Dosje javnega naročila 003084/2019
Naročnik: OBČINA BOVEC, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec
Gradnje: Izgradnja mostu v vasi Soča
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 351.731,44 EUR

JN003084/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 15.05.2019
JN003084/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.06.2019
JN003084/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 22.08.2019
JN003084/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 02.10.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003084/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA BOVEC
Trg golobarskih žrtev 8
5230
SI
Bovec
Slovenija
Jožica Kavs
obcina.neg@bovec.si
+386 53841900
+386 53841915

Internetni naslovi
http://www.obcina.bovec.si
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9429
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://obcina.bovec.si/seznam-javnih-narocil/objavljeno/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9429
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalna ali lokalna agencija/urad
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izgradnja mostu v vasi Soča
Referenčna številka dokumenta: 4313-01/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45221110
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Investicija predstavlja rušitev obstoječe mostne konstrukcije, izgradnja novega jeklenega mostu v razponu 24 m preko reke Soče, s prestavitvijo vodovoda in TK kabelske kanalizacije.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45221110
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI043 - Goriška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: vas Soča
II.2.4 Opis javnega naročila
Investicija predstavlja rušitev obstoječe mostne konstrukcije, izgradnja novega jeklenega mostu v razponu 24 m preko reke Soče, s prestavitvijo vodovoda in TK kabelske kanalizacije v skladu z gradbenim dovoljenjem št. 351-391/2018 z dne 25.3.2019. Investicija se bo izvajala v letih 2019 in 2020. V letu 2019 je potrebno izvesti rušitvena dela in dela v reki Soči v skladu s soglasji (omejen čas del v strugi reke Soče).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 15
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
31.05.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.08.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 31.05.2019   10:15


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 24.05.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
15.05.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 20.05.2019   08:20
Od ponudnika pričakujemo reference, ki so primerljiva z vsemi razpisanimi deli.

Datum objave: 22.05.2019   14:50
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali bo naročnik upošteval referenco ponudnika pri obnovi cestnega mostu, pri kateri je bila vrednost del, samo pri dobavi in vgradnji novih jeklenih delov nosilne mostne konstrukcije, večja od 220.000,00 EUR brez DDV?

Hvala za odgovor.


ODGOVOR

Že dani odgovor se nanaša na zgornje vprašanje.


Datum objave: 22.05.2019   14:51
VPRAŠANJE
Naročnik je objavil samo odgovor, brez vprašanja. V njem navaja da od ponudnika pričakuje reference,... v odgovoru je najbrž mislil, da pričakuje referenco(zahtevana je ena referenca). Poleg tega prosimo za obrazložitev kaj je mislil s tem primerljiva dela na mostovih(zelo širok pojem)? Jeklena konstrukcija, sovprežna konstrukcija,... Novogradnja? Uporabno dovoljenje da ali ne? Prosimo za natančnejši odgovor.

ODGOVOR

Dela se bodo izvajala na podlagi izdanega gradbenega dovoljenja za zahteven objekt. Vsa dela se izvajajo v skladu z Gradbenim zakonom. Dokumentacija je dostopna na naši spletni strani.


Datum objave: 22.05.2019   14:52
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Dne 20.05.2019 ob 8.20 uri je bilo na portalu javnih naročil objavljeno dodatno pojasnilo.

Naročnika sprašujemo ali je navedeno pojasnilo odgovor na vprašanje: "Ali bo naročnik upošteval referenco ponudnika pri obnovi cestnega mostu, pri kateri je bila vrednost del, samo pri dobavi in vgradnji novih jeklenih delov nosilne mostne konstrukcije, večja od 220.000,00 EUR brez DDV?", ki je bilo na portal posredovano dne 17.05.2019?

Če da, prosimo, da naročnik na vprašanje z dne 17.05.2019 odgovori z jasnim odgovorom (da ali ne)!
ODGOVOR
NeDatum objave: 22.05.2019   14:52
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo, da poleg odgovorov objavi tudi vprašanja....

ODGOVOR

Objavljeno


Datum objave: 22.05.2019   14:54
VPRAŠANJE
Ali lahko uporabimo že pridobljene reference na drugem obrazcu?

ODGOVOR

Da


Datum objave: 22.05.2019   14:54
VPRAŠANJE
Prosimo vas da spremenite obrazec za vodjo del glede na to da referenc zanj ne zahtevate. Tudi poimenovanja niso v skladu z GZ.

ODGOVOR

Reference se zahtevajo v skladu z obrazcem. Odgovorni vodja del po Zakonu o graditvi objektov oz. Vodja del po Gradbenem zakonu mora izpolnjevati vse z zakonom predpisane pogoje. Ker referenčni projekt, kjer je sodeloval, ni časovno omejen, je referenca lahko tudi po starem zakonu. Pogoj je le, da lahko oseba opravlja omenjena dela za razpisano naročilo po novem zakonu.


Datum objave: 23.05.2019   15:18
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali moramo kot pogoj za izpolnitev reference potrebno izpolniti tudi pogoju glede na zahtevnost gradnje?

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Vezano na vprašanje:

VPRAŠANJE
Naročnik je objavil samo odgovor, brez vprašanja. V njem navaja da od ponudnika pričakuje reference,... v odgovoru je najbrž mislil, da pričakuje referenco(zahtevana je ena referenca). Poleg tega prosimo za obrazložitev kaj je mislil s tem primerljiva dela na mostovih(zelo širok pojem)? Jeklena konstrukcija, sovprežna konstrukcija,... Novogradnja? Uporabno dovoljenje da ali ne? Prosimo za natančnejši odgovor.

in vaš
ODGOVOR

Dela se bodo izvajala na podlagi izdanega gradbenega dovoljenja za zahteven objekt. Vsa dela se izvajajo v skladu z Gradbenim zakonom. Dokumentacija je dostopna na naši spletni strani.

v zgornjem vprašanju smo spraševali sledeče in nismo dobili ustreznega(konkretnega) odgovora:
1. Kaj so za vas "sprejemljiva" primerljiva dela na mostovih?
2. Kakšen most (da bo primerljiva referenca): jekleni most, sovprežna konstrukcija?
3. Mora biti izkazana referenca novogradnja: da ali ne
4. Je potrebno imeti za izkazano referenco uporabno dovoljenje(da ali ne?). Glede na zapisano, ker gre v vašem primeru tudi za zahteven objekt, gradbeno dovoljenje predvidevamo da ja?
ODGOVOR
Upoštevali bomo reference, ki bodo izkazovale gradnjo novega mostu (jeklena konstrukcija), klasificiranega kot zahteven objekt, s pridobljenim uporabnim dovoljenjem (glej tehnično poročilo in načrte).