Dosje javnega naročila 003047/2019
Naročnik: GOZDARSKI INŠTITUT SLOVENIJE, Večna pot 2, 1000 Ljubljana
Blago: NAKUP RAZISKOVALNE OPREME: "Rekonstrukcija infrastrukture za raziskovanje vpliva biotskih dejavnikov za zdravje gozdov"
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 38.291,02 EUR

JN003047/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 14.05.2019
JN003047/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.05.2019
JN003047/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 22.05.2019
JN003047/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.07.2019
JN003047/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 19.08.2019
JN003047/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 16.12.2019
JN003047/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 16.12.2019
JN003047/2019-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 16.12.2019
JN003047/2019-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 16.12.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003047/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
GOZDARSKI INŠTITUT SLOVENIJE
Večna pot 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Adrijana Trekman
adrijana.trekman@gozdis.si
+386 12007868
+386 12573589

Internetni naslovi
http://www.gozdis.si
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9391
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.gozdis.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9391
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Javni raziskovalni zavod
I.5 Glavna področja dejavnosti
Raziskovalna dejavnost


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: NAKUP RAZISKOVALNE OPREME: "Rekonstrukcija infrastrukture za raziskovanje vpliva biotskih dejavnikov za zdravje gozdov"
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33157500
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Raziskovalna oprema za "Rekonstrukcijo infrastrukture za raziskovanje vpliva biotskih dejavnikov za zdravje gozdov"
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za vse sklope
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: STEREOMIKROSKOP S PRIBOROM
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38510000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: LJUBLJANA, GOZDARSKI INŠTITUT SLOVENIJE, VEČNA POT 2
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup raziskovalne opreme
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 90
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: GIBLJIVA ODSESOVALNA ROKA - Sistem odsesovanja hlapov
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
42999100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: LJUBLJANA, GOZDARSKI INŠTITUT SLOVENIJE, VEČNA POT 2
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup raziskovalne opreme
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 90
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: ZAŠČITNA BIOLOŠKA KOMORA
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33157500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: LJUBLJANA, GOZDARSKI INŠTITUT SLOVENIJE, VEČNA POT 2
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup raziskovalne opreme
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 90
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: PCR KOMORA
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33157500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: LJUBLJANA, GOZDARSKI INŠTITUT SLOVENIJE, VEČNA POT 2
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup raziskovalne opreme
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 90
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: MEŠALNI MLIN ZA PRIPRAVO VZORCEV Z MEŠALNIMI KOMORAMI (posodice)
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
14811000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: LJUBLJANA, GOZDARSKI INŠTITUT SLOVENIJE, VEČNA POT 2
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup raziskovalne opreme
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 88
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: ELEKTRONSKA PIPETA
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38437000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: LJUBLJANA, GOZDARSKI INŠTITUT SLOVENIJE, VEČNA POT 2
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup raziskovalne opreme
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 90
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: LABORATORIJSKA HLADILNA OMARA ZA REFERENČNE VZORCE
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39711130
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: LJUBLJANA, GOZDARSKI INŠTITUT SLOVENIJE, VEČNA POT 2
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup raziskovalne opreme
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 90
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
04.06.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 04.06.2019   09:15


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 24.05.2019   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
14.05.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 15.05.2019   07:15
VPRAŠANJE
Če pravilno razumemo, reference niso nujno potrebne (torej niso izločitveni faktor), ampak le prispevajo ( seveda v primeru, da jih imamo) pri višji oceni pri točkovanju. Prosimo za potrditev.

ODGOVOR


Res je.

Datum objave: 15.05.2019   10:54
VPRAŠANJE
V tabeli na zadnji strani Navodil za pripravo ponudbe ste v zadnji koloni zapisali Vzorec pogodbe: Pogodba o dobavi elektronske pisarniške opreme. Velja za sklop 1 (STEREOMIKROSKOP S PRIBOROM nabava in montaža ter uvajanje v delo z napravo).
Vprašanje 1: Verjetno je prišlo do napakice, saj ne gre za dobavo elektronske pisarniške opreme.
Vprašanje 2: Predvidevamo, da je verjetno potrebno priložiti parafiran, podpisan in žigosan vzorec pogodbe za nakup raziskovalne opreme ne glede na kateri sklop se prijavljamo (v opisu v tabeli je navedeno le za sklop 1 (STEREOMIKROSKOP S PRIBOROM)). Sprašujemo torej ali prilagamo parafiran, podpisan in žigosan vzorec pogodbe za nakup raziskovalne opreme tudi, če se prijavljamo na sklope 2,3,4,5,6,7.
Vprašanje 3: Ali je potrebno vzorec pogodbe v katerem koli delu tudi izpolniti?
Vprašanje 4: Ali zadostuje, da v primer, če se prijavljamo na sklop 3 in na sklop 5 priložimo samo en parafiran, podpisan in žigosan vzorec pogodbe?


ODGOVOR

ja, v tabeli seznama dokumentacije je napaka. Vzorec pogodbe velja za vse sklope ne samo za sklop 1.

Vprašanje 1: v vzorcu pogodbe je pravilno napisano, napaka je samo v seznamu dokumentov
Vprašanje 2: predložite samo en parafiran, podpisan in žigosan vzorec pogodbe četudi se prijavljate na več sklopov
Vprašanje 3: ni potrebno, ker se izpolnjuje, ko je ponudnik izbran in bo z njim sklenjena pogodba
Vprašanje 4: en izvod za vse sklope


Datum objave: 15.05.2019   11:00
VPRAŠANJE
Vprašanje 1: Ali je potrebno prilagati kataloški material ali druga tehnična dokazila.
Vprašanje 2: Ali zadostuje, da navedemo ceno v obrazec 1 Ponudba ali želite, da prilagamo še kakšen lasten predračun?
Vprašanje 3: Ali obstaja kakšna časovna omejitev pri navajanju referenčnih poslov, ki jih navajamo v obrazcu Referenčna lista (npr. v obdobju 5 let pred objavo razpisa) ali pa to ni pomembno in boste upoštevali vse referenčne posle.
Vprašanje 3: Na zadnji strani Navodil z pripravo ponudbe ste priložili tabelo in zapisali "Zaželeno je, da so zahtevani dokumenti zloženi po spodaj navedenem vrstnem redu. Prav tako je zaželeno, da so vse strani ponudbene dokumentacije oštevilčene z zaporednimi številkami." V tabeli niste navedli dokazila Bonitetna ocena s strani bonitetne hiše. Ker je obrazec plačljiv, nas zanima ali ga torej moramo prilagati kot dokazilo ali to ni potrebno.


ODGOVOR

Vprašanje 1: Da, iz prijave mora biti razvidno, da oprema zadostuje zahtevam iz razpisa.

Vprašanje 2: Ceno za sklop navedete samo v ponudbi.

Vprašanje 3: Ni omejitve.

Vprašanje 3: Bonitethna ocena je pogoj za sodelovanje (Finančna in poslovna sposobnost - Pogoj 1) zato v tabeli ni napisana.

Datum objave: 15.05.2019   14:04
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Naročnika prosimo da ponudnikom omogoča predložitev ESPD obrazca ( in da narocnik tudi objavi ESPD obrazec):
Ponudnik ima pravico oddati ESPD, kot predhodni dokaz da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije ki jih zahteva naročnik. ZJN-3, člen 79,

79. člen (enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila ESPD)
(1) Ob predložitvi prijav za sodelovanje ali ponudb naročnik namesto potrdil, ki jih
izdajajo javni organi ali tretje osebe, sprejme ESPD, ki vključuje posodobljeno lastno izjavo,
kot predhodni dokaz, da določen gospodarski subjekt:
a) ni v enem od položajev iz 75. člena tega zakona, zaradi katerega so ali bi lahko bili
gospodarski subjekti izključeni iz sodelovanja v postopku javnega naročanja;
b) izpolnjuje ustrezne pogoje za sodelovanje, določene v skladu s 76. členom tega zakona;
c) če je to primerno, izpolnjuje objektivna pravila in merila, določena v skladu z 82. členom
tega zakona.

(3) ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da ne obstajajo
razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne
informacije, ki jih zahteva naročnik. Poleg tega je v ESPD naveden uradni organ ali tretja
oseba, odgovorna za izdajo dokazil, vključuje pa tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski
subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti ta dokazila.


ODGOVOR

Skladno z ZJN-3 ESPD obrazec za Naročilo male vrednosti ni obvezen in ga lahko nadomešča druga izjava. Glede na to, je v obrazcih razpisne dokumentacije "Krovna izjava", katero podpiše odgovorna oseba in s katero izjavljate, da izpolnjujete vse pogoje za sodelovanje pri razpisu. V ponudbi ni potrebno prilagati nikakršnih dokazil.


Datum objave: 15.05.2019   14:09
VPRAŠANJE
V enem od sklopov zahtevate:
20. Ponujena oprema mora imeti minimalno eno leto garancijske dobe. Zaželena je daljša garancijska doba, preseganje minimalne zahtevane garancijske dobe pa prinaša dodatne točke pri ocenjevanju ponudbe. Morebitni stroški povezani s podaljšanjem garancije morajo biti vključeni v ponudbo.
21. V ponudbi mora biti obvezno naveden pooblaščen servis za Republiko Slovenijo. Iz ponudbe mora biti razviden naslov.

23. V ponudbi mora biti naveden predviden rok v katerem lahko ponudnik dobavi opremo po podpisu pogodbe, pri čemer mora biti oprema dostavljena najkasneje do 14. 9. 2019.

glede na to da ste odgovorili da ni potrebno prilagati lastnih predračunov, v objavljenih obrazcih pa teh podatkov ne moremo vprisovati, vas sprašujemo, kam oz. kje navedemo npr. garancijsko dobo, dobavni rok, navedbe o pooblaščenem servisu v RS itd,. Hvala

ODGOVOR

Velja za zahteve 20., 21. in 23.

Vsi obrazci so v Word obliki, kar pomeni, da v obrazcu Ponudba lahko dopišete vse zgoraj naštete točke(zahteve), pri čemer naj bo jasno razvidno na kateri sklop in zahtevo se nanaša. Lahko pa priložite tudi npr. svoj dokument, predračun, ipd. iz katerega bo jasno razviden odgovor na naštete zahteve.

Datum objave: 15.05.2019   14:13
VPRAŠANJE
Če pravilno razumemo, reference niso nujno potrebne (torej niso izločitveni faktor), ampak le prispevajo ( seveda v primeru, da jih imamo) pri višji oceni pri točkovanju. Prosimo za potrditev.

ODGOVOR

Omejitev ni, naj bodo pa navedene reference najbolj aktualne.
Datum objave: 16.05.2019   08:42
VPRAŠANJE
Naročnika opozarjamo da obrazcev NI potrebno izrecno podpisati, žigosati, parafirati.
Ob vlozitvi prijave na portalu se obrazci podpisejo elektronsko s strani zakonitega zastopnika in se s tem štejejo kot podpisani s stran ponudnika.

ODGOVOR

Aplikacija eOddaja je bila ravno pred kratkim posodobljena, tako da se za oddajo ponudbe ne zahteva več niti elektronski certifikat. Ponudbo lahko odda kdorkoli, ki ima v aplikaciji eOddaja dodeljene pravice za oddajo ponudbe. Tako da ne drži, da se ponudba ob oddaji elektronsko podpiše s strani zakonitega zastopnika, saj praviloma zakoniti zastopniki ne oddajajo ponudb (pravice navadno dodelijo tajnici, vodji komerciale, ipd.). Ravno zato je primerno, da zakoniti zastopnik vsaj podpiše in žigosa dokumente v fizični obliki, ki nato skenirani sestavljajo oddano ponudbo. Glede na to naročnik želi podpisane in žigosane dokumente, kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

Datum objave: 16.05.2019   08:43
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Naročnika pozivamo, da je uporaba referenc kot merilo NEZAKONITA in da jih odstrani kot merilo. Reference so lahko POGOJ, ne pa merilo!

DKOM v zvezi z št. 018-164/2014: "....Razlikovanje ponudnikov glede na to, ali ima posamezen ponudnik eno, , štiri, pet ali sedem referenc ne more predstavljati podlage za ugotavljanje katera ponudba je ekonomsko bolj ali manj ugodna. Ravno tako ne sme ponudnik z več referencami dobiti več točk. Višje število referenc NE zagotavlja relevantnih informacij o kvaliteti storitve. ki bo izvedena v okviru dotičnega naročila...."!

Naročnika pozivamo, da navede reference kot POGOJ za sodelovanje in KVEČJEMU, da ponudniki prilozimo referenco za vsaj 1 sklop za katerega se prijavljamo. Na ta nacin bo omogočena primerljivost ponudb na enakem imenovalcu. Ne pa da pridobivamo reference v nedogled po načinu kdo dobi več referenc....ODGOVOR

Hvala za opozorilo. naročnik bo v tem delu popravil razpisno dokumentacijo in objavil čistopis na spletni strani naročnika.


Datum objave: 16.05.2019   10:54
VPRAŠANJE
SKLOP 6:

22. Zaželeno je, da ponudnik priloži tudi referenčno listo (najmanj dveh) laboratorijev oz. podjetij, ki uporabljajo enakovrstno opremo. Za enakovrstno opremo se šteje vsaka oprema, ki funkcionalno služi enakemu namenu kot oprema, ki je predmet naročila.

Prosimo za pojasnilo kakšno je ocenjevanje ponudb če imamo le eno referenco. V točki 22 namreč zahtevate najmanj 2 referenci. Ali to pomeni, da v primeru, če navedemo samo 1 referenco, se pri merilu za ocenjevanje šteje 0 točk?

ODGOVOR

Naročnik bo spremenil razpisno dokumentacijo in objavil čistopis na spletni strani.


Datum objave: 16.05.2019   12:58
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Naročnika pozivamo, da je uporaba referenc kot merilo NEZAKONITA in da jih odstrani kot merilo. Reference so lahko POGOJ, ne pa merilo!

DKOM v zvezi z št. 018-164/2014: "....Razlikovanje ponudnikov glede na to, ali ima posamezen ponudnik eno, , štiri, pet ali sedem referenc ne more predstavljati podlage za ugotavljanje katera ponudba je ekonomsko bolj ali manj ugodna. Ravno tako ne sme ponudnik z več referencami dobiti več točk. Višje število referenc NE zagotavlja relevantnih informacij o kvaliteti storitve. ki bo izvedena v okviru dotičnega naročila...."!

Naročnika pozivamo, da navede reference kot POGOJ za sodelovanje in KVEČJEMU, da ponudniki prilozimo referenco za vsaj 1 sklop za katerega se prijavljamo. Na ta nacin bo omogočena primerljivost ponudb na enakem imenovalcu. Ne pa da pridobivamo reference v nedogled po načinu kdo dobi več referenc....ODGOVOR
Naročnik spreminja razpisno dokumentacijo in objavlja čistopis RD z dne 16. 5. 2019 na naročnikovi spletni strani.Datum objave: 16.05.2019   16:22
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Vezano na zahteve : SKLOP 3 zašščitna biološka komora : 1. stroški tehničnega pregleda in vzdrževanja
Kako oblikujemo ceno? Vzrdzevanje oz. pregled 1 x na leto ali zeli narocnik drugace ? točki 35. in 36.

Hvala

ODGOVOR

Naročnik je na spletni strani objavil spremenjeno razpisno dokumentacijo.


Datum objave: 20.05.2019   08:30
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za potrditev, da pravilno razumemo, da po na novo objavljeni razpisni dokumentaciji ni potrebno priložiti referenc.

Hvala.

ODGOVOR


Ni potrebno priložiti referenc.

Datum objave: 20.05.2019   08:34
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Prosimo za pojasnilo: Torej ESPD ni potrebno prilagati, ker gre za NMV in zadostuje podpis krovne izjave v dokumentaciji. Kaj pa v zvezi s potrdili o nekaznovanosti za fizicne in pravne cebe?

Na podlagi odločitve Državne revizijske komisije štev. 018-135/2018 z dne 10.9.2018 in štev. 018-170/2018 12.11.2018, iz katerih izhaja, da mora ponudnik oziroma ponudba pogoje 75. člena ZJN-3 vsebinsko izpolnjevati v trenutku poteka roka za predložitev ponudb, kar pomeni, da naročnik nima možnosti potrdil iz kazenske evidence v Republiki Sloveniji preveriti za nazaj, saj evidenca Ministrstva za pravosodje tega ne omogoča.

Ker na dan poteka roka za predložitev ponudb, ne moremo pridobiti ustreznega potrdila, prosimo da lahko anrocniku posljemo ustrezna dokazila po posti v roku 10 dni po poteku roka za oddajo ponudb.ODGOVOR


Ponudnik mora pogoje izpolnjevati ves čas postopka, naročnik pa lahko kadakoli v primeru suma izvede preverbo izpolnjevanja pogojev. Prosimo, da skladno z zahtevami razpisne dokumentacije predložite podpisane izjave in pooblastila glede nekaznovanosti za fizične in pravne osebe.

Datum objave: 20.05.2019   08:55
VPRAŠANJE
Objavili ste čistopis razpisne dokumentacije. Ker je dokument v pdf. formatu, nam ne preostane drugega kot , da vpisujemo podatke ročno. Prosimo, da racionalizirate naše delo in objavite obrazce v Wordu, da jih lahko izpolnimo hitreje in enostavnejše, kot ste to objavili tudi v prvi verziji objavljene razpisne dokumentacije. Vnaprej hvala.

ODGOVOR

Naročnik je na spletni strani objavil obrazce v Word obliki.


Datum objave: 20.05.2019   10:42
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Naročnika ponovno pozivamo : Vezano na zahteve : SKLOP 3 zašščitna biološka komora : 1. stroški tehničnega pregleda in vzdrževanja
Kako oblikujemo ceno? Vzrdzevanje oz. tehnicni pregled 1 x na leto ali zeli narocnik drugace ?
V novi dokumentaciji ni definirano.

Hvala


ODGOVOR


ODGOVOR: Zanima nas ocena stroškov enkratnega posega, ki bi (teoretično) vseboval vse naštete zahteve iz #34.

Datum objave: 20.05.2019   10:44
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali drži, da mora dobavitelj zagotavljati rezervne dele še najmanj 3 leta po poteku garancijske dobe (pogodba 18. člen), ali 3 leta po inštalaciji (Obr. 8)ODGOVOR


Npr.: Dobavitelj mora zagotavljati rezervne dele v skladu z zahtevami navedenimi v posameznem sklopu za katerega se dobavitelj prijavlja, če v klopu ni omenjene zahteve se upošteva, da mora dobavitelj zagotavljati rezervne dele kot je opredeljeno v Pogodbi (pogodba, 18.člen), oz. kar je daljši čas zagotavljanja rezervnih delov.

Naročnik bo v pogodbi to popravil in predlog pogodbe objavil na spletni strani.

Datum objave: 20.05.2019   10:57
VPRAŠANJE
Naročnika ponovno pozivamo, da ravna v skladu z DKOM štev. 018-135/2018 z dne 10.9.2018 in štev. 018-170/2018 12.11.2018, iz katerih izhaja, da mora ponudnik oziroma ponudba pogoje 75. člena ZJN-3 vsebinsko izpolnjevati V TRENUTKU POTEKA ROKA ZA PREDLOŽITEV PONUDB, kar pomeni, da naročnik nima možnosti potrdil iz kazenske evidence v Republiki Sloveniji preveriti za nazaj, saj evidenca Ministrstva za pravosodje tega ne omogoča.

Ker na dan poteka roka za predložitev ponudb, ne moremo predložiti ustreznih potrdil, , prosimo da lahko narocniku posljemo ustrezna dokazila ki odrazajo nekaznovanost na dan poteka roka za oddajo ponudb po posti v roku 10 dni po poteku roka za oddajo ponudb.

Določilo 67. člena ZJN-3 določa, da mora naročnik pri izvajanju pogodbe o izvedbi javnega naročila ali okvirnega sporazuma sklenitve pogodbe ali okvirnega sporazuma v primeru suma izvede preverjanje : nekaznovanosti, plačila davkov, negativne reference pri ponudniku.
To ne izkljucuje dejstva, da moramo ponudniki oddati potrdila o nekaznovanosti in plačilu davkov na dan poteka roka za oddajo ponudb.

ODGOVOR


Kot izhaja iz navedenih odločitev, ima naročnik možnost, da zahteva ustrezno formalno izjavo o tem, da na dan poteka roka za predložitev ponudb ni obstajal izključitveni razlog iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik vztraja, da ponudniki v ponudbi predložijo zahtevane izjave, ki bodo naročniku omogočale preverbo v kazenski evidenci. V kolikor bo naročnik ocenil za potrebno, pa bo od ponudnikov zahteval tudi ustrezno formalno izjavo o tem, da na dan poteka roka za predložitev ponudb ni obstajal izključitveni razlog iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3.

Datum objave: 20.05.2019   14:46
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Naročnika prosimo za spodnje informacije:

1. Obrazec št. 1 : PONUDBA : Ali navedemo cene brez DDV ki zajemajo vsa naročnikova marila? ( nabavna cena + stroski vnosa/montaze + stroski tehnicnega pregleda/vzdrzevanja) ?
2. Obrazec st. 3 in 4 : Ali je potrebno kot tuje podjetje predloziti ta dva obrazca? Narocnik ne more preverjati podatkov iz kazenske evidence in je to tudi nesmiselno po DKOM odlocitvi štev. 018-135/2018 z dne 10.9.2018 in štev. 018-170/2018 12.11.2018, iz katerih izhaja, da mora ponudnik oziroma ponudba pogoje 75. člena ZJN-3 vsebinsko izpolnjevati v trenutku poteka roka za predložitev ponudb, kar pomeni, da naročnik nima možnosti potrdil iz kazenske evidence v Republiki Sloveniji preveriti za nazaj, saj evidenca Ministrstva za pravosodje tega ne omogoča.
V kolikor nismo navedli nibenega kot prokurista in imamo samo enega zakonitega zastopnika ali je potrebno prilagati obrazec 4 ?
3. Obrazec 5 : REFERENČNA LISTA: Koliko referenc zahteva naročnik kot pogoj? Navedenih je 5 in pise da se lahko obrazec po potrebi kopira za več referenc, Naročnika pozivamo da navajanje referenc v nedogled je nesmiselno, ker je referenca pogoj. Kaksne reference so misljene - za podobno opremo katero ponujamo?

hvala

ODGOVOR


1. Vse cene so brez DDV, pri čemer navedite kakšen DDV se obračunava. Pod ceno v Obrazcu 1: PONUDBA vpišite nabavno vrednost opreme posameznega sklopa, ki mora vsebovati vse stroške iz zahtev, specificiranih za to merilo (Merilo 1).
Stroške drugih meril (stroški vnosa, tehnični pregledi, ipd) so dodatna priloga, ki služijo tudi kot merilo in jih priložite kot Prilogo.

2.Kot izhaja iz navedenih odločitev, ima naročnik možnost, da zahteva ustrezno formalno izjavo o tem, da na dan poteka roka za predložitev ponudb ni obstajal izključitveni razlog iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik vztraja, da ponudniki v ponudbi predložijo zahtevane izjave, ki bodo naročniku omogočale preverbo v kazenski evidenci. V kolikor bo naročnik ocenil za potrebno, pa bo od ponudnikov zahteval tudi ustrezno formalno izjavo o tem, da na dan poteka roka za predložitev ponudb ni obstajal izključitveni razlog iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3.

3. Dne 16.5.2019 je bil objavljen čistopis RD, pri čemer so bile reference kot merilo izločene in niso več potrebne. Naročnik v pogojih ne zahteva referenc. Naročnik predlaga, da preberete čistopis RD.

Datum objave: 21.05.2019   10:11
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Razpis je sestavljen iz 7 sklopov, ponudnik pa lahko odda ponudbo za posamezen sklop, tako da lahko pride do primera, da je ponudbena vrednost manjša od 1000 z ddv.. Zaradi tega in deleža stroška, ki ga v ponudbi predstavlja predložitev bonitetne ocene, prosimo naročnika, da v primeru, da je ponudbena vrednost manjša od 1000 z ddv, ne zahteva predložitve bonitetne ocene.

Hvala lepa.ODGOVOR

Naročnik ne spreminja pogoja v razpisni dokumentaciji.


Datum objave: 21.05.2019   11:33
VPRAŠANJE
Spoštovani,

1. Prosimo za informacijo kateri mlin je imel naročnik v mislih pri SKLOP št. 5: Mešalni mlin za pripravo vzorcev z mešalnimi komorami (posodice)?
Prosili bi za proizvajalca in model, ter kataloške številke za željene posodice. da lahko na podlagi tega lhitreje preverimo še za možne alternative.
2. Prosimo za informacijo katero pipeto je imel naročnik v mislih pri sklopu št. 6 : elektronska pipeta)?
Prosili bi za proizvajalca in model, ter kataloške številke da lahko na podlagi tega hitreje preverimo še za možne alternative.

Hvala,

ODGOVOR

Tehnične specifikacije opreme so navedene v razpisni dokumentaciji. Ponudnik naj ponudi opremo v skladu s temi specifikacijami.

Datum objave: 22.05.2019   06:59
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Razpis je sestavljen iz 7 sklopov, ponudnik pa lahko odda ponudbo za posamezen sklop, tako da lahko pride do primera, da je ponudbena vrednost manjša od 1000 z ddv.. Zaradi tega in deleža stroška, ki ga v ponudbi predstavlja predložitev bonitetne ocene, prosimo naročnika, da v primeru, da je ponudbena vrednost manjša od 1000 z ddv, ne zahteva predložitve bonitetne ocene.

Hvala lepa.ODGOVOR


Naročnik sporoča, da za sklope s pričakovanimi nizkimi vrednostmi do 1.000,00 EUR z DDV za posamezen sklop ne bo zahteval izpolnjevanja pogoja glede bonitetne ocene.

Datum objave: 23.05.2019   07:07
VPRAŠANJE

Pozdravljeni,

glede na naročnikov zadnji odgovor:
"Naročnik sporoča, da za sklope s pričakovanimi nizkimi vrednostmi do 1.000,00 EUR z DDV za posamezen sklop ne bo zahteval izpolnjevanja pogoja glede bonitetne ocene. "

prosimo za potrditev, da ponudniku v primeru ponudbe do 1000 EUR z DDV NI potrebno priložiti bonitetne ocene.

Hvala.

ODGOVOR


Naročnik potrjuje odgovor, da ni potrebno oddati bonitetne ocene v primeru oddaje ponudbe za samo en sklop do 1.000,00 EUR z DDV

Datum objave: 23.05.2019   07:08
VPRAŠANJE

Pozdravljeni,

glede na naročnikov zadnji odgovor:
"Naročnik sporoča, da za sklope s pričakovanimi nizkimi vrednostmi do 1.000,00 EUR z DDV za posamezen sklop ne bo zahteval izpolnjevanja pogoja glede bonitetne ocene. "

prosimo za potrditev, da ponudniku v primeru ponudbe do 1000 EUR z DDV NI potrebno priložiti bonitetne ocene.

Hvala.

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Spoštovani,

Glede na to, da naročnik že uporablja PCR komoro proizvajalca, katerega identičen proizvod nameravamo ponuditi, prosimo naročnika, da pri sklopu 4 umakne zahtevo pod točko 2 po učinkovitosti razreda H14 po standardu EN 1822:2009.

Prav tako naročnika prosimo, da pri sklopu 4. umakne umakne zahtevo pod točko 15 po nastavljivi moči kroženja zraka z možnostjo izklopa.

Hvala.

ODGOVOR


Oprema v razpisu je namenjena za delo v laboratoriju, kjer ni PCR komore. Zaradi narave dela mora PCR komora zadostovati zahtevam iz razpisa.

Datum objave: 23.05.2019   07:09
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo za pojasnilo vezano na sklop 3 : MIKROBIOLOŠKA VARNOSTNA KOMORA : Osnovne tehnične zahteve:
1. Tehnične lastnosti in zmogljivosti morajo ustrezati standardu za biološke zaščitne komore
RAZREDA II, tip A2 oz. standardu SIST EN 12469:2000 in DIN 12980:2005

aLI NAročnik resnicno potrebuje Standard DIN 12980:2005? Obicajno zadostuje da je komora 2. razreda , TIP A2 in Standard SIST EN 12469:2000. Standard DIN 12980:2005 je namenjen rokovanju s citotoksicnimi substancami - ali bo narocnik rokoval z le temi?


ODGOVOR


Naročnik je umaknik pogoj DIN 12980:2005 iz zahtev, oz. ga ne bo upošteval kot zahtevo. Objava v čistopisu RD z dne 21.5.2019.Datum objave: 23.05.2019   10:35
VPRAŠANJE


Ali v OBR ponudba v stolpec DDV vpišemo 22% ali znesek DDV-ja?

Hvala.

ODGOVOR


Znesek DDV.

Datum objave: 27.05.2019   09:36
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo za informacijo, vezano na sklop 3 : ZAŠČITNA KOMORA :
Zatheva 13. Najmanj ena (1) električna vtičnica v delovnem prostoru komore, na levi strani.

VPRAŠANJE : Ali je lahko prikljucek na desni strani ?

ODGOVOR

Zaradi narave dela morajo biti priključeki za elektriko v delovnem prostoru komore na levi strani.


Datum objave: 27.05.2019   09:37
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

iz razpisne dokumentacije za Sklop 2 ni jasno razvidno, ali je v naročilo zajeta tudi dobava ventilatorja in cevi za odsesovalno roko. Prosim, za jasnejšo razlago. Najlepša hvala!

ODGOVOR


Da. Princip delovanja temelji na postavitvi prilagodljivega odsesovalnega sistema nad virom onesnaževanja in odsesevanju hlapov ter odvodu zraka iz prostora. To pomeni, da mora ponudba vsebovati vse elemente (točka 14.), ki bodo omogočali funkcioniranje in zagotavljali delovanje celotnega odsesevalnega sistema odvoda zraka iz prostora, kamor spadajo tudi ventilator in cevi.

Datum objave: 27.05.2019   09:38
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Imeli bi vprašanje v zvezi Osnovnih tehničnih zahtevah za Sklop 3 - MIKROBIOLOŠKA VARNOSTNA KOMORA.

Pri točki 13 navajate, da se zahteva da je: Najmanj ena (1) električna vtičnica v delovnem prostoru komore, na levi strani...
Ali je sprejemljivo, da je utičnica (ali več njih) na desni strani?

*Pri Mikrobioloških varnostnih komorah bi namreč podobna sprememba (prestavljanje vtičnic) zahtevala ponovno certificiranje opreme po SIST EN 12469:2000,.

Hvala in LP

ODGOVOR

Zaradi narave dela morajo biti priključeki za elektriko v delovnem prostoru komore na levi strani.


Datum objave: 27.05.2019   09:40
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Glede vaše zahteve po debelini izolacije 70 mm (Sklop 7: Laboratorijska hladilna omara za referenčne vzorce > Osnovne tehnične zahteve > Točka 9) imamo komentar oz. prošnjo.

Smatramo, da debelina izolacije ne sme biti kriterij, saj je bolj pomembna kvaliteta izolacije, ki pa rezultira učinkovitejši rabi energije, boljšem/slabšem temperaturnem gradientu, homogenosti, povrnitvi temperature po daljšem odpiranju vrat ipd.
Kriterij učinkovite rabe energije je že upoštevan z zahtevo po »čim višji varčnosti« (točka 32), ki pa prinaša dodatne točke, kar je prav.
Prav tako sta z Osnovnimi tehničnimi zahtevami definirana temperaturni gradient (točka 7) in homogenost (točka 8).
Debelina izolacije tako ne predstavlja dodatni ukrep v smislu energetske učinkovitosti temveč izločitveni dejavnik za proizvajalce, ki so z napredno tehnologijo (s številnimi raziskavami in razvoju materialov) dosegli enako ali boljšo učinkovitost z manjšo debelino izolacije.

Prosimo, da omilite (zmanjšate vsaj na 50 ali 60 mm) ali celo umaknete omenjeno zahtevo.

Hvala in LP

ODGOVOR

Naročnik dopušča izolacijo manjšo od 70mm (Sklop 7: Laboratorijska hladilna omara za referenčne vzorce > Osnovne tehnične zahteve > Točka 9) ob zagotavljanju ponudnika, da izolacija in priključna moč ponujenega hladilnika zagotavljata nizko nihanje temperature in vzdrževanje ter hitro povrnitev temperature v ohlajenem prostoru (npr. pri daljšem odpiranju vrat).


Datum objave: 27.05.2019   09:41
VPRAŠANJE
Sklop 7: Laboratorijska hladilna omara za referenčne vzorce
Spoštovani,
Prosimo za pojasnilo kaj pomeni temperaturni gradient?
Ali ustreza hladilna komora z uniformnostjo +/-1,5°C @4°C in stabilnostjo +/-0,8°C @4°C (v sredini hladilnika).
Hvala in LP.ODGOVOR

Temperaturni gradient je dovoljena razlika med najvišjo in najnižjo temperaturo zraka v uporabnem prostoru hladilne omare.


Datum objave: 27.05.2019   09:42
VPRAŠANJE
Sklop 7: Laboratorijska hladilna omara za referenčne vzorce
Ali je potrebno ob instalaciji izvesti tudi ovrednotenje temperature v času in v prostoru v 9 točkah s strani akreditiranega laboratorija?
Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR


NE. Vendar mora ponudnik zagotavljati temperaturni gradient in homogenost v hladilnem prostoru v skladu z zahtevami iz razpisa.

Datum objave: 27.05.2019   09:44
VPRAŠANJE
Sklop 7: Laboratorijska hladilna omara za referenčne vzorce
Spoštovani,
Prosimo za pojasnilo kaj pomeni temperaturni gradient?
Ali ustreza hladilna komora z uniformnostjo +/-1,5°C @4°C in stabilnostjo +/-0,8°C @4°C (v sredini hladilnika).
Hvala in LP.ODGOVOR


ODGOVOR: Le iz navedene temperature v sredini hladilne omare se ne more potrditi ustreznosti obratovanja omare glede zahtevanega temperaturnega gradienta in temperaturne nehomogenosti.

Datum objave: 27.05.2019   09:45
VPRAŠANJE
Spoštovani,
-Ali lahko globina hladilne omare odstopa +/- 10% ?
-Prosimo navedite možno odstopanje volumna hladilne omare. Predlagamo +/- 10%. Prosimo potrdite.
Hvala.


ODGOVOR


Zaradi prostorskih omejitev so navedene maksimalne dimenzije hladilne omare. Naročnik dovoljuje odstopanje za globino hladilne omare navzgor za 5% tj. je lahko daljša za 5% od navedene.

Naročnik dovoljuje odstopanje volumna hladilne omare navzdol za 5%, večji volumen je prednost - glejte merila.

Datum objave: 27.05.2019   09:46
VPRAŠANJE
Sklop 7: Laboratorijska hladilna omara za referenčne vzorce
Ali ustreza toplotna izolacije debeline 50 mm, s tem da je priključna moč 450W (@4°C) ? Hvala.ODGOVOR

Naročnik je že odgovoril na vprašanje o izolaciji in pogojih dopuščanja manjše debeline izolacije.


Datum objave: 27.05.2019   09:47
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo za informacijo v zvezi Sklopa 4: PCR KOMORA:

Zahtevana širina delovne površine je 700 800 mm (Osnovne tehn. zahteve - točka 9).
Glede na to, da se velikost delovne površine točkuje (Ponder 3: Delovna površina) nas zanima ali je dovoljeno ponuditi tudi komoro, ki ima manjše dimenzije delovne površine od navedenih (< 700 mm). V konkretnem primeru, gre za PCR komoro, katere delovna površina je široka 640 mm.

Hvala za odgovor že vnaprej.
LP


ODGOVOR


Spodnja meja je 700mm.

Datum objave: 27.05.2019   09:49
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Ali je za Laboratorijsko hladilno omaro za referenčne vzorce (Sklop 7) sprejemljiva globina 820? Navedeno je namreč, da dimenzije morajo biti največ 750/800/2000 mm (Š/G/V), vendar hladilna omara, ki jo lahko ponudimo in ki zadošča ostalim zahtevam (tudi predvideni največji širini in višini), ima navedeno globino.

Verjamemo, da sta - zaradi eventualnih prostorskih omejitev - višina in širina lahko zelo pomembni. Po drugi strani pa globina ne igra takšne vloge in upamo, da boste sprejeli odstopanje dveh centimetrov.
V nasprotnem lahko vztrajanje pri vseh treh dimenzijah, ki ne vplivajo na funkcionalnost in namembnost omare, razumemo kot naklonjenost določenem proizvajalcu oz. ponudniku.

V upanju na razumevanje in korektnost, lepo pozdravljamo!ODGOVOR


Globina hladilnika je lahko tudi 820 mm. Pri višini in širini hladilnikov naročnik zaradi prostorskih omejitev zahteva, da so znotraj zahtevanih dimenzij.

Datum objave: 27.05.2019   09:49
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Ali je za Laboratorijsko hladilno omaro za referenčne vzorce (Sklop 7) sprejemljiva globina 820? Navedeno je namreč, da dimenzije morajo biti največ 750/800/2000 mm (Š/G/V), vendar hladilna omara, ki jo lahko ponudimo in ki zadošča ostalim zahtevam (tudi predvideni največji širini in višini), ima navedeno globino.

Verjamemo, da sta - zaradi eventualnih prostorskih omejitev - višina in širina lahko zelo pomembni. Po drugi strani pa globina ne igra takšne vloge in upamo, da boste sprejeli odstopanje dveh centimetrov.
V nasprotnem lahko vztrajanje pri vseh treh dimenzijah, ki ne vplivajo na funkcionalnost in namembnost omare, razumemo kot naklonjenost določenem proizvajalcu oz. ponudniku.

V upanju na razumevanje in korektnost, lepo pozdravljamo!


ODGOVOR

Globina hladilnika je lahko tudi 820 mm. Pri višini in širini hladilnikov naročnik zaradi prostorskih omejitev zahteva, da so znotraj zahtevanih dimenzij.


Datum objave: 28.05.2019   08:38
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
pri sklopu 7 zahtevate, da je hladilnik primeren za shranjevanje zdravil. Takšni hladilniki so v skladu s standardom DIN 58345. Ali s to navedbo zahtevate skladnost ponujene opreme s standardom DIN 58345?

Hvala za hiter odgovor,

ODGOVOR


NE. Hladilna omara mora biti primerna za shranjevanje zdravil, reagentov, vzorcev in drugega biološkega materiala. Ponudnik mora zagotavljati temperaturni gradient in homogenost v hladilnem prostoru v skladu z zahtevami iz razpisa.

Datum objave: 28.05.2019   08:39
VPRAŠANJE
Spoštovani,
pri sklopu 7 vam želimo ponudit vrhunski hladilnik, ki pa je širine 77 in globine 76cm. Nosilnost predala je 24kg.
Ker so odstopanja od zahtev minimalna, vas lepo prosimo za dovoljenje.
Lep pozdrav,

ODGOVOR


Zaradi prostorskih omejitev so navedene maksimalne dimenzije hladilne omare. Naročnik dovoljuje odstopanje le za globino hladilne omare navzgor za 5% tj. je lahko daljša za 5% od navedene. Nosilnost je lahko 24kg.

Datum objave: 28.05.2019   08:40
VPRAŠANJE
Spoštovani,
iz priložene dokumentacije ni razvidno, ali je potrebno v ponudbo pri SKLOPu 2 (odsesovalna roka) vključiti ventilator, in če, kakšne so njegove specifikacije. Prosim za pojasnilo.

Najlepša hvala!

ODGOVOR

Na podobno vprašanje je naročnik že odgovoril.


Datum objave: 28.05.2019   08:41
VPRAŠANJE
Spoštovani,

glede na to, da ste pri sklopu 3 umaknili zahtevo po standardu 12980, morate posledično umaknit tudi zahteve pod št. 4, 5 in 21, saj so vezane na izvedbo komore za delo s citostatiki.
Vljudno prosimo, da umaknete tudi zahtevo po poziciji vtičnic in plinskega priključka oz. dovolite ponudit komoro, ki ima te priklope centralno na zadnji steni. Komore so standardnih izvedb in imajo priključke, kjer so jih predvideli proizvajalci. Pozicija priklopov tudi ne zmanjšuje funkcionalnosti komore.

Lep pozdrav,

ODGOVOR


Ponujena oprema mora zadostiti zahtevam 4., 5. in 21. zaradi narave dela v laboratoriju (delo z nevarnimi organizmi; možnost kontaminacij mora biti nična; enostavna izvedba čiščenja in dekontaminacij ter enostavna in varna menjava filtrov). Naročnik prav tako vztraja pri poziciji priključkov za elektriko in vtičnici plinskega priklopa zaradi postopkov dela, kar je v odgovorih že omenil.