Dosje javnega naročila 003094/2019
Naročnik: ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE, Kolodvorska ulica 15, 1000 Ljubljana
Storitve: Vzdrževanje okolja PI ter svetovanje in pomoč pri izdelavi rešitev s področja poslovne inteligence
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN003094/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 15.05.2019
JN003094/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.06.2019
JN003094/2019-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.06.2019
JN003094/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 17.06.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003094/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE
Kolodvorska ulica 15
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Nataša Polanc
javna.narocila@zpiz.si
+386 14745367
+386 12326595

Internetni naslovi
http://www.zpiz.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/309112/430-05-2019-vzdrževanje._svetovanje_in_pomoč_PI.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9454
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Socialno varstvo


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Vzdrževanje okolja PI ter svetovanje in pomoč pri izdelavi rešitev s področja poslovne inteligence
Referenčna številka dokumenta: 430-05/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Naročnik ima vzpostavljeno razvojno in produkcijsko okolje poslovne inteligence, za katerega potrebuje pomoč pri vzdrževanju infrastrukture (sistemske programske opreme in rešitev) ter svetovanje in pomoč pri izdelavi rešitev s področja poslovne inteligence.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Prostori izvajalca in po potrebi lokacija naročnika: ZPIZ, Kolodvorska ulica 15, Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Vzdrževanje infrastrukture poslovne inteligence obsega preventivne aktivnosti in odpravo napak ter dodatne naloge v okviru vzpostavitve, upravljanja in nadzora okolja PI. Svetovanje in pomoč pri izdelavi rešitev s področja PI obsega dopolnjevanje in optimizacijo obstoječih ter razvoj novih rešitev PI ter odpravljanje vsebinskih oziroma funkcionalnih napak na rešitvah PI. Odprava vsebinskih napak oziroma funkcionalnih napak na rešitvah PI zajema tako odpravo napak na naročenih PI rešitvah kot tudi na rešitvah, ki jih je razvil naročnik.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno s pogodbenimi določili v osnutku pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji, ki je sestavni del te objave.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
30.05.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.11.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 30.05.2019   10:01
Kraj: Informacijski sistem e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 22.05.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
15.05.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.