Dosje javnega naročila 003020/2019
Naročnik: Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana
Blago: Dobava feromonskih vab za monitoring smrekovih podlubnikov po sklopih
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 62.720,20 EUR

JN003020/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 14.05.2019
JN003020/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.06.2019
JN003020/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 07.06.2019
JN003020/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 07.06.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003020/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Zavod za gozdove Slovenije
Večna pot 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mateja Garafolj
zgs.tajnistvo@zgs.si
+386 14700050

Internetni naslovi
http://www.zgs.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.zgs.si/
ESPD: http://www.zgs.si/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9377
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava feromonskih vab za monitoring smrekovih podlubnikov po sklopih
Referenčna številka dokumenta: 430-667/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
24452000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava feromonskih vab za monitoring smrekovih podlubnikov po klopih
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za največje število sklopov: 2
Največje število sklopov, ki so lahko oddani enemu ponudniku: 2
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Feromonske vabe osmerozobi smrekov lubadar (Ips typographus) - 8.000 kos
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
24452000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Zavod za gozdove Slovenije, Centralna enota, Večna pot 2, 1000 Ljubljana.
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava feromonskih vab osmerozobi smrekov lubadar
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 13
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Naročnik v trenutku objave povabila k oddaji ponudb ne more vedeti, če bodo čez eno leto nastopile izredne razmere na področju "razvoja" podlubnikov, ki bodo terjale večje vlaganje v odpravo naravne katastrofe, kar bi se v primeru revizijskih postopkov pri novem JN lahko zgodilo. Posledično se bo morala pogodba tega JN podaljšati do nastopa pravnomočnosti pogodbe novega JN.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Feromonske vabe šesterozobi smrekov lubadar (Pityogenes chalcographus) - 3.500 kos
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
24452000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Zavod za gozdove Slovenije, Centralna enota, Večna pot 2, 1000 Ljubljana.
II.2.4 Opis javnega naročila
Feromonske vabe šesterozobi smrekov lubadar
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 13
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Naročnik v trenutku objave povabila k oddaji ponudb ne more vedeti, če bodo čez eno leto nastopile izredne razmere na področju "razvoja" podlubnikov, ki bodo terjale večje vlaganje v odpravo naravne katastrofe, kar bi se v primeru revizijskih postopkov pri novem JN lahko zgodilo. Posledično se bo morala pogodba tega JN podaljšati do nastopa pravnomočnosti pogodbe novega JN.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Naročnik je na svoji spletni strani objavil razpisno dokumentacijo in obrazec ESPD.
Ponudniki oddajo celotno dokumentacijo ponudbe na e-JN portal in dostavijo vzorce blaga v tajništvo naročnika do 30.05.2019 do 9.00 ure.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
30.05.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 10.11.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 30.05.2019   09:30
Kraj: Portal e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 24.05.2019   09:00

Dodatne informacije:
Prijave so mogoče le prek portala e-JN.
Prijavitelj mora pred odpiranjem ponudb dostaviti vzorce blaga v tajništvo Zavoda za gozdove Slovenija, Večna pot 2, 1000 Ljubljana.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
14.05.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.