Dosje javnega naročila 002999/2019
Naročnik: Zdravstveni dom za študente Univerze v Ljubljani, Aškerčeva cesta 4, 1000 Ljubljana
Blago: Nakup zobozdravstvenega aparata v Zdravstvenem domu za študente Univerze v Ljubljani in pogarancijsko vzdrževanje
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 39.520,28 EUR

JN002999/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 13.05.2019
JN002999/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.06.2019
JN002999/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 15.07.2019
JN002999/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 16.07.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002999/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Zdravstveni dom za študente Univerze v Ljubljani
Aškerčeva cesta 4
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Urška Drgan
zdstudenti@siol.net
+386 12007435
+386 12527880

Internetni naslovi
https://www.zdstudenti.si/

MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
Štefanova ulica 5
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
smiljan.mekicar@gov.si
+386 14786831
+386 14786058

Internetni naslovi
http://www.mz.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/308754/RD_JNMV_zob.aparat-2019.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9359
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup zobozdravstvenega aparata v Zdravstvenem domu za študente Univerze v Ljubljani in pogarancijsko vzdrževanje
Referenčna številka dokumenta: JN_03/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33192410
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila je dobava in montaža zobozdravstvenega aparata v Zdravstvenem domu za študente Univerze v Ljubljani in pogarancijsko vzdrževanje za dobo 8 let.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33192410
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
V skladu z razpisno dokumentacijo.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 120
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
29.05.2019   10:30
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 29.09.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 29.05.2019   12:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 23.05.2019   23:59
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
13.05.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 16.05.2019   13:18
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Ali lahko ponudimo brezžično nožno stikalo ali mora biti s kablom? (tehnična specifikacija/STOL ZA PACIENTA/6)
V besedilu pod točko 1 je naveden šest funkcijski puster, pod točko 1.1 pa je zahteva po pet funkcijskem pusterju, ali gre za napako? (tehnična specifikacija/ELEMENT ZOBOZDRAVNIKA/1)
Pri pogarancijskem vzdrževanju zahtevate v ceni tudi potrošni material. Ali pod to postavko zahtevate potrošni material kot so konice za Sirosonic, tekočine za dezinfektor, rezervne posode za amalgam separator...
Lep pozdrav.

ODGOVOR
Nožno stikalo mora biti s kablom.
V Tehničnih zahtevah (Priloga 1) pod točko 1. ELEMENT ZOBOZDRAVNIKA popravljamo zahtevo in sicer mora biti puster petfunkcijski.
V ceni potrošnega materiala naj bodo konice (2/leto) in amalgam separator (4/leto) za obdobje pogarancijskega vzdrževanja.
Datum objave: 22.05.2019   10:17
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V Tehničnem popisu je navedena pri postavki: Element zobozdravnika Turbina.
To sicer pomeni nasadni instrument, ali potrebujete nasadni instrument + cev, samo cev ali samo turbino kot nasadni insturment

Hvala za odgovor,

ODGOVOR

Potrebujemo nasadni instrument turbino in cev.


Datum objave: 24.05.2019   09:30
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Predmet naročila je dobava in montaža opreme.
1. Zanima nas, kdo bo izvedel demontažo in odvoz starega aparata, ki se trenutno nahaja na mestu montaže novega.
2. Kdo bo očistil kanalizacijske napeljave in zamenjal kotne ventile, ko bo stari aparat odstranjen?
Aparat, ki vam ga bomo ponudili, je potrebno z vijaki pritrditi v tla.
3. Ker načrta talnih instalacij, ki se nahajajo v tlakih ordinacije naročnik ne more zagotoviti oziroma ne obstajajo, nas zanima kdo bi v primeru morebitnega prevrtanja oziroma poškodovanja talnih instalacij kril škodo.
4. Ali bo instalacija (cevi) za povezavo aparata v sistem Dental Image že pripravljena? Ali so cevi čiste (ni prisotnega peska) in niso nikjer stisnjene?
Obrazec št. 2, 3, 6A, 6B in 6C
5. Zanima nas, če mora obrazce, ki se navezujejo na podizvajalca podpisati ponudnik ali podizvajalec?
6. Ali obrazce 6B in 6C izpolnimo tudi za podizvajalca?
Lep pozdrav,ODGOVOR

1. Zanima nas, kdo bo izvedel demontažo in odvoz starega aparata, ki se trenutno nahaja na mestu montaže novega.
ODGOVOR: Za demontažo aparata poskrbi izbrani ponudnik, za odvoz starega aparata pa bo poskrbel kupec aparata.

2. Kdo bo očistil kanalizacijske napeljave in zamenjal kotne ventile, ko bo stari aparat odstranjen?
ODGOVOR: V skladu z 2.3.1 točko razpisne dokumentacije za izvedbo potrebnih GOI del, ki jih zahteva vgradnja in montaža opreme, poskrbi izbrani ponudnik.

Aparat, ki vam ga bomo ponudili, je potrebno z vijaki pritrditi v tla.
3. Ker načrta talnih instalacij, ki se nahajajo v tlakih ordinacije naročnik ne more zagotoviti oziroma ne obstajajo, nas zanima kdo bi v primeru morebitnega prevrtanja oziroma poškodovanja talnih instalacij kril škodo.
ODGOVOR: Morebitna nastala škoda ob montaži novega aparata se krije iz zavarovalne police ponudnika.

4. Ali bo instalacija (cevi) za povezavo aparata v sistem Dental Image že pripravljena? Ali so cevi čiste (ni prisotnega peska) in niso nikjer stisnjene?
ODGOVOR: Instalacijo za povezavo aparata v sistem Dental Image bo potrebno izvesti s strani ponudnika (večjih GOI del ne bo potrebnih).
Glede cevi se bo ugotovilo oz. preizkusilo ob montaži. V ambulanti ni pripomb glede navedenega vprašanja.

Obrazec št. 2, 3, 6A, 6B in 6C
5. Zanima nas, če mora obrazce, ki se navezujejo na podizvajalca podpisati ponudnik ali podizvajalec?
ODGOVOR: V skladu z 20. točko razpisne dokumentacije, obrazec 2 izpolni ponudnik. Obrazec 6 in 6B izpolnijo ponudniki, partnerji in podizvajalci. Obrazec 3, 6A in 6C izpolni podizvajalec.

6. Ali obrazce 6B in 6C izpolnimo tudi za podizvajalca?
ODGOVOR: Obrazec 6B izpolni ponudnik, partner in podizvajalec, obrazec 6C pa izpolni podizvajalec.