Dosje javnega naročila 006710/2019
Naročnik: ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja, Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana
Gradnje: Montaža protihrupnih ograj v RTP Beričevo
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN006710/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 26.09.2019
JN006710/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 21.10.2019
JN006710/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 08.11.2019
JN006710/2019-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 21.11.2019
JN006710/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.02.2020
JN006710/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.02.2020
JN006710/2019-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.04.2020
JN006710/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 04.05.2020
Zahtevek za revizijo

    JN006710/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja
Hajdrihova ulica 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
javnanarocila@eles.si
+386 14743000
+386 14742502

Internetni naslovi
http://www.eles.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.eles.si/javna-narocila
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12993
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Montaža protihrupnih ograj v RTP Beričevo
Referenčna številka dokumenta: MAP2019/0275
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Montaža protihrupnih ograj v RTP Beričevo
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Montaža protihrupnih ograj v RTP Beričevo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
10.3-0022-SIHR-W-M-16


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
24.10.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 5 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 24.10.2019   10:01
Kraj: Preko https://ejn.gov.si


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 14.10.2019   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
26.09.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 07.10.2019   09:51
VPRAŠANJE
predmet naročila je Montaža protihrupnih ograj Beričevo. Kdo poskrbi za dobavo PHO panelov?

ODGOVOR
Predmet naročila je projektna dokumentacija (PZI,PID), dobava in montaža oz. izdelava protihrupnih ograj. Ponudnik dobavi ves material.
Datum objave: 07.10.2019   09:52
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
ali so lahko protihrupne ograje tudi iz drugih materialov, npr. aluminijastih panelov?
Kakšne so možnosti temeljenja ograje? Kakšno je obstoječe stanje? Prosimo za kakšno konkretnejšo sliko in načrt obstoječe situacije.

ODGOVOR
Material protihrupne ograje mora ustrezati zahtevanim lastnostim glede zvočnih karakteristik.
Stanje na terenu si je mogoče ogledati na licu mesta na podlagi želje ponudnika.
Datum objave: 07.10.2019   09:52
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo, da natančno pojasni od kje se meri zahtevana višina vsaj 3 m za protihrupno ograjo.

ODGOVOR
Višina se meri od kote terena do zgornjega roba ograje.
Datum objave: 07.10.2019   09:53
VPRAŠANJE
Prosimo za potrditev, da je ustrezna višina vsaj 3 m protihrupne ograje merjena od dna temelja do zgornjega roba ograje.

ODGOVOR
Višina se meri od kote terena do zgornjega roba ograje.
Datum objave: 11.10.2019   11:02
VPRAŠANJE
Ali lahko referenčni pogoj izpolnimo s podizvajalcem?

ODGOVOR
Referenčni pogoj je dopustno izpolniti s podizvajalcem. Dela, za katera je zahtevana referenca in katera prevzema morebitni podizvajalec, mora tudi dejansko opraviti isti subjekt, kar mora biti jasno in nedvoumno razvidno iz ponudbe oziroma dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (ustrezna opredelitev del javnega naročila).
Datum objave: 15.10.2019   09:24
VPRAŠANJE
Prosimo za objavo fotografije obstoječega stanja.

ODGOVOR
Slike so objavljene na portalu javnih naročil.
Datum objave: 21.10.2019   14:04
PODALJŠANJE ROKA ZA PREJEM VPRAŠANJ IN PODALJŠANJE ROKA ZA PREDLOŽITEV PONUDB

Naročnik obvešča potencialne ponudnike da se spremenita rok za oddajo ponudb in rok za postavljanje vprašanj, in sicer:

Rok za oddajo ponudb: do dne 12.11.2019 do 10.00 ure
Rok za postavljanje vprašanj: do dne 04.11.2019 do 12.00 ure


Datum objave: 08.11.2019   11:45
VPRAŠANJE
Kaj pomeni "s ponujeno tehnologijo (materiali)" pri zahtevnem referenčnem pogoju?

ODGOVOR
Pomeni, da ima izvajalec potrjeno referenco izvedbe protihrupne ograje s ponujenim materialom (tipom ograje).
Datum objave: 08.11.2019   11:45
VPRAŠANJE
Ali je dovolj, da smo eden od izvajalcev ( ponudnik ali partner ali podizvajalec) predloži referenco?

ODGOVOR
Referenco ima lahko ponudnik, soponudnik ali nominiran podizvajalec.
Datum objave: 08.11.2019   11:46
VPRAŠANJE
Z razpisom je predvidena izgradnja protihrupnih ograj po sistemu design and build.
Za konstrukcijo višine 8m je delež stroška izvedbe temeljenja velik.

Za korekten izbor tipa temeljenja in dimenzij temeljev bi potrebovali geomehanske podatke z obravnavane lokacije.

Ali naročnik razpolaga z geomehanskimi podatki na lokaciji in ali jih lahko objavi?
V kolikor ne, ali je potrebno v ponudbeno ceno vključiti tudi geomehanske raziskave in poročilo?


ODGOVOR
Geomehansko poročilo bo objavljeno.
Datum objave: 08.11.2019   11:46
VPRAŠANJE
Glede na dejstvo, da se protihrupne ograje temeljijo in montirajo ob transformatorjih z uporabo dvigal in težke gradbene mehanizacije, nas zanima, koliko časa bo v območju gradnje izklop elektrike v kolikor ne bo možno doseči ustrezne ločilne razdalje (predvsem T422)?


ODGOVOR
Varnostni izklop naprav pod napetostjo v bližini bo možen v trajanju neprekinjeno do 3 dni, ob možnosti umika mehanizacije (in vklopu naprav) na zahtevo v roku ene ure.
Datum objave: 08.11.2019   11:47
VPRAŠANJE
Naročnika opozarjamo na dejstvo, da predlagana PHO tipa Durisol DSi 30/13-W, sestavljena iz lesocementnih zidakov, ne dosega deklariranih vrednosti. Meritve in-situ so tako na Darsovem kot tudi na železniškem programu pokazale, da ne dosegajo deklarirane in zahtevane zvočne izolirnosti. Ravno tako opozarjamo, da za zahtevane kriterije iz razpisa o zvočni absorbciji, na trgu ne obstaja adekvaten certificiran product. Predlagamo, da se kriterije spremeni na vrednosti, ki so dobavljive. Kot primer, nemške železnice DB, ki imajo ene najstrožjih kriterijev, zahtevajo 0,3 koeficienta absorbcije pri 125 Hz!

ODGOVOR
Tehnična specifikacija za protihrupne ograje bo korigirana in objavljena na novo.

Datum objave: 08.11.2019   11:47
VPRAŠANJE
Kakšna je možnost temeljenja PHO? Prosimo za situacijo vodov na območju ograje.

ODGOVOR
Globina temeljna je omejena do 2 m, zaradi obstoječih temeljev portalov, ki se jih ne sme spodkopati.
Na območju temeljena ni obstoječih vodov. Morebitne vode, ki se odkrijejo ob izkopu bo prestavil investitor.
Datum objave: 08.11.2019   11:47
VPRAŠANJE
še vedno niste odgovorili na vprašanja, ki smo jih postavili 7.10.2019. npr. št. f2222421487498561231903159722252057
Prosimo za odgovore in ustrezno podaljšanje roka za oddajo ponudbe in roka za postavitev novih vprašanj.
hvala.

ODGOVOR
Naročnik je na vsa vprašanja odgovoril.
Datum objave: 08.11.2019   11:48
PODALJŠANJE ROKA ZA PREJEM VPRAŠANJ IN PODALJŠANJE ROKA ZA PREDLOŽITEV PONUDB, SPREMEMBA TEHNIČNEGA DELA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Naročnik obvešča potencialne ponudnike da se spremenita rok za oddajo ponudb in rok za postavljanje vprašanj, in sicer:

Rok za oddajo ponudb: do dne 26.11.2019 do 10.00 ure
Rok za postavljanje vprašanj: do dne 18.11.2019 do 12.00 ure

Spremeni se tehnični del razpisne dokumentacije (tehnične zahteve), dodano je geomehansko poročilo.


Datum objave: 21.11.2019   14:33
VPRAŠANJE
Spoštovani,
po spremembi razpisne dokumentacije, ugotavljamo, da je ta neupravičeno prilagojena točno določenemu ponudniku. Naše trditve izhajajo iz dejstva, da kot naročnik ne razpolagate z nobeno dokumentacijo (študija hrupa, idejni projekt, izvedbeni projekt), kar so osnovni dokumenti, da bi naročnik smel in mogel ugotoviti kakšno tehnično rešitev potrebuje. Ne glede na zapisano, pa postavljate tehnične pogoje, ki so neupravičeno prilagojeni enemu ponudniku, kar izhaja iz vaših tehničnih zahtev, alineja absorbcija: najmanj A2 (SIST EN 1793-1) in koeficienta absorbcije pri 100 Hz vsaj 0,3 in pri 125 Hz vsaj 0,4. Zahteve pri absorbciji ste sicer zmanjšali iz najmanj A4 na najmanj A2, kar pomeni drastično znižanje zahtev, istočasno pa ohranili iste zahteve glede koeficienta absorbcije, kar je strokovno in tehnično neskladno in je vaše ravnanje moč razumeti zgolj in edino na način favoriziranja v naprej določenega ponudnika.Tega sicer v spremenjeni razpisni dokumentaciji ne imenujete več poimensko (kot npr. Durisol Dsi 30/13-W), vendar pa tehnični zapis ustreza točno določenemu produktu.

ODGOVOR
V razpisni dokumentaciji so podane bistvene tehnične zahteve, ki so potrebne za doseganje ustreznih parametrov hrupa na območju Beričevega.
Po razpoložljivih informacijah je na trgu več produktov oziroma rešitev, ki lahko ustrezajo tehničnim karakteristikam.
Datum objave: 21.11.2019   14:34
PODALJŠANJE ROKA ZA PREDLOŽITEV PONUDB

Naročnik obvešča potencialne ponudnike da se spremeni rok za oddajo ponudb, in sicer:

Rok za oddajo ponudb: do dne 02.12.2019 do 12.00 ure