Dosje javnega naročila 003081/2019
Naročnik: Javni zavod Kraške lekarne Ilirska Bistrica, Gregorčičeva cesta 8A, 6250 Ilirska Bistrica
Storitve: Bančne storitve
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN003081/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 15.05.2019
JN003081/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 31.05.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003081/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Javni zavod Kraške lekarne Ilirska Bistrica
Gregorčičeva cesta 8A
6250
SI
Ilirska Bistrica
Slovenija
uprava
racunovodstvo@krl.si
+386 57111742

Internetni naslovi
https://www.krl.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/309067/02_RD-bancne_storitve_201905015.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9434
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Bančne storitve
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66100000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila so Bančne storitve. Naročilo je razdeljeno na 3 sklope, in sicer:
- SKLOP 1: Kartično poslovanje
- SKLOP 2: Dnevno-nočni trezor
- SKLOP 3: Menjava gotovine
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Kartično poslovanje
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Tehnične zahteve za SKLOP 1:
- ponudnik mora ponuditi sprejemanje naslednjih plačilnih kartic: MASTERCARD, BA, VISA in MAESTRO
- ponudnik se zavezuje naročniku brezplačno zagotoviti v uporabo in po poslovnih enotah brezplačno namestiti IP POS terminale, ki so skladni s PCI standardi, v kompletu s PIN PAD, kabli (UTP) za priključitev IP POS terminalov v omrežje, kabli USB za povezavo IP POS terminala s PC postajo, ter vso potrebno dodatno opremo za vse terminale in prav tako vso opremo, za morebitna dodatna izdajna mesta tekom trajanja pogodbe. Ponudnik mora POS terminale povezati z obstoječimi računalniki. Ponudnik se strinja, da vsa oprema s pripadajočimi dodatki ostaja njegova last.
- vsaj 4 POS terminali morajo biti prenosni
- ponudnik za vso opremo ves čas trajanja pogodbe zagotavlja brezplačno vzdrževanje in s tem delovanje opreme in celotnega sistema
- predmet naročila je tudi vzpostavitev komunikacije med IP POS terminali in informacijskim sistemom ponudnika neodvisno od naročnika oz. brez dodatnih stroškov in tehničnih zahtev do naročnika, vse ob pogoju, da naročnik v svojem informacijskem sistemu ter na svoji opremi ne bo ničesar spreminjal. Ponudnik bo lahko uporabil obstoječe internetne povezave naročnika in preko njih izgradil povezavo med IP POS terminali in svojim informacijskim sistemom
- ponudnik zagotavlja odzivni čas 1 delovni dan od prijave napake na opremi ponudnika, v katerem nedelujočo opremo zamenja ali popravi
- ponudnik bo zagotovi takšne POS terminale, ki brez dodatnih stroškov sprejemajo vse plačilne kartice, ki so predmet teh specifikacij
- ponudnik bo zagotovil takšne POS terminale, ki omogočajo avtomatski prenos prometa v procesni center in na podlagi tega avtomatsko obdelavo zbranih podatkov.
- vsi POS terminali morajo podpirati plačilo z brezstičnimi karticami
- obračun in nakazilo se izvršita tedensko
- nakazilo se izvrši na TRR naročnika SI56 0123 8603 0274 430 odprtim pri UJP naslednji dan po obračunu, oziroma naslednji delovni dan v primeru, da je ta dan praznik ali dela prost dan. Ponudnik zmanjša nakazilo za provizijo za opravljene transakcije.
- ponudnik mora podatke o plačilih naročniku posredovati brezplačno po pošti na naslov naročnika ali v e-obliki na naslov: racunovodstvo@krl.si
- ponudnik mora izdati mesečni e-račun za provizijo za opravljene transakcije s plačilnimi karticami
- ponudnik zagotavlja naročniku brezplačne ustrezne termo trakove za POS terminale in jih brezplačno distribuira po poslovnih enotah naročnika (okvirna letna poraba rolic je 2.400).
- ponudnik zagotavlja naročniku tehnično pomoč in podporo ves čas trajanja pogodbe.

Število POS terminalov po enotah naročnika: 26

V primeru odprtja nove lekarniške enote ali podružnice se ponudnik zaveže zagotoviti POS terminale za prodajna mesta v novi enoti ali podružnici pod enakimi pogoji.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Dnevno-nočni trezor
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Storitve obsegajo polaganje gotovine v dnevno-nočni trezor (DNT) s strani pooblaščene varnostne službe v krajih Ilirska Bistrica, Postojna in Sežana.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Menjava gotovine
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet tega sklopa je menjava evrske gotovine iz bankovcev v kovance.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
29.05.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 26.09.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 29.05.2019   10:15


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 21.05.2019   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
15.05.2019