Dosje javnega naročila 003087/2019
Naročnik: ZDRAVSTVENI DOM PTUJ, Potrčeva cesta 19A, 2250 Ptuj
Blago: Sukcesivna dobava zdravil do 30.9.2018
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 105.092,04 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN003087/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 15.05.2019
JN003087/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 17.05.2019
JN003087/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.06.2019
JN003087/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 14.06.2019
JN003087/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 14.06.2019
JN003087/2019-X02 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 28.10.2019
JN003087/2019-X03 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 31.01.2020
JN003087/2019-X04 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 15.05.2020
JN003087/2019-X05 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 12.08.2020
Zahtevek za revizijo

    JN003087/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
ZDRAVSTVENI DOM PTUJ
Potrčeva cesta 19A
2250
SI
Ptuj
Slovenija
ana.starovic@zd-ptuj.si
ana.starovic@zd-ptuj.si
+386 27871606
+386 27871617

Internetni naslovi
http://www.zd-ptuj.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.zd-ptuj.si
ESPD: http://www.zd-ptuj.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9436
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sukcesivna dobava zdravil do 30.9.2018
Referenčna številka dokumenta: NMV/B-5/19
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Sukcesivna dobava zdravil
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Potrčeva 19a Ptuj
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava zdravil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
V skladu z razpisno dokumentacijo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
29.05.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.12.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 29.05.2019   10:15


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 23.05.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
15.05.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 20.05.2019   14:54
VPRAŠANJE
Spoštovani!

V razpisni dokumentaciji Dokazilo o izpolnjevanju pogojev in točke 7.1.1. , vam moramo kot ponudnik poslati podpisan in žigosan ESPD obrazec.
Ali moramo ta obrazec poslati v PDF obliki (tam se vidi žig in podpis) ali pa v xml obliki, ki ga lahko samo elektronsko podpišemo.

Imamo še nekaj vprašanj glede "specifikacije":
1. Aminophyllin ampule- zdravilo je ukinjeno. Ali ga lahko umaknemo iz seznama?
2. Bionect krema je dobavljiva v 30g tudi. Ali jo lahko zamenjamo na seznamu?
3. Pod šifro 004340 so Carbo medicinalis zrnca. Ali popravimo naziv?
4. Chloramphenicol 1% MAZILO TUBA 4G- proizvajalec ni Krka, zdravilo ima šifro 143310. Ali v nazivu črtamo »Krka« in popravimo nacionalno šifro?
5. Lekadol direkt- zdravilo je ukinjeno. Ali ga lahko črtamo iz seznama?
6. Lysthenon amp so dobavljive v pakiranju po 100. Nacionalna šifra 144099 je pravilna. Ali popravimo v nazivu iz pakiranja po 5 ampul na pakiranje po 100 ampul?
7. Lystenon ima te zapisan na dveh postavkah. Ali lahko pod šifro, ki ni pravilna (144676) postavko brišemo?
8. Nalgesin forte 550mg je dobavljiv samo v pakiranju po 30 tablet, z nacionalno šifro 148345. Ali lahko popravimo naziv in šifro v seznamu?
9. Paracetamol svečke 500 mg so galensko zdravilo. Šifra je 600254. Ali lahko brišemo naziv proizvajalca? Ali lahko popravimo nacionalno šifro?
10. Ringer raztopina za infundiranje je dobavljiva od proizvajalca Braun. Ali lahko spremenimo ime proizvajalca?
11. Ringer laktat raztopina za infundiranje je dobavljiva od proizvajalca Braun. Ali lahko spremenimo ime proizvajalca?
12. Scandonest 2% ampule imate zapisan v dveh alinejah. Ali lahko vrstico, ki nima vpisane nacionalne šifre, brišemo?
13. Tobrex mazilo za oko imate v dveh vrsticah, z enako nacionalno šifro. Ali lahko eno vrstico brišemo?
14. Ultracain ampule so dobavljive v pakiranju po 6 ampul, z nacionalno šifro 146598. Napisane imate v dveh vrsticah. Ali lahko popravimo naziv in šifro? Ali lahko vrstico z neustraznim nazivom in šifro brišemo?
15. Voltaren gel ima pravilen naziv »Voltaren emulgel 11,6mg/1g gel tuba 50g«. Ali lahko popravimo naziv?

Ali boste glede na naša vprašanja ažurirali "specifikacijo"?

Lep pozdrav!

ODGOVOR

Skladno s toč. 9.2.1. navodil ponudnik odda elektronsko podpisan ESPD obrazec.
Samo za ostale sodelujoče (podizvajalci ipd.) se ESPD odda v pdf. obliki.
Popravek specifikacije bomo objavili na naši spletni strani.
Lep pozdrav,