Dosje javnega naročila 003132/2019
Naročnik: POŠTA SLOVENIJE d.o.o., Slomškov trg 10, 2000 Maribor
Storitve: Dostava in prevzem paketov na območju mesta Ljubljana
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 422.237,04 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN003132/2019-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 16.05.2019
JN003132/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.06.2019
JN003132/2019-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 11.07.2019
JN003132/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 12.07.2019
JN003132/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 12.07.2019
JN003132/2019-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 12.07.2019
JN003132/2019-F02 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 16.07.2019
JN003132/2019-F03 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 22.10.2019
JN003132/2019-F04 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 16.01.2020
Zahtevek za revizijo

    JN003132/2019-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2019/S 095-230844
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
POŠTA SLOVENIJE d.o.o.
Slomškov trg 10
2000
SI
Maribor
Slovenija
Sektor za investicije in nabavo, Irena Klis Presker
irena.klispresker@posta.si
+386 24492308
+386 24492379

Internetni naslovi
http://www.posta.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.posta.si

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9430
I.6 Glavna področja dejavnosti
Poštne storitve


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dostava in prevzem paketov na območju mesta Ljubljana
Referenčna številka dokumenta: 0021/2019/0021/JNS/6
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60160000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila je dostava in prevzem paketov na območju mesta Ljubljana za obdobje od 20.6.2019 do 31.10.2019 po sklopih.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za največje število sklopov: 4
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Dostava in prevzem paketov na območju mesta Ljubljana (območje Ljubljana Šiška)
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60160000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dostava in prevzem paketov na območju mesta Ljubljana (območje Ljubljana Šiška),
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu s prvo točko 1. odstavka 95. člena ZJN-3 si naročnik pridržuje pravico, da pogodbo o izvedbi naročila podaljša za največ za tri mesece pod enakimi pogoji, kot je bila sklenjena.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Dostava in prevzem paketov na območju mesta Ljubljana (območje Ljubljana-Moste)
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60160000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dostava in prevzem paketov na območju mesta Ljubljana (območje Ljubljana-Moste)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu s prvo točko 1. odstavka 95. člena ZJN-3 si naročnik pridržuje pravico, da pogodbo o izvedbi naročila podaljša za največ za tri mesece pod enakimi pogoji, kot je bila sklenjena.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Dostava in prevzem paketov na območju mesta Ljubljana (območje Ljubljana Bežigrad)
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60160000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dostava in prevzem paketov na območju mesta Ljubljana (območje Ljubljana Bežigrad),
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu s prvo točko 1. odstavka 95. člena ZJN-3 si naročnik pridržuje pravico, da pogodbo o izvedbi naročila podaljša za največ za tri mesece pod enakimi pogoji, kot je bila sklenjena.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Dostava in prevzem paketov na območju mesta Ljubljana (območje Ljubljana-Brod in Ljubljana-Polje)
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60160000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dostava in prevzem paketov na območju mesta Ljubljana (območje Ljubljana-Brod in Ljubljana-Polje)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu s prvo točko 1. odstavka 95. člena ZJN-3 si naročnik pridržuje pravico, da pogodbo o izvedbi naročila podaljša za največ za tri mesece pod enakimi pogoji, kot je bila sklenjena.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Pogoji so razvidni iz razpisne dokumentacije
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje


III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja


III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo
30 dni od prejema računa

III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
30.05.2019   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.07.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 30.05.2019   12:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 23.05.2019   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
POŠTA SLOVENIJE d.o.o.
Slomškov trg 10
2000
Maribor
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
15.05.2019



   Dodatna pojasnila
Datum objave: 20.05.2019   14:35
Vprašanje:
Prosim preverite rok za prijavo - ali ni 30.5.2019 prekmalu?

Razpis je bil objavljen 16.5.2019 in 15 dni po objavi je 31.5.2019.

Sicer pa nas zanima, zakaj tako kratek rok?


Odgovor:
Naročnik je rok za oddajo ponudb določil v skladu z 4. odstavkom 40. člena ZJN-3 in sicer je določil 15 dni od datuma, ko je bilo v objavo poslano obvestilo o javnem naročilu (in ne od datuma objave), kot to določa zakon. Obvestilo je bilo poslano na Portal JN in portal TED 15.5.2019.

Naročnik je možnost skrajšanja roka v skladu z 4. odstavkom 40. člena ZJN-3 uveljavil zaradi hitrosti in ekonomičnosti vodenja postopka oddaje naročila. Po mnenju naročnika ne gre za posebej kompleksno ali obsežno naročilo in ga je sposoben izvesti razmeroma širok krog ponudnikov, zato je določen krajši rok za oddajo ponudb, ki je prilagojen okoliščinam konkretnega naročila.
Sicer pa je naročnik v novembru 2018 izvedel postopek javnega naročila za pogodbeno dostavo paketov na območju mesta Ljubljana, vendar je bil ta zaključen brez izbora, zato mora naročnik zagotoviti ustreznega izvajalca za izvedbo naročila za obdobje od 20.6.2019 dalje. Odločitev je bila objavljena na Portalu JN dne 25.1.2019.


Datum objave: 21.05.2019   14:52
Odgovori na postavljena vprašanja
1. Izbrali boste 3 prvo uvrščene izvajalce. V primeru, da prvouvrščeni izvajalec ne bo zmožen izpeljati naročila iz razpisa, nas zanima koliko časa ima potem drugouvrščeni izvajalec, da priskrbi vozila in zaposlene ter začne z izvajanjem razpisa. Torej okvirni najkrajši rok, ki ga boste postavili za drugouvrščenega.

Odgovor: Drugo uvrščeni oziroma tretje uvrščeni ponudnik mora zagotoviti vozila in delavce v roku 15 dni šteto od dneva poziva s strani naročnika.
2. Zanima nas, ali je pravilen podatek, da je za 4 mesece? Oziroma ali potem iščete samo nekoga za čas dopustov, ker nimate poštarjev na razpolago?

Ali je morda pravilno da je za 4 leta?

Odgovor: Naročilo se razpisuje za štiri mesece (z možnostjo podaljšanja), kot je navedeno v razpisni dokumentaciji. Naročnik namerava po izteku pogodbenega obdobja izbrati novega pogodbenega izvajalca za daljše pogodbeno obdobje in sicer na podlagi novega razpisa z delno spremenjenimi zahtevami, ki je še v pripravi.

3. Če je pogodba res samo za 4 mesece, kaj če ponudnik ne želi podaljšati še za 3 mesece, kot je napisano v pogojih, da naročnik lahko podaljša pogodbo še za dodatne 3 mesece? Ali lahko ponudnik po 4 mesecih zaključi pogodbo, če ne želi podaljšati?

Odgovor: Glede možnosti podaljšanja pogodbe bo naročnik ravnal v skladu z 1. točko 1. odstavka 95. člena ZJN-3 (vnaprej določena sprememba predvidena v razpisni dokumentaciji).
Pogodbeni stranki za spremembo pogodbe skleneta aneks k obstoječi pogodbi o izvedbi javnega naročila.


Datum objave: 23.05.2019   14:34

ODGOVORI NA VPRAŠANJA

1. Ali imate takšno prakso tudi za vaše zaposlene na istem delovnem mestu, za isto delo:
"V primeru ponavljajočih reklamacij od strank nad delavci, ki so vključeni v pogodbeno dostavo paketov, bo naročnik zaračunal izvajalcu na vsakih pet reklamacij pogodbeno kazen v višini 20,00 evrov."
Odgovor: Naročnik na zastavljeno vprašanje ne bo podal odgovora, ker ne vpliva na pripravo ponudbe, vsi ponudniki pa so obravnavani enako.
2. Koliko časa traja uvajanje na delo in kako se to izvaja?
Ali moramo imeti že svoja vozila v obdobju uvajanja v delo ali kako to izgleda?
Odgovor: Naročnik bo izvajalca uvedel v delo praviloma v enem delovnem tednu (6 dni). Izbrani izvajalec omogoči, da se uvajanje delavcev izvajalca prične šest dni pred pričetkom izvajanja okvirnega sporazuma, in sicer z vozili naročnika ali obstoječega pogodbenega izvajalca. Naročnik za čas uvajanja ne bo plačal izvajalcu storitev dostave/prevzem paketov.
3. Iz vaših zahtev v razpisu:
* potrdilo o državljanstvu Slovenije ali
* uradno potrdilo institucije, da delavec izbranega izvajalca obvlada pogovorno slovenski jezik torej ni nujno, da ima zaposleni slovensko državljanstvo? Je dovolj potrdilo, da obvlada slovenski jezik?
Odgovor: Delavec izbranega izvajalca ne potrebuje slovenskega državljanstva. Zadostuje potrdilo, da delavec izbranega izvajalca obvlada pogovorno slovenski jezik.
4. V razpisu je napisano:
"v primeru več zaporednih napak, reklamacij, neprimernega odnosa do stranke, bo izbrani
izvajalec na podlagi zahteve naročnika izvedel zamenjavo z novim delavcem v roku 14 dni"

Ali za vaše zaposlene na istem delovnem mestu, za isto delo veljajo ENAKA pravila za ENAKE napake?
Odgovor: Naročnik na zastavljeno vprašanje ne bo podal odgovora, ker ne vpliva na pripravo ponudbe, vsi ponudniki pa so obravnavani enako.


Kdo odloča o "neprimernosti" delavca?
Odgovor: Delni skrbnik PE PLC (PLC Ljubljana)
5. Katera splošna zakonska določila in predpisi po vaše urejajo to področje, ki ga navajate v razpisu?
Torej DOSTAVO in PREVZEM?
Odgovor: Izbrani izvajalec upošteva določila Zakona o poštnih storitvah. Pri dostavi in prevzem paketov bo izbrani izvajalec moral upoštevati predvsem interna navodila, ki predpisujejo postopke pri:
dostavi in prevzem paketov,
morebitnem neujemanju količin in
poškodbah pošiljk.

6. Ali so vozila lahko stara 7 let in 1 mesec?
Odgovor: DA

7. Prosim za definicijo besede DOSTAVA iz naslova razpisa. Po Zakonu o poštnih pošiljkah je definirana kot:
»dostava« je prenos poštnih pošiljk od dostavne točke do predaje pošiljk naslovnikom in zajema dostavo na poštni naslov ali vročitev pošiljk
Pri vas v razpisni dokumentaciji pa je govora še o pripravi pošiljk, vnos podatkov v vaše aplikacije itd....
Zato nas zanima, ali je govora res samo o dostavi - prevoz kot samostojna storitev ali je tu potrebno še dodatno znanje glede ostalih poštnih storitev in je morda potreben še kakšen izpit za opravljanje vsega drugega dela, ki ga definirate v razpisu?
Odgovor: Paketi, za katere je zagotovljeno sledenje in se naslovniku vročijo proti podpisu (t.i. knjiženi paketi), se za dostavo pripravijo tako, da se pred odhodom na dostavo vnesejo v informacijski sistem Pošte Slovenije.
Ti paketi se tudi dostavljajo z uporabo aplikacije UPO Mobile, ki je nameščena na mobilnih telefonih (o uporabi aplikacije bodo izvajalci predhodno podučeni).

Poseben izpit ni potreben.

8. Pošta Slovenije pri razpisih za prosta delovna mesta za mesto "dostavljalca" vedno namreč zapiše: V OBDOBJU ZAPOSLITVE BO POTREBNO USPOSABLJANJE IN IZPIT S PODROČJA DELA. Ali je pri tem razpisu za DOSTAVO tudi potrebno kakšno dodatno znanje, usposabljanje, kakšen izpit s področja poštnega dela?

Odgovor: Delavci izbranega izvajalca ne bodo opravljali izpita s področja poštnega prometa.