Dosje javnega naročila 003096/2019
Naročnik: ZDRAVSTVENI DOM SLOVENSKE KONJICE, Mestni trg 17, 3210 Slovenske Konjice
Blago: DOBAVA REAGENTOV IN MATERIALA VEZANEGA NA BIOKEMIČNI ANALIZATOR DIMENSION EXL 200 ZA OBDOBJE 4 LET
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 235.366,66 EUR

JN003096/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 15.05.2019
JN003096/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.06.2019
JN003096/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 08.07.2019
JN003096/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 09.07.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003096/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 094-226670
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
ZDRAVSTVENI DOM SLOVENSKE KONJICE
Mestni trg 17
3210
SI
Slovenske Konjice
Slovenija
Tajništvo, Dejan Verhovšek
zd.slkonjice@siol.net
+386 57581761
+386 57581760

Internetni naslovi
http://www.zd-slovenskekonjice.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/308806/objava.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9378
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: DOBAVA REAGENTOV IN MATERIALA VEZANEGA NA BIOKEMIČNI ANALIZATOR DIMENSION EXL 200 ZA OBDOBJE 4 LET
Referenčna številka dokumenta: 2/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33696000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
DOBAVA REAGENTOV IN MATERIALA VEZANEGA NA BIOKEMIČNI ANALIZATOR DIMENSION EXL 200 ZA OBDOBJE 4 LET
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33696000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
DOBAVA REAGENTOV IN MATERIALA VEZANEGA NA BIOKEMIČNI ANALIZATOR DIMENSION EXL 200 ZA OBDOBJE 4 LET
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
CENA100

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z drugo alinejo 2. točke 95. člena ZJN-3 v kolikor bi se obstoječa pogodba podaljšala zaradi nedokončanega zaključka postopka javnega naročila.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Skladno z zahtevami razpisne dokumentacije.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
14.06.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 2 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 14.06.2019   11:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 30.05.2019   08:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
ZDRAVSTVENI DOM SLOVENSKE KONJICE
Mestni trg 17
3210
Slovenske Konjice
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
14.05.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 22.05.2019   13:54
VPRAŠANJE
1. V obr 8 naročnik v 6. točki navaja: "Ponudnik mora k ponudbi priložiti katalog reagentov, potrošnega materiala in kontrol, (originalna navodila proizvajalca za uporabo v angleškem jeziku spremni listi)."
V primeru, da ponudnik ponuja enako blago, kot ga naročnik razpisuje, predvidevamo, da razpolaga tudi z navodili in katalogi.
Ali nam v tem primeru navodil in katalogov ni potrebno prilagati oz. v primeru, da smo izbrani na zahtevo?

2. V obr 8 naročnik v 7. točki navaja: "Dobavljeno blago mora imeti rok uporabe še najmanj šest (6) mesecev po dobavi."
Določeni artikli imajo krajši čas obstojnosti in zato ta pogoj ne bo vedno izvedljiv. Ali naročnik lahko spremeni zahtevo na način, da je rok uporabe blaga lahko krajši od 6 mesecev, v kolikor naročnik predhodno potrdi krajši rok?


ODGOVORI


ODGOVOR AD1: Točka 6.: Navodila za reagente že imamo, tako da to zahtevo umaknemo.


ODGOVOR AD2: Točka 7.: Lahko, s tem, da je potrebno obvestiti kateri material ima krajši rok uporabe.