Dosje javnega naročila 003060/2019
Naročnik: UNIVERZA V LJUBLJANI, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana
Blago: Sukcesivna dobava blaga za tisk listin UL; skladiščenje blaga za tisk listin; izdelava map za listine; tiskanje in skladiščenje izdelanih listin; tiskanje publikacij in fotokopiranje, vse z dostavo
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 859.449,74 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN003060/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 14.05.2019
JN003060/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.07.2019
JN003060/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 31.10.2019
JN003060/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 04.11.2019
JN003060/2019-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 03.02.2020
JN003060/2019-C03 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 30.04.2020
JN003060/2019-C04 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 30.07.2020
JN003060/2019-C05 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 03.11.2020
Zahtevek za revizijo

    JN003060/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 093-224306
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZA V LJUBLJANI
Kongresni trg 12
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Majda Lazar
javna.narocila@uni-lj.si
+386 12418527

Internetni naslovi
https://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/

UNIVERZA V LJUBLJANI, AKADEMIJA ZA GLASBO
Stari trg 34
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
javna.narocila@uni-lj.si
+386 12418527

Internetni naslovi
https://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/

UNIVERZA V LJUBLJANI, AKADEMIJA ZA GLEDALIŠČE, RADIO, FILM IN TELEVIZIJO
Nazorjeva ulica 3
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
javna.narocila@uni-lj.si
+386 12418527

Internetni naslovi
https://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/

UNIVERZA V LJUBLJANI, AKADEMIJA ZA LIKOVNO UMETNOST IN OBLIKOVANJE
Erjavčeva cesta 23
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
javna.narocila@uni-lj.si
+386 12418527

Internetni naslovi
https://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/

UNIVERZA V LJUBLJANI, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA
Jamnikarjeva ulica 101
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
javna.narocila@uni-lj.si
+386 12418527

Internetni naslovi
https://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/

UNIVERZA V LJUBLJANI, EKONOMSKA FAKULTETA
Kardeljeva ploščad 17
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
javna.narocila@uni-lj.si
+386 12418527

Internetni naslovi
https://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/

UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ARHITEKTURO
Zoisova cesta 12
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
javna.narocila@uni-lj.si
+386 12418527

Internetni naslovi
https://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/

UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE
Kardeljeva ploščad 5
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
javna.narocila@uni-lj.si
+386 12418527

Internetni naslovi
https://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/

UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO
Tržaška cesta 25
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
javna.narocila@uni-lj.si
+386 12418527

Internetni naslovi
https://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/

UNIVERZA V LJUBLJANI, FILOZOFSKA FAKULTETA
Aškerčeva cesta 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
javna.narocila@uni-lj.si
+386 12418527

Internetni naslovi
https://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/

UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA FARMACIJO
Aškerčeva cesta 7
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
javna.narocila@uni-lj.si
+386 12418527

Internetni naslovi
https://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/

UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO
Jamova cesta 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
javna.narocila@uni-lj.si
+386 12418527

Internetni naslovi
https://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/

UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO
Večna pot 113
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
javna.narocila@uni-lj.si
+386 12418527

Internetni naslovi
https://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/

UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO
Jadranska ulica 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
javna.narocila@uni-lj.si
+386 12418527

Internetni naslovi
https://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/

UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA POMORSTVO IN PROMET
Pot pomorščakov 4
6320
SI
Portorož - Portorose
Slovenija
javna.narocila@uni-lj.si
+386 12418527

Internetni naslovi
https://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/

UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO
Večna pot 113
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
javna.narocila@uni-lj.si
+386 12418527

Internetni naslovi
https://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/

UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO
Aškerčeva cesta 6
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
javna.narocila@uni-lj.si
+386 12418527

Internetni naslovi
https://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/

UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA SOCIALNO DELO
Topniška ulica 31
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
javna.narocila@uni-lj.si
+386 12418527

Internetni naslovi
https://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/

UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ŠPORT
Gortanova ulica 22
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
javna.narocila@uni-lj.si
+386 12418527

Internetni naslovi
https://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/

UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA UPRAVO
Gosarjeva ulica 5
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
javna.narocila@uni-lj.si
+386 12418527

Internetni naslovi
https://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/

UNIVERZA V LJUBLJANI, MEDICINSKA FAKULTETA
Vrazov trg 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
javna.narocila@uni-lj.si
+386 12418527

Internetni naslovi
https://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/

UNIVERZA V LJUBLJANI, NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA
Aškerčeva cesta 12
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
javna.narocila@uni-lj.si
+386 12418527

Internetni naslovi
https://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/

UNIVERZA V LJUBLJANI, PEDAGOŠKA FAKULTETA
Kardeljeva ploščad 16
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
javna.narocila@uni-lj.si
+386 12418527

Internetni naslovi
https://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/

UNIVERZA V LJUBLJANI, PRAVNA FAKULTETA
Poljanski nasip 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
javna.narocila@uni-lj.si
+386 12418527

Internetni naslovi
https://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/

UNIVERZA V LJUBLJANI, TEOLOŠKA FAKULTETA
Poljanska cesta 4
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
javna.narocila@uni-lj.si
+386 12418527

Internetni naslovi
https://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/

UNIVERZA V LJUBLJANI, VETERINARSKA FAKULTETA
Gerbičeva ulica 60
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
javna.narocila@uni-lj.si
+386 12418527

Internetni naslovi
https://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/

UNIVERZA V LJUBLJANI, Zdravstvena fakulteta
Zdravstvena pot 5
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
javna.narocila@uni-lj.si
+386 12418527

Internetni naslovi
https://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.uni-lj.si/aktualno/javna_narocila_in_razpisi/2019051408121436/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9380
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sukcesivna dobava blaga za tisk listin UL; skladiščenje blaga za tisk listin; izdelava map za listine; tiskanje in skladiščenje izdelanih listin; tiskanje publikacij in fotokopiranje, vse z dostavo
Referenčna številka dokumenta: 401-4/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79800000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Sukcesivna dobava blaga za tisk listin UL; skladiščenje blaga za tisk listin; izdelava map za listine; tiskanje in skladiščenje izdelanih listin; tiskanje publikacij in fotokopiranje, vse z dostavo
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Sukcesivna dobava blaga za tisk listin Univerze v Ljubljani
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30197600
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava blaga za tisk listin UL
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Skladiščenje blaga za tisk listin; izdelava map za listine; tiskanje in skladiščenje izdelanih listin; tiskanje publikacij in fotokopiranje, vse z dostavo
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Skladiščenje blaga za tisk listin; izdelava map za listine; tiskanje in skladiščenje izdelanih listin; tiskanje publikacij in fotokopiranje, vse z dostavo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
10.06.2019   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 01.08.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 10.06.2019   10:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 31.05.2019   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
UNIVERZA V LJUBLJANI
Kongresni trg 12
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
14.05.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 17.05.2019   13:49
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Ali mora ponudnik obvezno prijaviti podizvajalce, ali mora podizvajalce prijaviti tudi ponudnik, ki za univerzo že dela listine?

Podizvajalci so torej izdelovalec materialov, šofer, varnostnik, knjigovez, serviser strojev, tiskar...
Ali mora tudi ponudnik, ki dela listine za univerzo prijaviti reference?

Prosim za podroben opis.ODGOVOR


Spoštovani,
vsi ponudniki morajo v primeru, da naročilo izvedejo s podizvajalci, upoštevati določbe razpisne dokumentacije v točki »4.5. Sodelovanje«. Tj. ponudnik lahko v celoti sam izvede predmetno javno naročilo ali pa ga izvede s podizvajalci. V primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalci je treba v ponudbi (OBR-2) navesti vse podizvajalce (kontaktne podatke in zakonite zastopnike) in vsak del naročila, ki ga bo izvedel posamezni podizvajalec (predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del). Ponudnik mora v ponudbi navesti izpolnjene izjave podizvajalcev o izpolnjevanju pogojev (ESPD obrazec) ter priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Vsi ponudniki morajo izkazati izpolnjevanje tehničnega pogoja reference ponudnika na način kot je določeno v točki »4.7.4. Tehnični pogoji oziroma sposobnost« razpisne dokumentacije.

Lep pozdrav, UL


Datum objave: 17.05.2019   13:57
VPRAŠANJE
Ali je oddaljenost od naročnika lahko kriterij točkovanja?
Glede na to, da so naročnik vse univerze UL, kje je oddaljenost 0? V kopirnici Kubelj? Ali so zahteve za varovanje zahtevane tudi za kopiranje tiskovin?

ODGOVOR


Spoštovani,
naročnik popravlja vsebino razpisne dokumentacije v poglavju 5. »Merila za ocenjevanje ponudb«, in sicer na način, da se odstrani merilo za sklop 2, opredeljeno v točki 5. 6 »Odzivni čas za dostavo«. Posledično je maksimalno število točk, ki jih je mogoče doseči po merilih, 90 točk.

Varnostne zahteve se nanašajo na celotno naročilo tj. oba sklopa in vse dele sklopov, z izjemo v delih razpisne dokumentacije, kjer je izrecno navedeno, da se določbe nanašajo na posamezen sklop.

Lep pozdrav, UL

Datum objave: 23.05.2019   13:31
VPRAŠANJE
V kolikšnem času odgovorite na vprašanja na portalu?
V kolikšnem času od odpiranja ponudb morate izbrati izvajalca?

ODGOVOR


Spoštovani,

naročnik bo odgovarjal na vprašanja na portalu, na način, da se bodo vsi gospodarski subjekti seznanili z vsemi informacijami, ki so potrebne za pripravo ponudb. Vsi odgovori bodo skladno z ZJN-3 dani najpozneje šest dni pred iztekom roka za prejem ponudb.

Izvajalec bo po pregledu in ocenjevanju prispelih ponudb izbran v rokih, ki jih predvideva ZJN-3. Točnih rokov naročnik ne more predvideti.

Lep pozdrav, ULDatum objave: 23.05.2019   13:33
VPRAŠANJE
Ali se varnostne zahteve nanašajo na vse podizvajalce?

ODGOVOR


Spoštovani,

varnostne zahteve se nanašajo na varovanje zaščitnih elementov dokumentov in specifičnost postopka izdelave ter izdelano zaščiteno blago. Zahteve se nanašajo na podizvajalce v odvisnosti od tega, v katerem delu so podizvajalci vključeni v izvedbo naročila.

Lep pozdrav, UL

Datum objave: 23.05.2019   13:35
VPRAŠANJE
Prosim za oceno vrednosti vseh tiskovin za obobje 4 let. Ali je to razpis male vrednosti?

ODGOVOR

Spoštovani,

skupna ocenjena vrednost naročila je nad mejno vrednostjo za objavo na portalu javnih naročil in v Uradni list Evropske unije, posledično naročnik, kot je navedeno v razpisni dokumentaciji, naročilo oddaja po odprtem postopku. Naročnik ne želi razriti konkretne ocenjene vrednosti naročila, ker meni, da bi to lahko vplivalo na višje ponudbene cene.

Lep pozdrav, UL

Datum objave: 23.05.2019   13:36
VPRAŠANJE
Vrednost naročil tiska vseh članic UL in tiska listin, ter materiala listin presega omejitve, ki jih določa zakon o javnih naročilih.
Kaj boste naredili?

ODGOVOR

Spoštovani,

ocenjena vrednost naročila je nad mejno vrednostjo za objavo na portalu javnih naročil in v Uradnem listu Evropske unije, posledično naročnik, kot je navedeno v razpisni dokumentaciji, skladno z ZJN-3 naročilo oddaja po odprtem postopku.

Lep pozdrav, ULDatum objave: 23.05.2019   13:46
VPRAŠANJE
Kolikšna je skupna ocena vrednosti razpisa?
Glede na to, da gre za zelo velik razpis, v katerega je vključeno 27 članic UL bi bilo veliko bolj primerno skleniti sporazum z več izvajalci, ali razdeliti razpis v več sklopov.
Ali je možno dobiti dokumentacijo v World obliki?
Ali je možno videti pravilnike o vsebini in obliki listin?
Ali mora Zakon o zasebnem varovanju in 24 urno zavarovanje veljati za vse tiskovine, skladiščenje neobdelanega materiala?
Ali je točkovanje oddaljenosti od UL lahko kriterij točkovanja in izbora ponudnika, s tem, da ni navedeno, oddaljenost od katere univerze šteje?


ODGOVOR

Spoštovani,

naročnik je že podal odgovor na vprašanje glede skupne ocenjene vrednosti predmetnega javnega naročila.

V skladu z 2. točko razpisne dokumentacij »Način oddaje javnega naročila« je naročnik konkretno naročilo upoštevajoč 73. člen ZJN-3 razdelil na dva sklopa, in sicer:
sklop 1: sukcesivna dobava blaga za tisk listin Univerze v Ljubljani,
sklop 2: skladiščenje blaga za tisk listin; izdelava map za listine; tiskanje in skladiščenje izdelanih listin; tiskanje publikacij in fotokopiranje, vključno z dostavo na naslov naročnika.
Naročnik bo sklenil okvirni sporazum v skladu s 6. odstavkom 48. člena ZJN-3, z najugodnejšim ponudnikom za vsak posamezen sklop.

Naročnik bo v prihodnjih dneh na spletni strani UL (https://www.uni-lj.si/aktualno/javna_narocila_in_razpisi/2019051408121436/) objavil razpisno dokumentacijo v Word formatu.

Naročnik v nadaljevanju objavlja povezave do pravilnikov, ki so navedeni tudi v razpisni dokumentaciji (hiperpovezave si izginile pri optičnem zajemu dokumenta).
Oblika in vsebina listin, ki jih izdaja UL, je določena v naslednjih aktih:
Pravilnik o izdaji diplom in drugih javnih listin Univerze v Ljubljani (veljavnost 14. 4. 2018) (https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-1066/pravilnik-o-izdaji-diplom-in-drugih-javnih-listin-univerze-v-ljubljani)
Pravilnik o prilogi k diplomi
(http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODRE1985)
Pravilnik o spremembah Pravilnika o Prilogi k diplomi (link) (objavljen v Ur. l. RS, št. 39, 28. 5. 2012, veljati začne naslednji dan po objavi)
(https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/108729)
Oblika in vsebina listin mora biti v celoti skladna z navedenimi pravilniki in celostno grafično podobo UL (CGP UL), ki je dostopna na spletni strani UL: https://www.uni-lj.si/medijsko_sredisce/celostna_graficna_podoba/.

Na vprašanje glede varovanja je naročnik že odgovoril.

Na vprašanje glede omenjenega kriterija točkovanja je naročnik že odgovoril.

Lep pozdrav, UL