Dosje javnega naročila 003103/2019
Naročnik: OBČINA BOHINJ, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica
Gradnje: Celovita energetska obnova objekta v lasti Občine Bohinj
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 236.340,19 EUR

JN003103/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 16.05.2019
JN003103/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 20.05.2019
JN003103/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.06.2019
JN003103/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 23.07.2019
JN003103/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 23.07.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003103/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA BOHINJ
Triglavska cesta 35
4264
SI
Bohinjska Bistrica
Slovenija
Občina Bohinj
obcina@bohinj.si
+386 45770100
+386 45721864

Internetni naslovi
http://obcina.bohinj.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://obcina.bohinj.si/razpisi
ESPD: https://obcina.bohinj.si/razpisi
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9437
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Celovita energetska obnova objekta v lasti Občine Bohinj
Referenčna številka dokumenta: 430-5/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45210000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je celovita energetska obnova objekta v lasti Občine Bohinj (občinska stavba).
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45213000
45260000
45300000
45400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Bohinjska Bistrica
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je energetska obnova občinske stavbe, ki zajema izolacijo strehe in fasade, zamenjavo stavbnega pohištva, elektro opreme idr. Podrobnejši opis je naveden v projektih za izvedbo del, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.07.2019
Konec: 15.10.2019
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Naročnik si v fazi sklenjene pogodbe na podlagi konkretnega javnega naročila pridržuje pravico do izvedbe postopka s pogajanji brez predhodne objave z gospodarskim subjektom, ki mu je naročnik oddal predmetno javno naročilo, v kolikor bo tekom izvajanja del nastopila potreba po novih gradnjah, ki pomenijo ponovitev podobnih gradenj in so te dodatne gradnje v skladu z osnovnim projektom.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Operativni program Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020 (prednostne osi 4, 4.1 in 1)


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
03.06.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 03.06.2019   09:05
Kraj: Informacijski sistem eJN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 27.05.2019   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.05.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 20.05.2019   08:34
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo, da podaljša referenčno obdobje na 10 let.

ODGOVOR
Spoštovani!

Sporočamo, da smo vaš predlog upoštevali.
Spremembo razpisne dokumentacije smo objavili na naročnikovi spletni strani.

Lep pozdrav.

Datum objave: 24.05.2019   08:25
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

V vezi tega povpraševanja nas zanima sledeče,

1. Garancija na profile je 30 let? Mogoče prepisano od kakšnega ponudnika PVC profilov; osnovna je 3-5 let; imamo možnost ponuditi dodatni nanos za 7-10 letno garancijo
2. Zvočna izolativnost oken mi lahko z računskimi dokazili ponudimo okna z zasteklitvijo 40dB, kar pomeni, da je v tem primeru Rw okna = 38dB
3. Protivlomna zaščita - mi lahko vgradimo okovje z stopnjo RC2N ter kljuko s ključom; nimamo pa testiranega okna po normi za RC; doreči je potrebno tudi, ali so potrebna protivlomna stekla P4A

ODGOVOR
Spoštovani!

1. Garancija je lahko nižja. Za izvedena dela in vgrajene materiale se zahteva garancijska doba najmanj pet (5) let od izvedbe uspešnega kvalitetnega pregleda in prevzema objekta s strani naročnika. Za vgrajeno opremo velja glede vsebine in roka garancija proizvajalca, vendar najmanj 1 leto od sprejema in izročitve objekta dokumentacije.
2. Ustrezno.
3. Stopnja RC2N je ustrezna, predpisana je prva stopnja (RC1N), certifikat mora biti. Protivlomna stekla niso potrebna.

Lep pozdrav.