Dosje javnega naročila 003129/2019
Naročnik: OSNOVNA ŠOLA ORMOŽ, Hardek 5, 2270 Ormož
Blago: Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil za obdobje treh let
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 109.540,96 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN003129/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 16.05.2019
JN003129/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.07.2019
JN003129/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 24.09.2019
JN003129/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 26.09.2019
JN003129/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 26.09.2019
JN003129/2019-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 26.09.2019
JN003129/2019-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 26.09.2019
JN003129/2019-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 26.09.2019
JN003129/2019-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 26.09.2019
JN003129/2019-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 26.09.2019
JN003129/2019-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 26.09.2019
JN003129/2019-Pog09 - Pogodba, objavljeno dne 26.09.2019
JN003129/2019-Pog10 - Pogodba, objavljeno dne 26.09.2019
JN003129/2019-Pog11 - Pogodba, objavljeno dne 26.09.2019
JN003129/2019-Pog12 - Pogodba, objavljeno dne 26.09.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003129/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 095-229022
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OSNOVNA ŠOLA ORMOŽ
Hardek 5
2270
SI
Ormož
Slovenija
Brigita Brajković
os.ormoz@guest.arnes.si
+386 27415520
+386 27415530

Internetni naslovi
http://www.osormoz.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/309114/OBJAVA.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9450
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil za obdobje treh let
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil za obdobje treh let
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: MLEKO IN MLEČNI IZDELKI
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15511000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil za obdobje treh let
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: MESO IN MESNI IZDELKI
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
15110000
15111000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil za obdobje treh let
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: PERUTNINSKO MESO IN IZDELKI
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
15110000
15112000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil za obdobje treh let
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: RIBE IN MORSKI SADEŽI
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03310000
03311000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil za obdobje treh let
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: JAJCA
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03142500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil za obdobje treh let
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: DIETNA ŽIVILA
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15882000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil za obdobje treh let
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: SVEŽA ZELENJAVA IN SADJE
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil za obdobje treh let
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: SUHO SADJE IN OREŠČKI
Številka sklopa: 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03222000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil za obdobje treh let
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: ŽITA, MLEVSKI IZDELKI IN TESTENINE
Številka sklopa: 9
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03211000
15850000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil za obdobje treh let
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 10

II.2.1 Naslov
Naslov: KRUH IN PEKOVSKO PECIVO
Številka sklopa: 10
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15811100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil za obdobje treh let
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 11

II.2.1 Naslov
Naslov: ZAMRZNJENI IZDELKI
Številka sklopa: 11
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15896000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil za obdobje treh let
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 12

II.2.1 Naslov
Naslov: OSTALO PREHRAMBENO BLAGO
Številka sklopa: 12
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil za obdobje treh let
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 13

II.2.1 Naslov
Naslov: EKOLOŠKO MLEKO IN MLEČNI IZDELKI
Številka sklopa: 13
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15511000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil za obdobje treh let
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 14

II.2.1 Naslov
Naslov: EKOLOŠKO SADJE IN ZELENJAVA
Številka sklopa: 14
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil za obdobje treh let
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu:
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
20.06.2019   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.07.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 20.06.2019   09:15


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 31.05.2019   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OSNOVNA ŠOLA ORMOŽ
Hardek 5
2270
Ormož
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
15.05.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 21.05.2019   15:41
VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

sklop zamrznjene ribe ... je sprejemljiva dostava 2x tedensko v dopoldanskem času?

Lp

ODGOVOR:
Spoštovani,

naročnik pričakuje dostavo 3x tedensko do ure, ki je navedena v razpisni dokumentaciji.

Lep pozdrav.

Datum objave: 21.05.2019   15:42
VPRAŠANJE:
Spoštovani,
imamo vprašanje glede dostave blaga v primeru izbranega dobavitelja za sklop mleko in mlečni izdelki. Zanima nas koliko dostav tedensko pričakuje naročnik od dobavitelja?

Hvala in lp

ODGOVOR:
Naročnik pričakuje vsakodnevno dobavo mlečnih izdelkov (5x tedensko).

Lep pozdrav.

Datum objave: 05.06.2019   09:29
VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,
9. sklop živil: ŽITA, MLEVSKI IZDELKI IN TESTENINE
5. Kus kus, instant 500g - 2 kg-ali lahko ponudimo 5kg pakiranje?
10. Fidelini za juho korenčkovi 400 g -1kg-ali lahko ponudimo 250g ali 2 kg pakiranje?
11. Zvezdice 500 g - 4 kg-ali lahko ponudimo 200g ali 5 kg pakiranje?
17. Pisani svedrčki 500g -3kg--ali lahko ponudimo 5 kg pakiranje?
21. Tortelini sveži 250 g-1000 g, s sirom-prosim, da ta artikel prestavite v sklop svežih izdelkov, ker ostali izdelki ne spadajo pod isto skupino.

8. sklop živil: SUHO SADJE IN OREŠČKI
3. Rozine 1 kg-ali lahko ponudimo 250g ali 500g pakiranje?

6. sklop živil: DIETNA ŽIVILA
5. Bombetka brez glutena ( zavitek po 4 kom) , 300 g-ali lahko ponudimo pakiranje 200g kruh Bon Matin?
9. Svedri brez glutena, riževi-ali lahko ponudimo izdelek brez glutena, vsebuje pa Koruzna moka iz bele koruze 65 %, koruzna moka iz rumene koruze 29,5 %, riževa m oka 5 %,, ker želene sestavine ne najdemo. Če ne smemo ponuditi, prosim za blagovno znamko izdelka, ki ga želite.

4. Čaj z okusom sadni-ali ponudimo pakiranje filter vrečko ali rinfuzo?
5. Kamilični čaj 1000g - 1200g - ali ponudimo pakiranje filter vrečko ali rinfuzo?
13. Kumina mleta 34 g-100 g-ali lahko ponudimo pakiranje 450g, ker imate razpisano veliko količino?
28. Lešnikov namaz 750g - 2500 g Viki krema*-ali lahko ponudimo dvobarvni namaz brez lešnikov?
48. Majoneza 630g-850g-ali lahko vsebuje konzervans?
50. Beli riž glaziran srednje zrnat 1. vrste 1 kg--ali lahko ponudimo pakiranje 5kg, ker imate razpisano veliko količino?
51. Dolgozrnati parboliran riž ekstra kakovosti 1 kg-ali lahko ponudimo pakiranje 5kg, ker imate razpisano veliko količino?
52. Čokolino* 1800g-ali lahko ponudimo pakiranje 1kg?
59. Gorčica 680g - 750 g-ali lahko ponudimo pakiranje 1,05kg?
60. Kumarice delikatesne, 400 g--ali lahko ponudimo pakiranje 670g?
66. Kompot sadna solata, 4200 g--ali lahko ponudimo pakiranje 2,5kg?
70. Marmelada- marelična , 3 kg - ali lahko ponudimo gramaturo 5kg, 30% sadni delež in da vsebuje kalijev sorbat, ali 45% s.d. 2,3kg z konzervansi ali džem brez konzervansov?
71. Marmelada-jagodna, 3 kg- ali lahko ponudimo gramaturo 5kg, 30% sadni delež in da vsebuje kalijev sorbat, ali 45% s.d. 2,3kg z konzervansi ali džem brez konzervansov?
72. Marmelada-mešana, 3 kg- ali lahko ponudimo gramaturo 5kg, 30% sadni delež in da vsebuje kalijev sorbat, ali 45% s.d. 2,3kg z konzervansi ali džem brez konzervansov?
78. Topljeni sir 140 g -ta artikel se ponavlja pod pozicijo 79, ali ponudimo oba artikla?
79. Topljeni sir 140g -ta artikel se ponavlja pod pozicijo 78, ali ponudimo oba artikla?

Hvala za odgovor. Lep pozdrav.

ODGOVOR:
Pozdravljeni,
9. sklop živil: ŽITA, MLEVSKI IZDELKI IN TESTENINE
5. Kus kus, instant 500g - 2 kg-ali lahko ponudimo 5kg pakiranje? DA.
10. Fidelini za juho korenčkovi 400 g -1kg-ali lahko ponudimo 250g ali 2 kg pakiranje? DA.
11. Zvezdice 500 g - 4 kg-ali lahko ponudimo 200g ali 5 kg pakiranje? 5 KG.
17. Pisani svedrčki 500g -3kg--ali lahko ponudimo 5 kg pakiranje? 5 KG.
21. Tortelini sveži 250 g-1000 g, s sirom-prosim, da ta artikel prestavite v sklop svežih izdelkov, ker ostali izdelki ne spadajo pod isto skupino. NAROČNIK IZDELKA TOTRELINI SVEŽI 250 G-1000 G S SIROM NE BO UMAKNIL IZ TEGA SKLOPA.

8. sklop živil: SUHO SADJE IN OREŠČKI
3. Rozine 1 kg-ali lahko ponudimo 250g ali 500g pakiranje? 500 G.

6. sklop živil: DIETNA ŽIVILA
5. Bombetka brez glutena ( zavitek po 4 kom) , 300 g-ali lahko ponudimo pakiranje 200g kruh Bon Matin? NE.
9. Svedri brez glutena, riževi-ali lahko ponudimo izdelek brez glutena, vsebuje pa Koruzna moka iz bele koruze 65 %, koruzna moka iz rumene koruze 29,5 %, riževa m oka 5 %,, ker želene sestavine ne najdemo. Če ne smemo ponuditi, prosim za blagovno znamko izdelka, ki ga želite. DA, LAHKO PONUDITE PREDLAGAN IZDELEK.

4. Čaj z okusom sadni-ali ponudimo pakiranje filter vrečko ali rinfuzo? PONUDITE FILTER VREČKO.
5. Kamilični čaj 1000g - 1200g - ali ponudimo pakiranje filter vrečko ali rinfuzo? PONUDITE FILTER VREČKO.
13. Kumina mleta 34 g-100 g-ali lahko ponudimo pakiranje 450g, ker imate razpisano veliko količino? DA.
28. Lešnikov namaz 750g - 2500 g Viki krema*-ali lahko ponudimo dvobarvni namaz brez lešnikov? DA.
48. Majoneza 630g-850g-ali lahko vsebuje konzervans? DA.
50. Beli riž glaziran srednje zrnat 1. vrste 1 kg--ali lahko ponudimo pakiranje 5kg, ker imate razpisano veliko količino? DA.
51. Dolgozrnati parboliran riž ekstra kakovosti 1 kg-ali lahko ponudimo pakiranje 5kg, ker imate razpisano veliko količino? DA.
52. Čokolino* 1800g-ali lahko ponudimo pakiranje 1kg? DA.
59. Gorčica 680g - 750 g-ali lahko ponudimo pakiranje 1,05kg? DA.
60. Kumarice delikatesne, 400 g--ali lahko ponudimo pakiranje 670g? DA.
66. Kompot sadna solata, 4200 g--ali lahko ponudimo pakiranje 2,5kg? DA.
70. Marmelada- marelična , 3 kg - ali lahko ponudimo gramaturo 5kg, 30% sadni delež in da vsebuje kalijev sorbat, ali 45% s.d. 2,3kg z konzervansi ali džem brez konzervansov? DA.
71. Marmelada-jagodna, 3 kg- ali lahko ponudimo gramaturo 5kg, 30% sadni delež in da vsebuje kalijev sorbat, ali 45% s.d. 2,3kg z konzervansi ali džem brez konzervansov? DA.
72. Marmelada-mešana, 3 kg- ali lahko ponudimo gramaturo 5kg, 30% sadni delež in da vsebuje kalijev sorbat, ali 45% s.d. 2,3kg z konzervansi ali džem brez konzervansov? PONUDITE 2,3 KG S KONZERVANSKI ALI DŽEM BREZ KONZERVANSOV.
78. Topljeni sir 140 g -ta artikel se ponavlja pod pozicijo 79, ali ponudimo oba artikla? PONUDITE SAMO ARTIKEL POD ŠTEVILKO 78.
79. Topljeni sir 140g -ta artikel se ponavlja pod pozicijo 78, ali ponudimo oba artikla? PONUDITE SAMO ARTIKEL POD ŠTEVILKO 78. PRI ARTIKLU POD ŠTEVILKO 79 NAPIŠITE CENO 0,0 EUR.

Lep pozdrav.