Dosje javnega naročila 003033/2019
Naročnik: ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO NARAVE, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana
Storitve: Nabava in postavitev lesene pašne ograje na projektnem podobmočju (PPO) Pohorje - projekt LIFE TO GRASSLANDS (LIFE 14 NAT/SI/000005)
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 34.158,78 EUR

JN003033/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 14.05.2019
JN003033/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.06.2019
JN003033/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 27.06.2019
JN003033/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 27.06.2019

    JN003033/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO NARAVE
Tobačna ulica 5
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Nika Debeljak
nika.debeljak@zrsvn.si
+386 12309542

Internetni naslovi
http://www.zrsvn.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.lifetograsslands.si/objava-javnega-narocila-nabava-postavitev-lesene-pasne-ograje-na-pohorju_ii/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9392
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nabava in postavitev lesene pašne ograje na projektnem podobmočju (PPO) Pohorje - projekt LIFE TO GRASSLANDS (LIFE 14 NAT/SI/000005)
Referenčna številka dokumenta: JN-270/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
77000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Nabava, dostava in postavitev lesene pašne ograje na projektnem podobmočju (PPO) Pohorje.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
77200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Pohorje.
II.2.4 Opis javnega naročila
Nabava, dostava in postavitev lesene pašne ograje na projektnem podobmočju (PPO) Pohorje.

II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 7
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
NABAVA IN POSTAVITEV LESENE PAŠNE OGRAJE NA PROJEKTNEM PODOBMOČJU (PPO) POHORJE v okviru izvajanja projekta z naslovom: LIFE Ohranjanje in upravljanje suhih travišč v Vzhodni Sloveniji / LIFE Conservation and management of dry grasslands in Eastern Slovenia (LIFE TO GRASSLANDS, LIFE14 NAT/SI/000005), finančnega mehanizma LIFE Narava in biodiverziteta.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji (Izvajalec mora zagotoviti možnost vgrajevanja stebrov s pomočjo traktorja, bagra ali rovokopača (t.i. kombinirka) s hidravlično roko z zajemalno žlico. Prav tako mora zagotavljati les in preostale pripadajoče elemente za postavitev ograje kot je navedeno v razpisni dokumentaciji)


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
27.05.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 7 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 27.05.2019   10:10
Kraj: Na portalu e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 20.05.2019   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
14.05.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.