Dosje javnega naročila 900057/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA OBRAMBO 
Storitve: Vojaške raziskave in tehnologija
ZJNPOV: Postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 182.085,00 EUR

JN57/2019 - Obvestilo o naročilu na obrambnem in varnostnem področju po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi (PZPPO1 - ZJNPOV), objavljeno dne 15.05.2019
JN57/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.06.2019
JN130/2019 - Obvestilo o oddaji naročila na obrambnem in varnostnem področju po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi (PZPPO2 - ZJNPOV), objavljeno dne 08.10.2019
JN130/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 09.10.2019
Zahtevek za revizijo
    JN57/2019 Obvestilo o naročilu na obrambnem in varnostnem področju po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi (PZPPO1 - ZJNPOV)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU NA OBRAMBNEM IN VARNOSTNEM PODROČJU PO POSTOPKU ZBIRANJA PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI

Storitve

Vojaške raziskave in tehnologija

Datum objave: 15. 5. 2019
Številka objave: JN57/2019


To obvestilo objavlja na podlagi ZJNPOV oziroma Direktive 2009/81/ESNaročnik po prvem odstavku 3. člena ZJN-2.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE: MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, VOJKOVA CESTA 55, Kontakt: Ingrid Stropnik Letnik, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 14712157. Telefaks +386 14712762. E-pošta javna_narocila@mors.si.
Internetni naslovi: http://www.mors.si
I.2)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)NAZIV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: Raziskovalno razvojni projekt: Mornariški brezpilotni letalni sistem - MBLS
II.2)VRSTA NAROČILA Storitve.
Kategorija storitve: st. 14.
II.3)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Raziskovalno razvojni projekt: Mornariški brezpilotni letalni sistem - MBLS
II.4)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 73410000 (Vojaške raziskave in tehnologija)
73425000 (Razvoj vojaških zrakoplovov, raket in vesoljskih plovil)
II.5)RAZDELITEV NA SKLOPE: Ne.
II.6)VARIANTE SO DOPUSTNE: ne.
II.7)INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU ALI OKVIRNEM SPORAZUMUII.7.1)Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
II.7.2)Informacije o okvirnem sporazumuOcenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.8)TRAJANJE NAROČILA OZIROMA OKVIRNEGA SPORAZUMA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v mesecih: 16 (od oddaje naročila)
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja skladno z razpisno dokumentacijo
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo skladno z razpisno dokumentacijo
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano skladno z razpisno dokumentacijo
III.1.4)Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročila, zlasti v zvezi z varnostjo dobave in informacij skladno z razpisno dokumentacijo
III.1.5)Informacije o varnostnem preverjanjuIII.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.1.6)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem Ponudnik mora v ponudbi navesti delež naročila, ki ga namerava oddati podizvajalcem (tretjim osebam ali predlaganemu podizvajalcu), ter predmet naročil, za katere jih predlaga.
Ponudnik mora navesti vsako spremembo, ki med izvajanjem pogodbe nastane na ravni podizvajalcev.
III.2.1)Osebni statusPogoji v zvezi z osebnim statusom gospodarskih subjektov (ki lahko privedejo do izključitve), vključno z zahtevami za vpis v poslovni ali trgovinski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: skladno z razpisno dokumentacijo
Pogoji v zvezi z osebnim statusom gospodarskih subjektov - podizvajalcev (ki lahko privedejo do izključitve), vključno z zahtevami za vpis v poslovni ali trgovinski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: skladno z razpisno dokumentacijo
III.2.2)Poslovno in finančno stanjePogoji v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem gospodarskih subjektov (ki lahko privedejo do izključitve) Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
skladno z razpisno dokumentacijo
Najnižje ravni morebitnih standardov:
skladno z razpisno dokumentacijo
Pogoji v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem gospodarskih subjektov - podizvajalcev (ki lahko privedejo do izključitve) Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
skladno z razpisno dokumentacijo
Najnižje ravni morebitnih standardov:
skladno z razpisno dokumentacijo
III.2.3)Tehnična sposobnostPogoji v zvezi s tehnično in/ali poklicno sposobnostjo gospodarskih subjektov (ki lahko privedejo do izključitve) Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
skladno z razpisno dokumentacijo
Najnižje ravni morebitnih standardov:
skladno z razpisno dokumentacijo
Pogoji v zvezi s tehnično in/ali poklicno sposobnostjo gospodarskih subjektov - podizvajalcev (ki lahko privedejo do izključitve) Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
skladno z razpisno dokumentacijo
Najnižje ravni morebitnih standardov:
skladno z razpisno dokumentacijo
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni stroki Izvedba storitve je omejena na določeno stroko: Ne.
III.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na spodaj navedena merila:
1. cena. Pondeniranje: 60
2. reference. Pondeniranje: 40
IV.2)FAZE POSTOPKA IN UPORABA POGAJANJ ALI E-DRAŽBEIV.2.1)Naročnik bo izvedel postopek v eni fazi da.
IV.2.2)a) Naročnik bo izvedel postopek v dveh fazah: Ne.
IV.2.3)Naročnik bo v postopek vključil pogajanja: da.
IV.2.4)Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)ROK ZA PREJEM PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE: Datum: 31. 5. 2019
Čas: 12:00
IV.4)JEZIKI, V KATERIH JE TREBA VLOŽITI PONUDBE ALI PRIJAVE ZA SODELOVANJE Uradni jeziki EU: SL
IV.5)MINIMALNI ČASOVNI OKVIR, V KATEREM MORA PONUDNIK ZAGOTAVLJATI VELJAVNOST PONUDBE Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.6)POGOJI ODPIRANJA PONUDB: Datum: 3. 6. 2019
Čas: 11:00
Kraj: Ljubljana
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: Ne.
IV.7)OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2019/5/2798-72928240731454603921/J
N_VAB_163_ON-PZPS_2019.zip

IV.8)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
IV.9)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU:IV.10)ROK ZA PREJEM PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 24. 5. 2019
Čas: 12:00
IV.11)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 15. 5. 2019
 

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: MERILA ZA IZBOR IN NAČIN IZVEDBE POSTOPKA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN130/2019, Storitve: Vojaške raziskave in tehnologija; datum objave: 8. 10. 2019

.
   Dodatna pojasnila
Datum objave: 24.05.2019   13:16
1. Vprašanje:
Ali je na vojaško ladjo SV dovoljeno namestiti vizualne oznake in/ali druge tehnične pripomočke, ki bodo upravljalcu MBLS v pomoč pri manevru vzletanja in pristajanja v dnevnem in nočnem času? Ali se vizualne oznake in/ali drugi tehnični pripomočki na bojno ladjo lahko namestijo trajno?

Odgovor:
Lahko se namestijo, vendar morajo omogočati zaščito pred vplivom morskega okolja. V času razvoja so lahko začasno nameščene.

2. Vprašanje:
Vpliv vetra na brezpilotni letalnik je zaradi načrtovane zasnove in omejenega prostora največji v fazi poletanja in pristajanja. Ena od opcij za zmanjševanja vpliva vetra je, da se v fazi vzletanja in pristajanja kurz plovbe vojaške ladje SV prilagodi smeri vetra. Ali lahko pri načrtovanju MBLS upoštevamo opcijo, da se v primeru jakosti vetra nad določeno mejo predpiše prilagoditev kurza
vojaške ladje v času trajanja manevra vzleta in pristanka?

Odgovor:
Ladja prilagaja smer plovbe na vremenske razmere z upoštevanjem vseh dejavnikov.

3. Vprašanje:
Glede na minimalne tehnične zahteve (čas leta 3 ure, zahtevane dnevno/nočne zmogljivosti nameščenega senzorja, laserski merilnik razdalje, vertikalni vzlet in pristanek) je predvidena vzletna masa, ki ne omogoča izvedbe letalnika z razponom kril, manjšim od 2 m. Zanima nas, če razpon kril lahko sega čez predvideni pristajalni prostor dimenzije 2x2 metra? Predviden razpon kril bi bil cca. 3m.

Odgovor:
Lahko, vendar skupen premer kril ne sme presegati vrednosti 3m. Pristajanje je omejeno na območje 2x2m.