Dosje javnega naročila 003067/2019
Naročnik: OBČINA VOJNIK, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik
Gradnje: Naselje Beli potok KS Frankolovo
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN003067/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 15.05.2019
JN003067/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 23.05.2019
JN003067/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.06.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003067/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA VOJNIK
Keršova ulica 8
3212
SI
Vojnik
Slovenija
Vesna Poteko
vesna@vojnik.si
+386 37800630
+386 37800637

Internetni naslovi
http://www.vojnik.si
http://www.vojnik.si
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.vojnik.si
ESPD: http://www.vojnik.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9401
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Naselje Beli potok KS Frankolovo
Referenčna številka dokumenta: 355-0006/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
izgradnja javnega vodovodnega sistema v naselju Beli potok v KS Frankolovo
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Beli potok KS Frankolovo
II.2.4 Opis javnega naročila
Razširitev obstoječega javnega vodovodnega sistema v naselju Beli potok KS Frankolovo.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.06.2019
Konec: 31.12.2019
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Navedeno v razpisni dokumentaciji


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
29.05.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.12.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 29.05.2019   10:00
Kraj: Po sistemu e-JN.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
telefon: 03 78 00 626Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 27.05.2019   09:00

Dodatne informacije:
Portal javnih naročil pisna vprašanja
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
15.05.2019