Dosje javnega naročila 010423/2017
Naročnik: DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje
Gradnje: Rušitev in preureditev cestninskih postaj vključno s platojem ter obnovo voz. konstrukcije na odsekih AC A2 in HC H4, razcepa Nanos ter priključkov Logatec in Vodice; Sklop 1, Sklop 2 in Sklop 3
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 33.136.532,94 EUR

JN010423/2017-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 27.12.2017
JN010423/2017-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 22.01.2018
JN010423/2017-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 26.01.2018
JN010423/2017-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 01.02.2018
JN010423/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.03.2018
JN010423/2017-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.03.2018
JN010423/2017-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.06.2018
JN010423/2017-ODL04 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.02.2019
JN010423/2017-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 20.05.2019
JN010423/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 07.06.2019
JN010423/2017-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 07.06.2019
JN010423/2017-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 07.06.2019
Zahtevek za revizijo

    JN010423/2017-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2019/S 097-233503

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.
Ulica XIV. divizije 4
3000
SI034
Celje
Slovenija
Sektor za razpise
irena.pogacnik@dri.si
+386 13068164
+386 13068206

Internetni naslovi
http://www.dars.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Gospodarska družba
I.5 Glavna področja dejavnosti
Avtocestna infrastruktura


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Rušitev in preureditev cestninskih postaj vključno s platojem ter obnovo voz. konstrukcije na odsekih AC A2 in HC H4, razcepa Nanos ter priključkov Logatec in Vodice; Sklop 1, Sklop 2 in Sklop 3
Referenčna številka dokumenta: 000238/2017
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233220
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Rušitev in preureditev cestninskih postaj vključno s platojem ter obnovo voz. konstrukcije na odsekih AC A2 in HC H4, razcepa Nanos ter priključkov Logatec in Vodice; Sklop 1, Sklop 2 in Sklop 3
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 27.161.092,57 EUR
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Rušitev in preureditev cestninskih postaj Log, Torovo, Hrušica in Vrhnika vključno s platojem ter obnovo voziščne konstrukcije na odseku A2/0009 Brnik - Vodice od km 4,041 do km 5,246 in A2/0010 Vodic
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233220
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska, SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Rušitev in preureditev cestninskih postaj Log, Torovo, Hrušica in Vrhnika vključno s platojem ter obnovo voziščne konstrukcije na odseku A2/0009 Brnik - Vodice od km 4,041 do km 5,246 in A2/0010 Vodice Lj (Šmartno) od km 0,000 do km 0,267 in priključka A2/0109 Vodice
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Rušitev in preureditev cestninskih postaj Vransko, Tepanje, Drnovo, Krško in Sl. Konjice, vključno s platojem
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233220
II.2.3 Kraj izvedbe
SI034 - Savinjska, SI036 - Posavska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Rušitev in preureditev cestninskih postaj Vransko, Tepanje, Drnovo, Krško in Sl. Konjice, vključno s platojem
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Rušitev in preureditev CP Nanos, Dane, Logatec, Unec-S, Unec-J, Razdrto-S, Razdrto-J, Postojna-S, Postojna-J in OVK HC H4/0374 in 0774 Razdrto - Vipava od km 0,000 do km 0,075, razcepa A1/0154 Nanos,
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233220
II.2.3 Kraj izvedbe
SI038 - Primorsko-notranjska, SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Rušitev in preureditev cestninskih postaj Nanos, Dane, Logatec, Unec-S, Unec-J, Razdrto-S, Razdrto-J, Postojna-S, Postojna-J in obnovo voziščne konstrukcije hitre ceste H4/0374 in 0774 Razdrto - Vipava od km 0,000 do km 0,075, razcepa A1/0154 Nanos, priključka A1/0151 Logatec
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN010423/2017-B01
Številka obvestila v UL: 2017/S 248-522491
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 22.12.2017
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Številka naročila: 000238/2017
Številka sklopa: 1
Naslov: Rušitev in preureditev cestninskih postaj Log, Torovo, Hrušica in Vrhnika vključno s platojem ter obnovo voziščne konstrukcije na odseku A2/0009 Brnik - Vodice od km 4,041 do km 5,246 in A2/0010 Vodic

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
05.04.2018
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 4
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA, projektiranje, inženiring, gradnja in vzdrževanje objektov visoke in nizke gradnje d.d.
Jezerska cesta 20
4000
SI
Kranj
Slovenija

Ne
KOLEKTOR CESTNO PODJETJE NOVA GORICA, Družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d.o.o.
Industrijska cesta 2
5000
SI
Nova Gorica
Slovenija

Ne
CPK, d.d., družba za vzdrževanje cest, gradbeništvo in druge poslovne storitve
Ulica 15.maja 14
6000
SI
Koper - Capodistria
Slovenija

Ne
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 13.050.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 10.470.370,67 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem

Vrednost ali delež, ki bo verjetno oddan v podizvajanje tretjim strankam:
Vrednost brez DDV: 1.197.570,74 EUR
Delež: %

Kratek opis deleža naročila, ki bo oddan podizvajalcem:
Poglavje 1.10, 1.11,1.12,1.13,2.8,2.9,2.10,2.11,4.7,4.8 in 4.9

Sklop 2

Številka naročila: 000238/2017
Številka sklopa: 2
Naslov: Rušitev in preureditev cestninskih postaj Vransko, Tepanje, Drnovo, Krško in Sl. Konjice, vključno s platojem

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
20.03.2019
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 4
Število prejetih ponudb MSP-jev: 3
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
CESTNO PODJETJE PTUJ D.D.
Zagrebška cesta 49A
2250
SI
Ptuj
Slovenija

Da
Euro-Asfalt d.o.o. Sarajevo
Rajlovac bb
71000
00
Sarajevo
Bosna in Hercegovina

Ne
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 9.400.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 8.692.862,40 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem

Vrednost ali delež, ki bo verjetno oddan v podizvajanje tretjim strankam:
Vrednost brez DDV: 960.789,29 EUR
Delež: %

Kratek opis deleža naročila, ki bo oddan podizvajalcem:
Električne instalacije moč; Načrt cestne razsvetljave; Načrt elektronskega komunikacijskega omrežja; Načrt zaščite klica v sili

Sklop 3

Številka naročila: 000238/2017
Številka sklopa: 3
Naslov: Rušitev in preureditev CP Nanos, Dane, Logatec, Unec-S, Unec-J, Razdrto-S, Razdrto-J, Postojna-S, Postojna-J in OVK HC H4/0374 in 0774 Razdrto - Vipava od km 0,000 do km 0,075, razcepa A1/0154 Nanos,

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
05.04.2018
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 3
Število prejetih ponudb MSP-jev: 2
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
KOLEKTOR CESTNO PODJETJE NOVA GORICA, Družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d.o.o.
Industrijska cesta 2
5000
SI
Nova Gorica
Slovenija

Ne
CPK, d.d., družba za vzdrževanje cest, gradbeništvo in druge poslovne storitve
Ulica 15.maja 14
6000
SI
Koper - Capodistria
Slovenija

Ne
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 8.030.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 7.997.859,50 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.
Ulica XIV. divizije 4
3000
Celje
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.05.2019