Dosje javnega naročila 004606/2019
Naročnik: MESTNA OBČINA VELENJE, Titov trg 1, 3320 Velenje
Gradnje: IZVEDBA GOI DEL ZA PROJEKT CTN STARI TRG 11
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.194.157,84 EUR

JN004606/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 02.07.2019
JN004606/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 04.07.2019
JN004606/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 08.07.2019
JN004606/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.08.2019
JN004606/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 04.11.2019
JN004606/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 04.11.2019
JN004606/2019-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 04.11.2019
JN004606/2019-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 05.01.2021
JN004606/2019-Dod03 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 06.04.2021
JN004606/2019-Dod04 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 06.05.2021
JN004606/2019-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 07.05.2021
JN004606/2019-Q02 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 03.06.2021
JN004606/2019-Dod05 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 03.06.2021
Zahtevek za revizijo

    JN004606/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA VELENJE
Titov trg 1
3320
SI034
Velenje
Slovenija
Petra Meža
javna-narocila@velenje.si
+386 38961710
+386 38961655

Internetni naslovi
http://www.velenje.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.velenje.si/e-obcina/javne-objave-razpisi/javne-objave

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9374
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: IZVEDBA GOI DEL ZA PROJEKT CTN STARI TRG 11
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45212000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je IZVEDBA GOI DEL ZA PROJEKT CTN STARI TRG 11.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45212000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI034 - Savinjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Stari trg 11, mestna občina Velenje
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izvedba GOI del, ki vključuje odstranitev starega objekta in izgradnjo stavbe za trgovske in storitvene dejavnosti (CCSI 123) - manj zahteven objekt, izgradnjo potrebnega infrastrukturnega omrežja, vseh potrebnih infrastrukturnih priključkov, objektov in naprav ter celovito zunanja ureditev (dovozi, dostopi, utrjene površine ob objektu, zelene površine).

Natančen obseg del je razviden iz projektne dokumentacije in popisa del.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 758
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno s pogodbenimi določili.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Predmetno operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Vsi pogoji so navedeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
18.07.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 15.11.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 18.07.2019   10:15
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 11.07.2019   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MESTNA OBČINA VELENJE
Titov trg 1
3320
Velenje
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
02.07.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 03.07.2019   12:35
VPRAŠANJE
Spoštovani, povezava na dokumentacije ne deluje in na spletni strani Občine Velenje ni objavljena. Kje lahko dobimo razpisno dokumentacijo?

ODGOVOR
Razpisna dokumentacija je v celoti dosegljiva na naslovu: https://www.velenje.si/e-obcina/javne-objave-razpisi

VPRAŠANJE
Spoštovani,

Naveden naslov do razpisne dokumentacije je neveljaven. Prav tako ne najdemo razpisne dokumentacije na spletni strani naročnika.

Prosili bi vas za točen naslov kje lahko prevzamemo dokumentacijo.

Hvala in lep pozdrav.ODGOVOR
Razpisna dokumentacija je v celoti dosegljiva na naslovu: https://www.velenje.si/e-obcina/javne-objave-razpisi

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosim če popravite povezavo do razpisne dokumentacije, ker ne dela.
Lp,

ODGOVOR
Razpisna dokumentacija je v celoti dosegljiva na naslovu: https://www.velenje.si/e-obcina/javne-objave-razpisiDatum objave: 04.07.2019   13:19
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Link na razpisno dokumentacijo ne deluje (04.07.2019). Naročnika prosimo za podaljšanje roka oddaje ponudbe.

Lepo pozdravljeni!ODGOVOR
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spodnji povezavi. https://www.velenje.si/e-obcina/javne-objave-razpisi
Prosim ponovno preverite.Datum objave: 08.07.2019   13:19
VPRAŠANJE
Spoštovani
Glede na kompleksnost razpisa in zahtevnosti samega projekta Vas lepo prosimo, da podaljšate rok za predajo ponudb.
Za tako obsežen in tehnološko zahteven projekt je zastavljen rok objektivno prekratek. Vemo, da ste v zakonskih okvirih, ampak gotovo si želite čimboljših in kvalitetnih ponudb in Vas zato naprošamo, da rok podaljšate.
V pričakovanju ugodne rešitve naše prošnje Vas lepo pozdravljamo.

ODGOVOR
Naročnik spreminja rok za oddajo ponudb. Popravljene strani dokumentacije so objavljene na spletni strani: https://www.velenje.si/e-obcina/javne-objave-razpisi
___________________Datum objave: 08.07.2019   13:19
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Link omogoča dostop do objave na spletni strani naročnika, vendar sama povezava na spletni strani naročnika ne omogoča povezave do dokumentacije oz. ni veljavna - javlja nam sledeče:

http://arhiva.velenje.si/javna%20narocila/2019/Izvedba%20GOI,%20Stari%20trg.zip

Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

Prosim preverite dostop do dokumentacije.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik je še enkrat preveril delovanje spletne strani. Po preverbi je ugotovil, da je prenos dokumentacije mogoč.
___________________Datum objave: 08.07.2019   13:20
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Zanima nas, pri pogoju za referenco, kjer piše, da je za zadostitev pogoja zbir zadostitve pogoja vsakega ponudnika.
Kaj pa če imamo mi dve referenci na Stavbah, in je ena vrednost reference 900.000,00 EUR in ena referenca v vrednosti 380.000,00 EUR.
Torej je seštevek teh dveh referenc 1.280.000,00 EUR. Ali to zadostuje vašemu pogoju?

Lep pozdrav!

ODGOVOR
Ne. Kot izhaja iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, mora ponudnik izkazati usposobljenost ponudnika z enim projektom v vrednosti 1 mio EUR brez DDV ali dvema projektoma v vrednosti posamičnega objekta vsaj 500.000,00 EUR brez DDV (kot izhaja iz pogoja št. 4 poglavja XX. RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV IN POGOJI ZA PRIZNANJE SPOSOBNOSTI Navodil).
___________________