Dosje javnega naročila 003077/2019
Naročnik: BANKA SLOVENIJE, Slovenska cesta 35, 1000 Ljubljana
Storitve: Vzdrževanje HPE strežnikov
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 36.460,92 EUR

JN003077/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 15.05.2019
JN003077/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.07.2019
JN003077/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 26.08.2019
JN003077/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 27.08.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003077/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
BANKA SLOVENIJE
Slovenska cesta 35
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Primož Simončič, Danilo Kodrin, Mirjana Prelić
javna.narocila@bsi.si
+386 14719755/+386 14719505/+386 14719501
+386 12515516

Internetni naslovi
http://www.bsi.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.bsi.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9431
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Gospodarske in finančne zadeve


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Vzdrževanje HPE strežnikov
Referenčna številka dokumenta: 2.09.3.1.01-7/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50323000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Vzdrževanje HPE strežnikov
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50323000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: BANKA SLOVENIJE, SLOVENSKA 35, LJUBLJANA
II.2.4 Opis javnega naročila
Vzdrževanje HPE strežnikov
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
V RAZPISNI DOKUMENTACIJI


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
07.06.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 07.06.2019   10:01
Kraj: https://ejn.gov.si/eJN2


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 31.05.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
15.05.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 21.05.2019   08:28
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
vezano na vaš vzorec pogodbe, prosimo naročnika za spremembo navedenih točk:

1. III. POGODBENA VREDNOST
3/4; »Naročnik lahko plačilo kateregakoli izvajalčevega računa (izdanega na podlagi te ali druge pogodbe) kadarkoli zadrži,
PREDLOG: da se iz zgoraj navedenega teksta briše besedo"kateregakoli"
2. VII. ZAMUDA IN POGODBENA KAZEN
8/1; »Zamuda izvajalca nastopi, kadar ta ne izpolni svojih obveznosti
PREDLOG: da se spremeni tekst: Zamuda izvajalca nastopi, kadar ta PO LASTNI KRIVDI ne izpolni
3. VIII. ODGOVORNOST IN VIŠJA SILA
9/5; Tveganje naključnega uničenja
PREDLOG: to ne sodi v to pogodbo, predlagamo črtanje celotnega odstavka.


ODGOVOR
Naročnik vztraja pri pogodbenih določilih, ki so zapisana v razpisni dokumentaciji.Datum objave: 22.05.2019   09:24
VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji na strani 10, točka 18, tretji odstavek je navedeno, da naj ponudnik v informacijskem sistemu eJN v razdelek "Predračun" naloži izpolnjen obrazec "Povzetek predračuna (rekapitulacija). Tega obrazca v razpisni dokumentaciji nismo zasledili. Priložen je samo obrazec 11: Predračun. Ali bo naročnik objavil obrazec "Povzetek predračuna"?

ODGOVOR

Ponudnik v informacijskem sistemu eJN v razdelek "Predračun" naloži izpolnjen obrazec 11 - Predračun.