Dosje javnega naročila 003097/2019
Naročnik: ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA BLAGOVNE REZERVE, Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana
Storitve: Izvajanje zaščite blaga last Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 581.456,88 EUR

JN003097/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 15.05.2019
JN003097/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.07.2019
JN003097/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 06.08.2019
JN003097/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 28.08.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003097/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 094-227458
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA BLAGOVNE REZERVE
Dunajska cesta 106
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Boštjan Klofutar
bostjan.klofutar@dbr.si
+386 31324355
+386 15897347

Internetni naslovi
https://www.dbr.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.dbr.si/javne-objave/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9403
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Gospodarske in finančne zadeve


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvajanje zaščite blaga last Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90920000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izvajanje zaščite blaga, last Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve, pred skladiščnimi škodljivci, in sicer:
1. dezinsekcija žita,
2. plinska dezinsekcija praznega prostora v skladišču (s PH3),
3. dezinsekcija skladiščnih prostorov z obrizgavanjem,
4. dezinsekcija skladiščnih prostorov z zamegljevanjem ali dimljenjem,
5. deratizacija - deratizacijske vabe,
6. kalibracija plinskih detektorjev za PH3,
7. druge dodatne manjše storitve.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90920000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izvajanje zaščite blaga, last Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve, pred skladiščnimi škodljivci, in sicer:
1. dezinsekcija žita,
2. plinska dezinsekcija praznega prostora v skladišču (s PH3),
3. dezinsekcija skladiščnih prostorov z obrizgavanjem,
4. dezinsekcija skladiščnih prostorov z zamegljevanjem ali dimljenjem,
5. deratizacija - deratizacijske vabe,
6. kalibracija plinskih detektorjev za PH3,
7. druge dodatne manjše storitve.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.08.2019
Konec: 31.07.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
14.06.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 27.08.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 14.06.2019   10:15


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 06.06.2019   23:59
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA BLAGOVNE REZERVE
Dunajska cesta 106
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
14.05.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 04.06.2019   13:34
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
v razpisni dokumentaciji v obrazcu OBR 2.00 b navajate obrazce: OBR 2.16 c, OBR 2.16 d in OBR 2.19 teh obrazcev ni nikjer objavljenih, prosimo za objavo.
Obrazec ESPD, Del IV: Pogoji za sodelovanje - C: Tehnična in strokovna sposobnost se sklicuje na gradbena dela. Prosimo, da objavite popravljen obrazec oz. potrdite, da v tem delu ni potrebno izpolnjevati obrazca.
Lep pozdrav.

ODGOVOR
Na naši spletni strani se nahaja popravljen dokument OBR 2.00b.
V obrazcu ESPD DEL IV so popravljeni pogoji in tudi ta obrazec se nahaja popravljen na naši spletni strani.
Datum objave: 04.06.2019   13:36
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v nadaljevanju vam predstavljam vprašanja glede utemeljenosti posameznih zahtev iz predmetnega razpisa kot sledi:

OBR 2.00 b, OBR 2.03 in OBR 2.09:
zahteva se potrdilo o pridobitvi znanja iz prevoza nevarnega blaga po 1.3 ADR:

Izjavljamo, da se pri izvedbi DDD ukrepov običajno prevažajo manjše količine izvzete iz ADR načel, v kolikor pa gre za prevoz večjih količin jim jih dobavi usposobljen dobavitelj, ki pa ima vse ustrezne kvalifikacije! Menimo, da je predmetna zahteva nepotrebna.

OBR 2.00b:
v točki reference se zahteva :

Referenco za najmanj eno uspešno izvedeno delo zaščite pšenice po načinu zaščita s plinsko dezinsekcijo pšenice (PH3) v pretoku; upoštevana bodo posamezna dela zaščite pšenice v količini najmanj 5.000 ton:

Zahteva je nerealna, taka posamezna dela se namreč ne izvajajo zaradi omejenih kapacitet skladiščnih prostorov silosov, silosnih celic! Predlagamo 1.000 ton!

OBR - 2.09. in OBR 2.03:
zahteva se da mora ponudnik za vse osebe, ki bi sodelovale pri izvedbi razpisanih del predložiti CV-je z navedeno referenco, katera istovrstna ali primerljiva delo so že opravljali v času po pridobitvi strokovne izobrazbe. Vse reference, ki jih bo ponudnik navedel za posamezne osebe morajo biti potrjene s strani naročnikov, kjer so bila ta dela opravljena.

Razpisni pogoji so zahtevni, pridobivanje običajno zahtevane dokumentacije pa je dolgotrajno!
Omenimo naj le, da osebe, ki opravljajo istovrstna oziroma primerljiva dela sodelujejo dnevno običajno z najmanj 10 strankami!
Predlagamo, da se ta zahteva umakne iz razpisa.

V naprej se vam zahvaljujemo za odgovor oziroma morebitna pojasnila!


ODGOVOR
Na naši spletni strani se nahajajo popravljeni obrazci: OBR 2.00b, OBR 2.03 in OBR 2.09.Datum objave: 06.06.2019   10:24
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

OBR - 2.03 - Točka 2 (Str.4/5) POGOJI ZA SODELOVANJE - B. Ekonomski in finančni položaj:

Ponudnik mora imeti sklenjeno zavarovanje poklicne odgovornosti v vrednosti nad 100.000 EUR

Vprašanje:
Glede na predviden obseg del smatramo zavarovalno vsoto kot previsoko.

ODGOVOR
Hvala za vprašanje in predlog. V prilogi OBR - 2.03 je popravljena vrednost. Popravljeni dokument se nahaja na naši spletni strani.Datum objave: 11.06.2019   15:17
VPRAŠANJE
OBR - 2.00 b Točka 9. Tehnična in/ali kadrovska sposobnost ponudnika

kadri: V prvotni verziji OBR - 2.00 b je bilo obvezno število delavcev 4, enako je tudi razvidno iz OBR - 2.09


ODGOVOR

Se opravičujemo - na spletu se nahaja obrazec OBR - 2.00 b - 4 zaposleni!