Dosje javnega naročila 003095/2019
Naročnik: JAVNI ZAVOD LEKARNA LJUBLJANA, Komenskega ulica 11, 1000 Ljubljana
Blago: Nakup in vzdrževanje avtomatiziranega lekarniškega sistema za skladiščenje zdravil (2 sklopa)
ZJN-3: Odprti postopek

JN003095/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 15.05.2019
JN003095/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.07.2019
JN003095/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 02.08.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003095/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 094-226669
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
JAVNI ZAVOD LEKARNA LJUBLJANA
Komenskega ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Uprava zavoda
lekarna.ljubljana@lekarna-lj.si
+386 012306120
+386 012306130

Internetni naslovi
http://www.lekarna-lj.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.lekarnaljubljana.si/lekarna-ljubljana/o-lekarni-ljubljana/informacije-javnega-znacaja/javna-narocila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9409
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup in vzdrževanje avtomatiziranega lekarniškega sistema za skladiščenje zdravil (2 sklopa)
Referenčna številka dokumenta: JN 5/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
42900000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nakup in vzdrževanje avtomatiziranega lekarniškega sistema za skladiščenje zdravil (Sklop 1 - Nakup sistema, Sklop 2 - Vzdrževanje sistema za obdobje 5 let)
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za vse sklope
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Nakup avtomatiziranega lekarniškega sistema skladiščenja s prinosom zdravil
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
42900000
42965100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop 1: Nakup avtomatiziranega lekarniškega sistema skladiščenja s prinosom zdravil, ki obsega zahteve, navedene v razpisni dokumentaciji.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Vzdrževanje avtomatiziranega lekarniškega sistema skladiščenja za obdobje petih let
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
42965100
42900000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop 1: Vzdrževanje avtomatiziranega lekarniškega sistema skladiščenja za obdobje petih let
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Razvidno iz dokumentacije naročila.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Merila za izbor kot so navedena v razpisni dokumentaciji.

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Merila za izbor kot so navedena v razpisni dokumentaciji.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Razvidno iz dokumentacije naročila.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
18.06.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.08.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 18.06.2019   10:05
Kraj: Informacijski sistem e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 06.06.2019   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
JAVNI ZAVOD LEKARNA LJUBLJANA
Komenskega ulica 11
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
14.05.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 31.05.2019   08:33
VPRAŠANJE
Naročnik v tehničnih zahtevah za sklop 1 navaja maksimalne svetle mere prostora, ki so na razpolago za namestitev avtomatiziranega skladišča (stran 21 razpisne dokumentacije)

Ali smemo ponudit sistem skladiščenja naslednjih mer: dolžine 7.50m, širine 1.69m in višine 3.00m? Iz priložene slike prostora je razvidno, da je na strani robota, kjer je v prvem prostoru postavljen avtomatiziran sistem vnosa pakiranj in v drugem prostor za shrambo, dovolj prostora, da ponudimo sistem širine 1.69m.
Naš sistem avtomatiziranega skladiščenja pakiranj je širine zgolj 0.50m, kar pomeni, da naročnik v delu postavitve avtomatiziranega sistema skladiščenja z našim ponujenim sistemom pridobi 6cm po celotni dolžini.
V delu shrambe, pa kljub razširitvi za 4cm naročniku še vedno ostaja netto 109.5cm hodnika.

ODGOVOR
Naročnik zahteve glede svetlih mer za avtomatizirano skladišče ne spreminja. Ponudniki lahko ponudijo svoje sisteme le znotraj svetlih mer, zato smo napisali »do« in ne »okoli«. Glede na to, da naročnik naroča sistem prilagojen po merah naročnika in ne kupuje t.i. »off the shelf« sistema, pričakuje, da se bo ponudnik prilagodil potrebam naročnika in ne obratno. Kakršnakoli drugačna umestitev bi nujno zahtevala spremembe gradbenih načrtov, kar pa ni več mogoče, saj je gradnja objekta z obrtniškimi deli v zaključni fazi, prav tako ni mogoča sprememba projektne dokumentacije za notranjo opremo, saj je naročilo male vrednosti za izdelavo, dobavo in montažo lekarniškega pohištva za Lekarno pri ZD Bežigrad že zaključeno.VPRAŠANJE
Naročnik v tehničnih zahtevah navaja zahtevo po zunanjem popolnoma avtomatiziranem sistemu vnosa pakiranj zdravil vzporedno z avtomatiziranim skladiščem.
(stran 21 razpisne dokumentacije, Tehnične zahteve za sklop 1, prva alineja)

Ker gre pri navedeni zahtevi za dobeseden prepis tehnične lastnosti enega izmed sistemov na trgu, nas zanima, ali lahko ob upoštevanju naročnikovih dimenzij prostora ponudimo najnovejši in najnaprednejši sistem popolnoma avtomatiziranega sistema vnosa pakiranj, ki ima zunanji zalogovnik skladiščenih pakiranj, skeniranje in skladiščenje pakiranj pa poteka znotraj avtomatiziranega skladišča.


ODGOVOR
Naročnik zahteve glede naročila zunanjega popolnoma avtomatiziranega sistema za vnos zdravil ne spreminja. Na trgu obstaja več ponudnikov tovrstnih sistemov oz. rešitev. Naročnik želi poleg osnovnega avtomatiziranega skladiščnega sistema dodaten, v celoti ločen sistem, namenjen izključno avtomatiziranemu prevzemu in vnosu zdravil, ki pakiranja povsem samostojno prevzame, poskenira in dostavi v glavno avtomatizirano skladišče.
Pri tej zahtevani rešitvi oz. tehnologiji ne zaposlenim ne serviserjem ponudnika v primeru vzdrževanja, zaustavitve ali okvare zunanjega popolnoma avtomatiziranega sistema vnosa ne bo potrebno vstopati skozi vhodna vrata avtomatiziranega skladišča, kar posledično pomeni zaustavitev glavnega avtomatiziranega skladišča in prekinitve izdaje zdravil v lekarni.
VPRAŠANJE
Naročnik v tehničnih zahtevah navaja zahtevo po čistilnem modulu za avtomatsko čiščenje polic min. 2x tedensko.
Naročnika opozarjamo, da sta na slovenskem trgu najmanj dva ponudnika tehnično različnih, a po funkcionalnosti enakovrednih avtomatiziranih lekarniških sistemov skladiščenja s prinosom zdravil.
Pri navedeni zahtevi gre za opis tehnične rešitve enega izmed sistemov, ki zaradi razporeditve prostora znotraj sistema potrebuje dodaten tehnični pripomoček za čiščenje in dostopanje do pakiranj. Naš sistem takega pripomočka ne potrebuje, ker ima razporeditev skladiščnega prostora urejeno na način, da so vse police enostavno dostopne.
Naročnika pozivamo, da navedeno zahtevo briše.

ODGOVOR
Naročnik dokumentacije ne bo spreminjal.
V iskanju optimalne rešitve, ki bi dolgoročno pomenila zmanjševanje obsega dela in razbremenitve lekarniških sodelavcev in s tem posledično optimiziranje zaposlitev ter prerazporeditev sodelavcev v opravila in dela, ki nudijo dodano vrednost, se je naročnik odločil, da pridobi sistem, ki je v svojem bistvu samočistilen.
Naročnik želi proces čiščenja polic avtomatizirati in ne želi, da njegovi zaposleni ali serviserji ponudnika čistijo sistem sami. Naročnik želi, da sistem samodejno opravi čiščenje v rednem delovnem času, ko osebje avtomatiziranega skladišča ne uporablja.Datum objave: 31.05.2019   08:35
VPRAŠANJE
Naročnik v tehničnih zahtevah navaja zahtevo, da je čas izskladiščenja največ 12 sekund do treh enakih ali različnih pakiranj hkrati, in sicer kadar koli v poslovnem času za stranke lekarne in tudi v času večjih obremenitev, ko je v lekarni največ strank. Čas izskladiščenja se šteje od trenutka, ko se v informacijski sistem naročnika pošlje zahteva za izdajo pakiranj (-a), do dejanskega iznosa na izdajno mesto v oficini.

Naročnika pozivamo, da iz navedene zahteve črta besedo »hkrati«. Zahtevo je namreč mogoče razumeti na način, da naročnik zahteva, da lekarniški sistem skladiščenja izda do tri pakiranja v isti tisočinki sekunde, česar pa noben sistem na trgu ne omogoča. Ne glede na tip ponujenega sistema so pakiranja dostavljena na izdajno mesto eno za drugim.

ODGOVOR
Naročnik dokumentacije ne bo spreminjal.
Ponudnik si napačno razlaga besedilo tehnične zahteve. Naročnik meni in pojasnjuje, da je tehnično zahtevo mogoče razumeti le kot zahtevo po rezultatu, to je da se do 3 enaka ali različna pakiranja (hkrati) iznesejo do izdajnega mesta šteto od trenutka oddaje zahtevka, kar lahko pomeni, da so po poteku časa vsa pakiranja hkrati dosegljiva na izdajnem mestu.VPRAŠANJE
Naročnik v tehničnih zahtevah navaja zahtevo, da v notranjem delu skladišča delujeta elektronsko vodeni robotski roki, ki zmoreta ob vnosu in iznosu prenašati več enakih ali različnih pakiranj hkrati ob enem premiku. (stran 22 razpisne dokumentacije, Tehnične zahteve za sklop 1, točka B, peta alineja).

Prosimo za pojasnilo, ali je dovoljeno ponuditi sistem, ki pobira posamezna pakiranja in jih nato v kombinaciji hitrih izdajnih trakov in sistemov hitre izdaje dostavlja eno za drugim v kratkih časovnih razmakih. Tovrstni sistem namreč zaradi krajših poti robotskih rok v primerjavi s konkurenco v praksi dosega hitrejše čase izdaj posameznih pakiranj in je zaradi kratkega časovnega intervala med posameznimi izdanimi pakiranji bolj primeren za lekarno kot je vaša, ki ima šest izdajnih mest.
Sistem, ki ga ponuja konkurenčni ponudnik (in ki ga naročnik očitno tudi favorizira), resda občasno pobere in dostavi več pakiranj, vendar pa se v praksi tudi pokaže, da - ob upoštevanju kaotičnega principa skladiščenja pakiranj ter dejstva da so pakiranja različnih dolžin - pobiranje več pakiranj hkrati ni izvedljivo.

ODGOVOR
Naročnik zahteve po tehniki iznosa s sposobnostjo iznosa več enakih pakiranj hkrati ne spreminja.
Na trgu je več različnih ponudnikov, ki ponujajo polične sisteme avtomatskega skladiščenja za izdajo zdravil. Če vaš sistem ustreza vsem ostalim tehničnim in drugim zahtevam, ni bistveno ali izskladišči artikle zgolj s pomočjo robotskih rok ali v kombinaciji robotskih rok in, kot omenjate, hitrih izdajnih trakov in sistemov hitre izdaje, ali v katerikoli drugi kombinaciji z dvema robotskima rokama, ki je še na voljo.
Zahteva je utemeljena na razumni potrebi naročnika po minimalni hitrosti iznosa glede na predvideni scenarij izdaje škatel zdravil v primeru povečanega obiska in zaradi potrebe po hitrem delovanju sistema tudi v primeru redundantnega delovanja zaradi okvare ene od robotskih rok.
Datum objave: 31.05.2019   08:38
VPRAŠANJE
Naročnik v pogojih za sodelovanje navaja, da ponudnik zagotavlja, da je avtomatizirani lekarniški sistem skladiščenja, ki deluje po FEFO metodi, proizvajalca ________________ kompatibilen in povezljiv s sistemoma lekarniško aplikacijo Orka.AOR, Vmotion virtualnimi policami, na način, da je mogoč iznos želenega pakiranja iz avtomatiziranega skladišča preko Vmotion virtualnih polic.
Naročnik z zahtevanimi referencami v obravnavanem postopku oddaje javnega naročila omejuje konkurenco med ponudniki, saj jih je oblikoval tako, da bo uspel pridobiti zgolj eno dopustno ponudbo.
Naročnika pozivamo, da referenčni pogoj oblikuje na način, da črta zahtevo po izkazovanju kompatibilnosti avtomatiziranega lekarniškega sistema skladiščenja z Vmotion virtualnimi policami, saj že povezljivost sistema z aplikacijo Orka.AOR zadostuje za izkaz, da je sistem preko tega vmesnika kompatibilen z virtualnimi policami, ne glede na proizvajalca le-teh (v vašem primeru Rowa Vmotion).

ODGOVOR
Naročnik dokumentacije ne bo spreminjal.
Naročnik za lekarniško poslovanje uporablja Orka.AOR programsko opremo in v lekarne namešča Vmotion virtualne police, ki jih nabavlja skladno z veljavnim javnim naročilom.


VPRAŠANJE
Naročnik v tehničnih zahtevah navaja zahtevo po implementaciji strojne in programske opreme ter povezave skladišča in naročnikovih Vmotion zaslonov z obstoječim lekarniškim informacijskim sistemom. (stran 21 razpisne dokumentacije, Tehnične zahteve za sklop 1, tretja alineja).
Menimo, da lahko naročnik od ponudnikov avtomatiziranih lekarniških sistemov za skladiščenje zdravil zahteva zgolj implementacijo strojne in programske opreme ter povezavo skladišča z naročnikovim lekarniškim informacijskim sistemom, za povezavo Vmotion zaslonov z naročnikovim lekarniškim informacijskim sistemom pa je dolžan poskrbeti ponudnik Vmotion zaslonov. Naročnika pozivamo, da ustrezno popravi oz. spremeni navedeno tehnično zahtevo.

ODGOVOR
Naročnik dokumentacije ne bo spreminjal.
Naročnik pri vzpostavitvi avtomatiziranega lekarniškega sistema skladiščenja zahteva implementacijo strojne in programske opreme ter povezavo z lekarniškim programom Orka.aor in Vmotion virtualnimi policami. Slednje zahteva zato, ker mora sistem za avtomatizirano skladiščenje izskladiščiti na Vmotion ekranu iz strani uporabnika izbrani artikel v, s strani uporabnika, navedeni količini in/ali na zahtevo uporabnika, Vmotion ekranu poslati podatek o stanju zalog v avtomatiziranem skladišču posameznega, opazovanega artikla.
Končni zahtevani sistem je sestavljen iz treh sklopov, ki medsebojno komunicirajo (pošiljajo podatke ali povprašujejo po podatkih) v obe smeri, in sicer: med Orka.aor kot ključno programsko rešitvijo v lekarni in sistemom avtomatiziranega skladišča poteka dvosmerna komunikacija kot tudi med Orka.aor in Vmotion virtualnimi policami in med sistemom avtomatiziranega skladišča in Vmotion virtualnimi policami.
Datum objave: 31.05.2019   08:41
VPRAŠANJE
Naročnik v tehničnih zahtevah za sklop 1, v točki A (stran 22 razpisne dokumentacije), navaja zahtevo po stekleni steni na zadnji krajši stranici sistema.

Zakaj je zahtevana steklena stena na zadnji krajši stranici? Iz skice postavitve je razvidno, da je robot potisnjen do končne stene objekta. Ali lahko ponudimo sistem, ki ima celotno daljšo stranico stekleno ali pa stekleno površino na prednji krajši stranici?

Taka zahteva zgolj dodatno kaže, da so tehnične zahteve natančen prepis tehničnih lastnosti enega izmed sistemov, ki trenutno obstaja na trgu.

ODGOVOR
Naročnik dokumentacije ne bo spreminjal.
Glede na arhitekturno zasnovo prostora je prostor za avtomatizirani sistem skladiščenja zamejen z dvema stebroma in predelno steno, ki po dolžini poteka od enega do drugega stebra. Na eni strani predelne stene je avtomatizirani sistem za skladiščenje, na drugi sta avtomatiziran sistem za vnos pakiranj in v nadaljevanju ločen prostor, ki je shramba za medicinske pripomočke. Vhod za osebje in serviserje je na edinem možnem mestu: s krajše stranice, ki je obrnjena v lekarno. Na levi, daljši stranici sistema, se nahaja avtomatiziran sistem za vnos pakiranj, med njim in zunanjo steno objekta je predelna stena z vhodom v skladišče medicinskih pripomočkov. Na desni, daljši stranici sistema se nahaja retro pult v oficini lekarne, druga krajša stranica sistema, ki mora biti steklena, saj se »prisloni« na stekleno zunanjo steno objekta s parapetom višine 40 cm, je v bistvu del izložbe lekarne in omogoča zunanjim mimoidočim vpogled v notranjost in delovanje sistema.
Kakršnakoli drugačna umestitev bi nujno zahtevala spremembe gradbenih načrtov, kar pa ni več mogoče, saj je gradnja objekta z obrtniškimi deli v zaključni fazi, prav tako ni mogoča sprememba projektne dokumentacije za notranjo opremo, saj je naročilo male vrednosti za izdelavo, dobavo in montažo lekarniškega pohištva za Lekarno pri ZD Bežigrad že zaključeno.
Naročnik je lekarno umestil v že prej projektiran objekt in tako ni imel vpliva.


VPRAŠANJE
Naročnik v tehničnih zahtevah za sklop 1, v točki D (stran 23 razpisne dokumentacije), navaja, da varnostni paket obsega certifikat oz. »potrdilo o preizkusu varnosti« TÜV ali drugi podobni oz. primerljiv varnostni certifikat neodvisne agencije ali inštituta.
Navedena zahteva ni dovolj konkretizirana. Zahtevo je možno razumeti na način, da morajo ponudniki ponudit avtomatiziran sistem, ki je do zadnjega vijaka pregledan in certificiran, tega pogoja pa ne izpolnjuje noben ponudnik takih sistemov. Zahteva po preverjanju nekega elementa, ki ga lahko štejemo kot del varnosti zato, ker ima en od ponudnikov pregledan del avtomatiziranega sistema, npr. del električne napeljave in ne celotnega sistema, kaže zgolj na favoriziranje enega izmed potencialnih ponudnikov.
Predlagamo, da naročnik navedeno zahtevo briše oz. da zahteva zgolj predložitev ES izjave o skladnosti, ki je jasno dokazljiva in zadostuje za prodajo sistemov v EU. Tudi po zagotovilu pristojnega inšpektorata v Sloveniji izjava ES v Evropi zadostuje za prodajo avtomatiziranih sistemov.

ODGOVOR
Naročnik dokumentacije ne bo spreminjal.
Ni mogoče enačiti minimalnih zahtev za prodajo nekega proizvoda (samoizjava CE) z legitimnimi zahtevami naročnika po višji in preverjeni varnosti s strani neodvisne organizacije za preverjanje varnosti. Zato si naročnik pridržuje pravico, da si zagotovi dokazljivo kakovosten in varni produkt potrjen s strani neodvisne institucije. Obenem pa uporaba certifikata preizkušene varnosti proizvoda s strani neodvisne organizacije (agencije ali instituta) za certificiranje pomeni samo dodatno skrbnost naročnika, da bo sistem varen in kvaliteten za uporabo.
Ponudniki lahko ponudijo sistem, ki je verificiran oz. certificiran s strani katerekoli neodvisne agencije ali instituta ali druge pravne osebe, ki je akreditirana za preverjanje in izdajanje varnostnih certifikatov.
Datum objave: 31.05.2019   08:42
VPRAŠANJE
Naročnik v pogojih za sodelovanje navaja, da ponudnik zagotavlja, da je avtomatizirani lekarniški sistem skladiščenja, ki deluje po FEFO metodi, proizvajalca ________________ kompatibilen in povezljiv s sistemoma lekarniško aplikacijo Orka.AOR, Vmotion virtualnimi policami, na način, da je mogoč iznos želenega pakiranja iz avtomatiziranega skladišča preko Vmotion virtualnih polic.

Naročnik z zahtevanimi referencami v obravnavanem postopku oddaje javnega naročila omejuje konkurenco med ponudniki, saj jih je oblikoval tako, da bo uspel pridobiti zgolj eno dopustno ponudbo.
Naročnika pozivamo, da referenčni pogoj oblikuje na način, da črta zahtevo po izkazovanju kompatibilnosti avtomatiziranega lekarniškega sistema skladiščenja z Vmotion virtualnimi policami, saj že povezljivost sistema z aplikacijo Orka.AOR zadostuje za izkaz, da je sistem preko tega vmesnika kompatibilen z virtualnimi policami, ne glede na proizvajalca le-teh (v vašem primeru Rowa Vmotion).


ODGOVOR
Naročnik dokumentacije ne bo spreminjal.
Naročnik za lekarniško poslovanje uporablja Orka.AOR programsko opremo in v lekarne namešča Vmotion virtualne police, ki jih nabavlja skladno z veljavnim javnim naročilom.Datum objave: 05.06.2019   13:01
VPRAŠANJE
V razpisni dokumetaciji je zahtevan čas izskladiščenja največ 12 sekund do treh enakih ali različnih pakiranj hkrati, in sicer kadar koli v poslovnem času za stranke lekarne in tudi v času večjih obremenitev, ko je v lekarni največ strank. Čas izskladiščenja se šteje od trenutka, ko se v informacijski sistem naročnika pošlje zahteva za izdajo pakiranj pa do dejanskega iznosa na izdajno mesto v oficini.
Sklepamo, da se zahteva nanaša na direktna izdajna mesta 1,2 3, ki so neposredno ob robotu. Pri oddaljenih izdajnih mestih 4, 5 in 6 na katerih se vrši izdaja preko zunanjega transportnega traku, pa se pri času izdaj upošteva tudi čas, ki ga pakiranja porabijo za pot na transportnem traku in spiralnem toboganu do izdajnega mesta. Prosimo za potrditev.

ODGOVOR
Potrjujemo, da se zahteva nanaša na najbolj frekventa izdajna mesta 1, 2 in 3, ki se nahajajo neposredno za robotom in pri katerih ni potrebna uporaba transportnega traku.VPRAŠANJE
Ali bi zadostovalo, da ponudnik predloži referenci za dve namestitvi avtomatiziranega lekarniškega sistema skladiščenja, ki uspešno po FEFO metodi delujeta v lekarniškem okolju z Vmotion virtualnimi lekarniškimi policami in poljubnim lekarniškim informacijskim sistemom najmanj 6 mesecev ter hkratno predložitvijo dveh referenc za namestitev avtomatiziranega lekarniškega sistema skladiščenja, ki uspešno po FEFO metodi delujeta v lekarniškem okolju s poljubnim sistemom virtualnih lekarniških polic ter hkrati z lekarniškim informacijskim sistemom Orka.AOR najmanj 6 mesecev. Na ta način bi naročnik pridobil ustrezne zagotovitve, da je ponudnik sposoben ponuditi sistem, ki bo deloval skladno z naročnikovimi zahtevami glede povezljivosti med sistemi.

ODGOVOR
Ponudnik naj poda ponudbo skladno z zahtevami naročnika.VPRAŠANJE
Naročnik v tehničnih zahtevah za sklop 1, v točki D (stran 23 razpisne dokumentacije), navaja, da varnostni paket obsega certifikat oz. »potrdilo o preizkusu varnosti« TÜV ali drugi podobni oz. primerljiv varnostni certifikat neodvisne agencije ali inštituta.
Ali pravilno razumemo, da naročnik v okviru te zahteve priznava vse podeljene certifikate oz. potrdila o testiranju varnosti, ki jih je na dobaviteljevem avtomatiziranem lekarniškem sistemu skladiščenja izvedla in potrdila neodvisna inštitucija TÜV (kot so recimo TÜV GS, TÜV LGA, itn)?

ODGOVOR
Naročnik priznava vse podeljene certifikate oz. potrdila o testiranju varnosti, ki jih je na ponudnikovem avtomatiziranem lekarniškem sistemu skladiščenja izvedla in potrdila katerakoli za to verificirana neodvisna inštitucija, kot so to npr. GS, LGA ipd certifikati oz. potrdila neodvisne institucije TÜV.