Dosje javnega naročila 002995/2019
Naročnik: OBČINA GORENJA VAS-POLJANE, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas
Gradnje: Ukrepi za povečanje poplavne varnosti Poljanske Sore na območju Poljan nad Škofjo Loko
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 2.919.010,71 EUR

JN002995/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 13.05.2019
JN002995/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 14.06.2019
JN002995/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.08.2019
JN002995/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 19.03.2020
JN002995/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 19.03.2020
JN002995/2019-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 24.03.2020
JN002995/2019-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 24.03.2020
Zahtevek za revizijo

    JN002995/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA GORENJA VAS-POLJANE
Poljanska cesta 87
4224
SI
Gorenja vas
Slovenija
Elizabeta Rakovec
elizabeta.rakovec@obcina-gvp.si
+386 45183105

Internetni naslovi
https://www.obcina-gvp.si

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE
Hajdrihova ulica 28C
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Tomaž Prohinar
tomaz.prohinar@gov.si
+386 14783111

Internetni naslovi
http://www.dv.gov.si/

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.obcina-gvp.si

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9354
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Poplavna varnost


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Ukrepi za povečanje poplavne varnosti Poljanske Sore na območju Poljan nad Škofjo Loko
Referenčna številka dokumenta: 4300-009/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Investitor pri izvedbi projekta »Ukrepi za povečanje poplavne varnosti Poljanske Sore na območju Poljan nad Škofjo Loko« je Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija Republike Slovenije za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa direktor Tomaž Prohinar.
Soinvestitor pri izvedbi projekta »Ukrepi za povečanje poplavne varnosti Poljanske Sore na območju Poljan nad Škofjo Loko« je Občina Gorenja vas Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas, ki jo zastopa župan Janez Milan Čadež.
Zgoraj navedeni pogodbeni stranki sta v zvezi s sofinanciranjem projekta »Ukrepi za povečanje poplavne varnosti Poljanske Sore na območju Poljan nad Škofjo Loko« dne 12. 4. 2017 sklenili sporazum številka 2550 17 441013 (v nadaljnjem besedilu: Sporazum). V petem členu navedenega Sporazuma so pogodbene stranke določile, da postopek izvedbe javnega naročila za izbor izvajalca gradbenih del v skladu z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015; v nadaljevanju ZJN-3) po pooblast
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 3.923.164,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Investitor pri izvedbi projekta »Ukrepi za povečanje poplavne varnosti Poljanske Sore na območju Poljan nad Škofjo Loko« je Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija Republike Slovenije za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa direktor Tomaž Prohinar.
Soinvestitor pri izvedbi projekta »Ukrepi za povečanje poplavne varnosti Poljanske Sore na območju Poljan nad Škofjo Loko« je Občina Gorenja vas Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas, ki jo zastopa župan Janez Milan Čadež.
Zgoraj navedeni pogodbeni stranki sta v zvezi s sofinanciranjem projekta »Ukrepi za povečanje poplavne varnosti Poljanske Sore na območju Poljan nad Škofjo Loko« dne 12. 4. 2017 sklenili sporazum številka 2550 17 441013 (v nadaljnjem besedilu: Sporazum). V petem členu navedenega Sporazuma so pogodbene stranke določile, da postopek izvedbe javnega naročila za izbor izvajalca gradbenih del v skladu z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015; v nadaljevanju ZJN-3) po pooblast
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 30
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
19.06.2019   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 5 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 19.06.2019   09:05
Kraj: Portal EJN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko naročanje.
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 12.06.2019   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA GORENJA VAS-POLJANE
Poljanska cesta 87
4224
Gorenja vas
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
13.05.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 14.05.2019   07:35
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zanima nas, kdaj boste objavili še popise del, da lahko pričnemo nemudoma pripravljati ponudbo za izvedbo del.

Hvala

ODGOVOR


Popisi del bodo objavljeni na spletni strani naročnika danes do 12 ure.

Datum objave: 14.05.2019   08:01
VPRAŠANJE
"Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.obcina-gvp.si"
Povezava ne deluje.
Prosimo za objavo, da lahko pridobimo dokumentacijo.

ODGOVOR


Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani naročnika in sicer na slednji povezavi:

http://www.obcina-gvp.si/?lang=&option=razpisi_view&razpis_id=262&stran=Razpisi%20in%20objaveDatum objave: 14.05.2019   08:35
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali boste objavili popise del in ESPD obrazec??

Hvala in pozdrav.

ODGOVOR


Popisi del in ESPD obrazec so objavljeni na spletni strani naročnika in sicer na povezavi:

http://www.obcina-gvp.si/?lang=&option=razpisi_view&razpis_id=262&stran=Razpisi in objave


Datum objave: 24.05.2019   07:47
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Zanima nas kaj je mišljeno pod postavko "vzdrževanje odvodnega sistema, enota: ura".

ODGOVOR

Gre za postavko vezano na vzdrževanje začasnega sistema odvodnje vode mimo gradbene jame. To vključuje manjše popravke oz dela na začasnem cevovodu ali na preusmeritvenem nasipu. Odstranjevanje nanosov materiala na vtok v cevovod, erozijske poškodbe na nasipu, posegi zaradi posedanja preusmeritvenega nasipa.
Datum objave: 24.05.2019   07:48
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Pri jeklenih elementih podkonstrukcije nas zanima kako je material obdelan: cinkano, barvano, surovo...
Zapornica je tipska ali narejena klasično po meri?


ODGOVOR

Pri jeklenih podkonstrukcijah je upoštevati obdelavo CINKANO.
Zapornica je predvidena kot narejeno klasično po meri. Cinkano in barvanoDatum objave: 24.05.2019   07:53
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
V poglavju POLJANE
7 Ureditev Ločivnice
je tudi postavka:
Dobava in montaža ograjnih stebričkov po detajlu VEL d.o.o.. Predvideni so profili C140/60, vročecinkani in protiprašno barvani.
kg 12240
Prosimo vas za načrte in shemo teh ograjnih stebričkov !!??

ODGOVOR

Na spletni strani naročnika je objavljena shema predvidene ograje ob Ločivnici.


Datum objave: 27.05.2019   12:55
VPRAŠANJE
Spoštovani!

V popisu je zahtevan beton, pri katerem mejna vrednost ne ustreza trdnostnemu razredu npr. C25/30 PV II. Se pri izdelavi ponudbe upošteva trdnosti razred ali mejna vrednost?

ODGOVOR

V popisu je za betone vedno naveden minimalni potrebni trdnostni razred, kar pomeni, da je za dano postavko potreben beton kakovosti XC2 PV-II s trdnostjo C25/30 ali več (C 30/37).
Datum objave: 31.05.2019   08:55
VPRAŠANJE
Na podlagi presoje 9. člena v zvezi z določbami 19. člena pogodbe ima naročnik v fazi gradnje pogodbe pravico spremeniti ali dopolniti projektno dokumentacijo, pri čemer je v nadaljevanju 9. člena določeno, da se v primeru spremembe ali dopolnitve dokumentacije sklene pisni dodatek k pogodbi v katerem se opredeli zgolj povečan ali zmanjšan obseg del in vpliv sprememb na pogodbeno ceno, ne pa tudi izhajajoč vpliv na roke za izvajanje del.
Vprašanje: V zvezi z navedenim nas zanima ali bo naročnik v primeru naknadne spremembe ali dopolnitve projektne dokumentacije v okviru omenjenega aneksa ustrezno obravnaval tudi vpliv tovrstnih sprememb ali dopolnitev na roke za izvedbo del (podaljšanje roka za izvedbo del, stroškovni vidik podaljšanja finančnega zavarovanja (19. člen), vpliv na časovnico in pogodbeno kazen)?


ODGOVOR

Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje pojasnjuje, da bo naročnik v primeru, ko bodo za to podane ustrezne podlage in okoliščine, vsekakor obravnaval tudi potencialno podaljšanje ali skrajšanje roka za izvedbo, morebitne dodatne stroške v primeru povečanja obsega del in vpliv na časovnico tudi v relaciji s pogodbeno kaznijo.


Datum objave: 31.05.2019   09:02
VPRAŠANJE
Ob okoliščini, da Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (glej določbe 6., 7. in 8. člena) določa, da višina finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti znaša največ 10 % pogodbene vrednosti, višina finančnega zavarovanja za odpravo napak pa največ 5% pogodbene vrednosti, nas iz previdnosti ter v izogib nejasnostim pri tolmačenju zapisov vzorcev bančnih garancij oziroma zavarovanj zanima s kakšnim razlogom oziroma namenom se v dotičnih osnutkih dokumentacije pojavlja potreba po finančnem zavarovanju z najmanj 10% pogodbene vrednosti oziroma najmanj 5% pogodbene vrednosti ?

ODGOVOR

Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje pojasnjuje, da je postavljena zahteva naročnika skladna z določili veljavne Uredbe o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju. Naročnik namreč zahteva zavarovanje v višini 10 % od pogodbene vrednosti v EUR z DDV (zavarovanje torej ne sme biti manjše) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in zavarovanje v višini 5% od pogodbene vrednosti v EUR brez DDV za odpravo napak. Zavarovanje torej ne sme biti manjše od 10 % oziroma 5%, v kolikor pa bi ponudnik to želel, vsekakor lahko ponudi višje (naročnik seveda tega skladno z določili Uredbe ne sme zahtevati).Datum objave: 04.06.2019   08:42
VPRAŠANJE
Spoštovani.
V popisu za most preko Sore postavka
59 901 "Zaščitni premaz cementnega betona, ki ščiti konstrukcijo pred atmosferskimi vplivi in vplivi soljenja v zimskem času.(Vključno z odrom)RAL7032
Npr.:
-temeljni premaz Sikagard 551S ( 0,25kg/m2 )
-obloga za zapolnitev por in luknjic Sikagard 545Elastofil 0,7kg/m2
- k2x elastični premaz Sikagard 550 Elastic 0,25kg/m2 za 1 premaz"

m2 645,60 0,00 0,00
nastopa z isto količino 2x (prvič 5.5 Dela pri popravilu objektov, drugič pri 5.9 Zaščita betona s pleskanjem)
Ali je napaka ali upoštevamo in ovrednotimo obe postavki?

ODGOVOR

Ponudniki ovrednotijo obe postavki.


Datum objave: 05.06.2019   07:52
VPRAŠANJE
V popisu je potrebno ovrednotiti stroške prestavitev elektrovodov in prevezav Telekoma/Telemacha. Ker je povsod enota kos in v izogib napačnemu tolmačenju, prosimo, za bolj natančen opis postavk (koliko metrov, dostop do lokacij, koliko prevezav,...)

ODGOVOR

Na spletni strani naročnika je objavljena skica stanja Elektro in Telekom inštalacij, na mestu predvidene izgradnje novega mostu.
Obstoječi most med gradnjo novega ostaja v funkciji in se ga ne ruši do izgradnje novega krožnega krožišča na levi strani Sore. Krožno križišče ni predmet tega projekta.
V sklopu postavke prestavitve elektro in Telekom ter Telemach inštalacij je upoštevati potrebne prestavitve oziroma zaščito obstoječe prostozračne elektro linije na drogovih, za nemoteno oskrbo z elektro energijo med samo izgradnjo mostu. Vgraditev novih kablov v kabelsko kanalizacijo ni zajeto in se ne upošteva v sklopu postavke prestavitve elektro inštalacij. Dolžina obstoječega prostozračnega voda, ki ga bo potrebno ščititi oziroma delno prestavljati do 70 metrov.
Preko obstoječega mostu poteka kabelska Telekom inštalacija, v kateri se nahajata 2 Telekom kabla. V postavki prestavitve upoštevati predvsem zaščito in delno prestavitev kablov po potrebi, kot preprečitev poškodbe kabla med izvedbo novih temeljev in novega mostu. Inštalacija preko mostu ostane kot obstoječe izvedeno. Na objavljeni skici je označen potek obstoječe Telekomove kabelske kanalizacije.

Datum objave: 05.06.2019   07:53
VPRAŠANJE
Na vzorcu menične izjave za resnost ponudbe se ne vpišejo podatki o ponudniku; le TTR, banko in podpisnika?

ODGOVOR

Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje pojasnjuje, da morajo ponudniki v celoti izpolniti Vzorec menične izjave za resnost ponudbe. Glede na to, da je ponudnik tudi izdajatelj menice se na mestu, kjer je predvideno, da se navede izdajatelj menice navede tudi ponudnika.Datum objave: 05.06.2019   07:54
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Sprašujemo vas, če priznavate reference za gospodarski subjekt in za vodjo del tudi za izvedbo projektov sanacije plazov oziroma urejanja plazovitega terena zaradi nevarnosti vode.
Hvala lepa
Lep pozdrav

ODGOVOR

Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje pojasnjuje, da bo kot ustrezne štel tudi reference za izvedbo projektov sanacije plazov oziroma urejanja plazovitega terena zaradi nevarnosti vode. Kot enakovredna dela se torej štejejo tudi dela v okviru projektov sanacije plazov oziroma urejanja plazovitega terena zaradi nevarnosti vode.


Datum objave: 05.06.2019   07:56
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
če prav razumemo, lahko v skladu s poglavjem Tehnična sposobnost pogoju 1 (Reference za gradnjo) in pogoju 2 (vodja del) zadostimo z najmanj 3 referencami, ki vsebujejo vsaj enega od enakovrednih del, katera naročnik našteva v razpisni dokumentaciji? Naročnika prosimo za jasen odgovor.

ODGOVOR

Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje pojasnjuje, da je razumevanje zastavljavca vprašanja pravilno. Skupna vrednost vseh referenčnih projektov (pri čemer mora imeti ponudnik najmanj 3 ustrezne reference) mora biti najmanj 3.500.000,00 EUR brez DDV, pri čemer bo naročnik štel, da je referenčni projekt ustrezen, v kolikor so bila v okviru tega izvedena enakovredna dela. Enakovredna dela pa so dela ureditve strug, nasipov, obrežnih zavarovanj, gradnja mostov, regulacij ali ureditvenih del na vodotoku, projekti sanacije plazov oziroma urejanja plazovitega terena zaradi nevarnosti vode in drugih ukrepov za zagotavljanje poplavne varnosti - pri tem ni potrebno, da so v okviru posameznega referenčnega projekta zajeta vsa izmed navedenih del temveč najmanj eno


Datum objave: 05.06.2019   08:00
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Prosimo za objavo naslednjih detajlov oziroma dokumentov:
1. tehničnih poročil za most ter vodnogospodarske ureditve;
2. detajl izvedbe Obzidava zidov s tonalitom debeline 10 cm (postavka 9, IV, 6 Območje ob cerkvi);
3. Dobavo in montaža ograjnih stebričkov po detajlu VEL d.o.o.... (postavka 5, IV, 7 Ureditev Ločivnice);
4. detajle lesne ograje za pešce, kolesarje ter odbojne
5. detajl oziroma bolj natančne karakteristike lovilca olj premera 200 cm (postavka 4.14., krajinska ureditev)


ODGOVOR

Naročnik sporoča, da trenutno lahko ugodi 1. zahtevani alineji, ostalim pa bo ugodil naknadno, zato spremljaje polje z odgovori, kjer bodo kasneje objavljene tudi rešitve za ostale alineje. Tehnično poročilo za Most čez Soro in VGU ureditve, je naročnik objavil na svoji spletni strani.Datum objave: 05.06.2019   12:21
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
Zanima nas kakšne spoje upoštevamo pri vodovodnih ceveh in fazonskih kosih (navaden, VI ali VRS). Ker je razlika v ceni velika prosimo da to definirate.

ODGOVOR

Ponudnike v sklopu odgovora na zastavljeno vprašanje obveščamo, da je naročnik na svoji spletni strani objavil projektno dokumentacijo za izvedbo vodovodov ter pripadajoče tehnično poročilo, iz katerega je razviden tudi odgovor na zastavljeno vprašanje glede izvedbe spojev.


Datum objave: 05.06.2019   12:52
Ponudnike obveščamo, da lovilca olj in linijskega požiralnika ni potrebno upoštevati v ponudbi.

V zavihku ponudbenega popisa z imenom KRAJINSKA UREDITEV, za področje od vrstice 108 in do vrstice 139, poglavje 4.0, z nazivom ODVODNJAVANJE, se ponudba NE ODDAJA.
Ponudba se v tem zavihku oddaja samo za postavko v vrstici 6, seštevek v vrstici F8, tako je tudi nastavljena formula na delovnem listu in v nadaljevanju v delovnem zvezku objavljene datoteke.

Poglavje 4. Odvodnjavanje pa ni predmet oddaje ponudbe.


Datum objave: 05.06.2019   14:30
Naročnik glede na eno iz med zgoraj postavljenih vprašanj odgovarja na sledeč način:

Vprašanje: Prosimo za objavo detajla izvedbe Obzidava zidov s tonalitom debeline 10 cm (postavka 9, IV, 6 Območje ob cerkvi);

Odgovor: Naročnik je na svoji spletni strani objavil detajl izvedbe opornega zidu, obloženega s kamnom. V sklopu odgovora pa še pisna obrazložitev detajla; Temelj zidu je izveden s širino 190 cm, višino 50 cm. Neto višina zidu je 273 cm, debelina zidu je 40 cm. Na območju obloge s kamnom se debelina zidu zoža na vsaki strani za 10 cm, t.j. na zračni strani 70 cm od temelja, za vodni strani 130 cm nad temeljem. Na območju zožanja zidu se zid obloži s klesanim zmrzlinsko odpornim kamnom. V kroni je širina zidu 20 cm in obložen s kamnom. Na vrhu zidu se izvede zaključek z AB kapo z odkapi.

Vprašanje: Prosimo za objavo detajla za dobavo in montažo ograjnih stebričkov po detajlu VEL d.o.o.... (postavka 5, IV, 7 Ureditev Ločivnice);

Odgovor: Kot že odgovorjeno v sklopu odgovora na vprašanje 2. Na spletni strani naročnika je že objavljen detajl kovinskih ograj, z nazivom datoteke Shema ograja ob Ločivnici. Upoštevati izvedbo vroče cinkano in barvano v barvo po izboru projektanta.

Datum objave: 13.06.2019   13:14
Naročnik je na svoji spletni strani objavil še detajle ograj na novem mostu v celoti po PZI projektu.
Ostale ograje na mostovih se izdelajo v skladu s projektno dokumentacijo, ki je že objavljena na spletni strani naročnika mostovi projektant Tempos oziroma po tipskih detajlih proizvajalca ograj kot npr. Petrič ali enakovredno. Ograje morajo biti atestirane, povsod predvideti za kovinske dele vroče cinkano in finalno barvano obdelavo ograj


Datum objave: 14.06.2019   11:34
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Prosimo, če odpravite napako na povezavi do ESPD obrazca. ESPD obrazec se kot datoteka ne odpre, v nobenem od brskalnikov, niti ob poskusu na drugem računalniku. Dejansko je napaka v vaši objavi ESPD obrazca.
Vsak brskalnik izpiše ob kliku na ESPD obrazec (drugače se ga ne da prenesti v izdelavo) : Not Found

The requested URL /assets/Luka/Poplavna_varnost_Poljan/Narocnik_ESPD_Poljane2019.xml was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.Prosimo za popravek.

Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR

ESPD obrazec je popravljen in se nahaja na naročnikovi spletni strani
Datum objave: 14.06.2019   11:34
VPRAŠANJE
Naročnika pozivamo, da naj popravi ESPD obrazec, ker ga ne moremo uvoziti (piše, da datoteka ne obstaja).
Hvala

ODGOVOR


ESPD obrazec je popravljen in se nahaja na naročnikovi spletni strani

Datum objave: 17.06.2019   07:44
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
glede na obsežnost popisa del prosimo za podaljšanje roka za prejem ponudb. Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR

Naročnik je podaljšal rok za prejem ponudb. Nov rok za oddajo ponudb je 3.7.2019 do 9:00. Način odpiranja ponudb ostaja nespremenjen. Nov rok za postavljanje ponudnikovih vprašanj je 24.6.2019 do 23:00.


Datum objave: 17.06.2019   07:45
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
glede na obsežnost popisa del prosimo za podaljšanje roka za prejem ponudb. Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR

Naročnik je podaljšal rok za prejem ponudb. Nov rok za oddajo ponudb je 3.7.2019 do 9:00. Način odpiranja ponudb ostaja nespremenjen. Nov rok za postavljanje ponudnikovih vprašanj je 24.6.2019 do 23:00.


Datum objave: 17.06.2019   07:46
VPRAŠANJE
Spoštovani Naročnik.
Kot lahko vidite, se zaradi obsežnosti projekta in kompleksnosti tehničnih podatkov poraja ogromno vprašanj in nejasnosti.
V izogib nekakovostnim ponudbam in težavam investitorja (kot tudi izvajalca) po pridobitvi posla (ter posledično dodatnih nepredvidenih del) vas vljudno prosimo, da podaljšate rok za oddajo ponudbe vsaj še za 10 dni. Ponudba se namreč oddaja ravno v času, ko bi potrebovali največ podatkov in ponudb podizvajalcev, pa so le-ti odsotni zaradi letnih dopustov ali koriščenja lanskih dopustov.
Prosimo za razumevanje, saj se vam ne bo poznalo nekaj več dni, nam pa zelo.

Hvala.

ODGOVOR

Naročnik je podaljšal rok za prejem ponudb. Nov rok za oddajo ponudb je 3.7.2019 do 9:00. Način odpiranja ponudb ostaja nespremenjen. Nov rok za postavljanje ponudnikovih vprašanj je 24.6.2019 do 23:00.


Datum objave: 17.06.2019   07:46
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
glede na obsežnost popisa del, prosimo za podaljšanje roka za prejem ponudb. Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR


Naročnik je podaljšal rok za prejem ponudb. Nov rok za oddajo ponudb je 3.7.2019 do 9:00. Način odpiranja ponudb ostaja nespremenjen. Nov rok za postavljanje ponudnikovih vprašanj je 24.6.2019 do 23:00.

Datum objave: 17.06.2019   09:01
VPRAŠANJE
Zanima nas ali se ESPD obrazec, ki ste ga objavili dne 14.6.2019 po vsebini razlikuje od prvotno objavljenega? Uspelo nam je namreč izpolniti prvotni ESPD in ga nebi radi izpolnjevali še enkrat.

ODGOVOR


Ne. ESPD obrazec, objavljen na spletni strani naročnika naknadno se po vsebini ne razlikuje od prvotnega.

Datum objave: 17.06.2019   09:25
VPRAŠANJE
Spoštovani,
naročnik s podpisom pogodbe ne more siliti izvajalca se odpove zahtevkom iz naslova organizacije gradbišča in metodologije dela pri sočasni izvedbi z drugimi izvajalci, ki izvajajo dela morebiti za naročnika ali drugega investitorja znotraj območja investicije. Zato pozivamo naročnika, da šesti odstavek 28. člena Vzorca pogodbe črta.

ODGOVOR
Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje pojasnjuje, da morajo ponudniki te morebitne stroške oceniti in vključiti v okviri ponudbene cene, ki jo bodo oddali za predmetno javno naročilo. Do drugih dodatnih zahtevkov v relaciji do naročnika niso upravičen in jih naročnik skladno z obravnavanimi določili pogodbe ne bo upošteval. Kot navedeno naj ponudniki navedeno upoštevajo pri podaji ponudbene cene. Predlog zastavljavca vprašanja se torej ne upošteva, določila pogodbe pa se ne spreminjajo.Datum objave: 17.06.2019   09:27
VPRAŠANJE
Spoštovani,
opazili smo, da pod Tehnično sposobnostjo Pogoj 1, Reference za gradnje zahtevate reference, kjer je gospodarski subjekt nastopal kot GLAVNI IZVAJALEC. Ta zahteva naročnika je absolutno omejujoča in je v nasprotju z določbami ZJN-3. Gospodarski subjekt, ki je kot podizvajalec izvedel referenčna dela kvalitetno, strokovno, korektno in pravočasno v skladu s pogodbo, popolnoma dokazuje sposobnost izvesti tovrstna dela. Zato pozivamo naročnika, da odmakne zahtevo, da bo upošteval samo reference, kjer je ponudnik nastopal kot glavni izvajalec in dopusti, da ponudnik izkaže tehnično sposobnost tudi z referencami, kjer je nastopal v vlogi podizvajalca in je dejansko izvedel referenčna dela. V nasprotnem primeru bomo primorani vložiti zahtevek za revizijo.

ODGOVOR

Naročnik v zasledovanju cilja, da bo pridobil kar največ ponudb usposobljenih ponudnikov, sprejema predlog zastavljavca vprašanja. Upoštevane bodo torej tudi reference, kjer je gospodarski subjekt (ponudnik), nastopal kot partner pri izvedbi del ali podizvajalec, ki je dejansko izvedel dela, ki se izkazujejo z referenco. V zvezi z navedenim naročnik pojasnjuje, da si pridržuje pravico, da bo v primeru dvoma od ponudnika zahteval dodatna dokazila v zvezi s preverjanjem dejstva, ali je ponudnik dejansko izvedel storitve, za katere se predloži referenca.


Datum objave: 17.06.2019   09:28
VPRAŠANJE
Ali naročnik za vodjo del prizna kot ustreznega vodja del z drugo dokončano izobrazbo, ne z izobrazbo s področja gradbeništva, z opravljenim izpitom za vodjo del po ZGO-1 in dolgoletnimi izkušnjami na premostitvenih objektih. Gre za usposobljenega vodjo del.
Hvala

ODGOVOR

Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje pojasnjuje, da pogoja 2 Tehnične usposobljenosti ne bo spreminjal. Nominirani kader vodje del mora izpolnjevati pogoje iz Gradbenega zakona, biti vpisan v imenik pri Inženirski zbornici Slovenije in redno zaposlen pri gospodarskem subjektu ali mora na drug način izkazovati pravno podlago za opravljanje dela za gospodarskega subjekta. Predlog zastavljavca vprašanja se torej ne upošteva.


Datum objave: 17.06.2019   12:20
VPRAŠANJE
Ali mora biti vodja del obvezno izobrazbe gradbene smeri ali je lahko vodja del oseba z izobrazbo druge smeri, kot je gradbena, z opravljenim strokovnim izpitom po ZGO-1 za vodenje gradenj.


ODGOVOR

Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje poziva potencialne ponudnike za proučitev že podanih odgovorov na zastavljena vprašanja.


Datum objave: 17.06.2019   14:18
VPRAŠANJE
Glede na pretekla leta, ko je vladala še recesija, so ponudniki težko izvajali posle v takšnih vrednostih, da bi zagotovili referenčne pogoje. Naročnika naprošamo, da spremeni referenčne pogoje tako, da bi za za ponudnika zadoščali trije posli v skupni vrednosti 3.000.000 EUR in ne 3.500.000 EUR. Naročnika naprošamo, da ugodi prošnji ponudnika, saj bi s tem naročnik zagotovil možnost prijave širšemu krogu ponudnikov, ki so zelo dobro usposobljeni za izvedbo takšnih del.
Hvala


ODGOVOR

Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje pojasnjuje, da je pogoj v celoti določen skladno z veljavno javno naročniško zakonodajo, uveljavljeno prakso Državne revizijske komisije in vsekakor sorazmerno s predmetom javnega naročila. Poleg navedenega naročnik izpostavlja, da je mogoče izpolnjevanje tudi kumulativno s partnerjem ali podizvajalcem. Vsled vsemu navedenemu naročnik zaključuje, da se pogoj ne spremeni.


Datum objave: 17.06.2019   14:19
VPRAŠANJE
Glede na prejšnji odgovor
"Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje pojasnjuje, da je razumevanje zastavljavca vprašanja pravilno. Skupna vrednost vseh referenčnih projektov (pri čemer mora imeti ponudnik najmanj 3 ustrezne reference) mora biti najmanj 3.500.000,00 EUR brez DDV, pri čemer bo naročnik štel, da je referenčni projekt ustrezen, v kolikor so bila v okviru tega izvedena enakovredna dela. Enakovredna dela pa so dela ureditve strug, nasipov, obrežnih zavarovanj, gradnja mostov, regulacij ali ureditvenih del na vodotoku, projekti sanacije plazov oziroma urejanja plazovitega terena zaradi nevarnosti vode in drugih ukrepov za zagotavljanje poplavne varnosti - pri tem ni potrebno, da so v okviru posameznega referenčnega projekta zajeta vsa izmed navedenih del temveč najmanj eno" nas zanima ali so lahko za izpolnjevanje pogojev 4 reference, ki zadoščajo pogojem za sodelovanje ponudnika.

Hvala

ODGOVOR

Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje pojasnjuje, da je razumevanje zastavljavca vprašanja pravilno. Pogoj lahko ponudniki izpolnijo tudi s predložitvijo več kot treh referenc za izvedbo enakovrednih del.


Datum objave: 17.06.2019   14:19
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
glede na to, da se bodo v sklopu predmetnega naročila izvajala tudi dela izgradnje/prestavitev lokalne ceste na desni obali in da v večina primerov pri tovrstnih projektih brez sanacije/izgradnje cest ne gre, prosimo naročnika, da pri referenčnih pogojih kot enakovredna dela upošteva tudi vrednost in izvedbo cest. Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR

Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje pojasnjuje, da je pogoj v celoti določen skladno z veljavno javno naročniško zakonodajo, uveljavljeno prakso Državne revizijske komisije in vsekakor sorazmerno s predmetom javnega naročila. Poleg navedenega naročnik izpostavlja, da je mogoče izpolnjevanje tudi kumulativno s partnerjem ali podizvajalcem. Vsled vsemu navedenemu naročnik zaključuje, da se pogoj ne spremeni, saj je za naročnika bistvenega pomena, da pridobi usposobljenega izvajalca, ki bo lahko izvedel dela skladno z zahtevami naročnika v razpisni dokumentaciji.


Datum objave: 17.06.2019   14:20
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo, da spremeni referenčne pogoje za ponudnika v 3.500.000 EUR z DDV.
Hvala, lp

ODGOVOR

Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje pojasnjuje, da je pogoj v celoti določen skladno z veljavno javno naročniško zakonodajo, uveljavljeno prakso Državne revizijske komisije in vsekakor sorazmerno s predmetom javnega naročila. Poleg navedenega naročnik izpostavlja, da je mogoče izpolnjevanje tudi kumulativno s partnerjem ali podizvajalcem. Vsled vsemu navedenemu naročnik zaključuje, da se pogoj ne spremeni, saj je za naročnika bistvenega pomena, da pridobi usposobljenega izvajalca, ki bo lahko izvedel dela skladno z zahtevami naročnika v razpisni dokumentaciji.


Datum objave: 17.06.2019   14:26
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
po preučitvi razpisne dokumentacije ugotavljamo, da je naročnik postavil prestroge zahteve glede časovnega obdobja (5 let) veljavnosti referenc ponudnika in vodje del. Naročnika pozivamo, da v skladu z temeljnim načelom sorazmernosti prizna reference, ki ne bodo starejše od 10 let od objave javnega naročila. S tem, ko referenca ne sme biti starejša od pet let, postavlja naročnik omejujočo zahtevo in tako tudi onemogoča pošteno konkurenco med ponudniki.

ODGOVOR

Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje pojasnjuje, da so pogoji določeni skladno z veljavno javno-naročniško zakonodajo in uveljavljeno prakso Državne revizijske komisije. Naročnik je pri določanju pogojev upošteval vsa temeljna načela javnega naročanja, vsekakor tudi vidik sorazmernosti s predmetom javnega naročila. Vsled navedenemu se predlog zastavljavca vprašanja ne upošteva.


Datum objave: 17.06.2019   14:35
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo, da spremeni zahtevane reference za ponudnika na 3.000.000 EUR brez DDV, saj v bilo navedenem obdobju težko izvesti 3 takšne posle, s katerimi bi se dosegle reference v skupni višini 3.500.000 EUR brez DDV.
HVala, lp

ODGOVOR

Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje pojasnjuje, da je pogoj v celoti določen skladno z veljavno javno naročniško zakonodajo, uveljavljeno prakso Državne revizijske komisije in vsekakor sorazmerno s predmetom javnega naročila. Poleg navedenega naročnik izpostavlja, da je mogoče izpolnjevanje tudi kumulativno s partnerjem ali podizvajalcem. Vsled vsemu navedenemu naročnik zaključuje, da se pogoj ne spremeni.


Datum objave: 21.06.2019   08:36
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo, da popise v excelu uredi tako, da bodo vidno celotno besedilo postavk, saj le-te pri tiskanju niso.

Hvala, lp

ODGOVOR

Naročnik je na svoji spletni strani ob objavi razpisa objavil tudi Excelovo datoteko - popis za sestavo ponudbe.
Datoteka je zaščitena v delu vnosa oziroma spreminjanja tekstovnih podatkov.
Za vse ponudnike pa je odprta za oblikovno urejanje kot npr. prelomi strani, oblika in velikost pisave, področje tiskanja.
V kolikor ponudniki želijo datoteko izpisovati, si lahko poljubno nastavijo obliko izpisa glede na njihove želje in potrebe.

Glede na navedeno, naročnik objavljene datoteke ne bo spreminjal, ponudniki naj izpis s funkcijami oblikovanja prilagodijo svojim potrebam.Datum objave: 21.06.2019   11:03
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Na predmetnem javnem naročilu je predvidenih več deset tisoč m3 zemeljskih izkopov, ki so namenjeni odvozu na deponijo s plačilom pristojbin.
Skladno s 4.členom Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih je za odpadke v celoti odgovoren investitor. Slednji mora zagotoviti deponijo in prevzemnika gradbenih odpadkov (kar so tudi zemeljski izkopi). Stroški prevzema, evidentiranja, izdelave poročil itd. je obveznost investitorja in ne izvajalca.
Te stroške in obveznosti bi moral urediti naročnik in jih skladno s projektno dokumentacijo predvideti, ne pa da se na izvajalce prelaga odgovornost (18., 19. in 20. točka 12.člena) - glede na to da je sofinancer MOP, bi temu morali še posebej nameniti pozornost.
Naročnika zato prosimo da umakne sporne točke iz pogodbe in vsa plačila komunalnih taks za zemeljske izkope iz popisa.

ODGOVOR

Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje uvodoma pojasnjuje da določil dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ali popisov del ne bo spreminjal saj so ta določena v celoti skladno z veljavno področno zakonodajo in predpisi na področju javnih naročil.

V zvezi z obravnavanim naročnik uvodoma pojasnjuje, da lahko kot investitor za ravnanje z odpadki pooblasti drug subjekt (v konkretnem primeru izbranega izvajalca), kar je oziroma bo v konkretnem primeru naročnik tudi storil skladno z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Kot izhaja že iz samih zahtev razpisne dokumentacije in vzorca pogodbe, je za odvoz vseh gradbenih odpadkov in ostalih materialov na organizirano deponijo po pogodbi o izvedbi javnega naročila pooblaščen izvajalec. Izvajalec mora te odvoze tudi v celoti plačati, prav tako tudi predelavo oziroma oddajo teh odpadkov. Seveda si lahko ponudnik pri oddaji ponudbe te stroške vkalkulira oziroma vračuna v svojo ponudbeno ceno, vsekakor pa jih skladno z določili pogodbe oziroma razpisne dokumentacije mora izvesti.

Ob upoštevanju vsega navedenega je torej predmetno zahtevo naročnika ponudnik v celoti dolžan upoštevati pri oddaji ponudbe in izračunu ponudbene cene, izbrani izvajalec pa tudi v sami fazi izvedbe. V kolikor ponudnik predmetne zahteve ne bo upošteval, bo naročnik tako ponudbo izključil iz nadaljnjega postopka oddaje javnega naročila. V kolikor pa navedenega ne bi upošteval izbrani izvajalec, navedeno pomeni kršitev pogodbenih obveznosti in podlago za uveljavitev sankcij skladno s pogodbo oziroma razpisno dokumentacijo.

V zvezi s samimi odpadki in ravnanjem s temi pa bo naročnik na Portalu javnih naročil v okviru popravka objavil tudi Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki, ki ga morajo ponudniki in seveda tudi bodoči izvajalec v celoti upoštevati pri oddaji ponudbe in pripravi ponudbene cene oziroma nadalje izbrani izvajalec pri izvedbi predmeta javnega naročila. Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki se nahaja na naročnikovi spletni strani.
Datum objave: 21.06.2019   11:03
VPRAŠANJE
Naročnika pozivamo, da pojasni zgornje dovoljeno število referenc za izpolnjevanje zahtevane višine 3.500.000 EUR brez DDV, da ne bo nejasnosti pri posameznih ponudnikih.
Hvala, lp

ODGOVOR

Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje pojasnjuje, da število referenc za izkazovanje pogoja 1 "Reference za gradnje" v delu, ki se nanaša na izpolnjevanje skupne vrednosti vseh referenčnih projektov na zgoraj ni omejeno.


Datum objave: 21.06.2019   11:04
VPRAŠANJE
Ali je vodja del lahko zaposlen pri podizvajalcu ali mora biti striktno pri partnerju?
Hvala, lp

ODGOVOR
Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje poziva potencialne ponudnike za proučitev že podanih odgovorov na zastavljena vprašanja.

Datum objave: 27.06.2019   09:01
VPRAŠANJE
Kako je lahko bonitetna ocena dana v originalu? V kateri instituciji mora biti overjena kopija? Ali ni dovolj, če se predloži scan originala?
HVala, lp

ODGOVOR

Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje pojasnjuje, da je stališče zastavljavca vprašanja pravilno. Zahtevano je, da ponudnik v ponudbi predloži optični odčitek (sken) originalne bonitetne ocene, overitev optičnega odčitka kopije pa ni potrebna.