Dosje javnega naročila 003125/2019
Naročnik: OBČINA LOGATEC, Tržaška cesta 50A, 1370 Logatec
Storitve: Storitve svetovalnega Inženirja in nadzornika pri izvedbi projekta OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU LJUBLJANICE 2. SKLOP; OBČINA LOGATEC VODOVOD PETKOVEC
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 81.740,00 EUR

JN003125/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 16.05.2019
JN003125/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 29.05.2019
JN003125/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 03.06.2019
JN003125/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.07.2019
JN003125/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 02.09.2019
JN003125/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 05.09.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003125/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 095-229945
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA LOGATEC
Tržaška cesta 50A
1370
SI
Logatec
Slovenija
Mateja Čuk, Mateja Čuk
mateja.cuk1@logatec.si
+386 17590636
+386 17590620

Internetni naslovi
http://www.logatec.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/308970/3_RD_NADOR_PETKOVEC.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9416
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Storitve svetovalnega Inženirja in nadzornika pri izvedbi projekta OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU LJUBLJANICE 2. SKLOP; OBČINA LOGATEC VODOVOD PETKOVEC
Referenčna številka dokumenta: 430-12/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila so Storitve svetovalnega inženirja in nadzornika pri izvedbi projekta OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU LJUBLJANICE 2. SKLOP; OBČINA LOGATEC VODOVOD PETKOVEC.

Izbrani nadzornik bo v okviru prevzetih del opravljal storitve Inženirja po BELI FIDIC knjigi, pri čemer se bodo gradbena dela izvajala po RDEČI FIDIC knjigi ter strokovni nadzor in naloge po Gradbenem zakonu ter finančni nadzor ter druge naloge.

Obseg zahtevanih storitev je natančneje razviden iz specifikacije del, priložene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Ponudba mora zajemati izvajanje vseh razpisanih storitev.

Izbor najugodnejšega ponudnika se bo izvršil za celotno naročilo.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71247000
71248000
71310000
71330000
71631400
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: območje občine Logatec
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila so Storitve svetovalnega inženirja in nadzornika pri izvedbi projekta OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU LJUBLJANICE 2. SKLOP; OBČINA LOGATEC VODOVOD PETKOVEC.

Izbrani nadzornik bo v okviru prevzetih del opravljal storitve Inženirja po BELI FIDIC knjigi, pri čemer se bodo gradbena dela izvajala po RDEČI FIDIC knjigi ter strokovni nadzor in naloge po Gradbenem zakonu ter finančni nadzor ter druge naloge.

Obseg zahtevanih storitev je natančneje razviden iz specifikacije del, priložene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Ponudba mora zajemati izvajanje vseh razpisanih storitev.

Izbor najugodnejšega ponudnika se bo izvršil za celotno naročilo.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 933
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
skladno s pogodbenimi določili
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Kohezijskega sklada in Republika Slovenija.
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
20.06.2019   11:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 18.10.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 20.06.2019   11:15
Kraj: 1. Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 12.06.2019   11:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA LOGATEC
Tržaška cesta 50A
1370
Logatec
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
15.05.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 30.05.2019   09:24
VPRAŠANJE
kaj pravilno razumemo da je bil prvotno predviden rok za oddajo ponudbe 20.6., rok za vprašanja 12.6.2019, sedaj pa ste rok skrajšali do 7.6.2019, rok za vprašanja pa do 30.5.2019
Glede na to, da je rok za oddajo ponudb skrajšan za skoraj 14 dni, prosimo, da odpiranje ponudb korigirate nazaj na prvoten datum, v nasprotnem primeru bomo vložili revizijo

ODGOVOR
Naročnik obvešča, da je popravek pod številko objave JN003125/2019-K01 Popravek (EU 14 - SL) in Uradnem listu EU številka 2019/S 104-253625, ki je bil objavljen 29.05.2019, brezpredmeten za to javno naročilo.
___________________Datum objave: 30.05.2019   09:25
VPRAŠANJE
spoštovani!

Ugotavljamo da ste korigirali razpisne pogoje, ki se nanašajo na tehnično in strokovno sposobnost ponudnika, hkrati pa namesto da bi podaljšali rok za oddajo ponudbe, ste ga skrajšali za 14 dni.

Upamo, da ste se zmotili pri korekciji datumov, saj bomo v nasprotnem primeru, za ščitenje lastnih interesov, primorani vložiti zahtevek za revizijo.

Lep pozdrav!

ODGOVOR
Naročnik obvešča, da je popravek pod številko objave JN003125/2019-K01 Popravek (EU 14 - SL) in Uradnem listu EU številka 2019/S 104-253625, ki je bil objavljen 29.05.2019, brezpredmeten za to javno naročilo.
___________________Datum objave: 30.05.2019   09:28
VPRAŠANJE
prosimo, da na vprašanja odgovarjate na portalu, saj je sedaj v vaših popravkih nemogoče videti vprašanj ponudnikov in vaših odgovorov

ODGOVOR
Naročnik obvešča, da je popravek pod številko objave JN003125/2019-K01 Popravek (EU 14 - SL) in Uradnem listu EU številka 2019/S 104-253625, ki je bil objavljen 29.05.2019, brezpredmeten za to javno naročilo.
___________________Datum objave: 13.06.2019   05:14
VPRAŠANJE
Prosimo za objavo ocenjene vrednosti gradbenih del in ocenjene vrednosti javnega naročila

ODGOVOR
Ocenjena vrednost del, ki je predmet izvajalske pogodbe in izvajanja predmetne storitve znaša 2.056.346,13 EUR brez DDV, od tega znašajo GOI dela 1.334.662,00 EUR brez DDV ter dobava in montaža vodovodnega materiala 649.567,90 EUR brez DDV.
_____________Datum objave: 13.06.2019   05:37
VPRAŠANJE
Prosimo za objavo ocenjene vrednosti gradbenih del in ocenjene vrednosti javnega naročila

ODGOVOR
Naročnik ocenjene vrednosti predmetnega javnega naročila ne bo objavil, ker pričakuje, da bodo ponudniki svojo ponudbo oblikovali na podlagi tržnih cen.
____________________