Dosje javnega naročila 003041/2019
Naročnik: OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU, Jerebova ulica 2, 8000 Novo mesto
Storitve: Hramba vozil in delov vozil ter drugih predmetov za Okrožno sodišče v Novem mestu, Okrožno državno tožilstvo v Novem mestu in Policijsko upravo Novo mesto za območje jugovzhodne regije
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 117.529,92 EUR

JN003041/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 14.05.2019
JN003041/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.06.2019
JN003041/2019-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.09.2019
JN003041/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 04.11.2019
JN003041/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 05.11.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003041/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU
Jerebova ulica 2
8000
SI
Novo mesto
Slovenija
Urad predsednice, Cvetka Vrhovnik
cvetka.vrhovnik@sodisce.si
+386 73381179

Internetni naslovi
http://www.sodisce.si/okronm/

MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE POLICIJA
Ljubljanska cesta 30
8000
SI
Novo mesto
Slovenija
punm@policija.si
+386 73327200

Internetni naslovi
http://www.policija.si

OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO NOVO MESTO
Vrhovčeva ulica 18
8000
SI
Novo mesto
Slovenija
odtnm@dt-rs.si
+386 73933714

Internetni naslovi
https://www.dt-rs.si/odt-v-novem-mestu

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.sodisce.si/okronm/nabava_blaga_in_storitev/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9398
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Hramba vozil in delov vozil ter drugih predmetov za Okrožno sodišče v Novem mestu, Okrožno državno tožilstvo v Novem mestu in Policijsko upravo Novo mesto za območje jugovzhodne regije
Referenčna številka dokumenta: Su 237/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
63122000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Hramba zaseženih vozil in delov vozil ter drugih zaseženih predmetov.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
63122000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Novo mesto
II.2.4 Opis javnega naročila
Hramba zaseženih vozil in delov vozil ter drugih zaseženih predmetov.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
30.05.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 01.08.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 30.05.2019   09:01
Kraj: odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 23.05.2019   11:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
14.05.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 23.05.2019   09:25
VPRAŠANJE
Spoštovani,
glede na vaš razpis Opr. št.: Su 237/2019 z dne 14.05.2019 nas zanimata sledeči zadevi:
- glede na to, da bomo prijavo izpolnili elektronsko preko portala EJN, nas zanima ali je potrebno ponudbeno dokumentacijo posredovati tudi v fizični obliki preko redne (priporočene) pošte?
- zanima nas tudi ali je potrebno ESPD obrazce posredovati tudi v fizični obliki oz. ali so že sestavni del sistema EJN?

Za vaše odgovore se vam že v naprej lepo zahvaljujemo
Lep in uspešen dan,
Damjan


ODGOVOR

Pozdravljeni,
ponudbene dokumentacije, niti obrazca ESPD ne pošiljate po pošti v fizični obliki. Vso ponudbeno dokumentacijo oddate preko informacijskega sistema e-JN.
Tudi obrazec ESPD priložite k ponudbeni dokumentaciji, ki jo do roka za oddajo ponudb elektronsko predložite preko sistema E-JN.

Datum objave: 23.05.2019   10:03
VPRAŠANJE
Spoštovani,
- zanima nas zakaj iz vaših spletnih straneh ne moremo prenesti ESPD obrazca oz. zakaj jih ne morejo odpreti (prikazujejo se nam nepravilni zapisi)?
- ali nam lahko na našo spletno pošto posredujete potrebne obrazce oz. povezave do njih?
- kako bo podizvajalec dostopal do ESPD obrazca, da bo lahko izpolnil svoje podatke?

nam lahko prosim posredujete kontaktne podatke osebe za dodatna pojasnila ter tehnično pomoč

Hvala

Lep in uspešen dan,
Damjan


ODGOVOR
Pozdravljeni,
navodila za obrazec ESPD so na spletni strani https://www.enarocanje.si/_ESPD/ pod rubriko eESPD - pogosto zastavljena vprašanja.

Naročnikov obrazec ESPD, ki je del razpisne dokumentacije Su 237/2019, objavljene na spletni strani http://www.sodisce.si/okronm/nabava_blaga_in_storitev/
morate shraniti na svoj računalnik. Nato naročnikov obrazec ESPD uvozite na spletni strani Portala javnih naročil/ESPD in v njega neposredno vnašate podatke.

Podizvajalec dostopa do obrazca ESPD na enak način kot ponudnik. Pojasnila so v točki 10.2.2. razpisne dokumentacije.
Podatki za tehnično pomoč so objavljeni na spletni strani portala javnih naročil in informacijskega sistema E-JN.

Lep pozdrav.


VPRAŠANJE
Spoštovani,
glede na vaš razpis Opr. št.: Su 237/2019 z dne 14.05.2019 nas zanimata sledeči zadevi:
- glede na to, da bomo prijavo izpolnili elektronsko preko portala EJN, nas zanima ali je potrebno ponudbeno dokumentacijo posredovati tudi v fizični obliki preko redne (priporočene) pošte?
- zanima nas tudi ali je potrebno ESPD obrazce posredovati tudi v fizični obliki oz. ali so že sestavni del sistema EJN?

Za vaše odgovore se vam že v naprej lepo zahvaljujemo
Lep in uspešen dan,
Damjan


ODGOVOR