Dosje javnega naročila 003029/2019
Naročnik: Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča, Linhartova cesta 51, 1000 Ljubljana
Gradnje: Zamenjava bazenske klimatske naprave
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 136.396,89 EUR

JN003029/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 14.05.2019
JN003029/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.07.2019
JN003029/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 12.08.2019
JN003029/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 11.10.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003029/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča
Linhartova cesta 51
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mateja Puklek
mateja.puklek@ir-rs.si
+386 14758134

Internetni naslovi
http://www.soca.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.uri-soca.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9384
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Zamenjava bazenske klimatske naprave
Referenčna številka dokumenta: 462-1/2019-1
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
42510000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega razpisa je zamenjava bazenske klimatske naprave, kar obsega zamenjavo bazenskega klimata in klimata obbazenskega prostora, strojno inštalacijska dela, elektro inštalacijska dela,
pripravljalna, pomožna in zaključna GOI dela.

II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
42510000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Linhartova cesta 51, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega razpisa je zamenjava bazenske klimatske naprave, kar obsega zamenjavo bazenskega klimata in klimata obbazenskega prostora, strojno inštalacijska dela, elektro inštalacijska dela, pripravljalna, pomožna in zaključna GOI dela.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Pogoji so določeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
29.05.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 01.09.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 29.05.2019   09:05
Kraj: eJN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 22.05.2019   23:59
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
14.05.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 16.05.2019   14:40
VPRAŠANJE
Spoštovani,
glede na to, da je SBON obrazec plačljiv, ali zadostuje pri oddaji ponudbe samo izjava, da
ima naše podjetje zahtevano boniteto?
V kolikor smo izbrani kot najugodnejši ponudnik, vam predložimo še SBON obrazec.
Hvala.


Lp

ODGOVOR
Za izkazovanje pogojev za sodelovanje v postopku javnega naročila naročnik ne zahteva predložitve obrazca S-Bon (bonitetna informacija), temveč predložitev obrazca BON-2 (informacija o tekoči plačilni sposobnosti) ali predložitev potrdil bank, pri katerih ima ponudnik odprt račun. Prav tako pa mora ponudnik svojo spodobnost za sodelovanje v postopku javnega naročanja izkazati pred pogajanji (sposobni za pogajanja so ponudniki, ki so predložili dopustno ponudbo, razen v delu, ki se nanaša na ceno), kar pomeni, da ni mogoče na predložitev vseh dokazil pozivati samo ponudnika, ki bi v postopku ponudil ekonomsko najugodnejšo ponudbo (torej po pogajanjih).

Lep pozdrav.Datum objave: 17.05.2019   07:37
VPRAŠANJE
Spoštovani,
k dokumentaciji ni priloženega ESPD obrazca.
Ali je potreben, glede nato da je to postopek male vrednosti?
Lep pozdrav

ODGOVOR
ESPD obrazec ni potreben, zadostuje OBR3Izjava.
Lep pozdrav.Datum objave: 17.05.2019   08:21
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji je razpisan referenčni posel za ponudnika, ki se nanaša na predmet javnega naročila (strojno inštalacijska dela)
Na obrazcu 8 Referenčni posli ponudnika pa je zahtevan referenčni posel ponudnika za (elektro instalacijska dela)

Ali se priloži referenčni posel ponudnika za strojno inštalacijska dela, kot je zahtevano v razpisni dokumentaciji?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Zahteva se referenca za strojno inštalacijska dela. V obrazcu bomo obrazec popravili.
Lep pozdrav.Datum objave: 21.05.2019   08:18
VPRAŠANJE
Spoštovani.

V RD imate navedeno, v kolikor ponujamo drugačen tip opreme, da moramo priložiti še prospekte, oz. dokazila o ustreznosti...
Ali lahko navedemo samo tip?

hvala.


Lp

ODGOVOR
Za pojasnilo in odgovor na zastavljeno vprašanje glej »Opomba naročnika:« na strani 23 razpisne dokumentacije: ..«Ponudnik lahko ponudi proizvod drugega proizvajalca, ki pa mora enakovredno služiti svojemu namenu in biti enake ali boljše kvalitete od navedenega. V tem primeru je ponudnik dolžan v svoji ponudbi jasno podati podatke o proizvodu (in jih kot take mora navesti v stolpce, ki so predvideni za vpis podatkov o enakovredni ponudbi), v katerih naj navajajo najmanj naslednje podatke: Izdelovalec proizvajalec, Tip, Kataloška številka in vse potrebne tehnične karakteristike, iz katere bo jasno razvidno, da gre za identičen ali boljši proizvod, napravo oz. material kot je popisan v popisih del. Ponudnik naj kot izkaz tehničnih lastnosti proizvoda v prilogi priloži verodostojna dokazila kot so: katalog, prospekt ali drug ustrezen uraden material s tehničnimi specifikacijami ponujenega elementa opreme oziroma izjava proizvajalca, da ima takšne karakteristike (lahko fotokopijo) kot so zahtevane v projektni tehnični dokumentaciji PZI projektne dokumentacije oz. popisih del.
V primeru, da bo ponudnik ponudil drug proizvod, kot je predviden v projektni dokumentaciji in popisu del, mora v okviru pogodbenih obveznosti v celoti uskladiti PZI projektno dokumentacijo."

Lep pozdrav.
Datum objave: 21.05.2019   08:18
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

V popisu del imate navedeno: Pred oddajo ponudbe nujen ogled na objektu s kontrolo dimenzij in količin.

Je ogled objekta pred oddajo ponudbe nujen ali samo priporočljiv?

Hvala.

Lp

ODGOVOR
Ogled objekta ni obvezen, ga pa vsekakor priporočamo.
Lep pozdrav.Datum objave: 22.05.2019   07:26
VPRAŠANJE
Spoštovani,
V razpisni dokumentaciji je zahtevano referenčno potrdilo za kader potrjeno iz strani referenčnega naročnika.
Ali je možno, da v razpisni dokumentaciji ni priložen OBR 9 Priloga 1 referenčno potrdilo za kader? V zahtevani vsebini ponudbene dokumentacije je zahtevan OBR 9 Odgovorni vodja del » s Prilogo 1
Referenčno potrdilo za kader, potrjeno iz strani referenčnega naročnika je zahtevano je tudi v RD.
Hvala in lep pozdrav


ODGOVOR
Predložite samo OBR9, priloge 1 ni, v razpisni dokumentaciji je napaka. Se opravičujemo.
Lep pozdrav.Datum objave: 23.05.2019   10:36
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
Ali moramo k ponudbi priložiti OBR11, priloga1, 2 in 3?

Ali samo parafiramo te obrazce?

lp

ODGOVOR
Priporočeno je, da v obrazec 11 (gradbena pogodba) vpišete vse manjkajoče podatke in vse strani parafirate. Pogodbi priložite izpolnjene priloge obrazca 11 - okviren terminski plan, finančni plan (glede na rok izvedbe bo verjetno samo ena situacija) ter kalkulativne elemente.
Lep pozdrav.