Dosje javnega naročila 003128/2019
Naročnik: OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem
Storitve: Izvajanje šolskih prevozov na območju Občine Ravne na Koroškem v šolskih letih 2019/2020 in 2020/2021
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 526.216,70 EUR

JN003128/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 16.05.2019
JN003128/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.07.2019
JN003128/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 30.08.2019
JN003128/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 26.11.2019
JN003128/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 26.11.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003128/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 095-229939
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM
Gačnikova pot 5
2390
SI
Ravne na Koroškem
Slovenija
obcina@ravne.si, Marija Vrhovnik Čas
obcina@ravne.si
+386 28216000
+386 28216001

Internetni naslovi
http://www.ravne.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.ravne.si

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9397
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvajanje šolskih prevozov na območju Občine Ravne na Koroškem v šolskih letih 2019/2020 in 2020/2021
Referenčna številka dokumenta: 600-0007/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60130000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izvajanje šolskih prevozov na območju Občine Ravne na Koroškem v šolskih letih 2019/2020 in 2020/2021
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 472.000,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Prevoz šoloobveznih otrok na OŠ Koroški jeklarji, OŠ Prežihovega Voranca in OŠ Juričevega Drejčka
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60130000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Območje Občine Ravne na Koroškem
II.2.4 Opis javnega naročila
Podsklop A-relacija I:
1. Zageršnik - Malgajev spomenik (prestop na minibus) - število učencev: 2
2. Malgajev spomenik - Dobrije - Koroški Selovec - Mrakova lipa - Konečnik - Brdinje OŠ Koroški jeklarji: število učencev - 8
3. OŠ Koroški jeklarji - Brdinje - Koroški Selovec - Mrakova lipa - OŠ Koroški jeklarji - število učencev: 8.
Podsklop B-relacija IIA:
4. Podgora (Rener)-OŠ Juričevega Drejčka število učencev: 7
5. OŠ Juričevega Drejčka-Uršlja gora-Veček (Ošven)-Podhovnik- Podružnična šola Kotlje-OŠ Koroški jeklarji - število učencev: 5
6. OŠ Koroški jeklarji-Podgora (Pavšer)- Podružnična šola Kotlje-Podgora - Gros-Ovnič- Podružnična šola Kotlje-OŠ Koroški jeklarji število učencev: 12.
Podsklop C-relacija IIB:
7. Sele (Kotnik) Podgora Podružnična šola Kotlje OŠ Koroški jeklarji - število učencev: 5
8. OŠ Koroški jeklarji-Brdinje-Podružnična šola Kotlje - število učencev: 3
9. Podružnična šola Kotlje - Preški vrh Brdinje-Podružnična šola Kotlje OŠ Koroški jeklarji - število učencev: 9.
Podsklop D-relacija IIIA:
10. Tolsti vrh Lešnik Prikeržnik Mihev Vajd - OŠ Prežihovega Voranca število učencev: 7
11. OŠ Prežihovega Voranca - Podkraj - Apšner - Trobej - OŠ Prežihovega Voranca število učencev: 5
12. OŠ Prežihovega Voranca Krajger Španer - OŠ Prežihovega Voranca število učencev: 7
13. OŠ Prežihovega Voranca - Preški vrh - OŠ Prežihovega Voranca - št. učencev: 3.
Podsklop E-relacija IIIB:
14. Tolsti vrh Kričej - Hudopisk - OŠ Prežihov Voranc- število učencev: 8
15. OŠ Prežihov Voranc Sp. Lečnik - Stražišče - OŠ Prežihov Voranc- število učencev: 7
16. OŠ Prežihov Voranc- Nadver (Navrški vrh) - OŠ Prežihov Voranc število učencev: 1.
Podsklop F-relacija IV:
17. Utek - Jankov vrh - Jastrovnik-OŠ Prežihovega Voranca število učencev: 8
18. OŠ Prežihovega Voranca - Lizi- Rozman OŠ Prežihovega Voranca število učencev: 4
19. OŠ Prežihovega Voranca Hudopisk Tolsti vrh - OŠ Prežihovega Voranca-število učencev: 8
20. Obretan Strojna OŠ Prežihovega Voranca število učencev: 8.
21. OŠ Prežihovega Voranca - Brdinje - OŠ Koroški jeklarji- število učencev: 5.
Podsklop G-relacija V:
22. Tolsti vrh (Lipovnik) Kneps OŠ Prežihovega Voranca število učencev: 4
23. OŠ Prežihovega Voranca Dobrije - Leskovec- Dobrije (Malgajev spomenik) - Tolsti vrh - OŠ Prežihovega Voranca OŠ Koroški jeklarji - število učencev: 30
24. OŠ Prežihov Voranca Tolsti vrh Žaže (križišče Žmelcar-Travnekar)OŠ Prežihovega Voranca - število učencev: 15.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 440.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.09.2019
Konec: 24.06.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Prevoz otrok s posebnimi potrebami na OŠ Juričevega Drejčka, Tretjo OŠ Slovenj Gradec, Center za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60130000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
1. Kotlje (Podgora) - Ravne - Center za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem in obratno - število varovancev: 4
2. Janeče-Čečovje-OŠ Juričevega Drejčka-Javornik-Kotlje-Tretja osnovna šola Slovenj Gradec in obratno število učencev: 6.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 32.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.09.2019
Konec: 24.06.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
26.06.2019   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 01.10.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 26.06.2019   09:30


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 18.06.2019   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM
Gačnikova pot 5
2390
Ravne na Koroškem
Slovenija
+386 28216000
+386 28216001

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
15.05.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 23.05.2019   08:46
1. Skladno z razpisno dokumentacijo se prevoznik prijavi na celoten sklop.
2. Vsi podsklopi so vezani na glavni sklop.


Datum objave: 23.05.2019   08:46
VPRAŠANJE
Spoštovani !

Ali se prevoznik lahko prijavi tudi na posamezen podsklop ali samo na celoten sklop skupaj s podsklopi ?
Ali so vsi podsklopi vezani na glavni sklop ?

Prosimo za odgovor.

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR

1. Skladno z razpisno dokumentacijo se prevoznik prijavi na celoten sklop.
2. Vsi podsklopi so vezani na glavni sklop.Datum objave: 12.06.2019   15:51
Ne rabite prilagati nič, bomo na strani Ajpesa sami pridobili podatke o vašem dobičku iz preteklega leta.

Datum objave: 12.06.2019   15:51
VPRAŠANJE
Pri obrazcu št. 10 je potrebno priložiti fotokopijo plačilne liste. Sem s.p. in nimamo plače oz. plačilnega lista.
Kaj predložimo?

ODGOVOR

Ne rabite prilagati nič, bomo na strani Ajpesa sami pridobili podatke o vašem dobičku iz preteklega leta.