Dosje javnega naročila 003104/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ, Jesenkova ulica 3, 1000 Ljubljana
Gradnje: OBNOVA KOPALNIC IN SANITARNIH PROSTOROV
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 101.170,13 EUR

JN003104/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 16.05.2019
JN003104/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.06.2019
JN003104/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 20.11.2019
JN003104/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 20.11.2019
JN003104/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 20.11.2019
JN003104/2019-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 20.11.2019
JN003104/2019-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 21.11.2019
JN003104/2019-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 21.11.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003104/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ
Jesenkova ulica 3
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Maja Milošič
gp.ursiks@gov.si
+386 13005641

Internetni naslovi
http://www.mp.gov.si/si/o_ministrstvu/ursiks_organ_v_sestavi/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www2.gov.si/mp/uiks/jnuiks.nsf
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9361
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: OBNOVA KOPALNIC IN SANITARNIH PROSTOROV
Referenčna številka dokumenta: 430-94/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45210000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je obnova kopalnic in sanitarnih prostorov v Zavodu za prestajanje kazni zapora Dob, Slovenska vas 14, 8233 Mirna na Dolenjskem (v nadaljevanju: ZPKZ Dob), Zavodu za prestajanje kazni zapora Ljubljana, Oddelek Novo mesto, Jerebova 1, 8000 Novo mesto (v nadaljevanju:ODD NM) in Zavodu za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje, Linhartova 3, 3000 Celje (v nadaljevanju: ZPMZKZ CE), skladno z Uredbo o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17).
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: obnova kopalnic v ZPKZ Dob
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45210000
45330000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Zavod za prestajanje kazni zapora Dob, Slovenska vas 14, 8233 Mirna na Dolenjskem
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je nujna sanacija kopalnic in sanitarij 3 oddelka (desna stran) v ZPKZ Dob, kjer je zaradi starosti pričela puščati voda, prihaja do zamakanja in posledično škode, prostori so neprimerni za uporabo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
le v primeru nastopa dogodkov, ki so posledica višje sile
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: obnova kopalnic v ZPMZKZ CE
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45210000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Zavodu za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje, Linhartova 3, 3000 Celje
II.2.4 Opis javnega naročila
Obnova treh kopalnic, ki jih uporabljajo zaprte osebe
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 2
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
le v primeru nastopa dogodkov, ki so posledica višje sile in sicer tako da:

1. je sprememba pogodbenega roka izvedbe zaradi nastopa višje sile dogovorjena v pisni obliki pred potekom roka iz osnovne pogodbe;
2. izvajalec predlaga naročniku podaljšanje pogodbenega roka izvedbe del z obrazložitvijo nastopa višje sile v pisni obliki najkasneje v roku treh dni, ko izve za vzrok, zaradi katerega se
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: obnova kopalnice v ODD NM
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45210000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Zavod za prestajanje kazni zapora Ljubljana, Oddelek Novo mesto, Jerebova 1, 8000 Novo mesto
II.2.4 Opis javnega naročila
sanacija kopalnice v ZPKZ Ljubljana - Oddelku Novo mesto
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
le v primeru nastopa dogodkov, ki so posledica višje sile in sicer tako da:

1. je sprememba pogodbenega roka izvedbe zaradi nastopa višje sile dogovorjena v pisni obliki pred potekom roka iz osnovne pogodbe;
2. izvajalec predlaga naročniku podaljšanje pogodbenega roka izvedbe del z obrazložitvijo nastopa višje sile v pisni obliki najkasneje v roku treh dni, ko izve za vzrok, zaradi katerega se
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
31.05.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.08.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 31.05.2019   10:30
Kraj: Informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 31. 5. 2019. in se bo začelo ob 10:30 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 24.05.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.05.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 17.05.2019   14:44
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Prosimo za točen link do RD.

Hvala

ODGOVOR

Spoštovani,

Razpisno dokumentacijo ponudniki dobijo na spletnih straneh naročnika, na naslovu http://www2.gov.si/mp/uiks/jnuiks.nsf


Datum objave: 22.05.2019   10:11
VPRAŠANJE
V RD je priloga za pogoje o Uredbi o zelenem javnem naročanju.
Vprašanje: a lahko v fazi oddaje ponudb priložimo izjavo, da bomo upoštevali zapisane okoljske zahteve in merila? Vso zahtevano dokumentacijo pa bomo oddali v primeru, da bomo izbrani ponudnik?

ODGOVOR
DADatum objave: 22.05.2019   10:13
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Ali moramo terminski plan priložiti že k ponudbi, ali ga lahko v kolikor smo izbrani kot najugodnejši ponudnik?


Hvala.

Lp

ODGOVOR
V razpisni dokumentaciji je jasno navedeno v točki 2.2.Merilo za izbor in ponudbena cena :
Ponudnik mora ponudbi priložiti tudi terminski plan izvedbe del.Datum objave: 22.05.2019   11:30
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Opozorili bi vas, da v popisu del niste vnesli formul (primer sklop 1).

Lep pozdrav

ODGOVOR

Ponudnik sam odgovarja za pravilnost zneskov oddane ponudbe, kar pomeni, da ponudnik sam poskrbi za pravilen izračun zahtevanih postavk predračuna, če formul ne vnese naročnik. Prosimo vas, da sami vnesete formule, tako da bodo izračuni pravilni.


Datum objave: 22.05.2019   13:06
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Želeli bi si ogledati lokacijo ZPKZ DOB, vendar g. Mirana Jarca ne moremo priklicati, ker vam telefoni ne delajo. Tako so nam rekli na centrali in da nam ne morejo pomagati. Predlagamo da podaljšate rok za oddajo javnega naročila.

Lep pozdrav

ODGOVOR

Spoštovani,

za ogled lokacije ZPKZ Dob pooblaščeno osebo uporabnika ZPKZ Dob, g. Mirka Jarca lahko pokličite tudi na službeno mobitel št. 041 925 526.

Roka za oddajo javnega naročila ne bomo podaljševali.


Datum objave: 22.05.2019   13:14
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Kakšna notranja vrata so potrebna, prosimo vas za podrobnejšo specifikacijo?
Prav tako nas zanima kaj pomeni genza?

5 kom 1,00 Dolbljenje za genzo (popis sklop 2 Celje - excel tabela)
12 kom 1,00 Opaž in betoniranje genze (popis sklop 2 Celje - excel tabela)

Hvala, lp
ODGOVOR

Spoštovani,
genza je skupek odtokov pod WC -jem in spoj na obstoječo vertikalo, zaporedna št. 5 = 1 kom ( in ne 5 kom)
Zaporedna številka 12 = opaž in betoniranje genze 1 kom ( in ne 12 kom)

Kar se tiče vrat je iz popisa razvidno, da iščemo tuš kabino (vrata so sestavni del) kot npr. Kolpasan.

Posebej opozarjamo, da v Excel tabeli skrbno pogledate stolpec, kjer je zaporedna številka in stolpec kjer so zahtevane količine, ker iz vašega vprašanja izhaja, da ste zaporedno številko postavk pomešali z zahtevano količino posamezne postavke.
Npr. za konkretno postavko, kar sprašujete v Excel tabeli je pod zaporedno številko 5 naziv za material/storitve: Dolbljenje za genzo, količina 1


Datum objave: 23.05.2019   12:40
VPRAŠANJE


Spoštovani.

Prosimo vas, da popis del pripravite v skladu s pravili stroke, v enotah mere, ki se za posamezna dela uporabljajo, saj na takšen popis ni mogoče izdelati konkurenčne ponudbe, saj bo vsak ponudnik nudil drugačno opremo ter različne metraže.

Ali je naročilo po dejanskih količinah ali na ključ, glede na to, da je omenjeno oboje.

Prosimo tudi za podaljšanje roka.

Hvala.

Lp

ODGOVOR
Spoštovani,

Glede na to, da naročnik postavlja zahteve, vas obveščamo, da je v razpisni dokumentaciji št. 430-94/2019/1 z dne 15. 5.2019 v točki 1.2. Opis predmeta naročila, v drugem odstavku jasno navedeno, da se dela izvajajo po popisu, ki je priloga razpisne dokumentacije (Excel tabela). V izogib nejasnostim je v navedeni razpisni dokumentaciji v točki 2. Navodilo za izdelavo ponudbe, v drugem odstavku navedeno, da je pred pripravo ponudbe zaželen ogled prostorov, ki so predmet obnove, dograditve ali sanacije. Naročnik ne bo priznaval dodatnih del, ki bi izhajala iz nepoznavanja dejanskega stanja na terenu. Popisa naročnik ne bo spreminjal.

V prilogi št. 4 razpisne dokumentacije je v vzorcu pogodbe v 3.členu navedeno "Pogodbena vrednost za izvedbo del iz 2. člena te pogodbe je določena s klavzulo "ključ v roke". Prav tako je v razpisni dokumentaciji v točki 2.2. Merilo za izbor, v tretjem odstavku navedeno, da mora končna cena vsebovati vse stroške, popuste in rabate. Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno.

Naročnik ne bo podaljšal roka za oddajo ponudb.

Datum objave: 27.05.2019   15:03
VPRAŠANJE
Pozdravljen,


Sklop 1. Sanacija sanitarij 3 oddelka ZPKZ DOB

1. Ali je možna namestitev žlebov za vertikalni transport ruševin skozi okno?
2. Postavka 4.9. Zazidava inštalacijskega jaška s siporex zidaki dimenzije jaška 40/160/40 višine 300 cm. Prosimo za obrazložitev dimenzij...
3.Postavka 5. Keramičarska dela. Ali lahko ponudimo fugiranje z Ultracolor Plus fugirno maso
4. Postavka 7.1. Notranja vrata - tip obdelave vrat?
5. Postavka 7.2 in 7.3 Kaj je mišljeno pod ojačana izvedba (Alu okvir)
6.Postavka 9.1. Kotni ventili v kopalnicah po porabnikih (ali je mišljeno kotni ventili na dovodu v kopalnico vse skupaj 3 kosi, ali za vsakega porabnika posebej tuš, umivalniki, wc,ji, dovodi...
7. Postavka 9.3. Dobava in montaža wc školjke z desko in splakovalnikom. Tip po izboru naročnika. Prosimo za določitev tipa.
8.Postavka 9.10 Izdelava prezračevanja kopalnic cevni ventilator fi 125 z vertikalo. Prosimo za dolžino vertikal.
9. Ali je možno skladiščenje orodja v objektu?

Hvala za odgovore.

Lp

ODGOVOR
Spoštovani, podajamo odgovore po vrstnem redu vaših vprašanj:
- odgovor na vprašanje št. 1: NE. Na oknih so rešetke, saj gre za zavod za prestajanje kazni zapora.

- odgovor na vprašanje št. 2 do št. 8:
v razpisni dokumentaciji št. 430-94/2019/1 z dne 15. 5. 2019 v točki 1.2.Opis predmeta naročila, je v drugem odstavku jasno navedeno, da se dela izvajajo po popisu, ki je priloga razpisne dokumentacije (Excel tabela). V popisu, ki je v Excel tabeli so navedene naše zahteve. Prosimo vas, da se za vse postavke za katere sprašujete držite zahtev iz popisa, ki je priloga razpisne dokumentacije. V izogib nejasnostim je v navedeni razpisni dokumentaciji v točki 2.Navodilo za izdelavo ponudbe, v drugem odstavku navedeno, da je pred pripravo ponudbe zaželen ogled prostorov, ki so predmet obnove, dograditve, sanacije.

- odgovor na vprašanje št. 9: NE.