Dosje javnega naročila 003063/2019
Naročnik: ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ŠOLSTVO, Poljanska cesta 28, 1000 Ljubljana
Gradnje: Prenova poslovnih prostorov pritličja ZRSŠ, na naslovu Poljanska cesta 28, v Ljubljani
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN003063/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 15.05.2019
JN003063/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.07.2019
JN003063/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 16.07.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003063/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ŠOLSTVO
Poljanska cesta 28
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Andrej Novak
javna.narocila@zrss.si
+386 13005100
+386 13005199

Internetni naslovi
https://www.zrss.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/308943/RD_RO_na_PJN_JN_adaptacija_pritlicja_ZRSS.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/308943/espd/ESPD_obrazec_JN_prenova_pritlicja_ZRSS.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9414
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Prenova poslovnih prostorov pritličja ZRSŠ, na naslovu Poljanska cesta 28, v Ljubljani
Referenčna številka dokumenta: 4300-12/2019-1
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45210000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega razpisa po postopku oddaje naročila male vrednosti s pogajanji je prenova poslovnih prostorov pritličja ZRSŠ, na naslovu Poljanska cesta 28, v Ljubljani.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45210000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Poljanska cesta 28, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega razpisa po postopku oddaje naročila male vrednosti s pogajanji je prenova poslovnih prostorov pritličja ZRSŠ, na naslovu Poljanska cesta 28, v Ljubljani, z rokom začetka del takoj po podpisu pogodbe predvidoma 1.7.2019 in zaključkom najkasneje do 31.8.2019 z opravljenim pregledom, odpravljenimi vsemi pripombami in podpisanim zapisnikom o uspešno izvedeni primopredaji del.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 2
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Razvidno iz razpisne dokumentacije.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
29.05.2019   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.11.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 29.05.2019   12:01
Kraj: Na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 24.05.2019   12:00

Dodatne informacije:
Naročnik je predvidel ogled lokacije izvedbe predmeta javnega naročila, kjer so na vpogled tudi načrti, tlorisi, objekta. Ogled lokacije/objekta je po predhodni najavi na tel. št. 01/3005 100, 01/3005 130, kontaktna oseba Andrej Novak.
Zaradi obsežnosti načrtov, tlorisov, . objekta so le-ti objavljeni tudi na naročnikovi spletni strani, in sicer:
https://www.zrss.si/prenova/1.1 Severni trakt - obstoječe.pdf
https://www.zrss.si/prenova/1.2 Južni trakt - obstoječe.pdf
https://www.zrss.si/prenova/1.3 Stopnišče - obstoječe.pdf
https://www.zrss.si/prenova/2.1 Severni trakt - obstoječe in novo.pdf
https://www.zrss.si/prenova/2.2 Južni trakt - obstoječe in novo.pdf
https://www.zrss.si/prenova/3.1 Severni trakt - novo.pdf
https://www.zrss.si/prenova/3.2 Južni trakt - novo.pdf
https://www.zrss.si/prenova/3.3 Stopnišče - novo.pdf
https://www.zrss.si/prenova/4 Shema vrat - severni trakt.pdf
https://www.zrss.si/prenova/5 Shema vrat - severni trakt.pdf
https://www.zrss.si/prenova/6 Shema vrat - južni trakt.pdf
https://www.zrss.si/prenova/7 Shema vrat - nova vrata s podboji.pdf
https://www.zrss.si/prenova/E1.1 Severni trakt - elektrika.pdf
https://www.zrss.si/prenova/E1.2 Južni trakt - elektrika.pdf
https://www.zrss.si/prenova/E2 Vezalna shema - elektrika.pdf
https://www.zrss.si/prenova/E3.1 RP - elektrika.pdf
https://www.zrss.si/prenova/E3.2 RP - elektrika.pdf
https://www.zrss.si/prenova/E4 Požar - elektrika.pdf
https://www.zrss.si/prenova/KP1.1 Severni trakt - klimatizacija in prezračevanje.pdf
https://www.zrss.si/prenova/KP1.2 Južni trakt - klimatizacija in prezračevanje.pdf
https://www.zrss.si/prenova/O1.1 Severni trakt - ogrevanje.pdf
https://www.zrss.si/prenova/O1.2 Južni trakt - ogrevanje.pdf
https://www.zrss.si/prenova/TEHNIČNI OPIS - elektrika.pdf
https://www.zrss.si/prenova/TEHNIČNI OPIS - gradbeni.pdf
https://www.zrss.si/prenova/TEHNIČNI OPIS - strojne inštalacije.pdf
https://www.zrss.si/prenova/V1.1 Severni trakt - vodovod.pdf
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
14.05.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 23.05.2019   08:42
1. VPRAŠANJE
Spoštovani,
Prosim za podrobnejši opis postavke D.4 in D.5, (elektroinštalacije, SVETILKE). Kaj pomeni okrajšava k.v. ?
Hvala za odgovor in lep pozdrav.

1. ODGOVOR
Okrajšava "k.v." pomeni "komunikacijsko vozlišče" (svetilke v komunikacijskem vozlišču).Datum objave: 24.05.2019   11:22
2. VPRAŠANJE
Spoštovani,
pri pregledu popisov smo ugotovili, da formule sploh niso nastavljene, saj ne računa skupnega zneska v zadnjem stolpcu, ampak lahko vnesemo samo ceno na enoto. Prosimo za odpravo napake čimprej.
Lep pozdrav

2. ODGOVOR
V zvezi z izračunavanjem samodejnih zmnožkov in seštevkov je odgovor v nastavitvah. Na zavihku »Formule«, mora biti »Možnost izračuna« označena na »Samodejno«. V kolikor je nastavljena na »Ročno«, se rezultati ne vidijo, dokler se ne izbere ikone »Izračunavanje lista«.


Datum objave: 24.05.2019   12:31
3. VPRAŠANJE
Spoštovani,
Prosim za pojasnilo kaj vse upoštevati pod postavko:
2.1. Odstranitev vse opreme iz objekta in transport na gradbiščno deponijo. kpl 1
Hvala za odgovor in LP.

3. ODGOVOR
Pod 2.1. Odstranitev vse opreme iz objekta in transport na gradbiščno deponijo. kpl 1 se razume odstranitev in odvoz na deponijo naslednjih količin pohištva:
mize 30
omare 60
stoli 10
razni manjši kosi 50
regali 350 m