Dosje javnega naročila 003066/2019
Naročnik: SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM CELJE, Kosovelova ulica 2, 3000 Celje
Gradnje: Ureditev kavarne v pritličju Dijaškega in študentskega doma Celje
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 126.502,42 EUR

JN003066/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 15.05.2019
JN003066/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 22.05.2019
JN003066/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.06.2019
JN003066/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 10.07.2019
JN003066/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 10.07.2019
JN003066/2019-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 04.12.2019
JN003066/2019-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 07.12.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003066/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM CELJE
Kosovelova ulica 2
3000
SI
Celje
Slovenija
ales.brod@ssgt.si
+386 34255450

Internetni naslovi
http://www.ssgt.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.ssgt.si
ESPD: http://www.ssgt.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9418
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Ureditev kavarne v pritličju Dijaškega in študentskega doma Celje
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45210000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Izvedba gradbeno obrtniških in instalacijskih del za ureditev kavarne v pritličju Dijaškega in študentskega doma Celje.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljanska cesta 21, 3000 Celje
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvedba gradbeno obrtniških in instalacijskih del za ureditev kavarne v pritličju Dijaškega in študentskega doma Celje.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 75
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Skladno z določili razpisne dokumentacije.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
31.05.2019   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 2 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 31.05.2019   11:15
Kraj: Informacijski sistem e--JN na spletnem naslovu hhps://ejn.gov.si


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko naročanje.
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 22.05.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
15.05.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 15.05.2019   12:55
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Prosimo za točen link do RD.

Hvala.

ODGOVOR

Spoštovani!

Dokumentacija v zvezi s predmetnim javnim naročilom je objavljena na sledeči povezavi:

http://www.ssgt.si/sola/arhiv-objav/objava/?tx_ttnews%5Byear%5D=2019&tx_ttnews%5Bmonth%5D=05&tx_ttnews%5Btt_news%5D=2296&cHash=dcb0f57021fccc6e777650e77d72bcb5

Lep pozdrav!
Datum objave: 17.05.2019   14:37
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Prosimo za objavo projektne dokumentacije.

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Spoštovani!

Naročnik je na svoji spletni strani objavil projektno dokumentacijo.

Lep pozdrav!


Datum objave: 20.05.2019   14:27
VPRAŠANJE
Spoštovani,
glede na to, da je SBON obrazec plačljiv, ali zadostuje pri oddaji ponudbe samo izjava, da
ima naše podjetje zahtevano boniteto?
V kolikor smo izbrani kot najugodnejši ponudnik, vam predložimo še SBON obrazec.
Hvala.


Lp

ODGOVOR

Spoštovani!

Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji (POGOJ 3/ Povprečni letni prihodek) kot dokazilo lahko ponudnik, namesto S.BON-1/P predloži tudi sledeče:

" ......ali izkaz poslovnega izida ali izvlečki iz bilance stanja ali drugo enakovredno dokazilo, ne starejši od 30 dni od roka za oddajo ponudbe".

Lep pozdrav!


Datum objave: 22.05.2019   08:11
VPRAŠANJE
Spoštovani.

V popisu del v zavihku:
- GO dela, postavka 12 in 15 imate napake v formulah
- REKAPITULACIJA E del, pri skupnem seštevku ni pravilna formula


Ali napake popravimo sami ali boste objavili popravljene popise?

Hvala.

Lp


ODGOVOR

Spoštovani!

Naročnik je na svoji spletni strani objavil končno popravljeno verzijo popisa del.

Lep pozdrav!