOM sklenil pogodbo za Izvajanje gradbenih in vzdrževalnih del Občini Preddvor S SKLENITVIJO OKVIRNEGA SPORAZUMA." Lepo prosimo za pojasnilo?

ODGOVOR
Sklenjen bo okvirni sporazum z vsemi ponudniki, ki bodo izpolnjevali pogoje in pri katerih ne bo obstajal razlog za izključitev.