Dosje javnega naročila 003000/2019
Naročnik: OBČINA PREBOLD, Hmeljarska cesta 3, 3312 Prebold
Gradnje: Delna rekonstrukcija in dozidava OŠ Prebold 1. faza
ZJN-3: Odprti postopek

JN003000/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 13.05.2019
JN003000/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.06.2019
JN003000/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 04.07.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003000/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA PREBOLD
Hmeljarska cesta 3
3312
SI
Prebold
Slovenija
Tjaša Skočaj Klančnik
obcina@prebold.com
+386 37036400
+386 37036405

Internetni naslovi
http://prebold.com

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.sib-mb.si/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9364
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Delna rekonstrukcija in dozidava OŠ Prebold 1. faza
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Delna rekonstrukcija in dozidava OŠ Prebold 1. faza
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Delna rekonstrukcija in dozidava OŠ Prebold 1. faza
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 26.06.2019
Konec: 26.08.2019
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
31.05.2019   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 31.05.2019   12:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 27.05.2019   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA PREBOLD
Hmeljarska cesta 3
3312
Prebold
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
13.05.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 15.05.2019   09:37
VPRAŠANJE
Prosimo, da objavite še načrte gradbenih konstrukcij in arhitekture.

LP Marko

ODGOVOR
Naročnik v zvezi z vprašanjem objavlja projektno dokumentacijo. Projektna dokumentacija je dostopna na spletnem naslovu: http://www.sib-mb.si/javna_narocila/862/dokumentacija.htmlDatum objave: 20.05.2019   12:26
VPRAŠANJE
Ali lahko naročnik zniža pogoj referenc in upošteva tudi reference gradenj za do 390.000 brez ddv?
Hvala
lp


ODGOVOR
Višina referenc se zniža na 390.000 EUR brez DDV. Odgovor je del razpisne dokumentacije.

Datum objave: 29.05.2019   13:08
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
Pozivamo naročnika, da objavi še manjkajoče projekte (sheme in detajle oken, vrat, opreme ipd...) saj na osnovi popisov in predloženih projektov ni možno pripraviti korektne ponudbe.

ODGOVOR
Dosegljivo na: http://www.sib-mb.si/javna_narocila/862/dokumentacija.htmlDatum objave: 29.05.2019   13:08
VPRAŠANJE
Prosimo naročnika da nam posreduje specifikacije in načrte za prestavitev TK voda in plinovoda. Poleg tega potrebujemo tudi sheme oken in vrat ter načrt opreme.

ODGOVOR
Dosegljivo na: http://www.sib-mb.si/javna_narocila/862/dokumentacija.htmlDatum objave: 29.05.2019   13:09
VPRAŠANJE
Pozivamo naročnika, da poda detajle izvedbe oziroma natančnejše opise postavk za mavčna dela:
- 8,03 in 8,04: kakšen kotnik, barva kotnika, detajl izvedbe
- 8,08: kakšne mineralne plošče; ali so morda mišljene mavčne perforirane plošče
- 8,10: detajl izvedbe stika
- 8,12: dimenzija senčne fuge

Lep pozdrav.

ODGOVOR
- 8,03 in 8,04:
V PONUDBI SE UPOŠTEVA REFERENČNI DETAJL KNAUF D112-D4 in KNAUF Stropni preskok 45° (pojasnilo brez preference dobavitelja)

- 8,08: kakšne mineralne plošče; ali so morda mišljene mavčne perforirane plošče MIŠLJENE SO MAVČNE OKROGLO PERFORIRANE PLOŠČE Z BREZ VIDNIH MEDSEBOJNIH STIKOV (za pojasnilo brez preference dobavitelja kot npr. Knauf Cleaneo
Akustik)

- 8,10: detajl izvedbe stika
V PONUDBI SE UPOŠTEVA REFERENČNI DETAJL KNAUF D127-D3 (pojasnilo brez preference dobavitelja)

- 8,12: dimenzija senčne fuge
V PONUDBI SE UPOŠTEVA REFERENČNI DETAJL KNAUF D127-A1 (pojasnilo brez preference dobavitelja)
Datum objave: 29.05.2019   13:10
VPRAŠANJE
Prosimo naročnika da nam posreduje specifikacije in načrte za prestavitev TK voda in plinovoda. Poleg tega potrebujemo tudi sheme oken in vrat ter načrt opreme.

ODGOVOR
PRESTAVITEV TK VODA IN PLINOVODA SE IZVAJA NAVODILIH IN V OBSEGU DOLOČENIM S
STRANI UPRAVLJALCA, PROJEKTNI POGOJI DOSEGLJIVI NA http://www.sib-mb.si/javna_narocila/862/dokumentacija.html .
NAČRTE IN SPECIFIKACIJE ZA PRESTAVITEV JE POTREBNO VKLJUČITI V PONUDBO. OKVIRNA DOLŽINA PRESTAVITVE JE MAKSIMALNO 35m.
Datum objave: 30.05.2019   11:30
Naročnik objavlja popravljeno shemo oken in vrat. Shema je dosegljiva na naslovu: http://www.sib-mb.si/javna_narocila/862/dokumentacija.html